F15C

Miniatúrny ventil na plnenie napájacieho zásobníka aparátu na transdermálnu aplikáciu lieku

Načítavanie...

Číslo patentu: 284825

Dátum: 21.11.2005

Autori: Mikler Claude, Teillaud Eric, Millot Philippe, Esteve Daniel, Rossi Carole

MPK: A61M 37/00, F15C 5/00

Značky: zásobníka, napájacieho, aplikáciu, miniatúrny, aparátu, ventil, transdermálnu, lieku, plnenie

Zhrnutie / Anotácia:

Miniatúrny ventil na plnenie napájacieho zásobníka aparátu na transdermálnu aplikáciu lieku obsahuje: a) substrát (1) b) nálož (5) zápalného materiálu účelne umiestnenú na substráte (1) a v navzájom protiľahlom usporiadaní vzhľadom na kráterovité vybranie (6) substrátu a c) elektrický odpor (2) usporiadaný vo vzájomnom kontakte s náložou (5) zápalného materiálu a napájaný vopred stanoveným množstvom elektrickej energie, zaisťujúcej spaľovanie...

Regulátor otáčok vzduchového mikromotora pre dentálne vŕtačky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1418

Dátum: 05.03.1997

Autor: Kuna Milan

MPK: F15C 3/04, F16K 7/16, G05D 16/18...

Značky: mikromotora, otáčok, vŕtačky, vzduchového, regulátor, dentálne

Text:

...siahajúca od taniera ll membrány do čela regulačného hriadeľa Q pri ktorom končí ľavá závitovka g regulačného hriadeľa, prechádzajúca drážkovanou maticou Q. Na vstup regulétora je privádzaný stlačený vzduch o tlaku Pl. V ceste vzduchu stoji ventil otváraný regulačnou pružinou lg cez membránu l. Funkcia regulátora je zhodné s funkciou bežného redukčného ventilu membránového typu. Rozdiel proti bežným konštrukciám membránových. redukčných...

Vynálezy kategórie «F15C» v ZSSR.

Dělič-slučovač s automatickou regulací poměru průtoků tekutin

Načítavanie...

Číslo patentu: 264375

Dátum: 12.07.1989

Autor: Vršecký Jan

MPK: F15C 3/04

Značky: průtoku, dělič-slučovač, regulaci, tekutin, poměru, automatickou

Text:

...rozvětvuje nejméně do dvou podružných potrubí která se k sobě příblíží tak, že část obvodové stěny podružných potrubí je spoločná a je tvořena membrénou, přičemž V úseku membrány jsou podružná potrubí zúžena a v úsekuvza membránou jsou podružná potrubí oddelene a rozšíŕena.Hlavní výhody uspořádání děli§ey 1 učovače průtoku podle vynalezu spočívají v tom, že zařízení je při zabezpečení optimálních vlastností automatického děliče-slučovače...

Pneumatický oscilátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 262491

Dátum: 14.03.1989

Autor: Zasadil Vladimír

MPK: F15C 1/22

Značky: oscilátor, pneumatický

Text:

...kde se požaduje jednoduchá konstrukce pneumatlckéhn oecilâtoru bez pohybllvýoh čistí a bez výstupního zesilovače, e vysokou spolehlivostí a životností. nebo praoujíoích v prostředí ee zvýšeným stupněm nebezpečí výbuchu.Na výkrese je nakrealeno schéma zařízení na zkouäení menbrán requlačních płíetroju s využitím pneumstlckého oacilátoru dle vyndlezu jakožto generátoru zatěžovacího cyklu zkoušené membrany.zařízení sestava ze zdroje ł stlačeněho...

Pneumatický adaptivní poměrový zesilovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 261257

Dátum: 12.01.1989

Autori: Bureš Jiří, Kulinkovský Miloš

MPK: F15C 3/04

Značky: poměrový, pneumatický, zesilovač, adaptivní

Text:

...hodnotám a tím se nelinearní průběh vstupního přetlaku na funkci regulátoru nemůže projevit. Dále snižuje na minimum závislost přesností jim osazených reguletorů polohy na zmenách napajecího pretlaku.Příkladné provedení pneumatického adaptivního poměrového zesilovače podle vynálezu je znázorněnc na obr. 1, alternativní provedení na obr. 2.Vstupní komora l opatřená přívodem g vstupního pretlaku je uzavřena první memhránou g, výstupní...

Vodítko pístu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253295

Dátum: 15.10.1987

Autor: Hille Wolfram

MPK: F15C 3/02

Značky: vodítko, pístů

Text:

...auxo 10 c Bnemnnu Bosnyxon 3 cnxau.Hauaoe ucnonnenne mynxunonnpyer cneymmum o 6 pa 3 oM 1 -KpyrnuünopmHenoň sonorunx-2 Momer ömTbnepeaHHyT Hensoöpameuumm na nepreme.ycTpoäcTsoM nan 5 BepxHee, Tax u B Hnmnee xoneqnoe nonomeuue. B BepXHeM KoHequou nonomeúnn Kpyrnoro nopmnenoro sonownuxa 2 Boannxammee B MECTE npncoenn~ HBHHH 9 naaneune He ueew.cBnsH d MQCTOM npncoenuennn 8. MecTo npncoeunennn f 8 caxsano qepes Konbuenym HOHOCTB 7, Konbuenoü...

Převodník pro převod elektrického signálu na hydraulický signál, přenášený kapalinou obsahující magnetické částice

Načítavanie...

Číslo patentu: 246148

Dátum: 15.09.1987

Autor: Thér Ferdinand

MPK: F15C 1/04

Značky: signálu, přenášený, elektrického, částice, obsahující, signál, magnetické, převodník, převod, hydraulický, kapalinou

Text:

...v němž dochází k působení magnetického pole na kapalinu je tvarován jako vírová komůrka l. Jde o plochou, nízkou dutinu rotačně souměrného tvaru, vylisovanou v destičce lg z nemagnetického materiálu. Dutina je uzavřena tím, že je překryta krycím kotoučkem lg,rovněž z nemagnetického materiálu. Destička lg s krycím kotoučkem łg jsou sevřeny mezi vnitřním pólovým nástavcem głg a vnějším pőlovým nástavoem 554 elektromagnetu.významným...

Hydraulický nebo pneumatický odpor

Načítavanie...

Číslo patentu: 243418

Dátum: 14.08.1987

Autor: Trnka Rudolf

MPK: F15C 1/16

Značky: odpor, pneumatický, hydraulický

Text:

...vytvořeny funkční dutiny, vlastně v jediný celok. je celé uspořádání extrémne odolné. nemůže dojít k poškození vibracemi, nárasy, extrémními teplotními zmenami. pŕíp. radioaktivním zářením.odpadá nějaká ndročnějäí montdi a s ní spojené nároky na kvalifikované pracovní síly.nemůže proto ani dojít k vadné funkci, je by byla způsobene neprávnou montáií bud ve výrobním závode, nebo zejména při eventuálních opravách. Vzhledem ke své výrobní...

Zapojenie zabraňujúce kritickým únikom oleja zo systému otvoreného obvodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233244

Dátum: 17.04.1987

Autori: Virga Jozef, Mišík Anton

MPK: F15C 1/04

Značky: oleja, zabraňujúce, systému, otvoreného, zapojenie, kritickým, únikom, obvodů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka hydraulického zapojenia, ktoré zabraňuje v prípade deštrukcie hydraulického vedenia alebo hydraulického prvku vytečeniu oleja zo systému otvoreného obvodu. Zapojenie je vytvorené z hydrogenerátora napojeného na nádrž a na rozvádzač, ktorý je napojený prvým vedením na nádrž a druhým vedením na pracovné hydraulické obvody. Podstata riešenia spočíva v tom, že na vedenie, ktorým je rozvádzač napojený na pracovné obvody je napojený...

Zapojenie zabraňujúce kritickým únikom oleja zo systému uzatvoreného obvodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236629

Dátum: 15.02.1987

Autori: Mišík Anton, Virga Jozef

MPK: F15C 1/04

Značky: zapojenie, uzatvoreného, kritickým, obvodů, zabraňujúce, systému, únikom, oleja

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka hydraulického zapojenia, ktoré zabraňuje v prípade deštrukcie hydraulického vedenia alebo hydraulického prvku vytečeniu oleja zo systému uzatvoreného obvodu. Zapojenie vytvorené z hydromotora prepojeného prvým a druhým tlakovým vedením s hydrogenerátorom, ktorý je mechanicky spojený so spaľovacím motorom a so zubovým hydrogenerátorom. Vstup zubového hydrogenerátora je napojený na olejovú nádrž a na jeho výstup je napojený...

Monostabilný fluidíkový prúdový logický prvok s kombinovaným riadením

Načítavanie...

Číslo patentu: 235201

Dátum: 15.02.1987

Autori: Šturcel Ján, Kutiš Kamil, Georgiev Ivan

MPK: F15C 1/00

Značky: riadením, prúdový, prvok, logický, monostabilný, fluidíkový, kombinovaným

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patrí do odboru automatizačnej a meracej techniky a rieši úlohu zníženia potrebnej energie riadiaceho prúdu na prepnutie monostabilného fluidíkového logického prúdového prvku a zlepšenie jeho dynamických vlastností. V podstate monostabilný fluidíkový prúdový logický prvok je opatrený podtlakovým riadiacim kanálom, dvoma logicky komplementárnymi výstupnými kanálmi a pretlakovým riadiacim kanálom, spojeným cez väzobný odpor s napájacím...

Elektro-fluidný planárny prevodník

Načítavanie...

Číslo patentu: 248121

Dátum: 15.01.1987

Autori: Zeman Ludovít, Kožuch Miroslav

MPK: F15C 3/00

Značky: převodník, planárny, elektro-fluidný

Text:

...zbiehajú pod ostrým uhlom a vytvárajúnozdeľovací klin 22, v ktorého osi je komörka Z 2 a rozdelovacie pero 1 U. Pravá .a ľavé stabilná poloha. deliaceho per-a 22 je vyznačená čiarkovane. Na pripojenie vonkajšieho zdroja riadiacich elektrických impulzov slúžia ,svorky 13, 14 a 15. Deli-ace pero 10 je umiestnené v magnetickom poli 23 permanentnêho magnetu 19 alebo elektromagnetupodľa obr. 2. K magnetu 19 môžu byt pripojené pólove nástavce...

Zapojenie pre riadenie nespojitého fluidného prúdového zosilňovača podtlakom

Načítavanie...

Číslo patentu: 234959

Dátum: 15.01.1987

Autor: Georgiev Ivan

MPK: F15C 1/00

Značky: podtlakom, prúdového, riadenie, fluidného, zosilňovača, nespojitého, zapojenie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patrí do odboru automatizačnej a meracej techniky, rieši zapojenie pre riadenie nespojitého fluidného prúdového zosilňovača podtlakom. Jeho podstata je v tom, že podtlakový riadiaci vstup nespojitého fluidného prúdového zosilňovača je prostredníctvom pasívneho logického súčinového člena pripojený cez prvý riadiaci podtlakový kanál na zdroj informačného riadiaceho podtlaku a cez druhý riadiaci podtlakový kanál je pripojený na planárny...

Fluidický oscilátor s obtékaným tělesem

Načítavanie...

Číslo patentu: 231684

Dátum: 01.05.1986

Autor: Tesař Václav

MPK: F15C 3/16

Značky: fluidický, tělesem, oscilátor, obtékaným

Zhrnutie / Anotácia:

U oscilátorů pracujících s tekutinou a založených na generaci periodických změn v tekutině při obtékaní tělesa umístěného v kanálu se řeší otázka zlepšení kvality generovaného signálu, zejména zvětšení odstupu od šumu vznikajícího při turbulentním proudění. Dosahuje se toho zavedením zpětné vazby z odtokové hrany tělesa dutinou v tělese do trysek umístěných na bocích tělesa. Těleso má za svým odtokovým koncem deflektor, přičemž v odtokové části...