F16L 59/00

Šachtová sústava

Načítavanie...

Číslo patentu: 285888

Dátum: 14.09.2007

Autori: Schick Peter, Pühringer Herbert, Höpler Klaus

MPK: F16L 59/00, E04F 17/00

Značky: sústava, šachtová

Zhrnutie / Anotácia:

Šachtová sústava pozostáva z jednotlivých vopred vyrobených stavebných jednotiek, zostaviteľných na stavenisku. Tvoria ju tieto stavebné jednotky: aspoň jedna šachtová jednotka (10, 310) s rovnou vnútornou rúrkou (12) a jedna pripájacia jednotka (110) s vnútornou rúrkou (112) v tvare písmena „T" s bočným pripájacím otvorom (130). Pritom stavebné jednotky sú vybavené nosnou vonkajšou škrupinou (14, 114, 314) a majú tepelnoizolačnú vrstvu (16,...

Izolačný diel pohlcujúci zvuk so spevňujúcimi vyrazenými prvkami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7927

Dátum: 01.02.2007

Autor: Wildhaber Alexander

MPK: B32B 3/00, F02B 77/00, F01N 13/00...

Značky: izolačný, vyrazenými, pohlcujúci, prvkami, spevňujúcimi

Text:

...štrbín, to znamená do kruhových alebo eliptických otvorov na oboch koncoch štrbín. To si však vynucuje príslušný tvar pre vyrážanie štrbín a otvorov, čo máza následok, že výroba takýchto izolačných dielov je veľmi náročná a drahá.0009 Úlohou tohto vynálezu preto je vytvorit izolačný diel pohlcujúci zvuk,ktorý nebude mat vyššie uvedené nevýhody, a najmä je cielom tohto vynálezu vytvorit samonosný a izolačný diel s nízkou hmotnosťou,...

Zariadenie na podávanie rohože z minerálnej vlny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6750

Dátum: 08.10.2003

Autori: Karjalainen Erkki, Nikkinen Matti

MPK: F16L 59/00, B23D 53/00

Značky: podávanie, zariadenie, minerálnej, rohože

Text:

...rohože odoberanej z prídavného zvitku. Avšakvlna stlačená v prídavnom zvitku nie je velmi vhodná na0006 V známom stave techniky vinutá rohož je tiež napájaná jej odvíjaním priamo zo zásobného zvitku, ale táto operácia obsahuje ďalšie nevýhody. Na prvom mieste sú vrstvy rohože budovanénavzájom. na sebe pomerne tesne, čo pôsobí velké problémy priodvijani zvitku vrstvu po vrstve. Rohož prichádzajúcana navijanie má nevyhnutne významné kolísanie...

Reflexný izolačný pás

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2948

Dátum: 11.09.2001

Autori: Menhart Libor, Haasová Marie

MPK: E04B 1/74, E04B 1/84, E04B 1/80...

Značky: izolačný, reflexný

Text:

...vidieťv nízkej hmotnosti a tým i v znížení nákladov na jeho prepravu.Ďalšiu výhodu reflexného izolačného pásu podľa tohto riešenia je možné vidiet v tom,že má stabilné fyzikálne a chemické vlastnosti pri nízkych ivysokých teplotách avplyvom štruktúry vnútomej vrstvy sobojstrannými reflexnými vrstvami je možné zatepľovať tak z vonkajšej strany stavebných konštrukcií ako aj z vnútomej strany stavebných konštrukciíĎalšiu výhodu reflexného...

Zariadenie na vytvrdzovanie izolačného plášťa

Načítavanie...

Číslo patentu: 279030

Dátum: 16.07.1991

Autor: Soikkeli Osmo

MPK: F16L 59/00, F16L 59/14

Značky: izolačného, vytvrdzovanie, zariadenie, plášťa

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na vytvrdzovanie izolačného plášťa, ktoré sa skladá z dvojdielnej formy a z ústrojenstva na vedenie vytvrdzovacieho vzduchu formou a polotovarom (4) izolačného plášťa, uloženým na jadre (3) vo forme. Dvojdielna forma sa skladá zo zasúvacieho dielu (1), ktorý má polvalcovú vnútornú plochu, zakončenú na obidvoch pozdĺžnych stranách prednou hranou (5), a zo zachycovacieho dielu (2) na uloženie polotovaru (4), ktorý má vnútornú plochu...

Tenkovrstvový tepelno-izolačný materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 264727

Dátum: 12.09.1989

Autori: Szomolay František, Hegedűs Ladislav, Šipula Peter

MPK: F16L 59/00, C08L 25/14, E04B 1/76...

Značky: materiál, tepelno-izolačný, tenkovrstvový

Text:

...prísady,hydroxidu vápenatého alebo vodného skla ako neutralizačnej prísady. Podľa tohto vynálezu tepelno-izolačný materiál sa pripravuje zmiešanim a homogenizáciou uvedených komponentov v stanovených pomeroch akrylátová disperzia vyrobená emulznou kopolymerizáciou styrénu, etyl hexylakrylátu a kyseliny akrylovej alebo polyvinylacetátu stredno disperzného vyrobeného polymerizáciou vinylacetátu vo vodnej emulzii za použitia ochranného kolidu...

Izolační prvky na bázi anorganických vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 262563

Dátum: 14.03.1989

Autori: Kyral Jan, Přidal Josef, Komárek Karel, Lylová Svatava, Franc Vladimír

MPK: E04B 1/78, F16L 59/00

Značky: bázi, izolační, prvky, vláken, anorganických

Text:

...dobrou pojivovou nohutnost ve srovnání s jinýmizpůsoby gelace solu oxidu křemičitého Sioz. Dalšiho zpevněni výsledných prvků za vyšších teplot se dosáhne přísadou jemně diaperznich látek, jilů, kaolinu, úletu z výroby krystalického křemĺku, či jejich směsi. Přidavek organického pojiva zvyšuje manipulačni a montážní pevnost výsledných prvků a jejich houževnatost. Pro tento účel lze použít vodné disperze syntetických polymerů, škrob nebo...

Tepelnoizolačný stavivový materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 259356

Dátum: 17.10.1988

Autor: Kopín Rudolf

MPK: F16L 59/00, E04B 1/78

Značky: stavivový, tepelnoizolačný, materiál

Text:

...Pre výrobu týchto tvarovaných výrobkov sa môžu využívať aj doterajšie technologické zariadenia na výrobu keramoperlitu, iosfätoperlítu, lahčeného šamotu alebo betónových tvaroviek za prlspösobenia začiatočnej časti týchto výrobných liniek. Spevňovanie výlisku tvarovky alebo ubitého materiálu pri monolitnom aplikovaní prebieha za normálnej teploty vo výrobnom prostredí. V prípade potreby sa spevňovanie materiálu môže urýchlovat...

Prostředek pro zvýšení tepelně izolačních vlastností objektů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259303

Dátum: 17.10.1988

Autori: Lang Jaroslav, Zlesák Ivan, Vácha Jaroslav

MPK: F16L 59/00, E04B 1/74, C08L 61/32...

Značky: izolačních, objektu, vlastností, tepelně, prostředek, zvýšení

Text:

...17 až 37 I vodného roztoku kyseliny fosforečné, obsahujícího 1,4 až 3,7 S hmotových dibutylnafta 1 en~ sulfokyseliny pripravené alkylací naftalenu kyselinou butylsírcvou, 0,3 až 1,0 8 hmotově dibenzylsulťoxidu, přičemž složky reakce se mísí za tlaku 300 až 500 kPa za současného přivádění vzduchu o tlaku 400 až 800 kPa do reakční směsi.Výhodou modifikované pryskyřice podle vynálezu je podstatné nižší tepelná vodivost ve srovnání s dosud...

Způsob tepelného izolování kleneb a jiných částí průmyslových pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 256922

Dátum: 15.04.1988

Autori: Ljuckanov Stojan, Božkov Dimitr

MPK: C03B 5/00, F16L 59/00, C03B 5/04...

Značky: způsob, pecí, tepelného, průmyslových, izolování, kleneb, jiných, částí

Text:

...oöpasouannue orneynopmum nsonnnommu xuýnh von pemerxn 2 nycwué nonasanonHam 7 cx ornąynobnoů naonnuuoàmoü Maccoü, Kara-~pym nonyqamT nywen cnemuaanna cnenymmnx KOMHOHBHT 9 necoaux uacTnx orHe~ Í ynopuoů nnacrnwuoñ ľnHHH 25, Knapuenoro necka 15, anwuowocmawuoü csasu Z 0H nąum 40. K 100 Kr TRKHM oñpasou nonyúeunoň cuecn nböaannmr I 50 nHrpon pnconoü menyxn, CMECB cnona rouoreunsupymr H ona roroaa K Hcnonbaonauwm. nocnesawnepneaaunn...

Způsob a zařízení k provádění tepelné izolace potrubí a těles o průměru větším než 250 mm

Načítavanie...

Číslo patentu: 256651

Dátum: 15.04.1988

Autori: Hořínek Tomáš, Purnoch Jiří, Strnadel Karel, Ždímal Jaroslav

MPK: E04B 1/74, F16L 59/00, F16L 59/14...

Značky: potrubí, provádění, tepelně, izolace, větším, zařízení, průměru, těles, způsob

Text:

...izolační rohože. Délka ohebného pásu l odpovídá přibližně 50 až 95 obvodu izolace. Plocha ohebného pásu l je opatřena trny 3 s výhodou kovovými,uspořádanými nejméně jednou podélnou řadou. Délka trnů 2 odpovídá nejvyše 80 tlouščky izolační vrstvy. Ohebný pás l je opatřen na obou koncích výztužnými plechy à, na které jsou připevněna madla Q. Na výztužný plech Q na jednom konci ohebného pásu l je připevněn nejméně jeden pákový uzávěr Ž, na...

Tepelně izolační kryt pro potrubí

Načítavanie...

Číslo patentu: 253854

Dátum: 17.12.1987

Autor: Struška Ján

MPK: F16L 59/00, F16L 59/14

Značky: izolační, tepelně, potrubí

Text:

...NSR 2 E 48 391 je izolační pouzdro ve tvaru dutého válce s příslušnou tlouštkou stěny z jedné strany podélně rozříznuto, což umožňuje jeho nasunutí na potrubí. Izolační pouzdro je vyrobeno z rovinně vrstvených vláknitých desek, které jsou vzájemné spojeny V soudržný celek a rozděleny na příslušné díly k vyrobení izolačního pouzdra. Nevýhodou těchto řešení je, že izolační pouzdra jsou již při výrobě určena pro určitý rozměr...

Izolačná doska pre zvukovú izoláciu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242222

Dátum: 15.09.1987

Autori: Petru Vladimar, Maeka Miroslav

MPK: F16L 59/00

Značky: doska, izolačná, zvukovú, izoláciu

Text:

...vyššej užitkovej hodnote výrobkov.Ďalšie výhody a podrobnosti izolačnej dosky podla vynálezu budú vysvetlené na konkrétnych príkladoch prevedenia v nasledu júcom popise a za pomoci pripojených vý kresov, na ktorých znázorňuje obr. 1 jeden príklad prevedenia izolačnej dosky v reze,obr. 2 V perspektíve. Na obr. 3 je príklad prevedenia v reze, kde izolačné častice obsahujú výstužné členy. Na obr. 4 je ďalší príklad prevedenia izolačnej dosky...

Izolační prvky z anorganických vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 252320

Dátum: 13.08.1987

Autori: Kyral Jan, Přidal Josef, Franc Vladimír, Komárek Karel

MPK: F16L 59/00, C04B 35/76

Značky: vláken, prvky, izolační, anorganických

Text:

...deriváty škrobu, případně ve směsi. Z anorqanickýcn pojiv jsou vhodné koloidní oxid křemičitý nebo hlinitý, anebo bazické hlinité soli, s výhodou chloridpentahydroxid dihlinitý.Přísade koagulantu, s výhodou síranu hlinitého zajišťuje retenci zejména pojivých složek,zlepšuje filtrovatelnost a čistotu podsítových vod. Případná přísada flokulantu na bázi polyakrylamidu tyto účinky podporuje.Výhoda izolačních prvků 2 anorganických vláken podle...

Zmes pre orchannú vrstvu, najmä proti tepelnému účinku laserových lúčov

Načítavanie...

Číslo patentu: 237801

Dátum: 15.03.1987

Autori: Čierny Dušan, Senecký Ladislav, Trebichavský Ctibor

MPK: F16L 59/00, C04B 28/26

Značky: tepelnému, účinků, najmä, orchannú, laserových, lúčov, proti, vrstvu

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je ochrana kovového stola proti tepelným účinkom laserového lúča. Uvedeného účelu sa dosiahne ochrannou vrstvou podľa vynálezu, ktorého podstatou je, že pred jej nanášaním je v polocestovitom stave a na 1 kg kremičitého piesku obsahuje 0,04 až 0,20 kg kremičitanov sodných rozpustených vo vode a 100 až 350 cm3 vody.