F16K 15/18

Izolačný ventil konzervátora transformátora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10102

Dátum: 13.04.2006

Autor: Wakchaure

MPK: H01F 27/14, F16K 15/18

Značky: transformátora, izolačný, konzervátora, ventil

Text:

...vynáleztiež chráni pred unikaním oleja.0005 Nevýhody doterajšieho stavu techniky sú prekonané návrhom izolačného ventilu konzervátora elektrického transformátora (TCIV), ktorý pracuje v duálnom móde za účelom izolácie konzervátora elektrického transformátora počas abnormálneho toku oleja spôsobeného poškodením nádrže elektrického transformátora alebo prasknutím priechodky elektrického transformátora alebo vypúšťaním oleja z konzervátora...

Utierateľný štrbinový ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13124

Dátum: 27.12.2002

Autor: Miller Pavel

MPK: A61M 39/04, F16K 15/18

Značky: štrbinový, utierateľný, ventil

Text:

...1 až 4, pričom zadná časť ventilu je nakonfigurovaná, aby prijala hadičku s tekutinou. Každý z ventilov dovoľuje prietok v ktoromkoľvek smere a tesnl, aby obmedzil cez seba prietok tekutiny ked sa vnútorný komponent alebo prístroj odpájajú. Taktiež každý z ventilov zabezpečuje tesnenie so špičkou prístroja, ked špička doňho zapadla, a automaticky utiera špičku prístroja, ked sa z neho prístroj odpája. Všetky vonkajšie povrchy v blízkosti...

Kombinovaná armatura

Načítavanie...

Číslo patentu: 276268

Dátum: 13.05.1992

Autor: Ira Jaroslav

MPK: F16K 15/18

Značky: armatura, kombinovaná

Spätný ventil pre tekutinové média

Načítavanie...

Číslo patentu: 259299

Dátum: 17.10.1988

Autor: Mancel Ľubor

MPK: F16K 15/18

Značky: ventil, media, tekutinové, spätný

Text:

...ötlačení tesniaceho elementu dosadajúceho na sedlo ventilu zamenlt tento s hociktorým iným tesniacim elementom uloženým v spätnom ventile. Dalšou výhodou je to, že potrebné predpätie stlačenia tesniacich elementov sa dá nastavit zmenou počtu tesniacich elementov prípadne zmenou ich hrúbky. je výhodné, ked z dôvodov pruženia bude tesniacich elementov väčší počet.V prílohe na obr. 1 je znázornený spätný ventil v pozdĺžnom reze. Na obr. 2 je...

Ventilový rozvod refrigerátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 258082

Dátum: 15.07.1988

Autor: Jan Jiři

MPK: F16K 15/18

Značky: rozvod, ventilový, refrigerátoru

Text:

...média na teplotu okolí a s uvolňováním vymrazených nečistotna regenerátorech. Velmi výhodné je použití vynálezu ve spojenís kompresorovou jednotkou opatřenou vyrovnávacím ventilem, který ihned po zastavení kompresoru vyrovná tlaky ve výtlačném a sacím potrubí kompresorové jednotky, takže v celém okruhu včetně válceje vždy jen plnicí tlak.Přiložený výkres znázorňuje schematícky v řezu konkrétní provedení dvoustupňového refrigeráton 5...

Jednocestný bezpečnostní ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 257992

Dátum: 15.07.1988

Autori: Rytzko Petr, Kuklík Vlastimil, Veselý Václav, Vančura Ivan, Kopsová Ivana, Vaňáč Vladimír, Šedivý Jaromír

MPK: F16K 15/18

Značky: jednocestný, bezpečnostní, ventil

Text:

...které bylo dosaženo nízkymNa přiloženém výkresu je schematicky znázorněn příklad provedení vynálezu. Na obr. 1 je jednoceatný ventil zobrazen v řezu, kdežto na obr. 2 je znázorněn v pohledu.Těleso jednocestného bezpečnostního yentllu je opatřeno dvěma pžívodními hrdly l a g. První přívodní hrdlo ł je spojeno-s přívódním kanálkem 3, který je~propojen s komorou lg. Komora 13 je uzavírána kuželkou 3, která je na jedné straně opatřena...

Variabilný regulačný ventil prietoku

Načítavanie...

Číslo patentu: 257850

Dátum: 15.06.1988

Autor: Strhák František

MPK: F16K 15/18

Značky: ventil, prietoku, regulačný, variabilný

Text:

...É je opatrený kuželovou časťou gg a z druhej strany vodiacim čapom gg, ktorý je proti tlaku pružiny 1 posuvne uložený vo vodiacom otvore áł vytvorenom V pravom nastaviteľnom doraze §. Vnútorná časť pravého nastaviteľného dorazu § je posuvne uložená v pravom veku g, ktoré je zaskrutkované v telese l.Pravý nastaviteľný doraz § prechádza svojou závitovou častou cez závitový otvor vytvorený v pravom veku g. Z protiľahlej strany telesa l je...

Jednosměrný nepřímo řízený ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 253637

Dátum: 12.11.1987

Autor: Hyský Jan

MPK: F16K 15/18

Značky: nepřímo, řízený, ventil, jednosmerný

Text:

...ventilů a prodloužení životnosti jak samotných ventilů tak dalších přístrojů. umístěných za výstupom ventilu.Příklad provedení podle vynálezu je schematicky znázorněn na připojeném výkrese.V tělese l ventilu jsou vytvoreny jednak axiálně vstupní otvor ll a výstupní otvor lg a bočně vstupní otvor Q. Nad axiálním vstupním otvorem ll je úložen plovoucí píst lg, odpružený pružinou lg, na který dosedá ventil g, opatřený vodícími nákružky 2 a 1...

Ventil se sdruženou funkcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 240061

Dátum: 01.07.1987

Autori: Dimun Milan, Vyjadak Oldoich, Rajniak Igor, Zeman Svatopluk

MPK: F16K 15/18

Značky: funkcí, ventil, sdruženou

Text:

...sdruženou funkcí podle vynálezu plně nahradí tři různé jednofunkční ventily, čímž se dosáhne úspor materiálu, pracností výroby a rozměrů, podstatné se sníží hmotnost i počet použitýchNa výkraaxje znázorněno v nárysném řezu konkrétní provedení ventilu se sdruženou funkcí podle vynálezu s ovládáním akčního členu pomocí tepelné dílatace.Základna 1 ventilu je opatřena vstupem ll a výstupem lg. Kolmo nad středem základny l ventilu je uchyceno...

Zpětný ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 239058

Dátum: 01.06.1987

Autor: Krejčír Oldřich

MPK: F16K 15/18

Značky: zpětný, ventil

Zhrnutie / Anotácia:

Zpětný ventil pro regulátor statické výšky pneumatických pružin má v tělese vrtání na jednom konci s přívodem, kdežto na druhém konci a pohyblivou přepážkou zatíženou čelní tlačnou pružinou. Proti druhému čelu přepážky je ve vrtání dřík zpětné kuželky, jejíž hlava zatížená tlakem pružiny je ve vývodu. Pohyblivou přepážkou může být píst nebo elastická membrána s nástavcem. Zpětná kuželka může být klopná. Čelo pohyblivé přepážky je ploché, šikmé,...

Automatický zpětný kontrolní ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 250463

Dátum: 15.04.1987

Autori: Tyburec Martin, Heller Jiří

MPK: F16K 15/18

Značky: kontrolní, ventil, zpětný, automatický

Text:

...kontrolním ventilem podle vynálezu, jehož podstatou je automatický zpětný kontrolní ventil, namontovatelný na kontejnery, obaly a ostatní prostory na přechovávání radioaktivnich látek, ovládaný zátkou s těsnicím kroužkem a tabletou z absorpční hmoty keramika, skelná vata ap.,k zachycení radioaktivní látky. Zátka se zas-ouvá nebo vysouvá pomocí matice, v níž je volně uchycena.Hlavní výhodou automatického zpětného kontrolního ventilu,...