F16C 33/66

Radiálne uloženie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6830

Dátum: 16.08.2006

Autori: Solfrank Peter, Tisch Siegfried

MPK: F16C 33/66, F16C 19/22, F16C 33/58...

Značky: radiálně, uloženie

Text:

...hriadeľa výhodne ešte zväčšiť.V druhom prípade zaťaženia má byť vonkajšia súčasť vytvorená ako skriňa, vnútorná súčasť ako V skrini uložený hriadeľ a uloženie ložiska s premenlívou šírkou V skrini, pričom radiálne zaťaženie sa vzhľadom na skriňu vpodstate nepohybuje. Vtomto prípade môže uloženie ložiska s premenlívou šírkou viesť k redukcii hmotnosti skrine, pričom rozdelenie hmotnosti uloženia ložiska, po obvode nerovnomemé, nevyžaduje...

Radiálne uloženie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6829

Dátum: 16.08.2006

Autori: Tisch Siegfried, Solfrank Peter

MPK: F16C 33/58, F16C 19/22, F16C 33/66...

Značky: uloženie, radiálně

Text:

...pod ktorej hodnotou by už nebola zaručená vyhovujúca životnosť radiálneho uloženia. Rozhodujúcim kritériom, preto môže byt vprípade radiálneho uloženia vytvoreného ako hydrodynamické klzné ložisko,mazací film, ktorý už nie je nosný, alebo vprípade valivého ložiska neprípustne vysokézaťaženie uloženia ložiska mimo zónu zaťaženia.Takto vytvoreným nevyváženým hriadeľom je možné zvlášť výhodne vyriešiť bežne sa vyskytujúci cieľový konflikt čo...

Radiálne uloženie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6826

Dátum: 16.08.2006

Autori: Solfrank Peter, Tisch Siegfried

MPK: F16C 33/58, F16C 33/66, F16C 19/22...

Značky: radiálně, uloženie

Text:

...hmotnosti hriadeľa výhodne ešte zväčšiť.V druhom prípade zaťaženia má byť vonkajšia súčasť vytvorená ako skriňa, vnútomá súčasť ako v skrini uložený hriadeľ a uloženie ložiska s premenlivou šírkou v skrini, pričom radiálne zaťaženie sa vzhľadom na skriňu vpodstate nepohybuje. Vtomto prípade môže uloženie ložiska s premenlivou šírkou viesť k redukcii hmotnosti skrine, pričom rozdelenie hmotnosti uloženia ložiska, po obvode nerovnomemé,...

Mazanie zariadenia na nastavenie uhla sklonu listu rotora veternej turbíny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 159

Dátum: 22.08.2002

Autor: Wobben Aloys

MPK: F03D 1/06, F03D 11/00, F03D 7/02...

Značky: sklonu, rotora, mazanie, zariadenia, veternej, nastavenie, listů, turbiny

Text:

...so zreteľom na priložené obrázky.Obrázok l ukazuje priečny rez zariadením podľa vynálezu na otočenie listu rotora ve temej elektrárne voči jej náboju rotora aobrázok 2 ukazuje priečny rez uložením a ozubeným kolesom zariadenia podľa obrázkaObrázok 3 ukazuje pohľad na spodnú stranu valivého ložiskaobrázok 4 ukazuje priečny rez ložiskom a ozubeným kolesom prívodu mazacieho tukuObrázok 1 ukazuje zariadenie 2 na otočenie koreňa 4 listu rotora...

Vibračný motor majúci nezávislý trvalý mazací systém

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7542

Dátum: 10.07.2002

Autor: Mooney James Arthur

MPK: H02K 5/173, B06B 1/10, F16C 33/66...

Značky: vibračný, nezávislý, mazací, majúci, motor, systém, trvalý

Text:

...medzi uvedeným dutým vnútrajškom uvedeného hlavného hriadeľa a uvedenou prvou mazacou komorou, kanálom medzi uvedenou prvou a druhou mazacou komorou adruhým potrubím medzi uvedenou druhou a treťou mazacou komorou.0009 Rôzne hľadiská predkladaného vynálezu budú ľahšie pochopené po prečítaní nasledujúcich častí popisu v spojeníPrehľad obrázkov na výkresochobr. 1 je perspektívny pohľad na zlepšený vibračný motor podľa predkladaneho vynálezuobr. 2...

Vysokootáčkové ložisko s domazávaním

Načítavanie...

Číslo patentu: 278609

Dátum: 07.12.1994

Autori: Kříž František, Pavlík Jiří, Manhalter Pavel

MPK: F16C 33/66, D01H 4/12

Značky: domazávaním, ložisko, vysokootáčkové

Zhrnutie / Anotácia:

Vysokootáčkové ložisko s domazávaním je zložené z puzdra (1) s obežnými dráhami (2), z hriadeľa (3) s obežnými dráhami (4), z dvoch radov valivých teliesok (5) vedených klietkami (6) a z krytov (7) na oboch koncoch ložiska, pričom medzi obežnými dráhami (2) v puzdre (1) je vytvorený mazací otvor (8) a vybranie (9) na mazivo. Rúrka (10) je osadená v puzdre (1) prostredníctvom predpružených okrajových častí (11), v ktorých sú vytvorené výrezy...

Vnútorný systém mazania vysokootáčkového ložiska

Načítavanie...

Číslo patentu: 277979

Dátum: 16.09.1992

Autori: Kříž František, Rajsigl Zdeněk, Smatana Jozef

MPK: F16C 19/08, F16C 35/06, F16C 33/66...

Značky: vnútorný, systém, mazania, ložiska, vysokootáčkového

Zhrnutie / Anotácia:

Vysokootáčkové ložisko pozostáva z puzdra (1), hriadeľa (9), dvoch radov valivých teliesok (7) vedených klietkami (11) a z krytov (15) na oboch koncoch ložiska. V puzdre (1) je vytvorený mazací otvor (10) a vybranie (4) pre mazivo. Vybranie (4) v puzdre (1) ložiska je aspoň čiastočne prekryté rúrkou (5) pevne uchytenou v puzdre (1) ložiska a umiestnenou tak, že medzi rúrkou (5) a vnútorným povrchom puzdra (1) ložiska je škára (6). V rúrke (5)...

Valivé uložení

Načítavanie...

Číslo patentu: 271385

Dátum: 12.09.1990

Autori: Rajsigl Zdeněk, Doubal Karel, Pavlík Jiří

MPK: F16C 33/66

Značky: uložení, valivé

Ložisko kaloty

Načítavanie...

Číslo patentu: 268503

Dátum: 14.03.1990

Autori: Schmidt Helmut, Huud Waldemar

MPK: F16C 33/66

Značky: ložisko, kaloty

Text:

...systémy lg, které jsou uspořádány mezl dvojici čelnich plechů lg, lg kotoučového tvaru se střednlm otvorom, ve kterém je uloženo vždy ložlsko kaloty l, tvořlcí uložení rotorového hřídele 5 a vytvorené ve for mě jednodílného pouzdra 2 1 plastu. Pouzdro g ložiska kaloty Ä je Vytvořeno vstřikovânímplastu do vícedílné formy, přičemž pro pevné spojení čelních plechů li, lg a pouzdreu gložiska keloty 1 je výhodné vložit střední otvory čelních...

Zařízení pro mazání ložiska

Načítavanie...

Číslo patentu: 267567

Dátum: 12.02.1990

Autori: Rajsigl Zdeněk, Smetana Jozef

MPK: F16C 33/66

Značky: mazání, zařízení, ložiska

Text:

...je alespoň na jednom konci opatřen členem z porázního materiálu, že v prostoru žlábku je upravena alespoňjedna vložka z porézního materiálu, přičemž součet délek všech vložek v prostoru žlábkuje nejvýše roven délce žlébku. Další podstata vynálezu je v tom, že plnicí otvor je opatřen nálevkou, která je vytvořena vnějěím pružným prstencem uspořádaným v drážce na vnějšímZařízení podle vynálezu umožňuje jednoduchým e spolahlívým způsobem...

Valivé uložení pro vysoké otáčky

Načítavanie...

Číslo patentu: 236342

Dátum: 01.01.1988

Autori: Varhaník Stanislav, Rajsigl Zdeněk, Smatana Josef, Pavlík Jiří

MPK: F16C 33/66

Značky: valivé, otáčky, uložení, vysoké

Zhrnutie / Anotácia:

Valivé uložení podle vynálezu je určeno zvláště pro rotorové hřídele spřádacích strojů. Sestává z uloženého ložiska upevněného v tělese spřádacího ústrojí a z rotorové hřídele, v níž je vytvořena dutina. Tato dutina je opatřena v ústí závěrem a směřuje z ní na povrch hřídele alespoň jeden radiální otvor pod nímž, či v jeho blízkosti je v dutině rotorové hřídele umístěn člen z pórovitého materiálu. Uložením podle vynálezu je podstatně...

Zařízení pro přívod oleje k ložisku

Načítavanie...

Číslo patentu: 247132

Dátum: 28.09.1987

Autori: Leiter Augustin, Zloch Václav, Doskoeil Zdenik

MPK: F16C 33/66, F16N 17/02, F16N 7/32...

Značky: zařízení, ložisku, přívod, oleje

Text:

...conepmnw Kopnyc 1 c MacnopacHPGAEHMTGHBHOŘ H 0 n 0 CTbm 2 (xauan 2), nocpencwnou KOTOPOĚ ornepcwne 3 nonsqa Macna or Macnocucweuu coennneuo c Kanuöponaunoň qacrbm 4 Qopcynounord Kanana, nnanerp xanuôponannoň qacŕn 4 qöecneuunaer saanuuü pacxo Macna Á npu coornercrnymmeu nepenane annennà, a ee nnnua cocrannnew qerupe ee nud.MąTpa. Sro o 5 ecneqnnaeT npeenbuym anbnoôoänocrb crpyñ Mącna H nonycmnuoe cnneune npoxaqxn npu sanycxe B...