F16K 1/42

Ventilové sedlo najmä vodovodných batérií

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2713

Dátum: 07.11.2000

Autor: Pavlík Karol

MPK: F16K 1/42, F16K 1/44

Značky: najmä, ventilové, vodovodných, batérií, sedlo

Text:

...technického riešenia pri zachovaní požiadaviek na ekológiu. Zavedenie do výroby tohto ventilového sedla, najmä vodovodných batérií podľa technického riešenia znamená zvýšenie kvality vodovodných ventilových batérií čo sa prejaví aj ekonomickým efektom. nPrehľad obrázkov na výkresochVentilové sedlo, najmä vodovodných batérií podľa technic kého riešenia bude bližšie ozrejmené na výkrese, kde na obr. 1 je znázornená jeho základna konštrukcia. Na...

Uzáver uzatvárajúcej armatúry

Načítavanie...

Číslo patentu: 278167

Dátum: 15.09.1991

Autori: Bartoschek Manfred, Stock Hans Georg

MPK: F16K 27/00, F16K 1/42, F16K 1/34...

Značky: armatury, uzatvárajúcej, uzáver

Zhrnutie / Anotácia:

Uzáver (8, 11) má šikmo vzhľadom na os vretena (4) armatúry usporiadané sedlo (7) armatúry, pričom tesniaca plocha uzáveru (8, 11) je tvorená výrezom kužeľovej plášťovej plochy. Uzáver (8, 11) je tvorený plechovým telesom (1), ktorého v osi vretena (4) armatúry uložené upevnenie je usporiadané výstredne k osi kužeľovej plášťovej plochy, pričom plechové teleso (1) opisuje vzhľadom na os strednej dotykovej roviny uzáveru (8,11) elipsu. Vzhľadom...

Sedlo s dosedací plochou kuželky termostatického ventilu pro systémy ústředního vytápění

Načítavanie...

Číslo patentu: 260637

Dátum: 12.01.1989

Autori: Štrejbar Josef, Hanzlíček Zdeněk, Chyba Antonín, Slanec Miroslav

MPK: F16K 1/42

Značky: sedlo, plochou, ventilu, ústředního, vytápění, systémy, termostatického, kuželky, dosedací

Text:

...plochou Dosedaci kruhový výstupek 3 je vytvořen na ploše sedla 1 symetricky k ose kuželky 2. Průměr D tohoto dosedacího kruhového výstupku 3 je volitelný v rozmezí od 5 mm do 15,5 mm,podle požadovaného jmenovitého průtoku kw vyjádřeného v m 5.h 1 termostatická 4.h 1. Na priložené-m obr. 2 je graficky znázorněna závislost mezi jmenovltým průtokem kw a průměrem D dosedacího kruhlového výstupku 3 pro kuželku 2 termostatického ventilu s...

Uložení těsnicích sedel v tělese armatur

Načítavanie...

Číslo patentu: 256759

Dátum: 15.04.1988

Autori: Werner Emil, Štefek František, Vilášek Horst, Kerlín Kurt

MPK: F16K 1/42

Značky: uložení, sedel, tělese, těsnicích, armatur

Text:

...snadné výrobě bez potřeby lapování těsnícíoh ploch v tělese armatury, v možnosti rychlé a snadnévýměny těsnících sedel v případě opotřebení jejich funkčníchploch přímo v provozních podmínkách, bez nutnosti vyjmutí armatury z potrubí, čímž se zkracuje doba výluky zeřízeníPříkled konkrétniho provedení uložení těsnicího sedla v tělese armatury podle vynálezu je znázorněn na přiloženém výkrese,představujícím částečný podélný řez tělesem...

Dvojcestný teflonový elektromagnetický ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 256185

Dátum: 15.04.1988

Autor: Michalec Peter

MPK: F16K 1/42

Značky: dvojcestný, ventil, teflonový, elektromagnetický

Text:

...elektromagnetický ventil, ktorého podstata spočíva v tom, že do teflonoveho sedla s vlnovcom, ktoré uzatvára prietok »média v komore, je nali-sované tialhlo.zavedením velntilu Ido výroby dôjde k rovnomernému a Ipresnêmu dâvkovaniu médií,odstráneniu ručnej manipulácie a úspo-re devízových prostriedkov p-ri nákupe obldobných ventilov z NŠ.Na pripojenom výkrese je znázornená riešenie vynálezu, kde na obrázku je náry-s výnálezu v piečnom...

Armatura, zejména uzavírací vlnovcový ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 255023

Dátum: 15.02.1988

Autori: Jiroušek Ladislav, Ševčík Stanislav, Tomeš Oldřich

MPK: F16K 1/42

Značky: zejména, vlnovcový, armatura, uzavírací, ventil

Text:

...spodní připojovací kus i s kuželkou g, tvořenou návarovou plochou g. Vnitřní prostor g tělesa 1 armatury je utěsněn jednak vlnovcem 2, obklopujícím vřeteno, g, jehož jeden konec 31 je připevněn, například přivařen ke spodnímu připojovacúnu kusu Ii, a. drtzhý konec 33 vlnovoe 2 je připevněn k hornímu připojovacímu kusu j, který je zalisován ve vnitřní osazené ploše J.6 tělesa g, vytvořené soustředně s vnitřním prostorem li tělesa g a jednak...