F16K 11/07

Přepínač plynových cest

Načítavanie...

Číslo patentu: 267986

Dátum: 12.02.1990

Autori: Král Antonín, Matoušek Stanislav

MPK: F16K 11/07

Značky: přepínač, plynových

Text:

...životnosti těsnících segmentů a tedy i funkce přepínače jako celku o více než jeden řád. životnost přepíneěe se zvyšuje na 106 až 107přepnutí. Na připojeném výkresu je znázorněno zařízení pro přepínání plynových cestZařízení sestává z posuvné přepínecí hřídele 1 se základním průměrem d, , který je v místech, kudy protéká plyn zeslaben. Pcsuvný hřídel 1 je pevnä spojen§ centrálním válcovým kotoučem g o průměru d 2 a výšce kotouče v 1, který...

Dvojcestné piestové šupátko ovládané tlakom kvapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 260765

Dátum: 12.01.1989

Autori: Kováč Štefan, Šmídt Vladimír

MPK: F16K 11/07

Značky: šúpatko, piestové, kvapaliny, ovládané, dvojcestné, tlakom

Text:

...dvojcestného piestového šupätka pic-dia Jynálezu.Tclelso šupátka 1 je uzatvorené zátkami 2. V zátkachsú vstupné otvory Sl, ktorými sa privádza tlakové. médium., ktoré pôsobí na piest 3 naxiálne v smere jeho pohybu. Na spodnú častí šupátka 1 je radiälne napojený Výstupný otvor 10. Piest 3 má na obvode stredovej časti tesniaci krúžok, 7, ktorý zabezpečuje tesnenie pri presüvauni piestu 3 z jednej krajnej polohy do druhej. Na čelných stranách...

Šesťcestný aseptický ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 245315

Dátum: 15.12.1988

Autori: Sebestyén Gyula, Simson Dionizy, Walch Hansjörg

MPK: F16K 11/07

Značky: aseptický, ventil, šesťcestný

Text:

...reakčných zložiek značne narastá počet ventilov, u ktorých upchávky a prirubové spoje vždy znamenajú možné nebezpečie infekcie. Naviac sa preplñuje obslužný priestor, znižuje sa prehľadnosť a zvyšuje sa nebezpečie nesprávnej manipulácie a tým i znehodnotenia produktu, čo najmä pri fermentačných výrobách predstavuje vysoké ekonomické straty.Uvedené nevýhody odstraňuje šesťcestný aseptický ventil, pozostávajúci z telesa a vika, so vstupmi,...

Elektrohydraulický servoventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 254070

Dátum: 15.01.1988

Autori: Chalupa Antonín, Václ Vladimír, Vurm Vladimír, Procházka Jaroslav, Vávra Zdeněk, Prchlík Vojtěch

MPK: F16K 11/07

Značky: servoventil, elektrohydraulický

Text:

...tělesem se vstupním a výstupním průřezem,přičemž V tělese je přesuvně uspořádáno šoupátko, podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že vstupní a výstupní průřez je tvořen nejméně dvěma kruhovými otvory, rozmístěnými symetricky po obvodu pouzdra, uspořádaného v tělese. Průtoková charakteristika servoventilu je nelineární a spojitá a je kompenzována předřadným nelineárním členem před řídícím vstupem servoventilu tak,aby výsledná průtoková...

Okamihový rozvádzač

Načítavanie...

Číslo patentu: 243942

Dátum: 15.11.1987

Autor: Wenigová Libuše

MPK: F16K 11/07

Značky: rozvádzač, okamihový

Text:

...nárys v reze.Hlavné části okamihového rozvádzaöa sú základný hydraulický rozvádzač 14, teleso 12 ovládacej časti, odpružený piest 9 a výkyvnä západka 2. V osi posúvača ii hydraulickéhjo rozvádzačua 14 je v telese 12 umiestnený odpružený piest 9, ktorého piestnica 13 je opretá o posúvalč 6 prostredníctvompružnej podložky 5, pričom v pracovnej polohe je o čelo 3 posúvafa i opretý nos- 4 odpruženej výkyvnej západky 2, opatrenej ov-ládacou kladkou...

Pneumatický šoupátkový rozvaděč

Načítavanie...

Číslo patentu: 252946

Dátum: 15.10.1987

Autori: Kopsová Ivana, Kuklík Vlastimil, Rytzko Petr, Vaňáč Vladimír, Šedivý Jaromír, Vančura Ivan, Veselý Václav

MPK: F16K 11/07

Značky: pneumatický, šoupátkový, rozvaděč

Text:

...a nízkou výrobní náročnost. Je vhodný pro použití v prostředí, kde je nebezpečí značného znečištění a lze jej přímo připevnit na ovládaný prvek.Na připojenám výkresu je v řezu schemeticky znázorněno vnitřní uspořádání pneumatického šoupátkového rozvaděče podle vynálezu. Na obr. 1 je nárys, na obr. 2 půdorys.Pneumatický šoupátkový rozvaděč je tvořen tělesem lg, v němž jsou vytvořeny dve výstupní kanály 13 doplněné dutými připojovacími...