F16L 55/00

Zariadenie na sušenie teplovýmenných rúrok parogenerátorov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5933

Dátum: 05.12.2011

Autori: Kovalyk Adrian, Kravec Dušan, Pilát Peter, Jablonický Pavol

MPK: F16L 55/00, F24H 3/04, F28F 17/00...

Značky: rúrok, zariadenie, teplovýmenných, sušenie, parogenerátorov

Text:

...Nevýhodou doteraz používaných zariadení sú ich veľké rozmery, energetická neefektívnosť, technicky a časovo náročná montáž a obsluha a taktiež dlhý čas sušenia celého parogenerátora, čo Iná podstatný negatívny vplyv na predĺženie odstavenia jadrovej elektrárne a následne značné ekonomické straty a pomerne nízku účinnosť sušenia.Uvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje zariadenie na sušenie teplovýmenných rúrok parogenerátorov, ktoré v...

Sada nástrojov na vloženie zariadenia na kontrolu prietoku na vedenie média a inštalačný spôsob

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7882

Dátum: 24.04.2009

Autori: Dalibey Amine, Leme David, Mangon Didier

MPK: F16L 55/00

Značky: kontrolu, vloženie, spôsob, zariadenia, media, inštalačný, nástrojov, prietoku, vedenie

Text:

...rámu a má aspoň jeden prvý oporný prvok, že vidlicový držiak má vidlicu vzdialenú od rámu a postavenú súbežne s osou otáčania páky, že vidlica má rozmery upravené tak, aby slúžila ako opora objímkyprvého nástroja a pritom posúvač zostal pod vidlicou voľný, a žeprvý oporný prvok páky sa nachádza nad vidlicou.0009 Môže byť tiež účelne počítať s tým, že páka má druhý oporný prvok vzdialený od prvého oporného prvku, a to zároveň v pozdĺžnom smere...

Nástroj na inštaláciu zariadenia na kontrolu prietoku plynu do potrubia a spôsob inštalácie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7880

Dátum: 24.04.2009

Autori: Daymard Jean-françois, Leme David

MPK: F16L 55/00

Značky: prietoku, nástroj, zariadenia, plynů, spôsob, inštaláciu, inštalácie, kontrolu, potrubia

Text:

...obsahovat nosný rám a navijak, na ktorý je navinutá hadica, pričom tento navijak jeotáčavo nesený nosným rámom.0013 Súčasťou nástrojov môže byť teleskopická tyč slúžiacaako opera držiaka a tvoriaca nohu tohto držiaka.0014 Ak je nosný rám súčasťou kufríka s kolieskami,teleskopická tyč môže byť prispôsobená tak, aby slúžila akorukoväť uľahčujúca premiestnenie tohto kufrik.0015 Vynález sa tiež týka spôsobu použitia vyššie opísaných nástrojov na...

Liaty tvarovaný diel

Načítavanie...

Číslo patentu: 284968

Dátum: 24.02.2006

Autor: Barbe Pierre

MPK: F16L 55/00

Značky: tvarovaný, liaty

Zhrnutie / Anotácia:

Liaty tvarovaný diel (1), najmä časť rúrky, ktorá slúži na odvodňovanie budov, má na vonkajšej strane steny usporiadané značkové pole (7), ktoré je vybavené na vonkajšej strane steny príslušným, pozdĺžne sa rozprestierajúcim liatym výčnelkom (9), ktorý značkové pole (7) v podstate obklopuje.

Výchylková poistka na tlmenie alebo zabránenie pohybu odlomenej časti potrubia

Načítavanie...

Číslo patentu: 284894

Dátum: 09.01.2006

Autor: Bergmann Heinz

MPK: F17D 5/00, F16L 3/00, F16L 55/00...

Značky: tlmenie, částí, zabránenie, potrubia, výchylková, poistka, pohybu, odlomenej

Zhrnutie / Anotácia:

Výchylková poistka je určená na tlmenie alebo zabránenie pohybu odlomenej časti potrubia. Časti (2, 3) potrubia sú navzájom spojené prostredníctvom spájacieho elementu (8). Na častiach (1, 2, 3) potrubia vystupujúcich z rozvetvovacieho bodu (V) sú umiestnené výstupky (N). Pri pohľade od rozvetvovacieho bodu (V) sú za výstupkami (N) časti (1, 2, 3) potrubia obklopujúce prstence (4, 5, 6) s výstupkami (N) v účinnom spojení. Každý prstenec (4, 5,...

Potrubie so stenou rúrky, ktorá má možné miesto netesnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 283176

Dátum: 24.01.2003

Autori: Bergmann Heinz, Hejtmann Alexander

MPK: F17D 5/02, F16L 55/00

Značky: netěsnosti, možné, stěnou, rúrky, ktorá, miesto, potrubie

Zhrnutie / Anotácia:

Pri potrubí (1) so stenou rúrky, ktorá má možné miesto (2) netesnosti a s odrazným štítom (4) premosťujúcim miesto (2) netesnosti, na ochranu vstavieb pred prúdom média (M), vystupujúcim z miesta (2) netesnosti, sú cez možné miesto (2) netesnosti na stene rúrky upevnené potrubné členy (6) na vymedzovanie polohy usporiadanej vo vzájomnom odstupe od seba v smere (10) potrubia. Na odraznom štíte (4) sú upevnené pridržiavacie zariadenia (5), ktoré...

Zariadenie na vyhľadávanie a vyťahovanie cudzích predmetov z potrubia

Načítavanie...

Číslo patentu: 261678

Dátum: 10.02.1989

Autori: Tomana Eduard, Melioris Štefan

MPK: F16L 55/00

Značky: predmetov, vyhladávanie, cudzích, vyťahovanie, zariadenie, potrubia

Text:

...pantografov 9, ktoré sú ovládané tažnou pružinou 10. Prítlsačné kolesá 2 sú umiestnené nad lmacun kolesom 3 a .nad guľovými podpe 4ranu 13, zabezpečujú prítlak hnacieho kolesa 3 a gulových podpier 13 po potrubí. Posuv zariadenia V potrubí dopredu .a dozadu zabezpečuje pohonná jednotka 4 a hnacie koleso 3. Na pohonnú jednotku 4 je prípevnená protiváha 15 pohonu. Samous-tavovanie zariadenia pri zasúvaní a práci v potrubí sa dosahuje...

Zařízení k mechanickému snímání nánosu z vnitřního povrchu trubky

Načítavanie...

Číslo patentu: 255799

Dátum: 15.03.1988

Autori: Červinka Jiří, Figlovský Jan, Šíma Aleš, Bár Jaromír

MPK: F28G 1/08, F16L 55/00

Značky: snímání, povrchu, nánosu, vnitřního, trubky, mechanickému, zařízení

Text:

...výběžku äkrabky L je pŕipojeno táhlo Q spojem 2. Škrabky l Jsou v blízkosti hrany g zaobleny tak, že hrana g je vybroušena do ostří mířící do směru Lg svírajícího s asou 1 trubky 5 úhel Á 10 °, viz obr. 2. Tři äkrabky l jsou v trubce i sestaveny tak,jak je ukázáno na obr. 3 a 4. Hrany škrabek se navzájem překrývajío Délka Q škrabky l měřená od spoje 2 přes osu 1 trubky l do hrany g je 8 mm a poloměr 1 světlosti ll mm» Táhla jsou u škrabek ...