F16H 1/10

Redukčná prevodovka s posuvným členom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7538

Dátum: 05.09.2016

Autori: Tóthová Mária, Balara Milan, Piteľ Ján, Hrehová Stella

MPK: F16H 1/00, F16H 1/10

Značky: posuvným, redukčná, převodovka, členom

Text:

...hriadeľ otočne uložený vo výstupnom ložisku. Pri otáčaní vstupného hriadeľa dochádza k rotácii (mimostrednej) stredu kruhového excentra okolo osi prevodovky (osi vstupného a výstupného hriadeľa). V dôsledku toho dochádza k odvaľovaniu vonkajšieho obvodu odvaľovacieho kolesa vzhľadom na vnútorný obvod pevného statorového kolesa. Body obvodu odvaľovacieho kolesa sa pohybujú po hypocykloidných trajektóriách, ostatné body uvedeného kolesa po...

Redukčná prevodovka s vlnovcom a rozšíreným excentrom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7537

Dátum: 05.09.2016

Autori: Balara Milan, Tóthová Mária, Hrehová Stella, Piteľ Ján

MPK: F16H 1/10, F16D 3/06

Značky: excentrom, vlnovcom, rozšířeným, převodovka, redukčná

Text:

...koniec vlnovca je súosovo pevne spojený s výstupným kolesom, v ktorom je pevne zasunutý Výstupný hriadeľ otočne uložený vo výstupnom ložisku. Pri otáčaní vstupného hriadeľa dochádza k rotácii (mimostrednej) stredu kruhového rozšíreného excentra okolo osi prevodovky (osi vstupného a výstupného hriadeľa). V dôsledku toho dochádza k odvaľovaniu vonkajšieho obvodu odvaľovacieho kolesa vzhľadom na vnútorný obvod pevného statorového kolesa. Body...

Dvojstupňový viacvýstupový harmonický prevod

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3937

Dátum: 05.10.2004

Autori: Klimo Vladimír, Haľko Jozef

MPK: F16H 1/28, F16H 1/10, F16H 49/00...

Značky: harmonický, převod, viacvýstupový, dvojstupňový

Text:

...až po veľmi veľké prevodové pomery. Prevodové stupne môžu byť osadené rôznym druhom ozubenia (evolventné, cykloidné a pod.) alebo môžu byt osadené trecimi plochami a vytvorit tak trecí prevod s možnosťou dosiahnutia veľkých prevodových pomerov. Maximálny dosiahnuteľný počet výstupných hriadeľov závisí najmä od technických možností riešenia počtu spoluzaberajúcich ozubeni tvoriacich druhý stupeň tohto prevodu. Minimálny počet výstupných...

Integrovaný harmonický prevod s kardanovým hriadeľom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3936

Dátum: 05.10.2004

Autori: Haľko Jozef, Klimo Vladimír

MPK: F16H 1/10, F16H 1/28, F16H 49/00...

Značky: integrovaný, převod, kardanovým, harmonický, hriadeľom

Text:

...jednotlivými výstupnými hriadeľmi. Zároveň vnútorne obežné koleso pomocou kardanových kĺbov transformuje svoju nútenú excentrickú rotáciu v jednostupňovom prevode na centrickú rotáciu ďalšieho koaxiálne uloženého výstupného hriadeľa. Tento prevod v sebe integruje jednostupňový a dvojstupňový harmonický prevod s diametrálne rozdielnymi veľkosťami prevodových pomerov. Integrovaný harmonický prevod V navrhovanom riešení môže pracovat aj ako...

Harmonický prevod s kardanovým mechanizmom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3552

Dátum: 01.07.2003

Autori: Haľko Jozef, Klimo Vladimír

MPK: F16H 21/14, F16H 25/06, F16H 1/10...

Značky: harmonický, kardanovým, převod, mechanizmom

Text:

...Pomocou kardanových kĺbov sa nútená excentrická rotácia ozubeného kolesa transformuje na centrickú rotáciu výstupného hriadeľa.Výhodou tohto technického riešenia oproti konvenčným harmonickým, planćtovým a eykloidným prevodomje zabezpečenie vysokého prevodovćho pomeru, vysokej presnosti prevodu pri menšom zastavanom priestore a hmotnosti prevodovky a v jednoduchšej konštrukcii.Oproti známym harmonickým prevodom táto konštrukcia vylučuje...

Prevodovka najmä pre uťahovacie jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 267316

Dátum: 12.02.1990

Autor: Ondrejovič Anton

MPK: F16H 1/10

Značky: převodovka, jednotky, uťahovacie, najmä

Text:

...polohe.Prevodovke pre utahovecie jednotky pozostáva eo nákladnej dosky 11, ktoré je uchytená meticou 2 ne užehovecej jednotke lg a zaistené poistnou podložkou 8. Ne ätvorhrennom klúči li pevne uchytenon ne odpruäenom hnedeli li utehovecej jednotky 1 g je uložená hnecie ombeně koleso g, ktorého dolná šest je otočns e posuvue uložená v dolnom puzdre 2 nelieovenoe v nosnom remene l. Horná česť. nosnćho ramene l je pevne priskmtkovenú ne...

Prevodovka s deformačným prstencovým kolom

Načítavanie...

Číslo patentu: 267071

Dátum: 12.02.1990

Autor: Kalvoda Vladimír

MPK: F16H 1/10

Značky: prstencovým, převodovka, kolom, deformačným

Text:

...velmi kompaktnú stavbu prevodovky.Prevodovka s deformačným prstencovým kolom podľa vynálezu je schématicky znázornená V jednom z možných konštrukčných prevedení na výkrese, kde na obr. 1 je pozdlžny čiastočný rez elektroprevodovkou a na obr. 2 je priečny rez unášačom s dvojicou kladiek so schématickým znázornením pevného kola a vstupného vonkajšieho ozubenia roztečnými kružnicami.Elektroprevodovka na obr. l a obr. 2 pozostáva z unášača l...

Hnací člen pre prevodovky s nutačným kolesom

Načítavanie...

Číslo patentu: 254205

Dátum: 15.01.1988

Autor: Fritzký Miroslav

MPK: F16H 1/10

Značky: hnací, kolesom, člen, převodovky, nutačným

Text:

...je zdrojom rozkmitávania celej sústavy kinematického reťazca a zariadenie, na ktorom je toto prevodové zariadenie aplikované. Táto dynamická nevyváženosť progresívne stúpa -s uhlom zošikmenia hnacieho člena a s uhlovou rýchlosťou vstupného hriadela.Vyššie uvedené nedostatky odstraňuje v podstatnej miere hnací člen prevodoviek s nutačným kolesom podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že je tvorený hnacím šikmým kotúčom a vyvažovacím...

Převodovka s vlnovým reduktorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 240869

Dátum: 01.01.1988

Autor: Kubový Otto

MPK: F16H 1/10

Značky: převodovka, vlnovým, reduktorem

Text:

...je nezbytná vhodné upra vít vstup hnaneho stroje pro spojení s predmetnom převodovkou.Tyto nevýhody jsou u převodovkyus vlnovýn reduktoren, jejíž vtočně uložený vnitřní plášĺ obklopuje plášĺ pružného ozubeného kola a je ložlsky zasunut ve vnítřnín průměru vnějšího plášte, dále spojeného s pevným ozubeným kolen, 4 podle vynález odstrančny tím, že v dutlně pružného ozubeného kola je zabudován osezený náboj souose pevné spojený s pružnýe ozubeným...

Harmonická převodovka

Načítavanie...

Číslo patentu: 244236

Dátum: 15.12.1987

Autor: Frühauf Petr

MPK: F16H 1/10

Značky: harmonická, převodovka

Text:

...e přeenost nastavení deformece pruináho kole. Tvar boků zubů je volitelný a pomer šířky ozubení k velkěmu průměru kol je vhodné volit minimálne 1 Io.Pro uchycení eziální eíly od generátor-u deformací lze e výhodou využít ulolení vstupního hřídele ve valivých kuličkových ložiekách e koeoúłnlým etykem nebo ložieok kuňelíkovýzhoNa obr. | je schematicky názor-none hemonická prevodovke e uvolnäným exiálním pruiným kolem, ne obr. 2 je schéma...

Harmonická převodovka

Načítavanie...

Číslo patentu: 241942

Dátum: 01.12.1987

Autori: Mužila Cyril, Bureš Ivo, Kulhavý Miroslav

MPK: F16H 1/10

Značky: převodovka, harmonická

Text:

...Q přes řemenicový pohon lg. Hnací hřídel lg je opatřen nalévkovitým vyhloubením gg a je na něm upevněn generátor lg deformací opatřený kladkami 12, jenž známým způsoe bem vytváří požadovanou deformaci pružného válce lg s vnějším ozubením ll, jež má zabírat s ozubením tuhého pevného věnce lg s vnitřním ozubením. Hnací hřídel 12 lze po uvolnění řemenicového pohonu 19 vysunout spolu s generátorem li deformací ve směru ven z ozubení. Ložisko 1 na...

Převodovka s vlnovým reduktorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 244047

Dátum: 16.11.1987

Autori: Kašpar Václav, Kašpar Ladislav

MPK: F16H 1/10

Značky: reduktorem, vlnovým, převodovka

Text:

...provedení e tyto jsou nahrnzeny unašeči vstupnínoi výstupniho točivého momentu, které jsou s generátorem vln a pružným ozubeným kolem spojeny jen prostřednictvím čepà. Přiruba převodovky je pak vyvedena z vnitřínho statorováho oldště mezi čely unašečů vstupniho i výstupníno točivého momentu.Vynálezem se dosáhne největšího možného zkrácení celé převodovky až na možné minimum,které je limitováno délkou pružného ozubenéno kola. Nevýhodou řešení...

Převodovka s vlnovým reduktorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 244046

Dátum: 16.11.1987

Autori: Podaný Petr, Holub Karel

MPK: F16H 1/10

Značky: reduktorem, vlnovým, převodovka

Text:

...těleso převodovky.Vynálezem se dosáhne maxímálního možného zkrácení převodovky, které je limitováno délkou pružného ozubeného kola.Příklad provedení převodovky s vlnovým reduktorem podle vynálezu je znázorněn na výkrese, kde na obr. 1 je podélný řez převodovkou v náryse a obr. 2 je jeho poloviční půdorys.Základními čéstmi převodovky 3 jsou generátor vln 2, pevné ozubené kolo g a pružné ozubené kolo Q.Generátor vln 2 je nasazen na čepu 1...

Převodovka s vlnovým reduktorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 244045

Dátum: 16.11.1987

Autori: Troják František, Najmr Stanislav

MPK: F16H 1/10

Značky: reduktorem, vlnovým, převodovka

Text:

...pláěí dále spojený s pružným ozubeným kolem a výstupním hřidelem. Vnějši stetorový plášĺ je opetřen přirubou převodovky.Príklad provedení převodovky s vlnovým reduktorem podle vynálezu je znázoněn na výkrese, kde na obr. | je podélný řez převodovkou v náryse e obr. 2 je jeho poloviční půdorys.Základními částmi převodovky A jsou generátor vln 2, pevné ozubené kolo Q a pružné ozubené kolo Q.Generátor vln 2 je nasunut na vstupním hříůeli 1,...

Převodovka s vlnovým reduktorem.

Načítavanie...

Číslo patentu: 243142

Dátum: 15.10.1987

Autori: Zieba Bohumil, Babinec Miroslav

MPK: F16H 1/10

Značky: převodovka, reduktorem, vlnovým

Text:

...plní e lołíew uloženým ne vnijií prdnlru pevného osubeneho kole e člsteěnl l stetoroviho pldlti. Vnö otočný pleť, nebo í víko, jsou opetřeny ozubení nebo drełkovlnín, unołšujícíeh přenos vetupního točiveho momentu. Loiíelnový prostor de utłenłn tčmioí hŕídelový kronike.Relením převodovky podle vynilezu ee doedhne jejího zkráoení.Príklad provedení převodovky a vlnovýn reduktore podle vynúlesu le Inílornln ne výkresoch, kde ne obe. | je...

Převodovka s vlnovým reduktorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 241742

Dátum: 15.09.1987

Autor: Procházka Vladimír

MPK: F16H 1/10

Značky: vlnovým, reduktorem, převodovka

Text:

...s vlnovým reduktorem, jejíž točně uložený vnější plášť s ložisky navlečeííými na vnějäm průměru vnitřního pláště dále spojeného s pevným ozubeným kolem a obklopujĺcího plášť pružného ozubeného kola podle vynálezu odstraněna tím, že v dutině pružného ozubené 4ho kola je zabudován osazený náboj souose pevne spojený s pružným ozubeným kolem a vnějším pláštěm. Osazený náboj umožňuje přenos točiveho momentu a jeho umístění v dutině pružného...

. Převodovka s vlnovým reduktorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 243659

Dátum: 15.07.1987

Autori: Cuc Vladimír, Pelcman Václav

MPK: F16H 1/10

Značky: reduktorem, převodovka, vlnovým

Text:

...délku převodovky.Tato nevýhodu je odetreněne u převodovky s vlnovýn reduktorem podle vynélesu tím, že ne vnitřním plúlti, obklopujíoím pláět pcruäného ozubeného kole e spojeným s pevným osobený kolem převodovky, vslivě uložený vnější piest je pomocí oeezeného čepu e ěroubů s pružným ozubeným kolem souose spojen e je ne vnějlím povrchu opetřen prostředky pro přenos toćivého momentu, které umožňují spojené převodovky s hnarąým stroje při...

Převodovka s vlnovým reduktorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 243658

Dátum: 15.07.1987

Autori: Zelenka Miroslav, Stejskal Jioí Brno

MPK: F16H 1/10

Značky: vlnovým, reduktorem, převodovka

Text:

...pro přenos točivého momentu, skracuje převodovku na možné minimum, eviak z bezpečnostního hlediska je nutné rotující plděř krytovat.Tyto nevýhody jsou odetreněny u převodovky p vlnovým reduktorem podle vynélezu tím,le ve vnějäím pleěti spojenýms pevným ozubeným kolem je lołisky zesunut vnitřní plélí. jež obklopuje pléšč px-uäného osubeneho kole, se kterým je pomocí osszeného čepu souose pevná spojen, přičemž dno vnitřního pléätě je...

Převodovka s vlnovým reduktorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 242911

Dátum: 15.07.1987

Autori: Jankech Dominik, Pavlík Miroslav

MPK: F16H 1/10

Značky: vlnovým, převodovka, reduktorem

Text:

...vyvsdene příruha převodovky.Řeäsním převodovky s vlnovým reduktorem podle vynálezu opetřené klasickým vstnpním i výstupním hřídelem se dosáhns podstetnáho zkrácení délky oproti dříve popisovsným převodovkám.Přiklsd provedení převodovky s vlnovým reduktoren podle vynúlezu je anázornän ne výkrese, kde our. 1 je podálný řez převodovkou v náryse s obr. 2 je jeho poloviční půdorys.základním. částmi převodovky u jsou generátor vln u, pevná...

Převodovka s vlnovým reduktorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 243642

Dátum: 15.05.1987

Autor: Kovaoíeek Pavel

MPK: F16H 1/10

Značky: převodovka, reduktorem, vlnovým

Text:

...ozubeným kolem a ložisky uložen v náboji statorového tělesa, dále opatřeného pstkami.Uložením vstupního hřidele podąe vynálezu se dosáhne zkráceni délky převodovky.Príklad provedení převodovky s vlnovým reduktorem podle vynálezu je znázorněn na připojených výkresech, kde na obr. 1 je poloviční řez převodovkou v náryse a na obr. 2 je jehoZákladními částmi převodovky A jsou generátor vln g, pevné ozubené kolo 1 a pružné ozubené kolo 5.Generátor...

Převodovka s vlnovým reduktorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 237536

Dátum: 15.12.1986

Autori: Karásek Richard, Jeništa Václav

MPK: F16H 1/10

Značky: vlnovým, reduktorem, převodovka

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká převodovky s vlnovým reduktorem uspořádaným mezi vstupním a výstupním hřídelem. Účelem vynálezu je zkrácení celkových zástavbových rozměrů převodovky, kterého se dosáhne uložením vstupního hřídele na ložiskách v předním ložiskovém štítu a v náboji výstupního hřídele.

Generátor deformací harmonické převodovky

Načítavanie...

Číslo patentu: 231425

Dátum: 15.06.1986

Autori: Stehno Václav, Hrnčíř Zbyněk

MPK: F16H 1/10

Značky: převodovky, deformací, harmonické, generátor

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká generátoru deformací harmonické převodovky, jenž je uložen na hnacím hřídeli a při svém otáčení deformuje pružné ozubené kolo, jež se tak v jistých pásmech dostává do záběru s tuhým ozubeným kolem. Od pružného ozubeného kola je odvozeno otáčení hnaného hřídele. Pásma záběru se při otáčení generátoru deformací přemísťují a během jedné otáčky se v záběru vystřídá postupně celé ozubení. Generátor deformací se skládá z pružného...