F16L 21/06

Spôsob spájania valcových častí

Načítavanie...

Číslo patentu: 288357

Dátum: 28.04.2016

Autor: Kučár Ivan

MPK: F16L 21/06, B25B 13/52

Značky: spôsob, spájania, částí, válcových

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe spájania valcových častí sa vonkajší povrch (2) vnútornej valcovej časti (23) zasunie do vnútorného povrchu (1) vonkajšej valcovej časti (22) a pred zasunutím do zápichu (3) alebo do zápichov (3) sa vloží tesnenie (7). Do zápichu (4) vonkajšej valcovej časti (22) a do zápichu (5) vnútornej valcovej časti (23) cez tangenciálny otvor (9) sa zasunie vložka (6). Ako vložka (6) je použitá guľová reťaz (11).

Upínacia spona

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19272

Dátum: 06.11.2007

Autori: Lebo Goran, Wolf Heinz-peter, Mann Stephan, Henrich Detlef

MPK: F16L 33/04, F16L 21/06

Značky: upínacia, spona

Text:

...druhej upinacej hlave tak, že medzera medzi oboma upínacímihlavami je do istej miery premostená sponovým pásikom. Sponový pásik však nie je medzi oboma upinacími hlavami pod napätím, ktoré by bolo potrebné na to, aby sa zabránilo vydutiu priruby smerom von, keď je spona utahovaná. 0010 Dokument DE 29 19 939 A 1 uvádza zariadenie na upínanie hadice na rúrkovitú súčasť, u ktorého je spona na oboch svojich koncoch vybavená radiálnymi...

Káblová spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3386

Dátum: 22.11.2005

Autori: Lederer Roland, Bauer Peter, Karl Markus

MPK: F16L 21/06, F16L 55/16, H02G 9/06...

Značky: káblová, spojka

Text:

...jednéhoprikladu uskutočnenia znázorneného na výkrese, pričom 0012 Výkres zobrazuje rozložené zobrazenie káblovej spojky.0013 Obe plášťové polovice (2) majú vždy upevňovaciu oblast (6) tesniaceho prostriedku (3), ktorú ohraničujú dva na plášťové polovice pevnenatvarované prstencové úseky úseky (7).0014 Na upevňovacej oblasti (6) sa presah tesniaceho prostriedku (3) medzi spájanými ochrannými rúrkami a plášťovými polovicami (2) stisne,...

Zvieracie spojenie rúrok prostredníctvom zvieracej objímky

Načítavanie...

Číslo patentu: 283512

Dátum: 18.07.2003

Autori: Helf Walter, Bauer Peter, Lederer Roland

MPK: F16L 21/06, F16L 55/17

Značky: prostredníctvom, rúrok, objímky, zvieracej, zvieracie, spojenie

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaná zvieracia tlakovo tesná a pozdĺžnymi silami spojená objímka (1) na delené rúrky káblových kanálov a celé rúrky, do ktorých sa kladú napríklad káble so sklenými vláknami, ktoré sa ukladajú do týchto rúrok s vysokým tlakom, pričom na telese zvieracej objímky (1) sú upravené hermetické tesniace a zvieracie prostriedky. Zvieracie prostriedky majú v koncovej polohe vzájomný definovaný odstup a zvieracie prostriedky zhotovené ako uzavieracie...

Hrdlo rúrky

Načítavanie...

Číslo patentu: 282915

Dátum: 02.12.2002

Autori: Helf Walter, Bauer Peter

MPK: F16L 55/17, F16L 21/06

Značky: rúrky, hrdlo

Zhrnutie / Anotácia:

Objímka (M1, M2) pozostáva z dvoch pološkrupín (3, 4) a je určená na plné rúrky (1) a takzvané opravárske rúrky (2), ktoré sú zložené z dvoch pološkrupín (3, 4), pričom medzi vonkajšou stenou rúrky (1, 2) určenou na utesnenie a vnútornou stenou objímky (M1, M2) je vložená tesniaca rohož (5) z elastoméru alebo mäkčeného termoplastu, ktorá obklopuje vonkajšiu stenu rúrky (1, 2) a ktorá je aspoň jeden raz v smere osi rúrky (1, 2) delená a na...

Tesniaci spoj potrubia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 827

Dátum: 07.06.1995

Autor: Podhora Milan

MPK: F16L 21/06

Značky: potrubia, tesniaci

Text:

...najmä u súčastí, vyrábaných z umelých hmôt vstrekovaním a podÚlohou predloženého technického riešenia je vytvorit takú konštrukciu, ktorá umožní vyrábat príslušné konštrukčné diely jednoducho aj pre oblast stredných tlakov a teplôt ako z kvalitných materiálov, ako je mosadz a niektoré druhy oceli, tak liutím z krehkých, a relatívne tvrdých materiálov, napr. z temperovej liatiny. Konštrukcia tesniaceho spoja musí byt ďalej necitlivá na malej...

Zariadenie na tesné spojenie dvoch hladkých rúrok, uložených koncami proti sebe

Načítavanie...

Číslo patentu: 278630

Dátum: 17.12.1991

Autori: Calmettes Lionel, Detable Pascal

MPK: F16B 2/08, F16L 21/06

Značky: spojenie, těsné, koncami, rúrok, zariadenie, dvoch, hladkých, proti, uložených

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na tesné spájanie dvoch hladkých rúrok, ktoré majú rovnaký priemer a sú usporiadané koncami k sebe, predovšetkým na spojenie dvoch prvkov výfukového potrubia motora, ako napríklad motorov automobilových vozidiel, je tvorené jednodielnou objímkou (1) vybavenou pozdĺžnou štrbinou pozdĺž ktorej objímka vystupuje do dvoch sťahovacích radiálnych lemov (3), pričom táto objímka obklopuje konce rúrok obrátené k sebe a je na nich zovretá...

Přesuvné hrdlo potrubního spoje

Načítavanie...

Číslo patentu: 239720

Dátum: 15.04.1987

Autori: Raif Zdenik, Vácha Jaroslav, Bechtold Ludvík

MPK: F16L 21/06

Značky: potrubního, přesuvné, hrdlo, spoje

Text:

...Mezi čele koncu spojovsných trubelí může být vloženo těsnicí manže ta neho těohicí tmel..Vzniklá mezikruií je vyplnitelné těsnicí hmotou. Vnitřní průměr přesuvného hrdla je opstřen středicími výstupky, které ee mohou směrem k okraji přesuvnáho hrdla kuželovitě rozestupovst.Příkladné provedení přesuvnáho hrdla podle vytxálezu znázorňuje obr. 1 v celkovém exonometrickěm pohledu ne detail hrdla tvořícího spolu s trubkcu tverovku, která je spolu...