F16D 3/06

Redukčná prevodovka s vlnovcom a rozšíreným excentrom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7537

Dátum: 05.09.2016

Autori: Piteľ Ján, Balara Milan, Tóthová Mária, Hrehová Stella

MPK: F16D 3/06, F16H 1/10

Značky: rozšířeným, převodovka, excentrom, redukčná, vlnovcom

Text:

...koniec vlnovca je súosovo pevne spojený s výstupným kolesom, v ktorom je pevne zasunutý Výstupný hriadeľ otočne uložený vo výstupnom ložisku. Pri otáčaní vstupného hriadeľa dochádza k rotácii (mimostrednej) stredu kruhového rozšíreného excentra okolo osi prevodovky (osi vstupného a výstupného hriadeľa). V dôsledku toho dochádza k odvaľovaniu vonkajšieho obvodu odvaľovacieho kolesa vzhľadom na vnútorný obvod pevného statorového kolesa. Body...

Kĺbový hriadeľ a valcová posuvná jednotka k nemu

Načítavanie...

Číslo patentu: 288347

Dátum: 10.03.2016

Autori: Disser Claus, Lutz Mathias

MPK: F16D 3/06, B60K 17/22

Značky: jednotka, hriadel, posuvná, válcová, kĺbový

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je kĺbový hriadeľ (1) s dvoma pevne krútivo navzájom spojenými hriadeľovými segmentmi (2, 3), ktoré sú spojené cez stredový kĺb (4), ktorý je konštruovaný ako rovnobežný pevný kĺb, s umiestneným rovnobežným pevným kĺbom a valcovými posuvnými jednotkami (8, 9). Valcová posuvná jednotka (8, 9) je vytvorená prostredníctvom profilovej objímky (8e, 9e) s drážkami prostredníctvom čapu (8c, 9c) a s usporiadanými guľôčkami (8b, 9b)...

Pružný prvek pro hřídelové spojky

Načítavanie...

Číslo patentu: 263110

Dátum: 11.04.1989

Autori: Landovský Karel, Svoboda Václav

MPK: F16D 3/06

Značky: spojky, hřídelové, prvek, pružný

Text:

...nejmšně jedenkrát přerušeny,přičemž konce každého přeručení jsou vzíjemnč propojeny spojem vyvedeným směrem mezi oba prstence.Zvýšená pružnost prvku.podle vynálezu podstatné rozšiřuje možnost použití a snižuje nároky na přesnost výroby, oživotnost strojních dílů vystavených vibracím.Popsané řešení je zvláště určeno pro hřídelové spojky mezi elektromotorem a píetovým kompresorem. Toto řešení umožňuje spolehlívou funkci i při nepřesném...

Spojka axiálně posuvných hřídelů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262949

Dátum: 11.04.1989

Autor: Čejka Josef

MPK: F16D 3/06

Značky: hřídelů, posuvných, axiálně, spojka

Text:

...umístěns alespoň jedna odpruženékulička. Podstatou vynálezu je, že proti každé kuličoe je v axiálním směru vytvořena drážka. Uložením odpružené kuličky do drážky je umožněn axiální posuv do sebe volně pgsunutých hřídelů. Jednoduchost provedení se projevuje při snadné montáži a demontáži spojky.Na připojeněm výkresu je znázorněn příklad provedení spojky exiálně posuvných hřídelů podle vynálezu, kde na obr. 1 je znázorněna spojka v podélněm...

Pružná vložka pro hřídelové spojky

Načítavanie...

Číslo patentu: 262156

Dátum: 14.03.1989

Autori: Holler Zdeněk, Svoboda Václav, Landovský Karel

MPK: F16D 3/06

Značky: spojky, pružná, hřídelové, vložka

Text:

...pružností vložky a r-ozšíření její funkce tím,že je možné ji instalovat s předrpětím. Další výhodou je .snížení nároků na přesnost výrohy.Na .přljpojených výkresech je znázorněna pružná vložka podle vynálezu, rkde na ob 4rázkn 1 je půdorys pružné vložky vyrobené z plastu s přerušenou obvodovou stěno-u vnitřního prstence, Obr. 2 je svislý osový řez ,vl-ožkou.Obr. 3 představuje půd-orys vložky s pře t rušenou obvodovou stěnou vnějšího ,prsten...

Vynálezy kategórie «F16D 3/06» v ZSSR.

Dilatační spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 243164

Dátum: 15.07.1987

Autori: Filippo Petr, Petr Jioí

MPK: F16D 3/06, F16D 3/50

Značky: spojka, dilatační

Text:

...ke hnacímu hřídeli l. Do protilehlých drážek 2 hnaciho hřídele ł a hnaného hłídele 3 jsou vloženy kameny 5 rovněž hranolovitého tvaru. Tyto kameny 1 přemostuji mezeru mezi hnacím hfídelem L a hnaným hřidelem 3, a spojuji tak hnací hžidel ł e hnaným hŕídelem 3. Hnaci hřidel ł je na čelnt ploše opstfen prvni opěrkou 3 a hnaný hřídel g druhou opěrkou Q. První opěrka Q 1 druhá opěrka § jsou s výhodou tvořeny válcovou vložkou uloženou centralně...