F16J 15/44

Výroba tesniacich miskovitých prvkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19891

Dátum: 27.12.2012

Autori: Capanni Alessio, Maggi Carmelo, Tognarelli Leonardo, Wojnar Jan

MPK: F16J 15/28, F16J 15/16, F16J 15/44...

Značky: tesniacich, výroba, prvkov, miskovitých

Text:

...pokial je tlak tekutiny vo vnútri súčasti väčší ako vlastné stláčacienamáhanie (v module), dochádza k šíreniu tlaku v chybách a môže to prispieť k šíreniu trhlín. Pokial tlak fluktuuje a špičková hodnota je vyššia ako stláčacie namáhanie, dôjde k indukovaniu únavy v súčasti, čo môže nakoniec viesť k šíreniu trhlín a zlyhaniu súčasti.0009 Tesniace miskovité prvky pre hyperkompresory sú väčšinou vyrábané zostavovaním vonkajšieho disku a...

Tlakovo vyvážená zostava tesnenia hriadeľa

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14278

Dátum: 03.03.2010

Autori: Hoelhe Neil, Orlowski David

MPK: F16J 15/44, F16J 15/40, F16J 15/447...

Značky: zostava, tesnenia, hriadeľa, vyvážená, tlakovo

Text:

...anti-rotačných drážok prispôsobených danému Iabyrintovému tesneniu. Vnútri týchto anti-rotačných drážok môže byt umiestnený rad zodpovedajúcich anti-rotačných čapov. Môžu existovať v rámci časti daného plávajúceho statora v blízkosti daných antirotačných drážok daného labyrintového tesnenia.-3 0012 V danom pevnom statore môže existovať rad axiálne orientovaných anti-rotačných drážok. V týchto anti-rotačných drážkach môže byť umiestnený rad...

Kombinované usporiadanie labyrintového tesnenia a tesnenia skrutkovitého typu pre ložisko

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7481

Dátum: 21.09.2006

Autori: Gadrino Franco, Pabst Otto, Kleinlercher Michael

MPK: F16J 15/16, F03D 11/00, F16J 15/40...

Značky: usporiadanie, labyrintového, kombinované, skrutkovitého, ložisko, tesnenia

Text:

...v radiálnom povrchu rotora a nesúce uvedené krúžky, a zodpovedajúce viaceré k nim orientované drážky, vytvorené v radiálnom povrchu statora, ktorý jeorientovaný k radiálnemu povrchu rotora pričom krúžky vyčnievajú do k nim orientovaných drážok pričom každý krúžok-3 zahrnuje pás so zodpovedajúcimi, na seba nadväzujúcimi profilmi na oboch jeho koncoch tak, že tieto konce sa dajú spojit tak, aby vytvorili krúžok.Stručný opis obrázkov...

Zariadenie na utesnenie medzery medzi dvomi relatívne navzájom pohyblivými časťami hydraulického stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1024

Dátum: 02.07.2003

Autor: Gittler Philipp

MPK: F16J 15/44, F03B 11/00

Značky: relativně, navzájom, dvomi, medzery, hydraulického, zariadenie, utesnenie, pohyblivými, časťami, stroja, medzi

Text:

...vyhotovenie utesnenia odmietane ako výrobcami, tak i prevádzkovateľmi.0006 Druhý spôsob sa týka tesniacich prstencov, ktoré sú vzhľadom na obežne koleso a skriňu uložené volne rotačneletmo, pričom ložiskove medium pre hydrostatické lôžko saprivádza otvormi v skrini turbíny a spájacimi otvormi V tesniacom prstenci. Spis W 0 O 2/23038 ukazuje dva zvláštne varianty takého tesniaceho prstenca.0007 Pri prvom variante (podľa obr. 3 spisu WO...

Sposob pre utesnenie prechodu rotujúcich strojných častí do prašného alebo fluidného prostredia a zaradenie k jeho prevádeniu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260343

Dátum: 15.12.1998

Autori: Zatloukalová Viera, Martinovič Karol, Balúch Jozef

MPK: F16J 15/44

Značky: utesnenie, zaradenie, prostredia, rotujúcich, přechodu, prevádeniu, spôsob, částí, strojných, prašného, fluidného

Text:

...na vonkajšej strane íluidného zariadenia tak, že coz ňu prechádza aspoň jeden hriadeľ miešadla, pričom z vonkajšej strany je pri hriadeli miešadla utesnená upcháv 4kou. Upchávka môže byt statická alebo rotačná. Výhodou riešenia podľa vynálezu je,že sa zníži alebo úplne odstráni prášnosť prostredia v okolí fluidizačných a iných zariadení ako aj zníži nalepovanie materiálu na steny technologického zariadenia.Na priloženom výkrese je...

Zariadenie na utesnenie priestoru medzi plochami

Načítavanie...

Číslo patentu: 278276

Dátum: 03.07.1996

Autori: Orbach Štefan, Bogsch Alfréd

MPK: F16J 15/44

Značky: zariadenie, medzi, utesnenie, plochami, priestoru

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši zariadenie na utesnenie priestoru medzi pohyblivou a nepohyblivou plochou ako aj medzi pohyblivými plochami, ktoré sú vo vzájomnom relatívnom pohybe. K vytvorenej kotviacej ploche (1) jednej z utesňovaných plôch sú jednotlivo upevnené tesniace dosky (4) v takom množstve, že pokrývajú celý prierez medzi druhou z tesnených plôch (5). Každá tesniaca doska (4) okrem pripevňovacej časti pozostáva z výkyvne pohyblivej časti, ktoré v...

Kliková hřídelová ucpávka

Načítavanie...

Číslo patentu: 267291

Dátum: 12.02.1990

Autori: Klement Oldřich, Novotná Marie, Beran Jaromír, Šídlo Pavel

MPK: F04D 29/10, F16J 15/44

Značky: kliková, ucpávka, hřídelová

Text:

...Zvyšuje ee i kvalita ucpávky proti známým provedením, nebot její těsnící účinek se zvětšuje při stoupajícím tlaku média, který může nastat v uzavřenêm stroji v důsledku zvýšené teploty chladiva ajiných exteľně Působícíoh vlivů. Proti podobným známým provede~ ním je možno s výhodou použít slabších pružin a dosáhnout přitomK otevírâní uopávky lze použít tlakovêho oleje z mazacího,či regulačního systému stroje, nebo tlakovêho vzduchu ze...

Těsnění ložisek, zejména úplných ložisek kloubu křížových čepů kardanových hřídelí

Načítavanie...

Číslo patentu: 265680

Dátum: 14.11.1989

Autori: Tobiška František, Pallo Bohuslav, Nosek Josef, Stehlík Josef

MPK: B60K 17/22, F16C 33/72, F16J 15/44...

Značky: ložisek, těsnění, kardanových, křížových, zejména, úplných, hřídeli, kloubu, čepu

Text:

...tlekovému mazivu. Používané ochranné kroužky z plechů, plastů nebo gumy vyžadují zvlášť pro účel ochrany těsnění ložisek opracovat na tělese křížového čopu zvlášt plochy pro ochrannýUvedené nevýhoây odstraňuje provedení těsnění ložieek,zejména úplných ložisek kloubu křížových čepů kardanových hřídelů,kde vlastní těsnicí prvek je opatřen prstenovým krytem, jehož podstata spočívá v tom, že má tvar částí kulového pásu a sahá oď.povrchu...

Zařízení na výrobu voštin komůrkového typu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264372

Dátum: 12.07.1989

Autor: Přibislavský Josef

MPK: F16J 15/44

Značky: komůrkového, voštin, výrobu, zařízení

Text:

...1, přičemž v horním vodítku 5 je suvně uložen první hřeben g a V dolním vodítku Ž je suvně uložen druhý hřeben 1, přitom druhý hřeben A je umístěn za prvním hřebéhem g a/nebo první hřeben g za druhým hřebenem 3, zároveň osy řad zubů obou hřebenů g, 3 jsou posunuty vůči sobě o polovinu rozteče zubů, přičemž první hřeben g a druhý hřeben 3 tvoří,pod 1 e jejich vzájomného postavení, jeden pől svařovacího zařízení, přitom před hřebeny g, A je...

Kombinovaná klidová ucpávka, zejména pro chladivové turbokompresory

Načítavanie...

Číslo patentu: 247447

Dátum: 15.10.1987

Autori: Husár Ivan, Šiška Július, Hamák Ivan, Šúpala Jaroslav, Baxa Stanislav

MPK: F16J 15/44, F04D 29/08

Značky: kombinovaná, chladivové, zejména, turbokompresory, klidová, ucpávka

Text:

...nosiče g klidové ucpávky,na jehož vnitřní čelní ploše je v drážce uložen pryžový těsnioí kroužek lg.Těsnicí kroužek łg je přidrłován přílołkou ll. uchycenou axiálními šrouby lg v nosiči g klidové ucpávky a přitlačován k okraji čelní plochy lg osazení hřídele l turbokompresoru na větším průměru 22 hřídele l pružinami 32 klidové ucpávky, které jsou uloženy v protilehlých vybráních nosiče g a centrálního kroužku §. Mezi centrálním kroužkem § a...