F04F

Dvojstupňový integrovaný supersonický ejektor a konfigurácia prúdového a objemového stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7523

Dátum: 01.08.2016

Autori: Knížat Branislav, Olšiak Róbert

MPK: F04F 5/12, B01F 5/04

Značky: integrovaný, dvojstupňový, ejektor, konfigurácia, supersonický, stroja, objemového, prúdového

Text:

...integrovaného supersonického ejektora a jeho použitia v konf 1 gurácii prúdového a objemového stroja podľa úžitkového vzoru.Uvedené nedostatky sú V podstatnej miere odstránené konštrukciou dvojstupňového integrovaného supersonického ejektora podľa tohto technického riešenia. Podstata konštrukcie dvojstupňového integrovaného supersonického ejektora spočíva v tom, že technické riešenie je koncipované tak, že obidva stupne supersonického...

Spôsob čerpania vody z prírodných tokov bez nutnosti napájacieho zdroja

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6591

Dátum: 04.11.2013

Autori: Panda Anton, Jurko Jozef, Marton Michal

MPK: F04F 7/02, F04F 7/00

Značky: prírodných, spôsob, čerpania, napájacieho, tokov, zdroja, nutnosti

Text:

...je tlak atmosférický. Pre správnu činnosť je potrebné dosiahnuť odvzdušnenie prívodného potrubia. To sa dosiahne tým, že pred spustením čerpadla do prevádzky sa zatlačí piest čerpadla do spodnej polohy a nechá sa v tejto polohe niekoľko minút, aby váha vody vytlačila vzduch cez vstupné hrdlo privádzacieho potrubia. Pri hadici z PVC odvzdušnenie je možné dosiahnut tak, že sa nadvihne vstupné hrdlo do výšky a pomocou vhodnej nádoby zavodnĺme -...

Automatické preplachovacie zariadenie na reguláciu prevádzky vypúšťacieho sifónového drénu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20387

Dátum: 18.06.2013

Autor: Gress Jean-claude

MPK: E02D 19/10, F04F 10/00

Značky: prevádzky, preplachovacie, reguláciu, zariadenie, automatické, sifónového, drénů, vypúšťacieho

Text:

...kritickú hodnotu, ktorú nazývame kritickým prítokom, má statický vztlak tendenciu pretlačiť hydraulickú silu a bubliny stúpajú k hornému bodu PH sifónu 3,kde sa hromadia a môžu spôsobiť odvodnenie sifónu.0005 Tento problém bol riešený tým, že sa zastavil prítok do sifónu 3, keď tento prítok dosiahol uvedenú kritickú hodnotu, aznovu sa uvoľnil, keď vnútri šachty 10, V ktorej je inštalovanýdrén 1, nastal dostatočný hydraulický tlak, aby V...

Zariadenie na stláčanie a sušenie plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17746

Dátum: 11.05.2011

Autori: Pahner Uwe, Briers Christophe, Janssens Stijn Jozef Rita Johanna

MPK: B01D 53/26, B01D 53/06, F04B 39/16...

Značky: stláčanie, plynů, sušenie, zariadenie

Text:

...priestoru.0027 Ďalšia dodatočné výhoda je to, že použitie výmenníka tepla nie je obmedzené len na zariadenia na stláčanie a sušenie plynu, ale výmenník tepla tiež môže byt, s niekoľkými malými modifikáciami, použitý v aplikáciách bez adsorpčného sušiča.0028 S úmyslom lepšieho znázornenia vlastností tohto vynálezu, je ďalej prostredníctvom príkladu, bez obmedzujúceho zmyslu, opísané výhodné uskutočnenie zariadenia podľa tohto vynálezu s...

Mechanizmus odpúšťania vzduchu z kompresora

Načítavanie...

Číslo patentu: 285409

Dátum: 14.12.2006

Autori: Bednář Jiří, Hanajík Jozef, Drnda Ján

MPK: F02C 3/00, F02C 6/00, F02K 3/00...

Značky: mechanizmus, kompresora, vzduchu, odpúšťania

Zhrnutie / Anotácia:

Na veku (2) je jedným svojím koncom upravený hriadeľ (6) a druhým koncom v konzole (8), ktorá je základňou (13) upravená na veku (2). Hriadeľ (6) je vo veku (2) uložený prostredníctvom vedenia (10), ktoré je upravené v otvore (17), pričom vedenie (10) zasahuje jedným koncom do úložného otvoru (18). Na hriadeli (6) je v mieste medzi konzolou (8) a jej základňou (13) upravené rameno (7).

Vynálezy kategórie «F04F» v ZSSR.

Spôsob a zariadenie na prepravovanie materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6905

Dátum: 02.03.2005

Autor: Sundholm Göran

MPK: B01D 47/00, B65F 5/00, B65G 53/04...

Značky: zariadenie, prepravovanie, spôsob, materiálů

Text:

...ktoré umožňuje zintenzívnenienasávania ejektorového zariadenia. Ďalšou úlohou je dosiahnuťtaké riešenie ejektora, ktoré znižuje požiadavky na energiu.0005 Hlavným Charakteristickým znakom spôsobu podľa vynálezu je, že sa ako hnacie medium ejektorového zariadenia využívakvapalná hmla, najmä vodná kvapalná hmla.0006 Navyše sa spôsob podľa vynálezu vyznačuje tým, co sa0007 Zariadenie podľa vynálezu sa Vyznačuje tým, že ejektorové...

Spôsob a zariadenie na dopravu materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7664

Dátum: 02.03.2005

Autor: Sundholm Göran

MPK: B01D 47/00, B65G 53/00, B65F 5/00...

Značky: materiálů, spôsob, zariadenie, dopravu

Text:

...zintenzívnenie0005 Hlavná charakteristika spôsobu podľa Vynálezu je tá, že sa do ejektorového zariadenia privádza druhé médium, najma kvapalne alebo kvapalne a plynné médium na zintenzívnenieodsávacieho účinku ejektorového zariadenia.0006 Ďalej, spôsob podľa Vynálezu je charakterizovaný tým,čo je uvedené V nárokoch 2 až 12. Pre zariadenie podľa Vynálezu je charakteristické to, že zariadenie obsahuje prostriedky na privádzanie druheho...

Dvojkužeľ na vytváranie tlakového rozdielu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4830

Dátum: 20.06.2003

Autor: Stark John

MPK: F04F 5/00

Značky: dvojkužeľ, tlakového, vytváranie, rozdielu

Text:

...Navyše opotrebovanie zariadenia sa musí minimalizovať, aby sazabezpečila dlhá životnosť zariadenia.Na zlepšenie výkonu sa vzákladnej konštrukcii dvojkužeľového zariadeniaJedna taká úprava bola opísaná v PCT patentovej prihláške PCT/CH 99 I 00403 (W 0 01116493) s názvom Dvojkužer na vytváranie tlakového rozdielu. Patent opisuje dvojkužeľové zariadenie zahŕňajúce vstupný avýstupný kužel spojené koncami s menším priemerom, čim...

Zariadenie na odvádzanie a vypúšťanie tekutín, najmä odpadových vôd zo zdravotechnických zariadení

Načítavanie...

Číslo patentu: U 427

Dátum: 06.04.1994

Autor: Kozák Juraj

MPK: F04F 10/00

Značky: najmä, odvádzanie, zariadení, zdravotechnických, tekutin, vypúšťanie, odpadových, zariadenie

Text:

...do zariadenia.Prehľad obrázkov na výkreseNa pripojených výkresoch je znázornená niekoľko uskutočnení zariadenia na odvádzanie a vjpúšťanie tekutín, najmä odpadových vôd zo zdravotníckych zariadení, kde na ebrą 1 je priečny rez zariadenia, obr. 2 znázorňuje pohľad zhora na zariadenie s dvoma bočnými kanálmi a obr. 3 pozdĺžny rez B-B zariadenia cez zvádzaciu časť z obr. l. Ha obr. 4 sú zná 3zornené v reze dve uskutočnenia spodnej rozvádzacej...

Mamutí vzduchové čerpadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 276529

Dátum: 17.06.1992

Autor: Miklenda Jiří

MPK: F04F 1/18, F04F 1/20

Značky: čerpadlo, vzduchové, mamutí

Rozváděč plnicího těsniče

Načítavanie...

Číslo patentu: 262879

Dátum: 11.04.1989

Autor: Mikláš Vladimír

MPK: F04F 5/44

Značky: plnicího, rozvaděč, těsniče

Text:

...kolonou § a průníkovou trubkou Q. zaaahujíoí do tlakového prostoru g pod plníoín tšoníčon 5. vnitřní prostor Z plnícího töoníče 5 je opojen tlakovou přípojkou g s válcovouekříní 3, popřípadě spojovací trubkou gg e dalším těeníčem, na obr. nezakrealenýn. V prntočnsm ěoupátku g. obr.2, je upraven centrální vtokový otvor łg, spojený s radí- . àlnímí vtokovýmí kanálky lg a za ním tryska 31. úatící~do nasávací komory lg spojené a...

Ejektor

Načítavanie...

Číslo patentu: 260017

Dátum: 15.11.1988

Autori: Sobolev Vladimir, Kornajev Sergo, Guskov Boris, Ksenofontov Jurij, Stojanova Tamara, Jegorov Jevgenij, Rogačev Ivan, Jakušin Alexandr, Puškin Boris

MPK: F04F 5/16

Značky: ejektor

Text:

...crpyn Bbmokonanopnororasa c owornywunn syőuauu 3 qacrornuü cnexrp oópasymmerocn myna nnonsmeusercnz ocnosnan qacrb snyxoaoü sueprun HsnyuaeTcH npu Bmcoxax qacworax,owopue öucrpo saryxamr H súąexwunno nornomamrcn mymonornomammnnn snemenraq MH Kamepm cmemennn H Hysopa. TaKHM oöpasoM 2 axexrobe o 6 ecňewuaaercn.nornomenne myua Henocpeucrnenuo B Mećre ero oöpasosannx. KpoMe aroro, ororuywme syöuu pañouero conna oöecneqnnamw nona 3...

Vícetryskový ejektor

Načítavanie...

Číslo patentu: 259022

Dátum: 16.09.1988

Autori: Maščerjakov Alexandr, Šumilkina Jevgenija, Jakušin Alexandr, Puškin Boris, Guskov Boris, Laškov Jurij, Kazakov Viktor, Ksenofontov Jurij

MPK: F04F 5/16

Značky: vícetryskový, ejektor

Text:

...paneu 510 ° H yroncppacnonoxeunn conen 3 K Mepunuonanbuoň nnocxocwn panen 25-30 °.Faaooöpaauan cpéna nocrynaer B axrnnnme conna 3 qepes narpyñox 1 nonnona ąKTHnHoů cpeu no rasopacnpenenurenbuouy Konnexwopy 2 H, Hcrexan na conen 3,ysnexaer B Kauepy 5 cuemenua naccnnuym cpený. nocwynammym B sxexrop qepes oceaoü narpyöox 4 nonoa naccnnnoň cpenm. B nççysope 6 Knnernuecxax gneprun noroxa cMecn cpen uacwnuno npeoöpasyewçz B...

Proudový přístroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 254872

Dátum: 15.02.1988

Autor: Kubiš Stanislav

MPK: F04F 5/00

Značky: proudový, prístroj

Text:

...k obecné šroubovici, jejíž osa je totožná s osou proudového přístroje, případně s tečnami ke šroubovici ležící na povrchu hyperboloidu a/nebo osa hnací trysky je totožná s povrchovými přímkami hyperboloidu, případně jiné přímkové plochy, a/nebo osa hnací trysky je totožná s tečnami ke šroubovicím, ležícím na obecných rotačních plochách o různých parametrech, případně je totožná 5 tvořícími přímkami hyperboloidů, případně jiných přímkových...

Proudové čerpadlo, zejména pro uzavřené okruhy

Načítavanie...

Číslo patentu: 246717

Dátum: 15.12.1987

Autor: Urbaneak Libor

MPK: F04F 5/46

Značky: čerpadlo, uzavřené, proudové, okruhy, zejména

Text:

...tvořeným například ojnicí uloženou na excentru, kterým je opatřen hřídel elektromotoru, nebo tvořeným elektromagnetem s odpruženým jádrem a podobně.Před započetím čerpaní je čerpadlo zaplněno čerpaným médiem. jakmile neznázorněný pohon zvedne táhlem 12 membránu 6 do horní polohy, klesne v tělese 2 tlak a do tělesa 2 začne sací tryskou B a výtlačnou tryskou 3 proudit například z neznázorněnêho vstupního potrubí dopravované médium.Trysky jako...

Ruční kmitací násoska

Načítavanie...

Číslo patentu: 246483

Dátum: 15.12.1987

Autor: Václavík Leoš

MPK: F04F 10/00

Značky: kmitací, násoska, ruční

Text:

...tohoto řešení spočívají V tom, že ventil je schopen spolehlivé uzavírat i ve značně šikmé poloze. Vodicí tyčinka zasahující částečně do přívodu kapaliny kromě toho urychluje otevření a uzavření otvoru v sedle půs-obením pro-udění kapaliny a zvyšuje tak účinnost näsosky přídržuná tyč, kterou při práci drží obsluha v ruce současně s hadičkou, umožňuje definované kmitaníve směiru osy komůrky. je zabráněno cahaotickému zmítání konce...

Zařízení pro dávkování mořicího prostředku

Načítavanie...

Číslo patentu: 253079

Dátum: 15.10.1987

Autori: Florián Eman, Kroča Vladimír, Janošek Bohumil, Golda Karel

MPK: F04F 5/02

Značky: mořicího, prostředků, dávkování, zařízení

Text:

...kyselinami pro opětné použití v čištěném a mořeném teplosměnnem trubkovnicovém systému, nebot cyklus čištění a moření trvá řádově desítky hodin.Po skončení čisticího a mořicího procesu jsou použitá klasická čerpadla na koncentrované chemikálie natolik poškozena, že jejich opětné využití na dalším teplosměnném trubkovnicovém systému je nemožné.Uvedené nevýhody odstraňuje zařízení podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že sestává z...

Způsob ejekce plynu kapalinou a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247112

Dátum: 28.09.1987

Autori: Pác Jioí, Jalovecký Jan

MPK: F04F 5/02

Značky: způsobu, provádění, ejekce, kapalinou, zařízení, způsob, tohoto, plynů

Text:

...ycxopnerca na Kon óýsopnou yqacrxe 6 H ncmexaew na conna 5 qepes ropnoanay 7 a Kauepy 3 CMEmeuun, rne ona saxaaŕuaaer axexrupyeymnł ras na aosnyxoàaőopnuxa 2 n CMemH naercn c HHM.Taxnu 0 őpa 50 M, nyweu Hacumenua ra 3 oM mnnxocwupů axwuànoü cpenmnocTnra ET 05 YMeHhmeI-IHG ee IUTOTHOCTH B 0011118 C COOTBQTCTBYIOHEHM YBQHHIIEHHEM CKQDOCITú ee Hcveuennn H 3 conna, qro npunoaw K noaumenum creneun-smexunn, yMeHLmennm áneprernuecxnx...

Ponorné proudové čerpac zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 246142

Dátum: 15.09.1987

Autori: Šimunek Václav, Theiner Robert

MPK: F04F 1/00

Značky: čerpac, proudové, zařízení, ponorné

Text:

...10 je ve víku g závitově upevněna směšovací trubice Q s difuzorem 32. Na povrchu Q pod pažnicovým úatím, je inatalována ueazovscí přepadová nádrž 12 a merná nádrž Ľ. Do ueazovací přepadové nádrže j je zapuätěno sací potrubí 35 čerpadla 32, jehož výtlačné potrubí á je pripojene přes prvý vstupní ventil gg k ejekční trubkové kolonč 32 a přes druhý vstupní ventil 21 k manipulační trubkové koloně 13, zavěäené v pažnicové hlavě 31.Manipulační...

Tester produktivních obzorů v hlubinném vrtu s ponorným proudovým čerpadlem

Načítavanie...

Číslo patentu: 246141

Dátum: 15.09.1987

Autori: Vrána Bohuslav, Petrovský Ivan

MPK: F04F 1/00

Značky: proudovým, čerpadlem, produktivních, tester, obzorů, ponorným, hlubinném

Text:

...přítlačnou maticí L. Tryska g, závitově upevněná ve výstupu § ejekčního obloultu 2, je tvarově upravena pro dosedúní na čelo 51 směšovací trubice gg upevněné na víku 23. směšovací trubice Q je výškově nastavitelná pomocí vnějšího závitu 12 a zajiätovací matice já a opatřena výěkoměrnou ryskou 51.Před zapuätěním testeru podle vynálezu do hydrogeologickěho vrtu l se nasadí do ponornáho proudového čerpadla 2 tryska Q a směšovací trubice 28 o...

Vodní trkač

Načítavanie...

Číslo patentu: 241295

Dátum: 01.09.1987

Autor: Kleander Ludik

MPK: F04F 7/02

Značky: vodní, trkač

Text:

...lg a regulačním šroubem JQL Na obr. 5 je znázorněno provedení výkyvné páky § 5 tyčovou pružinou gg ukotvenou na náboji 3 Volný konec tyčově pružiny gg se opírá o předepínací šroub gl uloženýve třmenu gg uchyceném na noeníku lg Na obr. § je znázorněno provedení výkyvné páky Q 5 nábojem lg opatřenym ramenem gg oriento~ vaným rovnoběžně se směrem průtoku § Na rameni gg je umístěno přeatavitelné závaží gg 3 aretačním šroubem gjNa obr. 7 je...

Kombinované kompaktní ejektorové zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 251417

Dátum: 16.07.1987

Autor: Tržil Jaromír

MPK: F04F 1/02

Značky: zařízení, kombinované, ejektorové, kompaktní

Text:

...vnější výřez komory vedený radiálně k uložení táhla. Komora je současně s výhodou tlumičem hluku a obsahuje tlumící vložku ve tvaru mezikruží sevřeného mezi vnitřním pláštěm komorya vnějším povrchem výstupu ejektoru, přičemž výfukový otvorkomory je umístěn mezi tlumící vložkou a nosnou kompaktníkomorou. Nosné kompaktní komora s vedením podtlaku a tlakuje s výhodou opatřena pojistným regulačním ventilem a mano vakuometrem. Nosné kompaktní...

Lapač zpětného proudu olejových par v difúzní vývěvě

Načítavanie...

Číslo patentu: 251413

Dátum: 16.07.1987

Autor: Egert Gustav

MPK: F04F 9/06

Značky: difuzní, výveve, lapač, zpětného, olejových, proudu

Text:

...podobného tvaru vnějšího pláště difuzni vývěvy a je Umístěno v jeho blízkosti.Rozměry lamel jsou upravený tak, že vnější průměr spodní lamelya vnitřní průměr horní lamely tvoří mezi vstupním hrdlom sací příruby a činným prostorem tryskového systému vývěvy opticky neprůhlednou překážku. Přitom soustava lamel spojených žebry uůže být rozdělena z montážních důvodů ve vertikální rovíně na dvě shodně poloviny. uHlavní výhody zařízení...

Dvojregulační systém k řízení provozu proudových čerpadel – ejektorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 238166

Dátum: 01.05.1987

Autori: Vlček Vlastimil, Šťovíček Rudolf

MPK: F04F 5/48

Značky: systém, dvojregulační, provozu, ejektorů, proudových, řízení, čerpadel

Zhrnutie / Anotácia:

Dvojregulační systém k optimálnímu řízení provozu proudových parních, plynných nebo paroplynných čerpadel - ejektorů, který je tvořen suvnou trubkou, ukončenou pracovní dýzou a obsahující regulační jehlu, dále tělem držáku, ve kterém je vyvedeno hrdlo pro přívod pracovního média a konicky se zužující směšovací komorou ejektoru. Postavení regulační jehly vzhledem k pracovní dýze a postavení pracovní dýzy vzhledem ke zužující se směšovací komoře...

Trkač s odděleným čerpáním

Načítavanie...

Číslo patentu: 250440

Dátum: 15.04.1987

Autor: Vevera Jiří

MPK: F04F 7/02

Značky: odděleným, čerpáním, trkač

Text:

...a výtlačný ventil 9. Přívodní potrubí 1 je přitom naplněno vodou, výtlačné potrubí 10 vzduchem.Zařízení se uvede do činnosti uvolněiíím závaží 19, které prostřednictvím odtlačovací tyče 18 přesune těsnicí kouli 1 G do spodní polohy k dorazu 15. Tím se tepací ventil 6 otevře a dojde k poklesu statického tlaku v přilehlé části přívodního potrubí 1. To má za následek pokles membrány 12 v pracovní komoře 7 a po překonání odporu sacího ventilu 8...

Trkač s odděleným čerpáním

Načítavanie...

Číslo patentu: 250418

Dátum: 15.04.1987

Autor: Vevera Jiří

MPK: F04F 7/02

Značky: čerpáním, trkač, odděleným

Text:

...naplněno vodou, výtlačné potrubí 1 ll Vzduchem.Zařízení se uvede do činnosti tak, že se uvolni závaží 19, které prostřednictvím odtlačovací tyče 18 přesune těsnicí kouli 16 do spodní polohy k dorazu 15. Tím se tepací ventil 6 otevře a dojde k poklesu statického tlaku V přilehlé části přívodního p 0 trubí 1. Následkem toho poklesne hladina vody V pracovní komoře 7 a po uvolnění horní těsnicí plochy 24 plovoucím uzávěrem 12 se po překonání...

Pneumaticko-hydraulický agregát

Načítavanie...

Číslo patentu: 237860

Dátum: 15.03.1987

Autori: Stacho Ivan, Silaj Milan, Stacho Miloslav, Bulla Jozef

MPK: F04F 5/54

Značky: agregát, pneumaticko-hydraulický

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata pneumaticko-hydraulického agregátu podľa vynálezu je v tom, že pozostáva z nádrže, do ktorej je zavedená rúrka pre vtok a výtok manipulovanej tekutiny, opatrená na konci ventilom pre prepínanie hydraulických vedení, ďalej v tom, že funkčné prvky ako je tlakomer, stavoznak, poistný ventil a sacie hrdlo ejektora sú s nádržkou spojené cez rozvodovú hlavu. Na výstup ejektora je pripojený ventil voľby vyústený do nádoby filtra. Ejektor je...

Prúdový ventil vodného trkača

Načítavanie...

Číslo patentu: 233103

Dátum: 01.01.1987

Autori: Balog Michal, Turza Jozef, Koreis Jozef

MPK: F04F 7/02

Značky: prúdový, trkača, ventil, vodného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka usporiadania prúdového ventila vodného trkača, ktorým sa rieši zjednodušenie nastavenia dynamických parametrov a prispôsobenie premenným vstupným parametrom. Podstata riešenia prúdového ventila podľa vynálezu spočíva v tom, že kúžeľka ventila je umiestená medzi dvoma pružinami, pričom vedenie kúžeľky ventila je nepohyblivé a predpätie oboch pružín sa uskutočňuje jednou vymedzovacou skrutkou.

Zařízení na využití tepla chladicí vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 229352

Dátum: 01.04.1986

Autor: Hruška Tomáš

MPK: F04F 5/54

Značky: zařízení, chladicí, tepla, využití

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší přeměnu nízké teplotní hladiny průmyslových chladicích vod na hladinu blízkou bodu varu paroproudovým zařízením. Na obrázku znázorněné zařízení na využití tepla chladicí vody sestává z výparníku s přívodem a odvodem chladicí vody, na který je napojeno ejektorové odsávání par. Na ejektorové odsávání jsou postupně napojeny směsovací dýza 6, expanzní dýza 81, usměrňovací dýza 9, kondenzační dýza 10, výtlačný ventil 11, chloptací...

Způsob ejekce

Načítavanie...

Číslo patentu: 233346

Dátum: 15.08.1985

Autori: Penner Valerij Mojsejevič, Bazarov Vladimir Georgijevič

MPK: F04F 5/04

Značky: ejekce, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vodoproudých čerpadel a je určen k použití u systémů provzdušňování tekutin. Podstata způsobu spočívá v tom, že aktivní produkt tekutiny se zavádí do pasivního proudu plynu, přičemž se vyvolávají příčně orientované poruchy povrchu tekutinového proudu tím, že se vyvolávají nelineární kmity tlaku a rychlosti proudu, přičemž délka vlny poruch se stanovuje v rozmezí od 0,5 do 2,5 průměru proudu tekutiny.