F16B 2/24

Upevňovacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20048

Dátum: 30.01.2012

Autor: Binkert Sven

MPK: F16B 2/24

Značky: zariadenie, upevňovacie

Text:

...aobr. ll V perspektivnom detaílnom pohľade podľa obr. 3podpornej bočnej steny ešte jedného ďalšieho príkladu uskutočnenia.Obr. 1 znázorňuje V perspektívnom pohľade jeden príklad upevňovacieho zariadenia podľa vynálezu vytvoreného z kovového plechu procesom lisovanía a ohýbania. Tento príklad uskutočnenia podľa obr. l disponuje V hlavovej oblasti 1 plochou krycou doskou 2 V podstate obdĺžnikového tvaru. V pozdĺžnom smere uprostred krycej...

Pružné príchytky na upevnenie dvoch súčastí k sebe navzájom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13832

Dátum: 21.11.2008

Autor: Dubost Dominique

MPK: F16B 2/24

Značky: upevnenie, príchytky, pružné, dvoch, súčastí, navzájom

Text:

...sú spojené upevňovacou doskou, označenou číslom 9.0021 Táto upevňovacia doska 9 môže byť opatrená dodatočnými upevňovacimi prostriedkami,označenými číslom 10 a a 10 b, ktoré slúžia na zaistenie dobrého prichytenia príchytky.0022 Možno uvažovať o rôznych spôsoboch prevedenia týchto upevňovacích prostriedkov.0023 Upevňovacie prostriedky 10 a a 10 b tak môžu byť napriklad tvorené prvkami tejto upevňovacej dosky, ktoré majú harpúnovitý tvar.0024...

Pružná spona na upevnenie dvoch súčiastok navzájom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14158

Dátum: 17.08.2006

Autori: Dubost Dominique, De Azevedo Helder

MPK: F16B 5/06, F16B 2/24

Značky: spona, súčiastok, upevnenie, pružná, navzájom, dvoch

Text:

...strmého bodu na bočných krídlach 6 a 7 spony umožnia zabrániť akémukoľvek stiahnutiu spony a zaručiť spoľahlivosť vzájomného spojenia súčiastok.Ako to vidieť na obrázkoch, spona obsahuje v úrovni zóny spojenia bočného krídla alebo krídel 6, 7 a príslušnej vetvy 3, 4 stredovej časti 2 spony vyhnuté výrezy, ktoré vytvárajú v predĺžení bočného krídla alebo krldiel spony a v smere jej stredovej časti 2 rohové výčnelky na zablokovanie stredovej...

Upevňovacie kovanie na pozdĺžne drážkované krycie lišty

Načítavanie...

Číslo patentu: 283628

Dátum: 03.10.2003

Autor: Neuhofer Franz

MPK: E04F 19/04, F16B 2/24

Značky: pozdĺžne, kovanie, lišty, upevňovacie, krycie, drážkované

Zhrnutie / Anotácia:

Upevňovacie kovanie (1) pre pozdĺžne drážkované krycie lišty (11) pozostáva z pridržiavacieho kusa (2), majúceho v prierezu tvar „U", ktorý má v strednej časti svojej lamely (21) upevňovací otvor (3) a na koncoch svojich ramenových dielov (22) má zahnuté pridržiavacie jazýčky (24). Pridržiavací kus (2) je tvorený s prechodným dielmi (23), symetrickými podľa pozdĺžnej stredovej roviny (E), tvoriacimi zrazenie vonkajších rohov medzi lamelou (21)...

Samouťahovacia svorka

Načítavanie...

Číslo patentu: 281713

Dátum: 11.05.2001

Autor: Oetiker Hans

MPK: F16L 33/02, F16B 2/24

Značky: svorka, samouťahovacia

Zhrnutie / Anotácia:

Samouťahovacia svorka obsahuje zvierací pásik (21) vyrobený z pružinovej ocele, majúci cez seba presahujúcu vnútornú a vonkajšiu pásikovú časť (21a, 21b), pričom vnútorná pásiková časť (21a) zvieracieho pásika je vybavená jazýčkovitým útvarom so šírkou menšou, ako je šírka zvieracieho pásika, a vonkajšia pásiková časť (21b) je vybavená pretiahnutou štrbinou (22) na zasúvanie jazýčkovitého útvaru vnútornej pásikovej časti (21a). Vnútorná...

Cievka na kordovité materiály

Načítavanie...

Číslo patentu: 280992

Dátum: 07.06.1995

Autor: Stocchi Vasco

MPK: B65H 75/28, F16B 2/24

Značky: kordovité, materiály, cievka

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaná cievka na kordy a podobné materiály obsahuje v podstate valcovité jadro (3) a dvojicu kotúčovitých prírub (4) na vymedzovanie návinu na jadre. Jedna z nich je vybavená vybraním (6), ležiacim v blízkosti jej obvodového okraja (4a) na vsunutie konca kordového materiálu a príchytkou (8) na pridržiavanie konca kordového materiálu v návine na cievke k vonkajšiemu povrchu (4b) príruby (4). Z vonkajšieho povrchu (4b) príruby (4) vybieha v...

Rozebíratelná spojka travers

Načítavanie...

Číslo patentu: 253148

Dátum: 15.10.1987

Autor: Svoboda Michal

MPK: F16B 2/24

Značky: spojka, travers, rozebíratelná

Text:

...upínek na sebe nedoléhajících, mající-symetrícké úkosové plochy kterými dosedají z jedné strany na vnitřní příruby spojovaných traverz a 2 druhé strany na vnitřní příruby podpěr majících týž sklon. Podpěry jsou zajištěny v optimálních polohách rozpěrně stahovacími šrouby kotvenými do jejich stojen stavěcími maticemi. Každý pár upínek ve středových vrtáních je opatřen ůstředními stahovacími šrouby zajištěnými proti povolení.Podle vynálezu...