F16B 13/06

Rozperná kotva s driekom

Načítavanie...

Číslo patentu: 287935

Dátum: 18.04.2012

Autor: Jandl Johann

MPK: F16B 13/06

Značky: driekom, kotva, rozpěrná

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaná je rozperná kotva s driekom (3) so stredovým vývrtom (4') začínajúcim na tom konci drieku (3), ktorý leží vonku v rozpernej kotve vsadenej do vyvŕtanej diery. Driek (3) rozpernej kotvy má aspoň dva pozdĺžne zárezy prenikajúce cez jeho stenu. Každý pozdĺžny zárez pozostáva z viacerých čiastkových zárezov (7, 11, 7'), pričom tieto sú navzájom oddelené prostredníctvom mostíkov (12, 12'). Aby sa pri takej rozpernej kotve dosiahla vysoká...

Rozpieracia hmoždinka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20358

Dátum: 20.09.2010

Autori: Schäffer Marc, Wissling Matthias

MPK: F16B 13/06, F16B 13/08

Značky: rozpieracia, hmoždinka

Text:

...na začiatku vkladania, respektíve na začiatku procesu zaťahovaniarozpínacieho telesa do rozpinacej objímky.0010 Kužeľový úsek rozpínacieho telesa má viachranný prierez. Pod výrazom prierez sa V tejto súvislosti rozumie prierez rozpinacieho telesa, ktorý vytvára rovinu, na ktorú je pozdĺžna os rozpieracej hmoždinky kolmá. Úseky medzi hranami kužeľového úseku rozpínacieho telesa sú v priereze zakrivené a/alebo priame. S výhodou, kužeľový...

Radiálna rozperná skrutková zostava

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16147

Dátum: 24.06.2009

Autori: Oehms Ulrich, Dolan Michael

MPK: F16B 13/06, F16B 5/02

Značky: rozpěrná, zostava, radiálna, skrutková

Text:

...šesťuholníkový povrch, alebo hviezdicovo tvarovaný povrch, alebo iné viacuholníkové usporiadania (5), zatiaľ čo protiľahlý axiálny koniec (4), ktorý je vytvorený ako radiálne vyčnievajúca príruba, má tiež záberové usporiadania, ktoré sa tiež môžu vytvorit ako napríklad axiálne sa tiahnuce drážky alebo šestuholníkový povrch, alebo hviezdicovo tvarovaný povrch, alebo iné viacuholníkové usporiadania (6), na účely, ktoré sa vysvetlia...

Rozpínacia kotva

Načítavanie...

Číslo patentu: 286198

Dátum: 16.04.2008

Autor: Hoppe Hartmut

MPK: F16B 13/06

Značky: rozpínacia, kotva

Zhrnutie / Anotácia:

Rozpínacia kotva (10) je vybavená kotvovým puzdrom (12), ktoré má smerom dopredu vyčnievajúce rozpínacie jazyky (18), ktoré sú rozpínateľné vťahovaním rozpínacieho telesa (24) medzi rozpínacie jazyky (18). Ďalej má rozpínacia kotva (10) zaskakovacie spojenie, ktoré rozpínacie teleso (24) v polohe vtiahnutej medzi rozpínacie jazyky (18) a držiacej rozpínacie jazyky (18) rozoprené spája s kotvovým puzdrom (12). Zaskakovacie spojenie má...

Rozpínacia kotva

Načítavanie...

Číslo patentu: 286189

Dátum: 14.04.2008

Autori: Haug Willi, Fischer Rainer

MPK: F16B 13/06, F16B 13/00, E04B 1/41...

Značky: kotva, rozpínacia

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaná je rozpínacia kotva (10) s rozšíriteľným kotvovým puzdrom (12) a s rozpínacou skrutkou (14) na rozopretie kotvového puzdra (12). Rozpínacia skrutka (14) má skrutkovitý závit (30) s pílovitým profilom, ktorého strmší a kratší bok (34) je umiestnený v smere vskrutkovania rozpínacej skrutky (14) vpredu a plochejší a dlhší bok (32) je umiestnený v smere vskrutkovania rozpínacej skrutky (14) vzadu a ktorý má k smeru osi rozpínacej skrutky...

Kotva na upevnenie v dutých a plných stavebných materiáloch

Načítavanie...

Číslo patentu: 286187

Dátum: 14.04.2008

Autor: Nehl Wolfgang

MPK: F16B 13/00, F16B 13/06

Značky: plných, dutých, kotva, materiáloch, stavebných, upevnenie

Zhrnutie / Anotácia:

Kotva (10) na upevnenie v dutých a plných stavebných materiáloch je vybavená rozpínacími ramenami (18) rozkladajúcimi sa v pozdĺžnom smere, ktoré sú rozpínateľné zaskrutkovaním rozpínacej skrutky (44), pričom rozpínacie ramená (18) sú na zadnom konci navzájom spojené puzdrovitým koncom (14), ktorým je prestrčiteľná rozpínacia skrutka (44), a na zadnom konci puzdrovitou špičkou (16), do ktorej je zaskrutkovateľná rozpínacia skrutka (44)....

Viacdielny držiak izolácie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8225

Dátum: 13.01.2006

Autor: Renz Jürgen

MPK: F16B 13/12, E04F 13/08, F16B 13/06...

Značky: izolácie, držiak, viacdielny

Text:

...vynález má tú výhodu, že prídržovacia kotva sa dá nie iba zarážať, ale môže byt tiež zaskrutkovaná. Kotviaci člen nemusí preto byt klinec, ale napríklad môže byt tiež skrutka. Ďalšou výhodou vynálezu je, že pokial je jej kotviaci člen skrutka, môže byt pridržovacia kotva tiež opät vyskrutkovaná a držiak izolácie tým môže byť demontovaný.0009 Pre kotvenie v podklade môže prídržný drlek obsahovat natvarovanú prichytku alebo môže byt vytvorený...

Rozperná kotva

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9376

Dátum: 29.09.2005

Autor: Linka Martin

MPK: F16B 13/06

Značky: rozpěrná, kotva

Text:

...to, že sa nevyskytuje žiaden odpad. Pri rozpieraní rozpernej objímky vťahovanímrozperného telesa do rozpernej objímky je rozperná objímka na svojomprednom okraji tvarovaná napríklad kužeľovito sa rozširujúcim rozperným telesom šikmo von. Zmenšený vonkajší rozmer rozpernej objímky na jej prednom okraji umožňuje šikmé nastavenie predného okraja rozpernej objímky von o zmenšenie vonkajšieho rozmeru rozpernej objímky a prípadne ešte naviac o...

Kotva na upevnenie na dutých a plných stavebných materiáloch

Načítavanie...

Číslo patentu: 284453

Dátum: 16.03.2005

Autor: Nehl Wolfgang

MPK: F16B 13/12, F16B 13/06

Značky: materiáloch, kotva, dutých, upevnenie, plných, stavebných

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaná je kotva (10) na upevnenie na dutých a plných stavebných materiáloch (42, 48), s rozpínacími ramenami (18) rozprestierajúcimi sa v pozdĺžnom smere, ktoré sú rozpínateľné vskrutkovaním rozpínacej skrutky (44) do kotvy (10), pričom rozpínacie ramená (18) sú na zadnom konci navzájom spojené puzdrovitou koncovou oblasťou (14), ktorou je prestrčiteľná rozpínacia skrutka (44), a na prednom konci puzdrovitou oblasťou (16) špičky kotvy (10), do...

Skrutkový pripevňovací systém

Načítavanie...

Číslo patentu: 284140

Dátum: 23.08.2004

Autori: Ochs Günter, Reitz Reinhold

MPK: E05B 1/00, E05B 3/00, F16B 13/06...

Značky: připevňovací, skrutkový, systém

Zhrnutie / Anotácia:

Skrutkový pripevňovací systém na montáž rukovätí (G) vybavených dutými koncami (H) na dosadacej ploche (A) dverových krídiel (T), okna, zásuvky alebo podobne, pozostáva z rozperných prvkov (39, 40, 60, 64) stiahnuteľných vo vŕtaní (B) skrutkou (29). Skrutka (29) zasahuje do vodiaceho puzdra (30), ktoré je vybavené pätovou prírubou (31) priliehajúcou na dosadaciu plochu (A) a ktoré je vybavené alebo spojiteľné s rozpernými prvkami (39, 40, 60,...

Zariadenie na pripojenie potrubia cirkulácie tekutiny k žiaruvzdornému prvku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 910

Dátum: 03.02.2004

Autori: Ruffaldi Aldo, Richard Francois Noel

MPK: B22D 41/50, F16B 13/06, F16B 13/04...

Značky: pripojenie, tekutiny, žiaruvzdornému, prvků, cirkulacie, zariadenie, potrubia

Text:

...stien vývrtu a nevyvoláva žiadne sily, ktoré by mohli spôsobiť poškodenie žiaruvzdornêho prvku. Táto výhoda je ešte výraznejšie, keď má vývrt prierez podobný kruhu. Podľa výhodného uskutočnenia vynálezu teda má vývrt v podstate kruhový prierez. Tvar tesnenia je samozrejme prispôsobenýtvaru vývrtu. V každom prípade, na toto stlačenê tesnenia nieje potrebná žiadna axiálna reakčná sila od žiaruvzdornêho prvku (ktorej výslednica by tlačila...

Príchytka pre veľké zaťaženia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 545

Dátum: 21.05.2003

Autor: Heying Gerhard

MPK: F16B 13/06, F16B 23/00, F16B 13/00...

Značky: velké, zaťaženia, príchytka

Text:

...montovateľných vŕtacích a pokladacich zariadení, pričom sa najskôr všetky plášte, respektíve vrstvy, spoločne zvŕtajú až k nosnému stavebnému dielu, potom sa vyvŕtané zvyšky odstránia a vsadí sa príchytka. Konštrukcia príchytky pre veľké zaťaženia podľa vynálezu naproti tomu značnezredukuje potrebu času pri montáži oproti známym konštrukciám.V ďalšom uskutočnení myšlienky vynálezu sa výhodne predpokladá, že tvarovania sú tvorené aspoň...

Usporiadanie s dverovkou a závesmi, ako aj sprchovacia kabína

Načítavanie...

Číslo patentu: E 426

Dátum: 25.04.2003

Autor: Kiefer Zoltan Anton

MPK: E05D 5/00, F16B 13/06, E06B 3/54...

Značky: sprchovacia, závesmi, dverovkou, usporiadanie, kabina

Text:

...a časťou závesu zo strany dveri vo zväčšenom zobrazení, a Obr. 4 vo zväčšenom zobrazení rez stenovým prvkom a časťou závesu zo strany steny.Obr. 1 znázorňuje Výrez dverovky l a stenového prvku z spolu so závesom ž, ako aj pripevňovacími prvkami pre záves. Stenový prvok a dverovka sú sklene dosky tvaru pravouholnika. Dverovka je kĺbovo zavesené na stenovom prvku dvoma závesmi, z ktorých je na obr. l znázomený len homý záves. Spodný a homý záves...

Rozpínacia kotva

Načítavanie...

Číslo patentu: 282936

Dátum: 05.12.2002

Autori: Frischmann Albert, Anisi Aboulhassan, Steurer Paul

MPK: F16B 13/06

Značky: kotva, rozpínacia

Zhrnutie / Anotácia:

Rozpínacia kotva na zakotvenie vo vývrte stavebného dielu sa skladá z drieku (4), ktorý má na zadnom konci (7) prostriedok na upevnenie predmetu, na prednom konci aspoň jednu v priereze redukovanú časť s rozpínacím kužeľom, ktorý na ňu nadväzuje, a z jedného rozpínacieho puzdra narazeného na tejto redukovanej časti. Na dosiahnutie spoľahlivého upevnenia v ťažnej zóne sú vrúbky (18, 19) rozpínacích puzdier (11, 12) vybavené jedným alebo...

Rozperná kotva z kovu a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 282135

Dátum: 17.09.2001

Autori: Hein Bernd, Seibold Günter, Haage Manfred, Weber Wilfried, Plocher Bernd

MPK: F16B 13/06

Značky: rozpěrná, výroby, spôsob, kotva

Zhrnutie / Anotácia:

Rozperná kotva (1) z kovu na ukotvenie do vyvŕtanej diery v stavebnom diele má driekovú časť (2), ktorá na svojom prednom konci obsahuje rozpierací kónus, ktorého prierez vytvára mnohouholník. Na každej ploche (13) mnohouholníka je uložená vzperná škrupina (5) so štrbinou (7) vzhľadom na plochu (13) mnohouholníka, pričom štrbina (7) zodpovedá približne radiálnemu presahu (8) vzpernej škrupiny (5) vzhľadom na priemer drieku. Každá vzperná...

Závěsný čep pro manipulaci s kovářským nářadím

Načítavanie...

Číslo patentu: 260444

Dátum: 15.12.1998

Autor: Drápal Otakar

MPK: B21J 13/04, F16B 13/06

Značky: závěsný, nářadím, manipulaci, kovářským

Text:

...je vytvořen průchozí otvor, jímž je prostrčen šroub, jehož konec je našroubován v závitovém otvoru válcového nástavce. Podstatou vynálezu je, že přivrácená čela hlavy a nástavce mají jedinou společnou funkční šikmou plochu.Výhodou zavěsného čepu podle vynálezu je jeho poměrně jednoduchá výměna připoškození při vysoké bezpečnosti práce. Další výhodou je, že závěsný čep lze použít i do stávajících manipulačních otvorů v kovářském nářadí. jinou...

Rozpínacia príchytka

Načítavanie...

Číslo patentu: 280223

Dátum: 04.03.1998

Autor: Schäffer Marc

MPK: F16B 13/04, F16B 13/06

Značky: príchytka, rozpínacia

Zhrnutie / Anotácia:

Rozpínacia príchytka sa skladá z rozpínacieho puzdra (1) s väčším množstvom pozdĺžnych zárezov (4) a zo svorníka (5) so závitom, ktorý má na svojom prednom konci rozpínací kužeľ (6). Rozpínacie puzdro (1) je kvôli vylepšeniu ubíjacej zóny opatrené väčším množstvom kosákovitých vyhĺbenín (10 ,11), pričom konce (12) vyhĺbenín v smere osi ukazujú k sebe a v smere obvodu sa navzájom meandrovite presahujú na vytvorenie ohýbacích mostíkov (13). Tým...

Upevňovací prvok na kotvenie v slepej diere v doske z krehkého materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278726

Dátum: 10.01.1996

Autor: Lind Stefan

MPK: F16B 13/10, F16B 13/06, E04F 13/14...

Značky: křehkého, doske, kotvenie, diere, prvok, upevňovací, materiálů, slepej

Zhrnutie / Anotácia:

Upevňovací prvok je určený na kotvenie v slepej vyvŕtanej diere (13), opatrenej pri dne zárezom (12), v doske (6) z krehkého materiálu, predovšetkým zo skla. Má kovový rozpierací čap (2) a rozperný diel (50), pričom rozperný diel je rozpieraný vťahovaním rozpieracej hlavy čapu (2) a je prispôsobený na zakotvenie v záreze (12) vyvŕtanej slepej diery (13) v doske. Medzi rozperným dielom (5) a stenou vyvŕtanej slepej diery (13), opatrenej zárezom,...

Kovová rozperná kotva a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 278204

Dátum: 08.06.1994

Autori: Mayer Burkhard, Köff Ralf, Striebich Jürgen, Hengesbach Wolfgang, Mäder Eberhard, Porlein Gerhard

MPK: F16B 13/06

Značky: výroby, spôsob, kovová, kotva, rozpěrná

Zhrnutie / Anotácia:

Rozperná kotva pozostáva z drieku (1), ktorý je na svojom zadnom konci vybavený závitovým úsekom (2), určeným na pevné uchytenie predmetu. V prednej oblasti drieku (1) sa nachádza osadený úsek (3), na ktorý je smerom k prednému koncu napojený rozperný kužeľ (4). V oblasti osadeného úseku (3) je nasadené rozperné puzdro (5). Rozperná kotva je ukotvená vo vŕtanom otvore v betónovom dieli. Axiálnym presunutím drieku (1) rozpernej kotvy sa rozperný...

Upevňovací prvok pre ukotvenie ťažných konštrukcií a strojov k betónu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 226

Dátum: 09.09.1993

Autor: Eliáš Ondrej

MPK: F16B 13/06

Značky: betonů, tažných, ukotvenie, upevňovací, konštrukcií, prvok, strojov

Text:

...púzdra V mieste korunkových výstupkov je o 5 až 10 väčší ako priemer vyvŕtaného otvoru. Pri zasúvani upevňovacieho prvku do vyvŕtaného otvoru sa korunkové výstupky, ktoré majú určitú pružnosttrocha stiahnu avšak v betónových stenách vyvŕtanéhootvoru vytvoria ryhy, ktoré v prvých fázach zatahovania matice na svorniku alebo skrutky zabraňujú otáčaniu celého prvku vo vyvŕtanom otvore. Rozperné púzdro, hoci pozostáva z jedného kusu, je...

Rozpěrná hmoždinka

Načítavanie...

Číslo patentu: 229933

Dátum: 15.11.1986

Autor: Leibhard Erich

MPK: F16B 13/06

Značky: hmoždinka, rozpěrná

Zhrnutie / Anotácia:

Rozpěrná hmoždinka sestávající z tělesa a z rozpěrného prvku výsuvného do rozepřené polohy z tělesa, které je na svém zadním konci opatřeno záchytnými prostředky pro přenos axiálně působících sil a na předním konci je opatřeno opěrnou plochou pro rozpěrný prvek skloněnou vzhledem k podélné ose rozpěrné hmoždinky a dosahující obvodového obrysu tělesa rozpěrné hmoždinky, přičemž toto těleso a rozpěrný prvek se v nerozepřené poloze doplňují do...

Kovová hmoždinka

Načítavanie...

Číslo patentu: 231325

Dátum: 15.05.1986

Autor: Řehořek Tomáš

MPK: F16B 13/06

Značky: kovová, hmoždinka

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je kovová hmoždinka skládající se z rozpěrného článku, rozpínacího článku nasunutých na svorník s matkami jejíž podstatou je to, že svorník s válcovou hlavou na jednom konci, je opatřen na závitové části opačného konce zářezem pro šroubovák vedený osou svorníku, přičemž kuželovitost dotýkajících se ploch rozpěrného a rozpínacího článku je nejméně 18°C. Kovová hmoždinka je určena na kotvení různých předmětů zejména ke...