F16C 33/64

Zostava valivých ložísk so šikmo sa rozprestierajúcimi zónami kalenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16628

Dátum: 22.12.2011

Autor: Frank Hubertus

MPK: C21D 9/40, F16C 33/64

Značky: kalenia, valivých, rozprestierajúcimi, šikmo, zónami, ložísk, zostava

Text:

...sa valivého telesa V otočnom spojení, ktoré práve prebieha cez oblasť poklesu tvrdosti, čo je za ďalšie spojené so zvýšenou hlučnosťou celkovej zostavy valivých telies alebo otočného spojenia.Na základe týchto nevýhod vyplýva úloha iniciujúca predložený vynález, vytvoriť zlepšenú zostavu valivých ložísk, ktorá vykazuje zlepšene správanie pri chode pri súčasne zvýšenej únosnosti v počiatočnej a koncovej oblasti kalenia klznej plochy (klzných...

Spôsob výroby sústružených súčiastok, ktoré sa dajú uložiť koncentricky navzájom do seba

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18255

Dátum: 07.12.2004

Autor: Scherer Frank

MPK: B23Q 39/04, B23B 3/30, B23P 15/00...

Značky: uložiť, sústružených, výroby, navzájom, koncentricky, dajú, súčiastok, spôsob

Text:

...pracovný postup beztoho, aby bolo nevyhnutné dodatočné odstránenie ostrých hrán čelných strán.0011 Spôsob použiteľný na každý druh sústružených súčiastok ležíacich koncentricky navzájom v sebe sa obzvlášť hodí na výrobu krúžkov guľôčkových ložísk. Potom, čo prvotné bola obrobená najprv vonkajšia alebo vnútomá plocha na jednom koncovom úseku obrobku, je obrobok ñxovaný pomocou upínacích čeľustí vonkajšieho skľučovadla alebo vnútomého...

Způsob výroby segmentů pro víceplochá radiální ložiska

Načítavanie...

Číslo patentu: 264414

Dátum: 14.08.1989

Autor: Večeřa Josef

MPK: F16C 33/64

Značky: víceplochá, způsob, ložiska, radiální, segmentů, výroby

Text:

...segmenty upevní a opracujíse jejich vnitřnínfunkční válcové plochy.Vyěěího účinku se dosahuje tím, že lze pomocí jednoho přípravku zhotovit segmenty pro několik různých průměrú ložiskových čepů při zachování vnějšího úložného průměru Iegmentů, což múza následek úsporu nákladů na výrobu více přípravkü. současně dochází ke zvýšení produktivity práce.Příklad konkrětního provedení vynálezu je schemąticky znázorněn na pžipojených výkresoch. kde...

Způsob výroby segmentů pro víceplochá radiální ložiska

Načítavanie...

Číslo patentu: 264359

Dátum: 12.07.1989

Autor: Večeřa Josef

MPK: F16C 33/64

Značky: způsob, segmentů, výroby, ložiska, radiální, víceplochá

Text:

...V tom, že se kluzná výstelka válcového pouzdra opracuje na konečný tvar a rozměr, válcové pouzdro se podélně rozřeže nejména na tři segmenty,ktoré se aonou na vícep 1 ocý trn a opracují se jejich vnějš plochy.Vyššího účinku se dosahuje podle vynálezu tím, že oopsanýmzpůsobem vroby segmentü se dosáhne vyssí kvality povrchu kluz 264 3592 ných ploch a přesností jejich geometrického tvaru. Tím se ome zí vibrace za provozu, snlzl se...

Způsob zvýšení trvanlivosti valivého kontaktu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263147

Dátum: 11.04.1989

Autori: Manhalter Pavel, Stupka Květoslav, Daněk Radoslav

MPK: F16C 33/64

Značky: kontaktů, způsob, zvýšení, trvanlivosti, valivého

Text:

...pohybu goâoustředných, spirálovitých, rovnoběžných, případně šrouboviVých stopách podle vynálezu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že nástroj působí na zpevňovanou plochu normálným kon» taktním napětím, které je rovno čtyřnásobku až pětinásobku smluvní meze kluzu zpevňovaného materiálu. Pritom nejkratšívzdálenost stop nástroje na zpevňované ploše je menší než po S 1 147lovina šířky styková plochy mezi nástroje a zpevňovanou plochou,...