F16D 13/52

Kľbová lamelová spojka pre nastavovanie polohy prístrojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 245338

Dátum: 15.12.1988

Autor: Gyurján Vladimir

MPK: F16D 13/52

Značky: kĺbová, nastavovanie, polohy, prístrojov, lamelová, spojka

Text:

...trecej spojky aj tým, že všetky trecie lamely sú rovnaké, iba sa v spojke radia striedavo za sebou s unášacim otvorom hore a s unášacim otvorom dole. Vystriedanie trecich lamiel sa dosiahne ich pootočenim o 180 °. Výhodou kIbovej lamelovej spojky. pre nastavovanie polohy prístrojov je aj tá vlastnosť, že jej trecl účinok sa dá meniť počtom trecich lamiel.Na pripojených výkresoch je znázornený priklad prevedenia kĺbovej lamelovej...

Radiaca spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 236272

Dátum: 01.02.1988

Autor: Bednář Jiří

MPK: F16D 13/52

Značky: radiaca, spojka

Zhrnutie / Anotácia:

Za účelom zvýšenia stálosti funkcie radiacej spojky bez ohľadu na stupeň opotrebovania lamiel je záber unášača s odstredivými závažiami riešený tak, že operná plocha unašača je vytvorená vypuklou časťou valcovej plochy a záberová plocha odstredivých závaží je tvorená na seba plynule napojenými vypuklou a vydutou plochou, ktoré sú tvorené časťou valcových ploch.

Vypínací zařízení třecí vícelamelové spojky

Načítavanie...

Číslo patentu: 254575

Dátum: 15.01.1988

Autor: Pohl Zdeněk

MPK: F16D 13/52

Značky: spojky, vypínací, zařízení, vícelamelové, třecí

Text:

...správnou funkci odstředivéhc zařízení i manuálně vypnuté spojky za všech podmínek. Vypínací zařízení dle vynálezu může být využite i u jednoduchého typu spojky, kde hnané i hnaoí lamely jsou opřeny z jedné strany o spojkový buben a z druhé strany jsou při-tlačovány tlačítkem ovládaným odstředivým závažím.Na připojených víkresech je znázorněn příklad provedení vypínacího zařízení třecí vícelamelové spojky motocyklu podle vynálezu, kde...

Kotoučová třecí spojka s membránovou pružinou, zejména pro motorová vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 254323

Dátum: 15.01.1988

Autori: Lehoczki Gyula, Geiger Gyula, Tőrőcsik László, Ötvös István

MPK: F16D 13/52

Značky: vozidla, pružinou, kotoučová, spojka, motorová, třecí, membránovou, zejména

Text:

...spojkovou skříň 1, přítlačnou .desku 2, mesmbránovou .pružlnu 3 a třecí kotouč 6. Spojková skřĺň 1 je upevněna .pomocí šroułbů 4 na serrvačníku 5 spalovancího imotoru. Přítlačná deska 2 je spojene se spojkovou skříni 1 pásky 7. V popisovaném příkladném provedení je spojka opatřena třemi pásky 7, avšak v případě potřeby může být použito i více pásků 7. Pásky jsou .připevněny jak ke spojkové skřívni 1, tak i k -přítlačné desce 2...

Lamelová obmedzovacia spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 245524

Dátum: 15.12.1987

Autori: Benedikty Ján, Maeurák Milan

MPK: F16D 13/52

Značky: spojka, lamelová, obmedzovacia

Text:

...spojky.Funkcia lamelovej obmedzovacej spojky podľa obr. 1 a 2.Ťažna sila priváclzaná na obvodové ozubenie hnacieho člena 111 sa prenáša hnacím členom 11 na šikmé bočné ozubenie 112,dalej sa prenáša odpovedajúcim šikmým ozubením 121 na unášací člen 12. Prítlačnou ploškou unášacieho člena 123 sa táto prenaša na vonkajšie lamely 13 a vnútorné lamely 14. Za pomoci bočných plošiek šikmého ozubenia 112 a 121 a ich vzájomného posúvania sa...

Odstredivá lamelová spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 242543

Dátum: 15.11.1987

Autor: Zikán Viktor

MPK: F16D 13/52

Značky: lamelová, spojka, odstredivá

Text:

...plôch.Všetky stykové i vodiace plochy na rozpern-om teliesku, prítlačnej lamele, dne bubna i závažiach sú geometrický a výrobne jednoduché a sú vytvorené ako rovinné, alebo rotačné plochy.Odstredivá lamelova spojka dvojstupňového samočínneho prevodu znázornená na obr. 1 až 3. Obr. 1 znázorňuje pozdlžnŕjr rez planétovým prevodom opatreným ods redivou lamelovou spojkou podľa vynñlezu, obrázok 2 priečny rez odstredivou lamelovou spojkou...

Odstredivá spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 242542

Dátum: 15.11.1987

Autor: Wiesner Ivo

MPK: F16D 13/52

Značky: odstredivá, spojka

Text:

...na obrázku v pozdľžnom reze na príklade unášania odstredívých závaží hnanou a hnacou časťouodstredivej spojky a prepojenie hnanej časti s nábojom hnanej časti prostredníctvom pružín.Hnacia časť 1 je tvorená zotrvačníkom B motora, k nemu pevne prichyteným bubnom 8, prítlačnou lamelou 7, otočne vedenou zotrvačníkom B a závažiami 10, účinkami odstredivých sil vkliňovaných pomedzi prítlačnü lamelu 7 a bubon 8. Hnanä časť je tvorená unášačom...

Vyraďovacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 242541

Dátum: 15.11.1987

Autor: Kreidl Ivan

MPK: F16D 13/52

Značky: vyraďovacie, zariadenie

Text:

....priemerom do zavádzacieho otvoru dna bubna a valcovou časťou je zasunutý jednak do otvoru v závažiach a jednak do valcového otvoru vonkajšej steny bubna,čiže silové účinky zachytáva obojstranne podopretý kolik priamo do dna a vonkajšej steny bubna v smere, v ktorom sú odolné voči silovým účinkom, pričom vlastný kotúč nie je silovými účinkami závaží vôbec zaťažený, nie je potrebný neúnosne vysoký zdvih kotúče k zovretiu závaží, nakoľko v prvej...

Radiaca spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 240544

Dátum: 15.08.1987

Autor: Gordijeik Ivan Ignatjevie

MPK: F16D 13/52

Značky: spojka, radiaca

Text:

...22 a prítlačnú lamelu 5, je nitmi 13 disk 22 znitovaný sdnom Z 1, prostredníctvom.rozperných puzdier 14. Rozpe-rné puzdro 14, zasahujúce do tvarového otvoru 21 závaží 1, obmedzujú maximálne roztvorenie závaží lll tak,.aby nedošlo k neúnosnému zmenšeníu radiálnej vôle pomedzi závažiami 10 a telesom 1 skrine prevodovky. Klzne puzdro 35 spolu s krúžkami Z 9 ako i čap 11 spolu s kolíkom 12 n 1 ôžu byt zhodné. Na zvolenom príklade je výstupný člen...

Samočinná spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 240543

Dátum: 15.08.1987

Autor: Krajevoj Valentin Ivanovie

MPK: F16D 13/52

Značky: spojka, samočinná

Text:

...plochou 31 lamelu 2,ktorá je z opačnej strany opieraná o dosadaciu plochu 34 zotrvačníka 1. Zotrvačník 1 kotúč 3, pružiny 8, lamela 2, odstredivé závažie B a bubon 4 tvoria odstredivú rozbEhĺJiVÚ. spojku. Na ústupnom člene 11 prevodovky, sú pevne prichytené krúžky 10. Krúžkami 1 je axiálne i radiálne voľne otočne vedený vodiaci krúžok 13. Disková časť 25 unášača 5 je radiálne volne otočne vedená na vodiacom krúžku 13 a axiálne volne otočne...

Integrovaná spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 239586

Dátum: 15.06.1987

Autori: Zemek Jioí, Kuniak 1udovít Csc, Eierny Pavel

MPK: F16D 13/52

Značky: integrovaná, spojka

Text:

...ovládaný piestik.Na priloženom obrázku je schematicky znázornená integrovaná spojka podľa vynálezu, v reze ktorého rovina prechádza pozdĺžnou osou integrovanej spojky kolmo na pôdorysnú rovinu.Na hriadelí 16 motora je pomocou skrutky 12 a podložky 8 pripevnené celistve teleso unášača 2, vybavené odstupňovaným osevým montážnym otv-orom 18. Teleso unäšača 2 má v strednej časti vytvorené radiálne vybrania 17 štvorhranného prierezu,ktoré navzájom...

Radiaca spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 236634

Dátum: 15.02.1987

Autor: Bednář Jiří

MPK: F16D 13/52

Značky: radiaca, spojka

Zhrnutie / Anotácia:

Za účelom skvalitnenia funkcie a zvýšenia životnosti radiace] spojky je pre záber odstredivých závaží s unášačom vytvorená na unášači operná plocha tvorená vydutou časťou valcovej plochy, alebo rovinnou plochou a na odstredivých závažiach je pre záber s unášačom vytvorená tvarovaná plocha. Táto je tvorená dvomi časťami vypuklej valcovej plochy, pričom časť bližšia k osi rotácie radiace] spojky je priemeru väčšieho, ako časť bližšia k osi čapu.

Hydraulická nepriamočinná brzda

Načítavanie...

Číslo patentu: 233668

Dátum: 01.07.1986

Autor: Kollár Ivan

MPK: F16D 13/52

Značky: nepriamočinná, brzda, hydraulická

Zhrnutie / Anotácia:

Hydraulická nepriamočinná brzda podĺa vynálezu sa skladá z dvojitého hydraulického piestu, na ktorý z jednej strany pôsobia mechanické pružiny alebo stlačený plyn a druhej strany pôsobí na hnané a hnacie lamely. Odbrzďovanie sa deje prívodom tlakového hydraulického oleja pod odbrzdďovací piest, ktorý zníži prítlačnú silu brzdiaceho piestu. Vynález hydraulická nepriamočinná brzda sa využije pri riešení náhonu banských strojov pre jej malú dĺžku....

Třecí lamelová spojka motocyklů

Načítavanie...

Číslo patentu: 229487

Dátum: 01.03.1986

Autori: Šváb Pavel, Šantora Vladimír, Kubínek Jiří, Sirotek Jiří, Novotný Aleš

MPK: F16D 13/52

Značky: spojka, motocyklů, třecí, lamelová

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zajistit rovnoměrné oddálení přítlačné desky spojky při vypínání spojky a tím i její správnou funkci. Podstatou vynálezu je to, že ve vnitřním bubnu spojky jsou posuvně vedeny čepy, jejichž jeden konec je pevně spojen s přítlačnou deskou a k druhému konci je přišroubována vypínací deska, která je současně opřena o pružiny a tlačítka vypínacího zařízení.