F16L 33/00

Pripojovacie zariadenie pre plastovú rúru

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15997

Dátum: 14.01.2011

Autor: Ratschmann Elmar

MPK: F16L 33/00

Značky: rúru, pripojovacie, plastovú, zariadenie

Text:

...medzi sebou spojené sodolnosťou voči0006 Prostredníctvom podopretia rozperného krúžku pružiaceho v axiálnom smere na doraze pripojovacej vsuvky sa môže rozperný krúžok pri nasúvaní plastovej rúry na pripojovaciu vsuvku cez plastovú rúru proti pružinovej tuhosti podopretia odsunúť od vonkajšieho kónusu prinajmenšom do tej miery, aby sa rozperný krúžok uložil v podstatnom vnútri rozsahu vsuvky a preto nepredstavuje pre plastovú rúru zvýšený...

Hadica z ohybného materiálu a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 285687

Dátum: 17.05.2007

Autori: Weitzel Kai, Koestler Thomas, Emmrich Michael

MPK: F16L 33/00, F16L 33/22, F16L 11/12...

Značky: spôsob, materiálů, výroby, ohybného, hadica

Zhrnutie / Anotácia:

Hadica z ohybného materiálu je vybavená prinajmenšom na jednom koncovom úseku (5) trvalo umiestneným spojovacím zariadením (2), ktoré má pridržiavací úsek (7) tvaru valcového plášťa, ktorý je prispôsobený vonkajšiemu obrysu hadice (1) a hadicu prinajmenšom po úsekoch v axiálnom smere prekrýva, pričom spojovacie zariadenie (2) je vyrobené prinajmenšom po úsekoch z termoplastu a na hadicu je nanesené vstrekovaním. Na vnútornej strane hadice je...

Spôsob a zariadenie na spájanie plastového potrubia a plastového trubicového hrdla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1162

Dátum: 21.02.2003

Autori: Van Der Klaauw Guido Petrus Johannes, Blom Harold Marcel, Bax Bart Jan

MPK: B29C 65/10, B29C 65/14, B29B 13/00...

Značky: plášťového, potrubia, spájanie, hrdla, spôsob, zariadenie, trubicového

Text:

...tým, že sa skladá- bezkontaktné zahriatie koncovej časti potrubia,V tomto prípade je prenos tepla v podstate homogénny okolo obvodu koncovej častí- vyplnenie čelného konca koncovej časti, ktorým sa vytvorí príruba s priemerom väčším než vnútorný priemer trubicového hrdla a- zasunutie čelného konca potrubia do trubicového hrdla,V tomto prípade sa materiál vnútornej steny trubicového hrdla vytlačí do polohy nachádzajúcej sa v určitej...

Pás majúci danú šírku a vytvorený z materiálu v podstate nevykazujúceho pružnú rozťažnosť vo svojom pozdĺžnom smere

Načítavanie...

Číslo patentu: 280637

Dátum: 16.05.2000

Autor: Oetiker Hans

MPK: F16L 33/00, F16B 2/08

Značky: majúci, nevykazujúceho, vytvorený, šírku, rozťažnosť, materiálů, pozdĺžnom, pružnú, danú, podstatě, svojom, smere

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka pásu vytvoreného z materiálu v podstate nemajúceho pružnú rozťažnosť vo svojom pozdĺžnom smere, ako napríklad z plechu. Je určený na použite predovšetkým ako zvierací pás tvarovaný do svorky, ktorému je dodávaná pružná rozťažnosť v jeho pozdĺžnom smere vybraním časti vnútornej plochy a vonkajších okrajových častí pásu. Vybrania pásu sú vytvorené v najmenej jednej pásovej sekcii (20) telesa (10) pásu s bočnými vybraniami (22) v...

Svorka

Načítavanie...

Číslo patentu: 280353

Dátum: 10.12.1999

Autor: Oetiker Hans

MPK: F16L 33/00, F16B 2/08

Značky: svorka

Zhrnutie / Anotácia:

Svorka pozostáva zo zvieracieho pásika (11) s voľnými koncami preloženými cez seba a obsahujúceho mechanické spojovacie prostriedky na mechanické spojenie vzájomne sa presahujúcich koncov k sebe a prostriedky na vyvíjanie zvieracej sily na predmet, okolo ktorého je svorka upnutá. Zvierací pásik (11) je vytvorený z materiálu, ktorý v podstate nie je pružne preťahovateľný vo svojom pozdĺžnom smere a je vybavený v najmenej jednej pásikovej sekcii...

Svorka otvoreného typu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280091

Dátum: 06.08.1999

Autor: Oetiker Hans

MPK: F16L 33/00, F16B 2/08

Značky: otvoreného, svorka

Zhrnutie / Anotácia:

Svorka otvoreného typu na použitie na otáčavých častiach má zvieraciu pásku (11) majúcu páskové časti (11a, 11b), prekrývajúce sa v inštalovanom stave svorky okolo upínacieho predmetu, s mechanickým spojom na spojenie navzájom sa prekrývajúcich páskových častí, obsahujúcim aspoň jeden smerom von vybiehajúci hákovitý prvok (31', 32') uspôsobený na zasunutie do upevňovacieho otvoru vytvoreného v presahujúcej vonkajšej páskovej časti (11a) a s...

Zámok na sťahovanie poistných pások

Načítavanie...

Číslo patentu: U 195

Dátum: 09.09.1993

Autor: Školuda Ján

MPK: F16L 33/00

Značky: poistných, pások, zámok, sťahovanie

Text:

...zeaadajúcich do dvochoproti sebe uložených vybraní. V Zámkov m kryte je otočne uložená sťahovacia ekrutka korešpondujúca s poistnou pásk u, opaťrenou po celej dĺžke výrezmi V pravidelných roztečiach a voüiacou dráž kou.he tvarová uoälošku 2 Upevncvace eoskryt 7 proetreáníctvom čo dvoch opro ti sebe uložených vybr yte 1 je otočne uložená sťahovacia skrutka 9-korešpondujúca s pcistnou pásk u 10, opatrenou po celej äĺčie Výrez 11 v...

Plastové šroubení pro plastové trubky a hadičky

Načítavanie...

Číslo patentu: 262588

Dátum: 14.03.1989

Autori: Solar Jiří, Lichtenberg Jaroslav

MPK: F16L 27/08, F16L 33/00

Značky: trubky, hadičky, plastové, šroubení

Text:

...šroubeni je konstrukčně i výrobně jednoduché s minimálnĺmi vnějšimi rozměry a je složeno z malého počtu součástí. Oproti dosavadnim stavitelným šroubením odpadá přítužná matice a těsnici kroužek. Montáž äroubeni je snadné a rychla. vynález umožňuje automatizovanou výrobu šroubeni ve vicenásobných formách,čímž ae dosahuje nízké ceny.vynález je zobrasen na přilošeném výkrese, ktorý znázorňuje sestavu stavitelného plastověho...

Rýchlospojka zväzku pneumatických hadíc mobilných banských zariadení

Načítavanie...

Číslo patentu: 258749

Dátum: 16.09.1988

Autori: Kovalík Marián, Čerey Ladislav

MPK: F16L 33/00

Značky: rýchlospojka, banských, zväzku, hadíc, pneumatických, zariadení, mobilných

Text:

...tesnenim. Taktiež, že vo vnútornom otvore plochých prirub sú uložené hadice a kable iných obvodov.Výhodou rýchlospojky zväzku pneumatických hadíc mobilných zariadení podľa vynálezu je v jednoduchosti konštrukcie, v dokonalom utesnení, rýchlom spojení a výmene tesnenia. Výhodou je tiež, že možno tvarované koncovky nastaviť do ľubovoľnej polohy.Príklad vyhotovenia rýchlospojky podľa vynálezu je znázornený na výkresoch, kde na obr. 1 a 2...

Dávkovacie zariadenie s hadičkou určenej dlžky

Načítavanie...

Číslo patentu: 258728

Dátum: 16.09.1988

Autor: Košík Eduard

MPK: F16L 33/00

Značky: dĺžky, dávkovacie, zariadenie, určenej, hadičkou

Text:

...zariadenia s hadlčkou určenej dĺžky, umožňuje viacnásobné použitie vnloovitej koncovky pri výmene hadičiek v dôsledku čoho sa ušetria puzdra,ako aj čas potrebný na lepenie a vlastné lepidlo. Vzdialenosť medzi valcovitými koncovkaml sa dá dosiahnut s veľkou presnostou, nakoľko valcovitě koncovky sa dajú na hadičke posúvat a v určenej polohe jednoducho pevne zaistiť.nej dĺžky je schematicky znázornená na pripojených výkresoch, kde na obr....

Zařízení k navlékání svěrného kroužku na elastické těleso

Načítavanie...

Číslo patentu: 255737

Dátum: 15.03.1988

Autor: Šobr Petr

MPK: F16L 33/00

Značky: kroužků, elastické, zařízení, těleso, svěrného, navlékání

Text:

...s využitímU jednovřetenových čerpadel je spojenphřídel pohonnáho- 3 ° V 255 737 eľektromotorw.s roťorem jednovřetenového čerpadla kloubuwñn spcüpn který je mazán tukem. Aby nedocházelo k vnikání ne~ čistot do mazaciho tuku, který by se tak stal brusnow.pastou,a k zábránění úniku mazaciho tuku z kloubového spoje, je ten ťo opaťřen pryžovou manžetou 2 kryjící celou délkuąkloubového spoje.Nh obou koncích je pryžová manžeta opatřena svěrnými...

Stavitelná hadicová přípojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 253646

Dátum: 12.11.1987

Autori: Rytzko Petr, Kuklík Vlastimil, Šedivý Jaromír, Kopsová Ivana, Vaňáč Vladimír, Vančura Ivan, Veselý Václav

MPK: F16L 33/00, F16L 27/00

Značky: přípojka, hadicová, stavitelná

Text:

...podstata spočíva v tom, že v těle stavitelné hadicové přípojky, které je opatřeno tulejkou,je vytvořena rovná průchozí díra. Na vnějším povrchu dříku připojovacího ěroubu je upraveno osazení pro vytvoření dutiny. Na spodním a na horním konci těla je umístěno těsnění.Předností stavitelné hadicové přípojky podle vynálezu je podstatné zhospodárnění výroby.Na přiloženém výkresu je schematicky v částečném řezu zobrazena stavitelné hadicová...

Koncovka pro vícekanálovou hadici

Načítavanie...

Číslo patentu: 253634

Dátum: 12.11.1987

Autori: Koudelka Karel, Tkáč Ivan, Breitenbacher Josef, Ševčík Arnošt, Bena Zdeněk, Janů Miloš

MPK: F16L 33/00, F16L 39/00

Značky: koncovka, vícekanálovou, hadicí

Text:

...povrchu osazením, v němž jsou vytvořena alespoň dvě vybrání pro výstupky záchytné desky. Objímka je dále opatřena alespoň jedním pojistným prvkem, který je zčásti uložen v základní desce nebo/e v záchytné desce.Koncovka pro víoekanálové hadice podle vynálezu má proti dosud známým konoovkám téhož druhu vyšší účinek, zejména je výrobně jednodušší, její montáž a demontáž je snadnější, Významným účinkom pak je, že umožňuje použít kanálovýph...

Přípojná spojovací součást

Načítavanie...

Číslo patentu: 241007

Dátum: 15.08.1987

Autor: Kueerová Lili

MPK: F16L 33/00, F16L 31/00

Značky: přípojná, spojovací, součást

Text:

...d 2 odpovídá přibližně tlouštce D nasunutěh-o konce vedení. Celkově tedy vzniká obraz, že průchozí vrtání sestáva z jednotlivých koaiçíálních částí vrtání,přičemž vnitřní průměry po sobě následujících částí vrtaní zůstávají v pohledu ve směru prouclění podle šípky 10 stejné nebo pozvolna vzrůstají, v žádném případě se však nezmenšují.Pro splnení úkolu, spočívajicího v dosažení co možná nejbezpečnějšího spojení,ktoré spolehlivě drží i při...