F16B 13/00

Kotva tepelnoizolačných stavebných systémov a spôsob jej ukotvenia v nich

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6360

Dátum: 02.01.2013

Autor: Míček Ivan

MPK: F16B 13/00, E04B 1/48

Značky: tepelnoizolačných, stavebných, systémov, ukotvenia, kotva, spôsob

Text:

...maltou a môže byť použitá bez toho, aby bola predtým stlačená, pokiaľ sa zamýšľa použitie vo vývrte zodpovedajúcehopriemeru. V uskutočnených skúškach bolo zistené, že po naplnení maltou a fixovaním jeho priemeru, udrží si objímka maltu tak v horizontálnej, ako aj vertikálnej polohe aj s otvorenou štrbinou. Štrbina môže byť stlačená, takže sa okraje štrbiny stretnú, alebo nakoniec, ako je znázomené, jeden okraj prekrýva druhý.Ide o kovový...

Tanierová príchytka s rozperným tŕňom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5669

Dátum: 04.03.2011

Autor: Skovajsa Ján

MPK: F16B 13/00, E04B 1/00

Značky: rozpěrným, tanierová, príchytka, tŕňom

Text:

...plochou hlavou. Opačný koniec tma je v kotevnej časti vybavený konvexom - vrúbkovaním resp. závitom, pričom koniec tŕňa je vybavený šípovým osadením, kde potom dĺžka tŕňa L 2 po šípové osadenie je totožná alebo o niečo väčšia ako dĺžka Ll otvoru tanierovej príchytky a dĺžka L 3 je dĺžka šípového osadenia. Celková dĺžka tŕňa je L 2 L 3.Tanierová príchytka s rozpemýrn tŕňom je určená pre podklady z betónu, keramické tvárnice, pre podklad z...

Rozperka do obkladových plášťov bez nosnej schopnosti a spôsob upevnenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 287301

Dátum: 21.05.2010

Autor: Likosar Ferdinand

MPK: F16B 13/00, E04B 1/41

Značky: plastov, upevnenia, nosnej, rozpěrka, obkladových, spôsob, schopnosti

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob rieši upevňovanie rozperky v obkladovom plášti bez nosnej schopnosti, pred masívnou stenou (1), kde obkladový plášť zahŕňa izolačnú vrstvu (3) a vonkajšiu povrchovú vrstvu (4), pričom cez otvor (9) v obkladovom plášti sa zavádza montážny tŕň (13), ktorý svojím predným koncom zaberá do otvoru (10) v masívnej stene (1) a svojím zadným koncom vyčnieva z obkladového plášťa. Rozperka (12) sa nasadzuje na montážny tŕň (13). Používa sa vrták...

Rozpínacia kotva

Načítavanie...

Číslo patentu: 286189

Dátum: 14.04.2008

Autori: Fischer Rainer, Haug Willi

MPK: E04B 1/41, F16B 13/00, F16B 13/06...

Značky: rozpínacia, kotva

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaná je rozpínacia kotva (10) s rozšíriteľným kotvovým puzdrom (12) a s rozpínacou skrutkou (14) na rozopretie kotvového puzdra (12). Rozpínacia skrutka (14) má skrutkovitý závit (30) s pílovitým profilom, ktorého strmší a kratší bok (34) je umiestnený v smere vskrutkovania rozpínacej skrutky (14) vpredu a plochejší a dlhší bok (32) je umiestnený v smere vskrutkovania rozpínacej skrutky (14) vzadu a ktorý má k smeru osi rozpínacej skrutky...

Kotva na upevnenie v dutých a plných stavebných materiáloch

Načítavanie...

Číslo patentu: 286187

Dátum: 14.04.2008

Autor: Nehl Wolfgang

MPK: F16B 13/00, F16B 13/06

Značky: upevnenie, stavebných, plných, materiáloch, kotva, dutých

Zhrnutie / Anotácia:

Kotva (10) na upevnenie v dutých a plných stavebných materiáloch je vybavená rozpínacími ramenami (18) rozkladajúcimi sa v pozdĺžnom smere, ktoré sú rozpínateľné zaskrutkovaním rozpínacej skrutky (44), pričom rozpínacie ramená (18) sú na zadnom konci navzájom spojené puzdrovitým koncom (14), ktorým je prestrčiteľná rozpínacia skrutka (44), a na zadnom konci puzdrovitou špičkou (16), do ktorej je zaskrutkovateľná rozpínacia skrutka (44)....

Pripevňovací prvok na obklad

Načítavanie...

Číslo patentu: 285765

Dátum: 04.07.2007

Autori: Koslowski Horst Dieter, Klautke Martin

MPK: F16B 13/04, F16B 13/00, B60R 13/02...

Značky: obklad, připevňovací, prvok

Zhrnutie / Anotácia:

Pripevňovací prvok na obklad pozostáva z hornej časti (1) na uloženie pružného kotúča (19), pripevniteľného na čap (20), a zo spodnej časti (11), ktorá prechádza obkladom (21) a je zaskočená v hornej časti (1). Z termoplastu pozostávajúca spodná časť (11) je vybavená priechodom (15) na čap (20) a jazýčkami (17) so západkovými výstupkami (18), usporiadanými po obvode tohto priechodu, pričom z termoplastu pozostávajúca horná časť (1) je tiež...

Rozperka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6843

Dátum: 17.03.2007

Autor: Wieland Achim

MPK: F16B 13/00

Značky: rozpěrka

Text:

...dve také oblasti, ktoré prebiehajú s výhodou tak, že ležia diametrálne proti sebe. Tým vzniká pri dostatočnej mechanickej stabilite puzdra rozperky dobré kotvenie rozšírenej rozperky vo vyvŕtanomSpôsob, akým sa pohybujú rozpínacie prvky smerom von, je s výhodou zvolený tak, že sú rozpínacie prvky vyklápané smerom von, k čomu sú prikladne na hrane spojenej s puzdrom rozperky. Okolo tejto hrany potom dochádza na naklápanie a/alebo na...

Rozperka najmä pre stavebné materiály

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4556

Dátum: 06.11.2006

Autor: Runge Erich

MPK: F16B 13/00

Značky: stavebné, rozpěrka, najmä, materiály

Text:

...vpredu, zo stredných zubov, ako aj zo zadného zuba. Segmenty 16 blokovania otáčania vyčnievajú za vonkajší obvod rozperky, ktorý je definovaný predným koncom 12, zadným koncom 14 a segmentmi 20 a 22 prítlaku závitov. Každý segment 16 a 18 blokovania otáčania je spojený s predným koncom 12 azadným koncom 14 pružnými mostlkmi 24. Pmžné mostíky sú vytvorené zárezmi tak, že medzi segmentom blokovania otáčania a predným koncom, resp. zadným...

Upevňovací prvok na upevňovanie izolačných dosiek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14662

Dátum: 17.10.2006

Autori: Spröwitz Michael, Zimmerer Claudia

MPK: F16B 13/00, E04F 13/08, F16B 13/12...

Značky: izolačných, upevňovanie, upevňovací, prvok, dosiek

Text:

...Úloha sa rieši pomocou znakov nezávislého nároku.Výhodné ďalšie zdokonalenia sú uvedené v závislých nárokoch.0010 Podľa vynálezu sa poskytuje upevňovací prvok na upevňovanie izolačných dosiek na podkladové konštrukcie, s driekom hmoždinky majúcim nejaký priemer, a s otočným unášacím prostriedkom pre usadzovací nástroj, pričom sa driek hmoždinky rozprestiera pozdĺž pozdĺžnej osi a má prvý koniec s rozšíriteľnou rozpernou oblasťou, ako aj...

Kotva do hermetickej steny

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4541

Dátum: 03.08.2006

Autori: Švolík Cyril, Kabina Gabriel

MPK: G21C 17/017, E04B 1/48, F16B 13/00...

Značky: hermetickej, stěny, kotva

Text:

...sú opatrené tlakovacim nástavcom, cez ktorý sa dopravuje tlakovacie médium do kontrolného objemu. Tlakovací nástavec sa uzatvorí zátkou s tesnenim . Skúšky je možné vykonať lokálne bez tlakovania celých oddelených objemov. Ku kontrolovanému objemu je možné pripojit tlakovacie a meracie prostriedky a tesnost zvarových spojov monitorovať on line.Prehľad obrázkov na výkresePodstata technického riešenia je ďalej objasnená na príkladoch jeho...

Rozperná vložka pre podvalové skrutky (vrtule)

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4966

Dátum: 14.04.2004

Autor: Schnyder Konrad

MPK: F16B 13/00, E01B 9/00

Značky: vložka, rozpěrná, podvalové, vrtule, skrutky

Text:

...2 na rebrovanej podložke 5 pomocou vrtúľ 7. Kvôli tomu sú umiestnené otvory 3 na podvale 1, do ktorých sa upevňujú podvalové skrutky 7. Pri obnove pevného usadenia skrutiek sa na upevnenie vrtúľ 7 do otvorov 3 vždy zapustľ rozperná vložka 4 a pomocou zalievacej hmoty 6 sa v nej vodotesne zaleje.Na obrázkoch 2 až 4 sú zobrazené rozperné vložky 4 podľa vynálezu. Sú zohnuté ztyčového materiálu jedného kusa, výhodne zo špeciálnej ocele, akú...

Príchytka pre veľké zaťaženia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 545

Dátum: 21.05.2003

Autor: Heying Gerhard

MPK: F16B 13/00, F16B 13/06, F16B 23/00...

Značky: príchytka, velké, zaťaženia

Text:

...montovateľných vŕtacích a pokladacich zariadení, pričom sa najskôr všetky plášte, respektíve vrstvy, spoločne zvŕtajú až k nosnému stavebnému dielu, potom sa vyvŕtané zvyšky odstránia a vsadí sa príchytka. Konštrukcia príchytky pre veľké zaťaženia podľa vynálezu naproti tomu značnezredukuje potrebu času pri montáži oproti známym konštrukciám.V ďalšom uskutočnení myšlienky vynálezu sa výhodne predpokladá, že tvarovania sú tvorené aspoň...

Príchytka do podvalov z predpätého betónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280759

Dátum: 11.05.1994

Autor: Horn Peter

MPK: F16B 13/00, F16B 13/02, E01B 9/18...

Značky: predpätého, príchytka, podvalov, betonů

Zhrnutie / Anotácia:

Príchytka do podvalov z predpätého betónu je na spodnom konci vnútorného závitu (3) vytvoreného vo valcovitom telese (6) vybavená čiapočkou (4), ktorej vonkajší povrch je tvorený zrezaným kužeľom, pričom jej širšia základňa nadväzuje na valcovité teleso (6) a jej užšia základňa je uzavretá dnom (5).

Rozpěrná hmoždinka

Načítavanie...

Číslo patentu: 268199

Dátum: 14.03.1990

Autor: Fischer Artur

MPK: F16B 13/00

Značky: hmoždinka, rozpěrná

Text:

...znrážka, na které je kluzné pouzdro drženo před rozpínscím kuželem, slouží výhodné mezikruží osazení, ohrsničující rozpínací kužel. Na tomto osszeni dosedá kluzné pouzdro svou čelní stranou, odvrácenou od dříku hmoždinky.Rozpínací pouzdro má konickou vnitřní plochu, kterámůže být prizpůsobena stoupání rozpínscího kužele. Rovněž konická vnitřní plocha rozpínacího pouzdra podporuje požadovaný efekt tím, že část materiálu kluzného...

Napěňovací hmoždinka

Načítavanie...

Číslo patentu: 265443

Dátum: 13.10.1989

Autori: Bulena František, Svačina Josef

MPK: F16B 13/00

Značky: hmoždinka, napěňovací

Text:

...například impregnací, vyztužením nebo slepením s materiálem konstrukce. Hmoždinka s pružným pouzdrem se použije tam, kde pouzdro zajistí ochranu napěňovací hmoty před chemickým nebo fyzikálním znehodnocením, dále tam, kde je žádouoí úplné tvarové vyplnění kotevního otvoru. Další použití je kotvení do nepřístupných dutín za tenkou pevnou stěnou, kde napěňovací hmota v ochranném pružném pouzdru vytvoří kulovitý tvar pevné hmoty zabraňující...

Pneumatická hmoždinka

Načítavanie...

Číslo patentu: 265442

Dátum: 13.10.1989

Autori: Svačina Josef, Bulena František

MPK: F16B 13/00

Značky: hmoždinka, pneumatická

Text:

...umístěná do předvrtaného otvoru nebo do dutiny), tlak a druh použitého plynu na způsobu plnění (sifőnovou bombičkou, ruční hustilkou, přenosným přívodem stlačeného plynu z kompresoru nebo tlakových lahví) a požadované únosnosti hmoždinky podle druhu a tvaru pevné součástí, do které se kotvení provádí. S výhodou lze pneumatiokou hmoždinku použít pro dynamické zatížení při současné eliminaci jeho účinků do pevných součástí (tlumení vibrací)...

Skrytý spoj plochých dílů, zejména nábytkových dílů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244443

Dátum: 15.07.1987

Autor: Polievka Milan

MPK: F16B 13/00

Značky: dílů, skrytý, plochých, nábytkových, zejména

Text:

...Spojovací prvek je vytvořen jako jednodílný element s sestdvd se nákladní části ,L e z připojovaei části 3, ktere obě mají stejnou délku. Na vnüjsí ploäe apojovscího prvku jsou vytvořeny obvodové vruby J. enlřující ne obou konoíoh proti sobě a mající stejný průměr, přičemž jejich Iířlq se neprsvidelně od sebe liäí. Z toho vyplývá, ie vsdjemne odstupy mezi prstencovými obvodovými vruby 3 jsou rdanê velké. Spojovací prvek sůäe být vyroben z...

Hmoždinka

Načítavanie...

Číslo patentu: 228550

Dátum: 15.08.1986

Autor: Murbach Julius

MPK: F16B 13/00

Značky: hmoždinka

Zhrnutie / Anotácia:

Hmoždinka má kovové rozpěrné pouzdro, které má koncový úsek se štěrbinami. Do tohoto koncového úseku zasahuje rozpěrný člen. Ten má těleso z kmity tlumicí hmoty, ve kterém je uloženo kuželové pouzdro a v axiální vzdálenosti od něj přípojná část. Kuželové pouzdro spolupracuje s koncovým úsekem se štěrbinami. Přípojná část slouží pro upevňování upevňovacího šroubu a pro zatahování rozpěrného členu do koncového úseku se štěrbinami rozpěrného...