F16J 15/16

Výroba tesniacich miskovitých prvkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19891

Dátum: 27.12.2012

Autori: Wojnar Jan, Maggi Carmelo, Tognarelli Leonardo, Capanni Alessio

MPK: F16J 15/44, F16J 15/28, F16J 15/16...

Značky: prvkov, tesniacich, výroba, miskovitých

Text:

...pokial je tlak tekutiny vo vnútri súčasti väčší ako vlastné stláčacienamáhanie (v module), dochádza k šíreniu tlaku v chybách a môže to prispieť k šíreniu trhlín. Pokial tlak fluktuuje a špičková hodnota je vyššia ako stláčacie namáhanie, dôjde k indukovaniu únavy v súčasti, čo môže nakoniec viesť k šíreniu trhlín a zlyhaniu súčasti.0009 Tesniace miskovité prvky pre hyperkompresory sú väčšinou vyrábané zostavovaním vonkajšieho disku a...

Tesniace usporiadanie pre kompresorovú stranu turbodúchadla spaľovacieho motora a odpovedajúci spôsob utesnenia tejto kompresorovej strany turbodúchadla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12470

Dátum: 18.06.2009

Autori: Celik Halim, Bachmann Kerstin, Klingel Dieter, Seidel Jawor, Hopp Martin

MPK: F01D 25/18, F02B 39/14, F02C 6/12...

Značky: kompresorovej, tesniace, utesnenia, turbodúchadla, strany, motora, tejto, kompresorovú, stranu, spôsob, odpovedajúci, spaľovacieho, usporiadanie

Text:

...olej. Za týmúčelom obsahuje prítlačný prstenec axiálne sa rozkladajúcu vonkajšiu stenu, v ktorej sú vytvorené radiálne otvory. Týmito otvormi má byť olej, ktorý prúdi do priestoru medzi uložením a vekom úložného telesa, urýchľovaný smerom von, aby tak mohol byť vekom úložného telesa dopravovaný do zberného priestoru oleja. Do axiálnej drážky prítlačného prstenca zasahuje axiálne sa rozkladajúca stena veka úložného telesa, na jej vonkajšom...

Tesnenie vo vysokotlakových zariadeniach

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5927

Dátum: 13.04.2007

Autori: Retschnik Gerald, Trieb Franz, Karl Reinhard

MPK: F16J 15/16

Značky: zariadeniach, vysokotlakových, tesnenie

Text:

...dobe vysokotlakového zariadenia ani na ploche vývrtu ani na ploche opomćho krúžku, aj keď vrstvou podľa vynálezu bola vybavená len jedna z plôch.0011 Aj bez dostatočných vedecko-technických dôkazov je možné pre spôsob pôsobenia povlaku prijať vysvetlenie, že táto vrstva je účimiá ako bariéra proti spojeniu materiálovtlakovým zváraním, ako difúzna bariéra na povrchoch a ako prostriedok na redukciu trenia pri súbežnom pohybe dielov...

Kombinované usporiadanie labyrintového tesnenia a tesnenia skrutkovitého typu pre ložisko

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7481

Dátum: 21.09.2006

Autori: Kleinlercher Michael, Pabst Otto, Gadrino Franco

MPK: F16J 15/16, F03D 11/00, F16J 15/40...

Značky: kombinované, usporiadanie, labyrintového, ložisko, skrutkovitého, tesnenia

Text:

...v radiálnom povrchu rotora a nesúce uvedené krúžky, a zodpovedajúce viaceré k nim orientované drážky, vytvorené v radiálnom povrchu statora, ktorý jeorientovaný k radiálnemu povrchu rotora pričom krúžky vyčnievajú do k nim orientovaných drážok pričom každý krúžok-3 zahrnuje pás so zodpovedajúcimi, na seba nadväzujúcimi profilmi na oboch jeho koncoch tak, že tieto konce sa dajú spojit tak, aby vytvorili krúžok.Stručný opis obrázkov...

Krúžkové štrbinové tesnenie pre ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5993

Dátum: 16.03.2004

Autor: Verwoerd Gerrit

MPK: F16K 1/00, F16J 15/16, F16K 3/00...

Značky: ventil, štrbinové, krúžkové, tesnenie

Text:

...9, cez ktorý môže prúdit tekutina. Tekutina vniká cez úsek vytvorený ako klietka 10 radiálne do valca 9 aopúšťa ho - a ventil 1 - v predpokladanom smere 4 prúdenia. Klietka 10 je upevnená v puzdre 8 pomocou výstupnej vložky 11 naskrutkovanej pomocou druhu kontramatice do puzdra 8 ventilu 1.0016 Vo valci 9 je axiálne posúvatelný piest 12. Piest 12 nemá čelnú plochu aje pevne spojený pomocou radiálne prebiehajúcich lúčov 13 s axiálne...

Gumový elastický tesniaci prstenec

Načítavanie...

Číslo patentu: 279923

Dátum: 09.07.1997

Autor: Jordan Holger

MPK: F16J 15/32, F16J 15/16

Značky: tesniaci, gumový, elastický, prstenec

Zhrnutie / Anotácia:

Gumový elastický tesniaci prstenec (13) je usporiadaný medzi dvoma sústrednými časťami (11, 12) stroja, pohybujúcimi sa navzájom. Tesniaci prstenec na druhej strane je pretiahnutá na nízkotlakovú stranu N. Vonkajšia obvodová plocha (25) tesniaceho prstenca (13) je v nestlačenom stave tesniaceho prstenca (13) naklonená proti dnu (18) drážky. Prstencové kužeľové plochy (22, 25) ležia v rovinách (35, 36), ktorých priesečnica (37) je umiestnená...

Vysokoteplotní ucpávka,, zejména kovových rekuperátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269262

Dátum: 11.04.1990

Autor: Hynčica Václav

MPK: F16J 15/56, F16J 15/16

Značky: rekuperátoru, kovových, ucpávka, vysokoteplotní, zejména

Text:

...vrstva a horní tvárná vrstva je tvořenanejméne jedním materiálem ze skupiny zahrnující keramická vlákna, minerální vlákna, kaolinová vlákna a graíitová vlákna. Sypká vrstva je vytvořena zejména z jednoho materiálu ze skupiny rahrnující šamotovou drt, písek, drt 2 pálených cihel a keramickou drt. Sypká vrstva mázrnitost maximálně 0,5 mm a měrnou hmotnost nejméně 1 500 kg.m 3.Výhodou vysokoteplotní ucpávky podle vynálezu je zejména to, že...

Způsob výroby přítlačných kroužků grafitových a podobných ucpávek

Načítavanie...

Číslo patentu: 264422

Dátum: 14.08.1989

Autor: Bureš Jiří

MPK: F16J 15/16

Značky: podobných, kroužků, způsob, grafitových, prítlačných, ucpávek, výroby

Text:

...nitridací při teplotě 600 °C. Funkční čelní strana je opatřena kapilárním pájením vrstvou z mědi, niklu, zinku, cínu, stříbra a jejich slitin. Funkční čelní strana je pokryta depolarizační ochrannou vrstvou, například oxidu.Výhoda takto vytvořeného pžítlačněho kroužku spočíva ve výrazném snížení korozních vlastností a zlepšení charakteristík opotřebení jak funkční čelní strany přítlačného kroužku,tak i protilehle umístěně grafitové ucpávky....

Dvojspárová hřídelová ucpávka

Načítavanie...

Číslo patentu: 260827

Dátum: 12.01.1989

Autor: Půlpitel Luděk

MPK: F16J 15/16, F16J 15/54

Značky: hřídelová, ucpávka, dvojspárová

Text:

...vnější čelní plochu uopávkového kroužku,převýšuje dvojnásobek dvojmooniny těsněného průměru D 3 tohoto kroužku v ucpávkovém tělese, tj. Dą DŠ 2 . D 2.Ucpávka výše popsaného provedení má kromě axiální spáry též i radiální spáru o samočinně stavitelné tlouštoe, takže průsak touto ucpávkou je značně menší než u obvyklé jednospárové radiální ucpávky. Kromě toho je tato dvojspárová ucpávka vzhledem k jednoduchosti čelní plochy ucpávkového...

Těsnicí uzel

Načítavanie...

Číslo patentu: 244283

Dátum: 01.05.1988

Autori: Kamas Rudolf, Valeneík Štefan, Kršková Natália, Žilineár Poprad, Fraoo Pavel, Fekete Michal

MPK: F16J 15/16

Značky: těsnicí

Text:

...tj. deformaci těsnícího pouzdra g vnějším tlakem, byla těsnící spára 5 mezi těsnícím pouzdrem g a plunžrem lg po celé délce těsnícího pouzdra g konstantní. Mezi těshicí pouzdro g a přítlačné pouzdro l je vložen pružný element 1, např. kroužková pružina, pro dotlačování těsnícího pouzdra g na vnitřní těsnění 5 při zpětném pohybu Plunžľu łg 0 Z montážních důvodů je pak těsnící pouzdro g a přítlačné pouzdro l vzájemné ustaveno pomocí...

Těsnění odstředivého, zejména článkového čerpadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 252929

Dátum: 15.10.1987

Autor: Rozehnal Karel

MPK: F04D 29/12, F16J 15/16

Značky: zejména, odstředivého, článkového, těsnění, čerpadla

Text:

...a nedostatky známých řešení odstraňuje v podstatě vynález, kterým je těsnění odstředivého, zejména článkového čerpadlalproti tlakovému spádu mezi sací a výtlačnou stranou oběžného kola, uloženého svým nábojem, opatřeným na svém vnějším obvodě labyrintem, V tělese článku čerpadla, kde vnitřní průměr tělesa článku je opatřen těsnicím kruhem.Podstatou vynálezu je, že v labyrintu oběžného kola je vytvořena drážka, ve které je s přesahem...

Těsnicí uzel

Načítavanie...

Číslo patentu: 252090

Dátum: 13.08.1987

Autori: Nepala Miloslav, Žatecký Jan, Zenzinger Kurt, Hrnčíř Pavel, Dvořák Vladimír, Brichta Jaromír

MPK: F16J 15/16

Značky: těsnicí

Text:

...ve tvaru mezikruží, souosého s osou plunžru A, zhotovenou v čelní ploše gg vodícího pouzdra gł a jednak dvěma vnějšími válcovými osazenými plochami gg, g souosými a osou plunžru 5. První osezenou plochou gg je na vodícím pouzdru gł vytvořen na straně primární části L těsą nícího uzlu vnější nákružek gg a druhá osazená plocha gä na opeěě něm konci vodícíhopouzdre g než je vnější nákružek gg, má menší průměr než první osazená plocha ga. První...

Mezihřídelové radiálně čelní kontaktní těsnění

Načítavanie...

Číslo patentu: 245478

Dátum: 15.06.1987

Autori: Filouš Jioí, Krueková Jitka

MPK: F16J 15/16

Značky: těsnění, čelní, mezihřídelové, kontaktní, radiálně

Text:

...oopasonananx xaaamarn n augpeaeponxann mama no sro napynnon nonepxnocu y nnyrpennen nonepxnocm oxnamnamero nana. oBosny) o nonmennm nenasiel odaoneunaew rasonyn mam a 3 on 9 pema mnm o pąuanayn nonapumocrs. Ho HD 9816 rannom 3 ynaaannon zone ooanaeer can, nanpan 245475-4 JISHHPID K 001 Bpamenm poropa, wo yueunmaem ynensaoe .nan.ueane n nsnoc mama no aapymoů pannamaaoü uoaepxnocu.Mamanuca pamaJmno-ropnome ynJloraex-lne óynem dome...