F15D

Nastaviteľný prúdový usmerňovač toku tekutín

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7304

Dátum: 03.12.2015

Autori: Michal Martin, Žuffa Ladislav

MPK: F15D 1/02

Značky: prúdový, nastavitelný, usmerňovač, tekutin

Text:

...je riešenie, keď usmerňovací člen je oboch stranách nastaviteľné uložený vnútri pevného člena pomocou nastavovacej sústavy, z ktorých každá je tvorená najmenej z troch nastavovacích členov uložených po obvode pevného člena. Takéto riešenie má viac stupňov slobody pohybu usmerňovacieho člena,umožňuje samostatne nastavovať nábehovú a výbehovú stranu usmerňovacieho člena. Keďže je možné celý usmerňovač vyosiť až o hodnotu rozdielu polovice...

Polarizačný a turbulentný ionizátor kvapalín, najmä vody

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6916

Dátum: 03.10.2014

Autori: Pancurák František, Jurec Ladislav

MPK: C02F 5/00, F15D 1/00, C02F 1/46...

Značky: ionizátor, najmä, kvapalín, polarizačný, turbulentný

Text:

...prechádza zavzdušňovacia hadička alebo rúrka a ktoré je asymetricky vybavené otvorom na výstup kvapaliny z dutého prietokového telesa.Výhody polarizačného a turbulentného ionizátora kvapalín, najmä vody, podľa tohto technického riešenia sú zjavné z jeho účinkov, ktorými sa prejavuje navonok. Účinky tohto technického riešenia spočívajú najmä v jej všestrannom použití pri spracovávaní, úprave a distribúcii vody pomocou stabilných alebo...

Zariadenie deflektora pre potrubné systémy na prepravu uhlia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13311

Dátum: 12.08.2009

Autori: Penterson Craig, Zarnescu Vlad

MPK: F23B 40/00, B01F 5/06, F15D 1/04...

Značky: deflektora, systémy, prepravu, uhlia, zariadenie, potrubné

Text:

...prúdu do rozptylovača umiestneného na pozdĺžnej osi dýzy.0007 Publikácia aplikácie patentu US 2002/0007/7859 A 1 zverejňuje zariadenie defiektora prúdu v potrubí. Zariadenie defiektora prúdu obsahuje upevňovací prostriedok s tvarom plôšky zakrivenej tak, aby zodpovedala zakriveniu otvoru potrubia a dosku ako vychyľovaciu plochu, ktorá má zakrivenú hranu, krivka ktorej je navrhnutá tak, aby zodpovedala zakriveniu otvoru potrubia.0008 Tieto...

Statický zmiešavač, zahrnujúci najmenej pár lopatiek na vytvorenie prietokového vírenia v kanáli

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9096

Dátum: 12.06.2007

Autori: Moser Felix, Sulzer Worlitschek Sabine, Schoeck Joachim

MPK: B01F 5/06, F15D 1/02, B01F 5/04...

Značky: vytvorenie, kanáli, lopatiek, zmiešavač, staticky, prietokového, vírenia, zahrnujúci, najmenej

Text:

...2 až 15 sa týkajú výhodných foriem uskutočnenia zmiešavača podľa vynálezu. 0012 V ďalšom je vynález objasnený na základe výkresov. zobrazujúObrázok 2 pár lopatiek zmiešavača v trochu zjednodušenom vyobrazeníObrázok 3 priehľadné zobrazenie páru Iopatiek podľa obrázka 2 a0013 Zmiešavač 1 podľa vynálezu, ako je zobrazený za pomoci obrázkov 1 až 4, zahrnuje najmenej jeden pár Iopatiek ako zmiešavaci prvok 2, s ktorým sa vkanáli 10 vprúdení 3...

Rozdeľovač prúdu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10622

Dátum: 11.05.2006

Autor: Aroussi Abdelwahab

MPK: B65G 53/52, B01F 5/06, F15D 1/00...

Značky: prúdu, rozdělovač

Text:

...potrubí je mat pre každý horák vlastný mlyn na uhlie alebo mat priame a riadené zásobovanie zo spoločného mlyna. Avšak zavedené priemyselné zariadenia, ako napr. elektrárne, zvyčajne majú zavedený dopravný systém paliva. Opatrenia jednotlivých mlynov na uhlie alebo priame zásobovanie zo spoločného mlyna by vyžadovalo úplné prekonštruovanie a nahradenie systému pre dopravu paliva pri výrazných nákladoch.0011 iný spôsob vytvárania...

Vynálezy kategórie «F15D» v ZSSR.

Usmerňovacia konštrukcia prúdenia kvapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 284965

Dátum: 27.02.2006

Autor: Vika Konštantín

MPK: F15D 1/00

Značky: kvapaliny, konštrukcia, usmerňovacia, prúdenia

Zhrnutie / Anotácia:

Usmerňovacia konštrukcia prúdenia kvapalín pozostáva z deliacej fóliovej steny (1). Deliaca fóliová stena (1) je vybavená priečnymi otvormi (11). Tieto otvory (11) sú prekryté iba z jednej strany fóliovými hore výklopne otvárateľnými uzávermi (2).

Rúra

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5875

Dátum: 21.09.2005

Autori: Birch Philip Lloyd, Caro Colin Gerald, Tallis William

MPK: B01F 5/06, F16L 9/00, F15D 1/00...

Značky: rúra

Text:

...bočný priestor zabraný potrubím a celková dĺžka potrubia môžu byť relatívne malé, pričom zároveň špirálová konfigurácia potrubia podporuje vírivý tok tekutiny potrubím. Toto taktiež zabezpečuje relatívne širokú svetlost rúry, čo umožňuje, aby rúrou prechádzali prístroje, zariadenia a podobne.0018 Používanie špirálového potrubia s malou výchylkou môže byt výhodné pre procesy obsahujúce miešanie tekutín v rúrach, prestup tepla a hmoty v rúrach...

Plastová doska pre vyloženie betónových súčastí

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11239

Dátum: 22.04.2005

Autor: Berger Wolfgang

MPK: F15D 1/06

Značky: vyloženie, betonových, doska, plastová, súčastí

Text:

...betónových súčastí sa podľa vynálezu nepoužíva trubková fóliová alebo dosková vložka, ale plastové dosky, ktoré sú vzájomne spojené do jedného telesa vykladajúceho súčasć. Pretože majú plastové dosky dostatočnú flexibilitu, nastáva možnost vyložit nielen obdĺžnikové, ale aj trúbkové betónové súčasti. Po vložení plastových dosiek dobetónovej súčasti sú dosky s výhodou vzájomne zvarené.Plastová doska podľa vynálezu vykazuje na strane...

Doplnok pre zariadenie pre náhle vypúšťanie vzduchu a vypúšťacie zariadenie obsahujúce tento doplnok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16582

Dátum: 15.01.2004

Autor: Simoens Herve

MPK: F15D 1/08

Značky: obsahujúce, vypúšťanie, vypúšťacie, doplnok, zariadenie, vzduchu, náhle

Text:

...zlepšiť účinnosť týchto zariadeni pre0019 Za týmto účelom je predmetom vynálezu zariadenie pre náhle vypúšťanie vzduchuvykazujúce charakteristiky podľa hlavného nároku.0020 Zariadenie bude dobre pochopené pomocou nasledujúceho opisu uvedeného len ako nevyčerpávajúci príklad na základe prlpojeného nákresu, ktorý schematicky znázorňuje0021 Pri pohľade na nákres je vidieť zariadenie l pre prudké vyfúknutie vzduchuobsiahnutého v nádrži 2. 0022...

Zařízení k rozdělení směsi plynů nebo par a kapalin do tří proudů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269588

Dátum: 11.04.1990

Autor: Drahoš Ivan

MPK: F28F 9/22, F15D 1/14, F22B 37/00...

Značky: tří, plynů, proudu, rozdělení, směsi, zařízení, kapalin

Text:

...1, druhou výstupní část Q a třetí výstupní část 2. Ve vídličce je umístěna první přepážka lg a druhá přepážka ll, přičemž první přepážks lg má první vstupní hranu lg umístěnu v jedné třetině prutočné plochy přívodní trubky l a druhá přepážka ll má druhou vstupní hranu ll umístěnu ve dvou třetinéch prdtočné plochy přívodní trubky 1. První vstupní hrana lg a dru 2 GS 269 588 Blhá vstupní hrana ll leží v rovinách kolmých na osu přívodní...

Zařízení k udržení výšky hladiny fluidní vrstvy ve spojitých fluidních nádobách

Načítavanie...

Číslo patentu: 232233

Dátum: 01.03.1987

Autor: Večerek Jaromír

MPK: F15D 1/00

Značky: udržení, fluidních, zařízení, fluidní, hladiny, spojitých, vrstvy, výšky, nádobách

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení k udržení výšky hladiny fluidní vrstvy ve spojitých fluidních nádobách. Podstata spočívá v tom, že fluidní vrstva (15) s vyšší hladinou (2) v první fluidní nádobě (1) je propojena s fluidní vrstvou (16) s nižší hladinou (4) ve druhé uzavřené fluidní nádobě (3). Vyhodnocovací blok (7) je propojen potrubími (5 a 6) s prostory nad fluidními vrstvami (15 a 16) a zároveň s ovládacím blokem (8). Ovládací blok (8) je propojen...

Aerodynamická cejchovní strať

Načítavanie...

Číslo patentu: 248182

Dátum: 12.02.1987

Autori: Anděra Vratislav, Legnerová Hana

MPK: F15D 1/04

Značky: aerodynamická, strát, cejchovní

Text:

...rozměrů cejchovní tratě.Další výhodou je, že u tratí, pracujících se zvýšenou teplotou vzduchu nedochází k nežádoucí deformaci teplotního profilu na vstupu do expanzní dýzy a tak je možno dosáhnoutvyšší přesností výsledků měření. odvod tepla z proudu vzduchu do vnějších stěn a tedy deformace teplotního profilu je zvlášť závažná při práci cejchodní tratě v oblasti nízkých Reynoldsových čísel. Uspořádání lopatek v ohybových kolenech...