F16L 9/22

Bezprírubové vzduchotechnické potrubie z polyuretánu a jeho spojovacie prvky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 521

Dátum: 10.08.1994

Autor: Besedič Peter

MPK: F16L 9/22, F24F 13/02, F16L 47/02...

Značky: prvky, vzduchotechnické, spojovacie, polyuretánu, bezprírubové, potrubie

Text:

...rozmerov, hlavne obdĺžnikového prierezu sa používa naspájanie spojovací prvok s dvomi závesnými okami.Prehľad obrázkov na gkresochNa priložených výkresoch je na Obr. 1 znázornený v perspektívnom pohľade prierez potrubím podľa predloženého technického riešenia so zabudovaným spojovacím prvkom, na Obr. 2 je detail spoja stien potrubia a na Obr. 3 jeznázornený príklad spojovacieho prvku pre potrubie štvorcového prierezu.Bezprírubové...

Pretiahnutý stenový útvar veľkého prierezu a spôsob jeho vytvárania

Načítavanie...

Číslo patentu: 279815

Dátum: 08.12.1993

Autor: Matiere Marcel

MPK: F16L 9/22, E02D 29/05, F16L 1/038...

Značky: útvar, pretiahnutý, velkého, spôsob, stěnový, prierezu, vytvárania

Zhrnutie / Anotácia:

Pretiahnutý stenový útvar (1) je určený na znášanie vnútorného tlaku, ktorý môže presahovať 0,1 MPa a vytvára uzavretý tesný trubicový priestor (A) zrezaného priečneho prierezu. Pozostáva z dolnej časti tvorenej pevnou doskou (2) z betónu, spočívajúcou na podklade, a z hornej časti (3) tvorenej tenkou kovovou stenou v tvare zakrivenej klenby, usporiadanej medzi dvoma bočnými koncami (31, 31') rovnobežnými s pozdĺžnou osou a spojenými s doskou...

Rúrka skladajúca sa z dvoch pološkrupín

Načítavanie...

Číslo patentu: 278727

Dátum: 10.11.1993

Autori: Bauer Peter, Helf Walter

MPK: H02G 9/06, F16L 9/22

Značky: pološkrupín, rúrka, skladajúca, dvoch

Zhrnutie / Anotácia:

Rúrka sa skladá z dvoch pološkrupín (1, 2), ktoré sú spolu vzájomne spojené. Medzi spájanými koncami oboch pološkrupín (1, 2) je v drážke (N) upravený tesniaci článok (3). Drážka (N) je vytvorená vždy na jednej čelnej strane jednej pološkrupiny (1) a do nej je zaskočené pero v tvare ozubu, vytvorené na čelnej strane druhej pološkrupiny (2). Pero (2a) má aspoň jednu klznú plochu (G), ktorá po vložení do drážky (N) bočne dosadá na klznú plochu...

Prefabrikované ostění stoky

Načítavanie...

Číslo patentu: 268896

Dátum: 11.04.1990

Autori: Smíšek Dalibor, Křen Petr, Hlisnikovský Vojtěch, Vojtěch Petr, Uher Pavel, Svoboda Ladislav, Matys Jaroslav, Červinka Jaroslav, Kopáč Vojtěch, Bača Karel, Krejcar Milan, Píbil Petr

MPK: F16L 9/22, E21D 11/00

Značky: prefabrikované, ostění, stoky

Text:

...podle vynálezu nespornou výhodu. Průběžné drážky rovné rubové strany počvovćho dílce, zejména jsou-li zpevnčny ocelovým žlabem, zaručují přesnou montáž na výškově a směrově rektifikované kolejnlce, uložené na počvě výrubu. Řešení umožňuje postupné sestavovénl prstenců pozpétku, ve smeru k úst výrubu, což je značné výhodné především tím, že není tnutno pojíždět snontovanou část stoky těžkými přeprevníml mechanismy. Naopak, prefabrikované...