F16G

Mazacie zariadenie a spôsob jeho činnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6817

Dátum: 02.07.2014

Autor: Červenka Peter

MPK: F16H 57/05, B62M 6/30, F16G 13/02...

Značky: činnosti, spôsob, zariadenie, mazacie

Text:

...je vytvorená Veková vzduchová komora ll, ktorá je určená na zadržiavanie vzduchu Q na kompresiu. Na vnútomú bočnú časť veka L je rozoberateľne pripevnená vonkajšia časť plášťa g, a to závitovým spojom. Na vrchnej časti plášťa gje vytvorená vrchná plášťová drážka g. Vo vrchnej plášťovej drážke g je uložený vekový tesniaci krúžok l 2. Vrchná časť plášťa gje cez vekový tesniaci krúžok Q pripevnená na spodnú časť veka l, ktorý zabezpečuje...

Čínska pasca na prsty pripojená na oceľový kord pomocou spájky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20197

Dátum: 24.10.2012

Autor: Wostyn Steven

MPK: F16G 11/00, C25D 3/60, B65H 69/06...

Značky: pripojená, pomocou, prsty, spájky, pasca, ocelový, čínska

Text:

...s dvomi neprekrývajúcimi sa oceľovými kordami,ďalej len dva konce rúrkovej tkaniny sú pripojené na vonkajšie vlákna oceľovýchVýhodne spájka zahŕňa akýkoľvek kov s teplotou topenia nižšou než oceľ, napríkladmosadz alebo cín. Výhodnejšie, spájka zahŕňa zliatiny cínu a olova.V konkrétnom uskutočnení vynálezu zliatiny cínu a olova zahŕňajú zloženie 60 Sna 40 Pb, pričom všetky percentá sú percentá hmotnostnć.V ďalšom konkrétnom uskutočnení...

Stabilizačný a/alebo ukotvovací prvok

Načítavanie...

Číslo patentu: 287623

Dátum: 18.03.2011

Autor: Belička Ivan

MPK: E02D 5/00, E04H 12/00, F16G 11/00...

Značky: prvok, ukotvovací, stabilizačný

Zhrnutie / Anotácia:

Stabilizačný a/alebo ukotvovací prvok je vyrobený z materiálu s vysokou mernou hustotou, ako napríklad z betónu, výhodne zo železobetónu. Tento stabilizačný a/alebo ukotvovací prvok má v navzájom dvoch na seba kolmých osiach otočne upevnenú aspoň jednu obruč (2). V každej z týchto obručí (2) je vyhotovená priebežná drážka (4). Pootočením jednej z obručí (2) okolo jednej z osí a pootočením obruče okolo druhej osi vznikne prienik (3) drážok (4)...

Spôsob spojovania úsekov kordových pásov a zariadenie na uskutočnenie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5376

Dátum: 08.03.2010

Autor: Kurpel Ľubomír

MPK: B29C 65/00, B29D 29/00, B29D 30/00...

Značky: uskutočnenie, spôsob, kordových, spojovania, zariadenie, pásov, spôsobu, úsekov, tohto

Text:

...kordového pásu V prevažne tangenciálnom smere k povrchu spojovacieho bubna za rotácie spojovacieho bubna. Spojovacírn zariadením je spájaný prichádzajúci úsek kordového pásu s predchádzajúcim úsekom kordového pásu umiestneným na obvode spojovacieho bubna, čím vznikne súvislý kordový pás. Proces spojovania úseku kordového pásu so vzniknutým súvislým kordovým pásom je vykonávaný spojovacím zariadením, ktorého pohyb je zložený z vektorového...

Zariadenie pre lineárne pohybovanie saní

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15626

Dátum: 07.07.2009

Autori: Viviroli Stefan, Staubli Dominik, Peter Christoph, Flury Peter

MPK: F16G 1/28, F16H 19/00

Značky: zariadenie, sání, lineárně, pohybovanie

Text:

...nároku 1.0007 Tak obsahuje zariadenie podľa vynálezu pre Iineárne pohybovanie saní remeň s elektrickým vodičom a pohyblivé sane, ako aj spínanie pohyblivé so saňami, ktoré je elektricky spojené s vodičom. K tomu je navrhnuté Stacionárne spínanie a prostriedok k indukčnej väzbe, aby bolo možné od stacionárneho spínania elektrickú energiu indukčne naviazat do vodiča.0008 Podľa vynálezu sú konce remeňa a/alebo vodiča pevne zovreté na saniach....

Vynálezy kategórie «F16G» v ZSSR.

Prvok na vedenie káblov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12688

Dátum: 22.04.2009

Autor: Kübel Johann

MPK: H02G 11/00, F16G 13/16

Značky: prvok, vedenie, káblov

Text:

...prvok na vedenie káblov vo vychýlenom stave v šikmom pohľade. Obrázok 2 znázorňuje prvok na vedenie káblov vo vychýlenom stave v bočnom pohľade. Obrázok 3 znázorňuje, rovnako v bočnom pohľade, protiľahlú stranu prvku na vedenie káblov.Obrázok 4 znázorňuje v čelnom pohľade jeden článok prvku na vedenie káblov.Obrázok 5 znázorňuje v bočnom pohľade prvok na vedenie káblov v jeho východiskovej polohe.Obrázok 6 znázorňuje v bočnom pohľade...

Stabilizačný a/alebo ukotvovací prvok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5086

Dátum: 05.02.2009

Autor: Belička Ivan

MPK: F16G 11/00, E04H 12/00, E02D 5/80...

Značky: ukotvovací, prvok, stabilizačný

Text:

...plochou. V onom riešení je možné teleso stabilizačného prvku umiestniť do pripravenej priehlbíny - výkopu.Prehľad obrázkov na výkreseNa obrázku l až 3 je znázornený pohľad na stabilizačný guľovitý prvok a na sústavu upevnenia napr. stožiara. Na obrázku 4 až 9 sú znázornená rôzne varianty tvaru stabilizačných prvkov.Je vyrobený stabilizačný a/alebo ukotvovací prvok 1 z materiálu s vysokou memou hustotou ako napríklad z betónu, výhodne zo...

Koncový klobúčik pre hnací kábel, hnací kábel, spôsob výroby koncového klobúčika a spôsob výroby hnacieho kábla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11069

Dátum: 23.01.2009

Autori: Abendroth Bernd, Küster Klaus

MPK: F16G 11/00

Značky: spôsob, hnacieho, klobúčika, výroby, kábla, koncového, hnací, koncový, klobúčik, kábel

Text:

...sa na stúpajúcej skrutkovici, sa môže oddeľovat od podkladu a oddelený materiál môže byť potom tiež príčinou klepavých (rachotivých) zvukov.0009 DE 88 10 699 U 1 opisuje prípojný kus pre bowdenové laná s prípojnoutrubicou na spojenie s drôtovým lanom a s očkom na ňom vytvoreným vstrekovaním tvrdého plastu na ovládanie prevodov.0010 DE 10 2005 006 432 A 1 opisuje prídržné usporiadanie na zdvíhanie a spúšťanie dielca, najmä krytu nákladového...

Posuvné dvere pre motorové vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7895

Dátum: 08.02.2008

Autori: Ernst Markus, Heuel Gerhard, Rottmann Ralf

MPK: B60J 5/00, F16G 13/00

Značky: posuvné, vozidlo, motorové, dveře

Text:

...koleso do ďalšieho ozubenêho kolesa, ktoré zaberá do ďalšej hrebeňovej tyče. Ďalšie ozubené koleso má prednostne rovnaký priemer a rovnaký počet zubov ako motorom. poháňané ozubené koleso. Ďalšia hrebeňová tyč je prednostne v odstupe odprvej hrebeňovej tyče a paralelne s ňou.0013 Výhodné je to, keď je na pohon kĺbového závesu osadený motor. Motor je prednostne osadený na vozidle respektíve na motorovom vozidle. Môže isť o elektromotor...

Dopravná reťaz skladajúca sa z reťazových článkov navzájom spojených kĺbovými ložiskami a spôsob montáže článku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7473

Dátum: 27.02.2007

Autor: Mäder Carl Conrad

MPK: B65G 17/30, F16G 13/00

Značky: kĺbovými, spojených, spôsob, článků, článkov, ložiskami, reťazových, skladajúca, navzájom, reťaz, dopravná, montáže

Text:

...rieši dopravnou reťazou a montážnym postupom článkov dopravnej reťaze tak, ako je to definované v0009 Dopravná reťaz podľa vynálezu sa líši od vyššie, V krátkosti opísaných známych dopravných reťazí z hľadiska pomocou kĺbových ložísk navzájom spojených článkov reťaze tým, že kĺbové ložisko článku reťaze sa vyznačuje dvojdielnou skrinkou ložiska ss prírubami, pričom možno príruby 7 stredovej rovine,kolmej na os skrinky ložiska, od panve ložiska...

Jednodielny polotovar na výrobu kotvovej čeľuste lana a spôsob výroby tejto kotvovej čeľuste

Načítavanie...

Číslo patentu: 285339

Dátum: 25.10.2006

Autori: Peltier Manuel, Percheron Jean-claude

MPK: F16G 11/00

Značky: výroby, kotvovej, tejto, polotovar, spôsob, výrobu, jednodielny, čeľuste

Zhrnutie / Anotácia:

Jednodielny polotovar (20) na výrobu kotvovej čeľuste (10) lana (8), tvoreného sústavou uhlových segmentov (22) usporiadaných okolo valcového otvoru (5) a spojených spojovacími mostíkmi (27) priľahlých k tomuto valcovému otvoru (5), pričom každý spojovací mostík (27) tvorí dno radiálne usporiadané pozdĺžnej drážky (25), ktorá prebieha medzi dvoma uhlovými segmentmi (22) od obvodu jednodielneho polotovaru (20), kde každý spojovací mostík (27)...

Textilný pás

Načítavanie...

Číslo patentu: 285114

Dátum: 26.05.2006

Autor: Eckhardt Gerhard

MPK: F16G 3/00

Značky: textilný

Zhrnutie / Anotácia:

Textilný pás (1), ako je napr. sitový, dopravníkový pás alebo im podobný, má na čelnom leme pásoviny upevnené stočené špirály (4), ktoré sú spolu posúvateľné a sú spolu zavesiteľné prostredníctvom zasunuteľného drôtu, kolíka alebo im podobného. Stočená špirála (4) je rozdelená na každom čelnom okraji na tri úseky, a to dva úzke okrajové úseky (7) a jeden stredný úsek (3), pričom každý úsek je spojený s pásom nezávisle od ostatných úsekov....

Káblová reťaz

Načítavanie...

Číslo patentu: 284662

Dátum: 22.07.2005

Autor: Blase Günter

MPK: F16G 13/16

Značky: reťaz, káblová

Zhrnutie / Anotácia:

Káblová reťaz slúži na vedenie hadíc, káblov a pod. medzi dvoma prípojnými bodmi, jeho reťazové články pozostávajú z dvoch bočných pásov, ktoré sú spolu spojené mostíkmi (160), pričom bočné pásy susediacich reťazových článkov majú časti, ktoré sa prekrývajú a v tejto oblasti sú kĺbovými čapmi (130, 330) navzájom usporiadané tak, že sa môžu vychyľovať v jednej rovine. Je to umožnené tým, že vždy najmenej jeden zo susediacich bočných pásov je...

Bezskrutková klinová upínacia svorka

Načítavanie...

Číslo patentu: 284466

Dátum: 21.03.2005

Autori: Linaschke Rolf, Bily Libor, Faber Dietmar, Brettschneider Ulf, Großmann Steffen

MPK: H02G 7/05, F16L 3/133, F16G 11/02...

Značky: bezskrutková, svorka, upínacia, klínová

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka bezskrutkovej klinovej upínacej svorky na upnutie hliníkových, aldrey-hliník-oceľových a aldrey-oceľových vodičových lán (5) na vonkajšie vedenia stredného a vysokého napätia. Diely (1.1, 1.2) upínacieho telesa (1) sú na vytvorenie klinovej komory (1.3) bez podrezaných plôch vyhotovené tak, že majú prierez v tvare písmena U, dosadajú koncami svojich postranných ramien na seba navzájom, prípadne stoja proti sebe navzájom a z...

Spôsob povrchovej úpravy výstužných materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 284236

Dátum: 02.11.2004

Autori: Černák Mirko, Ráheľ Jozef, Krump Henrich, Hudec Ivan, Šimor Marcel, Reksová Viera, Janypka Petr

MPK: D06M 11/58, F16G 1/10, D06N 3/00...

Značky: materiálov, spôsob, úpravy, výstužných, povrchovej

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob povrchovej úpravy výstužných materiálov s vylúčením predadhezívnej alebo adhezívnej úpravy pôsobením nízkoteplotnej dusíkovej plazmy pri atmosférickom tlaku, kde výstužný materiál je ťahaný konštantnou rýchlosťou cez plazmový reaktor v smere katóda - anóda, pričom pri prechode cez otvor anódy dochádza k pôsobeniu nízkoteplotnej dusíkovej plazmy po povrchu výstužného materiálu, ktorá narúša jeho povrch, čím následne reaguje s okolitým...

Jemný oceľový kord s nízkym štrukturálnym predĺžením

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5916

Dátum: 15.10.2004

Autori: Vancompernolle Stijn, Bruyneel Paul, Vanderbeken Bert

MPK: D07B 1/00, F16G 1/00

Značky: ocelový, nízkým, štrukturálnym, jemný, predĺžením

Text:

...remeňa.Obidve tieto riešenia majú svoje nevýhody z hľadiska väčšieho množstva nepodarkov a/alebodrahších remeňov. Remene sú vyrábané širšie a širšie, čo je to produktívnejšie, pretože súpotom narezané na menšie remene. So zvyšujúcou sa šírkou je však výroba synchrónneho remeňa náchylnejšia k javu zvinovania sa (keď sa nechá remeň volne visieť, tak sa voľný koniec pootoči voči upevnenému koncu) alebo k javu šabľovitého sknicania (tá časť...

Spôsob a zariadenie na nekonečné spojenie madiel pre pohyblivé chodníky a pohyblivé schody

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7509

Dátum: 05.08.2004

Autor: Keun Christian-andré

MPK: B29C 65/02, F16G 3/00, B66B 23/22...

Značky: chodníky, spôsob, nekonečné, spojenie, zariadenie, madiel, pohyblivé, schody

Text:

...rez 2 bol čo možno najtesnejšie nad alebo pod pozdĺžnym vystužením 3 rozrezanýdo určitej dĺžky. Pri reze nožom sa nestráca žiadny materiál.0013 Horizontálne narezané konce sa vložia do lisovacej formy, ktorá zodpovedá vonkajšiemu obrysu madla 1. Do rezu sa vloží textilná vložka, presahujúca oba konce, ktorá je pomeme tenká. Táto vložka má v pozdĺžnom smere dostatočne vysoko tuhé a vysoko pevné vlákna, ktoré sú veľmi presne orientované v...

Spojovacia konštrukcia pre pozdĺžne profily

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1431

Dátum: 27.05.2004

Autori: Dürrer Albrecht, Imnitzer Johann

MPK: B66B 23/22, B29D 29/00, B29C 65/50...

Značky: konštrukcia, spojovacia, pozdĺžne, profily

Text:

...leží vo zabudovanej polohe tahového prvku na nepohľadovej strane, prednostne ale na strane privratenej k hnaciemu zariadeniu, čim sa pridavne môže zvýšil hranica pevnosti a tým životnost tlahoveho pn/ku.0021 Stužujúca vrstva môže byt aspoň v určitej oblasti klznou vrstvou, pripadne výstužnou vrstvou, čím je jednak daná zlepšená pohyblivost tahoveho prvku na hnacom zariadeni, respektíve sa udržuje v stanovenom rozmedzí tvárnost...

Vodiaca reťaz pre káble/hadice

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7877

Dátum: 27.05.2004

Autor: Hart Anthony John

MPK: F16G 13/00

Značky: vodiaca, reťaz

Text:

...oleja apodobne. Články pozostávajú zhornej časti aspodnej časti, ktoré sa spájujú pre vytvoreniekrabicovito tvarovanej konštrukcie, ktorej vnútorný priestor je rozdelenýprostredníctvom stredovej steny. Kĺbové spojenia sú vytvorené na stredovej0009 Rôzne aspekty predloženého vynálezu sú ďalej opísané s odkazomobrázok 1 rozložený perspektívny pohľad na uskutočnenie podľapredloženého vynálezu obrázok 2 pôdorys spodnej puzdrovej Škrupiny,...

Spôsob a forma na výrobu ozubených remeňov na prenos sily

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2733

Dátum: 13.04.2004

Autori: Wegele Brian Dean, Lederer Steven Andrew, Song Tao

MPK: F16G 5/00, B29D 29/00

Značky: forma, spôsob, ozubených, výrobu, remeňov, prenos

Text:

...meniť na základe obvodovej dĺžky remeňa Až doposiaľ bola na výrobu remeňa danej obvodovej dĺžky požadovaná špecifická, jednoúčelová fonna, umožňujúca potrebný optimalizovaný sled rozstupov. Pretože vytvorenie špecifickej formy prekaždú dĺžku remeňa je cenovo nedostupné, bola priemyselná prax pomalé pri prijímaní techník na znižovanie hluku vdezéne a sledu zubov vremeňoch rôznych dĺžok. Kým sa táto prax nevyvaruje nákladného rozširovania...

Ozubený remeň

Načítavanie...

Číslo patentu: E 613

Dátum: 10.09.2002

Autori: Ballhausen Ulrich, King Gerry

MPK: F16G 1/00

Značky: ozubený, řemen

Text:

...resp. ťahovým prvkom. majú tú nepriaznivú vlastnosť, že relativne rýchlo strácajú pevnosť. Aby sa tomu zabránilo, býva východisková pevnosť použitých vlákien dosial volená taká vysoká, aby pevnosť počas oćakávanej životnosti (napríklad obmedzenej trenlm) neklesla pod prípustnú mieru. Použitie hybridnej priadze z aramidových a polyamidových vlákien, napr. Twaronu TA (výtobca Tejn Twaron), však umožňuje použitie aramidových vlákien s pod statne...

Reťaz na prenos energie s vodiacou zarážkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 281013

Dátum: 11.01.1999

Autor: Blase Günter

MPK: F16G 13/16

Značky: vodiacou, reťaz, energie, zarážkou, prenos

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka reťaze (1) na prenos energie káblami a podobne, ktorej reťazové články (2) pozostávajú z protiľahlých bočných stien (4) a horných a spodných priečnych mostíkov (5), príp. stien, ktoré tieto spájajú a sú kĺbovito vzájomne spojené, pričom reťaz na prenos energie vytvára spodný, približne priamočiary diel (spodnú vetvu (6)), na ktorý sa pomocou obvádzacieho rozsahu (7) väčšieho ako 180° napája horný prevísajúci priestor (horná...

Reťaz na prenos energie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280981

Dátum: 04.02.1998

Autor: Blase Günter

MPK: F16G 13/16

Značky: reťaz, energie, prenos

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka reťaze na prenos energie na vedenie hadíc, káblov a podobne, ktorej reťazové články vykazujú medzi pevným a pohyblivým bodom pripojenia ľahkú, tenkostennú konštrukciu z dvoch reťazových lamiel (1, 2) a aspoň jednu spájajúcu priečku (3). Reťazové lamely (1 príp. 2) susediacich reťazových článkov, ktoré pomocou čapov (5) tvarovaných na lamele reťazového článku zapadnú do príslušných otvorov (6) v lamelách ďalšieho reťazového...

Reťaz na vedenie energie so zarážkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 280140

Dátum: 06.08.1997

Autori: Blase Frank, Florian Dirk, Saleh Rolf

MPK: F16G 13/16

Značky: energie, vedenie, reťaz, zarážkou

Zhrnutie / Anotácia:

Aby sa zabránilo odkloneniu horizontálne bežiacich, vzájomne na seba sa kĺžucich reťazí na vedenie energie (1), navrhujú sa bočné vodiace zarážky (11), ktorých pohyb je obmedzený v polohe ležiacej zvislo na jazdnú dráhu reťaze (1).

Reťaz na prenos energie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279671

Dátum: 05.06.1996

Autor: Blase Günter

MPK: F16G 13/16

Značky: reťaz, energie, prenos

Zhrnutie / Anotácia:

Každá z paralelných vetiev reťaze (1) je vytvorená z vnútorných lamiel (2) a vonkajších lamiel (3). Vonkajšia lamela (3) prekrýva vždy dve vnútorné lamely (2). Oblasti lamiel (2, 3) reťaze (1), ktoré sú určené na prekrytie so susednými lamelami (2, 3) reťaze (1), sú usporiadané v spoločnej rovine, ktorá tvorí približne osovú rovinu lamiel (2, 3) reťaze (1).

Káblové vedenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279656

Dátum: 06.12.1995

Autor: Blase Günter

MPK: H02G 11/00, F16G 13/16, F16G 13/10...

Značky: káblové, vedenie

Zhrnutie / Anotácia:

Káblové vedenie je zložené z kĺbovo vzájomne spojených jednotlivých prvkov (2, 3), čiastočne sa prekrývajúcich. Kĺbové osi prvkov (2, 3) prebiehajú priečne na pozdĺžnu os káblového vedenia a jednotlivé prvky (2, 3) sú vzájomne spojené tak, že kĺbové osi dvoch susedných prvkov (2, 3) sú k sebe usporiadané vysunuto o 90°. Použité sú dva rozdielne, striedajúce sa základné tvary prvkov (2, 3), ktoré majú vždy jedno odnímateľné a zaklápacie veko,...

Reťaz na prenos energie

Načítavanie...

Číslo patentu: 278060

Dátum: 11.05.1994

Autor: Blase Günter

MPK: F16G 13/16

Značky: reťaz, prenos, energie

Zhrnutie / Anotácia:

Reťaz obsahuje reťazové články (1), ktoré majú dve bočné steny (2, 3) a stabilizačný prvok (10) spájajúci tieto steny (2, 3) na ich spodných pozdĺžnych okrajoch, ako i kryt (15) zaklápateľný na horné pozdĺžne okraje, pričom za sebou nasledujúce články (1) reťaze sú spolu kĺbovo spojené a kryty (15) na horných pozdĺžnych okrajoch bočných stien (2, 3) sú upevniteľné rozoberateľne. Kryty (15) sú spojené pružnými plochými spojovacími lamelami (17),...

Trapezoidálny segment hlavne na montáž klinového remeňa

Načítavanie...

Číslo patentu: U 389

Dátum: 06.04.1994

Autor: Kramarčík Zdeno

MPK: F16G 5/18

Značky: trapezoidálny, montáž, segment, remeňa, klínového, hlavne

Text:

...tvorili potrebný tvar a sú zaistené proti axiálnemu posuvu spojom, pričom spoj môže byť napr. lepený,zvarovaný, vulkanizovaný pripadne mechanický. Zvlášť výhodný sa javí mechanický spoj pomocou otočných spojovacích členov s jednoduchým alebo dvojitým nosom, kde spojovací člen je otočne uložený do okrúhleho otvoru V segmente, pričom segment je opatrený ešte najmenej jedným oválnym otvorom. K spojeniu dôjde tak, že každý následný segment sa...

Dopravný pás

Načítavanie...

Číslo patentu: 277315

Dátum: 13.01.1993

Autori: Kvasnica Jozef, Karas Rudolf, Zambojivan

MPK: B65G 15/32, F16G 1/08

Značky: dopravný

Lanová svorka

Načítavanie...

Číslo patentu: 278503

Dátum: 17.06.1992

Autor: Olšák Miloň

MPK: F16G 11/02

Značky: lanová, svorka

Zhrnutie / Anotácia:

Lanová svorka pozostáva z čeľuste (1), upínacieho strmeňa (2) a dvojice matíc (4,4') s poistnými podložkami (3,3'). Čeľusť (1) svorky tvorí výlisok v podobe nosníka s priečnym prierezom roztvoreného U s plochým dnom (6). Dno (6) čeľuste je uprostred svojej dĺžky v mieste uloženia zvieraného lana (5) vybavené priečnym zaobleným prelisom (7) smerom dovnútra nosníka. Na vypuklý zaoblený povrch (8) prelisu (7) nadväzujú zaoblené dná priečnych...

Nekonečný hnací remeň, spôsob jeho výroby a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278880

Dátum: 15.09.1991

Autori: Schanin Jonathan, Harel Shmuel

MPK: B29D 29/00, F16G 1/16, F16G 1/10...

Značky: nekonečný, výroby, hnací, spôsob, tohto, zariadenie, řemen, vykonávanie, spôsobu

Zhrnutie / Anotácia:

Nekonečný hnací remeň sa vyrába navíjaním vopred vyrobeného nosného dielu (6), pozostávajúceho z výstužného kordu (8) s obalom (10) z pevného, ale zmäkčiteľného elastického materiálu, na hornú plochu (16) nekonečného stláčaného dielu (2) taktiež z pevného, ale zmäkčiteľného elastického materiálu, čím vznikne nosná vrstva (4) z veľkého počtu závitov, pričom súčasne sa tieto závity s touto hornou plochou (16) pevne spoja. Spojenie sa vytvorí...

Nosná objímka tyčovitých předmětů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270787

Dátum: 12.07.1990

Autor: Kovář Josef

MPK: F16G 11/02

Značky: nosná, objímka, tyčovitých, předmětů

Text:

...přichycovací zakladny g. Dno 1 záklsdny g je vyklenuto obloukovitě směrem do prostoru mezi rameny ł vidlice, čímž je získáns zvýšená pružnost vidlice i při ztužení jejích ramen j žebry Q. Ramens ł jsou schopna obepnout předmět Z na více než polovině obvodu, přičemž zbytek jeho obvodu je překlenut uzavíracím členem § vytvarovaným v souladu s příčným průřezem neseného předmětu. Pro vzájemné spojení ramen ł vidlice s tímto uzavíracím členem §...

Ozubený řemen

Načítavanie...

Číslo patentu: 267689

Dátum: 12.02.1990

Autori: Nazarenko Tamara, Molodan Oleg, Kozačevskij Gennadij, Bojkov Vladimir

MPK: F16G 5/20

Značky: ozubený, řemen

Text:

...ocuony. necymulł meueur a muze cnupaalbno nano-rannom -rpoca u neuen-ra um ynexnqeuun uaâcncocru syones. Bunoaueuuoro s mne npouumpoaanuoü men-ru c nepoopauuoxuuuu o-raepc-ruauu u aumrannoaauuunu yqacrxauu. Kanuluñ u KOTDPHX pacnomomeu auy-rpn xamnoro zvon. o 1- .II u u a n m u ü x n Tell. -u-ro. c nemu sxouomm uarepnaua panna n cumuenma uyna. vam nuyrpn numraunonanmnc mac-mna npoommpoaannoü .neuru sunoamenu IIVCTOTEJIBIMII. na dokonalá...

Ozubený řemen

Načítavanie...

Číslo patentu: 266491

Dátum: 12.01.1990

Autori: Sizova Svetlana, Bojkov Vladimir, Guskov Valerij, Gorodničev Jurij, Kozačevskij Gennadij

MPK: F16G 5/20, F16G 5/00

Značky: ozubený, řemen

Text:

...HMBTB meCTKOCTb B 1,5-3 pasa őonnme nnocxnx yuacmxoa.1. Byóuaraů pemenb, conepmamuü snacrnqnym ocnony c syôbauu, Hedyúuä cnoň B Bane namowannoro no cnnpann Mewannnqecxoro snenenra H sneuenwa nn» ynenuqeuus xecmxocrn syőnéa 5 anna npomnnnponauoň Merannnqecxoü nenwm caumraunonannmun no àopue syőa yuacrxaun, pacnonoxennmun anyrpn Tena xax~ oro ayöa, O T n H u a m m H ü c.a TeM, uvo, c uenLmnosmmeHnn nanexnocrn,snenenr nuz ynenuqennn mecrxocrn...