F04C

Hydrostatický motor alebo čerpadlo so šikmo skosenými axiálnymi rotačnými piestami

Načítavanie...

Číslo patentu: 288097

Dátum: 03.07.2013

Autor: Molitoris Miroslav

MPK: F04C 2/00

Značky: skosenými, axiálnymi, motor, rotačnými, hydrostatický, piestami, čerpadlo, šikmo

Zhrnutie / Anotácia:

Čerpadlo je tvorené vonkajším (1) a vnútorným valcom (2) v strede kužeľovo rozšíreným z oboch strán až k vonkajšiemu valu (1) tak, že rozdeľuje vnútorný priestor valca (1) na dve axiálne symetrické polovice. Na vnútorný valec (2) je z každej strany rotačne uložený šikmo skosený piest (3a), (3b) tvoriac dvojicu axiálne uloženú na vnútornom stredovom valci (2) tak, že skosené šikmé časti piestov (3a) a (3b) vytvárajú vzájomne rovnobežné roviny.

Trojfázový hydromotor-generátor s vnútorným ozubením a axiálnym rozvodom

Načítavanie...

Číslo patentu: 288037

Dátum: 17.12.2012

Autori: Slavkov Juraj, Slavkov Ján

MPK: F03C 2/00, F04C 2/00, F04C 2/063...

Značky: ozubením, trojfázový, rozvodom, hydromotor-generátor, vnútorným, axiálnym

Zhrnutie / Anotácia:

Trojfázový hydromotor-generátor s vnútorným ozubením a axiálnym rozvodom obsahuje tri zostavy priečne delených pastorkov (1) prostredníctvom hlavových plôšok zubov a dvojosových vyvažovacích servomechanizmov (11, 12) letmo uložených v prerušených valcových dutinách (Dd) pravidelne rozmiestnených po obvode statora (2) valcového tvaru s osami rovnobežnými s osou (Z) rotácie systému. Pritom zostavy pastorkov (1) sú v zábere s vnútorným ozubením...

Kompresor obsahujúci spojovaciu časť

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20063

Dátum: 29.11.2012

Autori: Yesilaydin Ismail, Kaya Atilla, Kara Serkan

MPK: F04C 23/00, F04B 39/00, F04B 39/12...

Značky: část, spojovaciu, obsahujúci, kompresor

Text:

...nároku a jeho závislých nárokoch, obsahuje spojovaciu súčasť, ktorá vedie medzi otvorom, ktorým sa Chladiaca tekutina dostáva do krytu a prietokovou rúrkou umožňujúcou vstup do sacieho tlmiča a ktorá dodáva tekutinu prichádzajúcu z výparníka tak, aby prichádzala do sacieho tlmiča pred tým, než sa zmieša so vzduchom vnútri krytu. Spojovacia súčasť funguje ako premostenie medzi otvorom a prietokovou rúrkou. Jeden koniec spojovacej súčasti...

Zariadenie na utesnenie čerpacieho priestoru rotačného piestového čerpadla, ako aj rotačné piestové čerpadlo s tým istým

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19758

Dátum: 11.05.2012

Autori: Hinners Thomas, Krampe Paul

MPK: F04C 15/00, F04C 2/12, F16J 15/447...

Značky: čerpadla, utesnenie, rotačného, piestové, čerpadlo, priestoru, rotačné, piestového, čerpacieho, zariadenie, istým

Text:

...pôsobíodstredive zrýchlenie, ktoré spôsobuje zvýšenie aerodynamického odporu tekutiny vzhľadom na jeho radiálnu pohybovú zložku. Tento efekt sa prejaví o to silnejšie, čím väčší je zvolený pomer tekutín pohybujúcich sa v radiálnom smere cez labyríntovú štrbinu v pomerek tekutinám pohybujúcim sa V axiálnom smere.0011 Prekvapujúco bolo zistené, že vytvorenie tesniacej dráhy, ktorá je V radiálnom smere vzhľadom na hriadel väčšia než tesniaca...

Rotačný kompresor s prechodovým systémom

Načítavanie...

Číslo patentu: 287924

Dátum: 19.03.2012

Autor: Varga Peter

MPK: F04C 3/00, F01C 3/00

Značky: rotačný, systémom, kompresor, prechodovým

Zhrnutie / Anotácia:

Rotačný kompresor s prechodovým systémom pracuje na princípe dvojice prvého rotora (1) a druhého rotora (2), výhodne ďalšieho rotora (9) a s využitím bloku (3), v ktorom sú rotory uložené a synchrónne rotujú. Blok (3) vymedzuje spolu s obvodovou plochou (1.9), aspoň jednou lopatkou (1.2, 1.3) rotora (1) a rotorom (2) pracovnú komoru (4) v tvare torusu, v ktorej rotuje aspoň jedna lopatka (1.2) rotora (1). Rotor (2) má aspoň jednu kontaktnú časť...

Vynálezy kategórie «F04C» v ZSSR.

Stroj s rotačnými piestmi pre stlačiteľné médiá

Načítavanie...

Číslo patentu: 287849

Dátum: 19.12.2011

Autor: Becher Ulrich

MPK: F04C 18/08, F04C 23/00, F04C 18/16...

Značky: piestmi, rotačnými, media, stroj, stlačitelné

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je stroj s rotačnými piestmi pre stlačiteľné médiá s aspoň dvoma rotačnými piestmi, utesnenými v spoločnej skrini, ktoré sú vzájomne spolu otočné regulovaným spôsobom. Oba rotačné piesty majú množinu kotúčovitých úsekov (1, 2, 3...), ktoré spolu vzájomne zaberajú vo dvojiciach a ich hrúbka a/alebo priemer sa znižujú v smere k tlakovej strane. Každý kotúč má aspoň jednu vonkajšiu povrchovú plochu (m1, M1) a jednu jadrovú plochu (k1, K1),...

Zubové čerpadlo s plynule meniteľným výstupným prietokom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5844

Dátum: 04.10.2011

Autor: Figura Pavol

MPK: F04C 2/00

Značky: plynule, měnitelným, výstupným, prietokom, zubové, čerpadlo

Text:

...V tomto prípade priamo závislý na výstupnom odpore z čerpadla a odpore škrtiaceho člena v obtokovom kanále. Dosiahnenie tak ale regulovaný výstup čerpadla z nulového prietoku do minimálneho prietoku. Pri úplnom uzatvorení škrtiaceho člena V obtokovom kanáli čerpadlo pracuje od minimálneho prietoku bez obmedzenia. Týmto ale dosiahneme to, že nebude potrebne používať pre túto skupinu čerpadiel pomocný synchronizačný systém.Toto zubové čerpadlo...

Zubové čerpadlo s plynule meniteľným výstupným prietokom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5836

Dátum: 04.10.2011

Autor: Figura Pavol

MPK: F04C 2/00

Značky: prietokom, zubové, měnitelným, plynule, čerpadlo, výstupným

Text:

...pohybujú pozdĺž osi X a Y, sú spolu pospájaně a sú pomocou posuvu prestaviteľné. Tým sa dosiahne to, že sa budú ozubené kolesá voči sebe v smere osi rotácie posúvať a za pomoci prstencov sa bude meniť dĺžka a plocha činnej časti ozubených kolies a tým sa bude plynulým spôsobom meniť i prietokové množstvo kvapalného média zo vstupu na výstup.spojením tohto čerpadla s hydromotorom alebo iným čerpadlom uspôsobeným i pre funkciu hydromotora za...

Čerpadlo s rotujúcimi piestami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20689

Dátum: 18.08.2011

Autor: Krampe Paul

MPK: F04C 2/08, F04C 2/16, F04C 11/00...

Značky: piestami, čerpadlo, rotujúcimi

Text:

...avýtlačnýmiotvormi usporiadanými na skrini čerpadla pokiaľ možno spriamym prístupom krotujúcimpíestom vskriní čerpadla. Podľa vynálezu sú nasávací avýtlačný otvor usporiadané na0011 V skrini čerpadla sú usporiadané obidva rotujúce piesty, výhodne v komore čerpadla vytvorenej vo vnútornej časti skrine čerpadla. Obidva rotujúce piesty sú poháňané protismeme, pričom na čerpanie média zaberajú ich lopatky rotujúceho piesta navzájom do...

Zubové čerpadlo s plynule meniteľným výstupným prietokom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5654

Dátum: 04.03.2011

Autor: Figura Pavol

MPK: F04C 2/00

Značky: výstupným, čerpadlo, plynule, prietokom, měnitelným, zubové

Text:

...otvoru 19 do výstupného otvoru 20 neprenáša žiadne kvapalné médium, ale pritom V nečinnej časti ozubených kolies g a g, ktorá má teraz maximálnu možnú dĺžku, stále dookola koluje to isté médium, ktoré sa tam dostalo cez prietokové otvory V prstencoch 5 a Q z činnej časti ozubených kolies à a i a časť z kompenzačných valcov za pomoci kompenzačných piestov ll a l 2. Tieto kompenzačné piesty ll a Q dodávajú alebo odoberajú práve take rrmožstvo...

Spôsob na rekuperáciu energie pri stláčaní plynu kompresorom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15941

Dátum: 27.12.2010

Autor: Janssens Stijn Jozef Rita Johanna

MPK: F04C 29/04, F04B 39/06, F04D 29/58...

Značky: stláčaní, energie, plynů, spôsob, rekuperáciu, kompresorom

Text:

...pulzácie alebo pumpovania, takže sa môže vyskytnúť obrátenie toku plynu cez kompresorový prvok, ked kompresorový prvok prechádza do stavov mimo jeho pracovnej oblasti teploty, tlaku a rýchlosti. Podobne, pre každý kompresorový prvokskrutkového typu. jestvuje určitá pracovná oblasť teploty, tlaku a rýchlosti, mimo ktorej nemôže byt kompresorový prvok použitý.0028 Vynález teda ponúka možnost použit kompresorový prvok v rámci jeho optimálnej...

Hermoteický kompresor s mäkkým štartom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14506

Dátum: 27.08.2010

Autor: Akbas Omer

MPK: F04B 39/12, F04B 39/02, F04B 39/00...

Značky: kompresor, hermoteický, štartom, mäkkým

Text:

...olej (Y), za poskytnutia mazania pohyblivých prvkov, elektrický motor, ktorý má rotor (4) a stator, piest (5), poskytujúci privádzanie chladiacej tekutiny v natlakovanom stave do chladiaceho systému, blok (6) valca, umiestnený na hornej strane rotora (4), v ktorom pracuje piest (5), kľukový hriadeľ (7), ktorý nesie blok (6) valca,privádzajúci rotačný pohyb rotora (4) do piesta (5) zmenou lineárneho pohybu, a obsahujúci lubrikačný kanál...

Rotačný kompresor s prechodovým systémom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5085

Dátum: 05.02.2009

Autor: Varga Peter

MPK: F04C 3/00, F01C 3/00

Značky: kompresor, rotačný, systémom, prechodovým

Text:

...systémom v priečnom reze valcovým prvým rotorom a pozdĺžnom reze valcovým druhým rotorom totožný s obr. č. 8 v stave pracovného priebehu rotačného kompresora s prechodovým systémom s jednou lopatkou na prvom rotore.Obr. 1 a 2 znázorňujú nasávanie plynov alebo pár za lopatky prvého rotora do pracovnej komory cez prvý úsek sacíeho kanála v bloku, druhé úseky v druhých rotoroch, zároveň stláčanie už predtým nasatých plynov alebo pár pred...

Rotačné čerpadlo s prechodovým systémom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5084

Dátum: 05.02.2009

Autor: Varga Peter

MPK: F01C 3/00, F04C 3/00

Značky: čerpadlo, systémom, rotačné, prechodovým

Text:

...obr. č.10.Obr. 1 a 2 znázorňujú nasávanie kvapaliny za lopatkarni prvého rotora do pracovnej komory cez prvý úsek sacieho kanála v bloku, druhý úsek v druhom rotore, zároveň vytláčanie už predtým nasatej kvapaliny pred lopatkami prvého rotora z pracovnej komory cez prvý úsek sacieho kanála v druhom rotore a druhý úsek sacieho kanála v bloku, 10Obr. 3 znázorňuje pokračovanie nasávanía kvapaliny za lopatky prvého rotora do pracovnej komory...

Špirálový kompresor a usmerňovač pre tento kompresor

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13510

Dátum: 15.01.2009

Autor: Bush James

MPK: F04C 27/00, F01C 1/02

Značky: kompresor, špirálový, usmerňovač

Text:

...dná a príslušné špirálové rebrá, ktoré vyčnievajú z príslušných dien a ktoré navzájom zapadajú do seba počas vzájomného pohybu na účely stláčania tekutiny (typicky chladiva). Vysokotlakový priestor je vymedzený vnútri skrine a umiestnený na zachytenie stlačenej tekutiny zo špirálových telies kompresora. Poskytuje sa usmerňovací prvok, ktorý má vnútornú okrajovú oblasť posuvne uloženú vzhľadom na prvé Špirálové teleso. Usmerňovací...

Hydrostatická ozubená prevodovka s plynule meniteľným prevodom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19057

Dátum: 04.08.2008

Autor: Wieckowski Henryk

MPK: F16H 39/36, F04C 14/18

Značky: prevodom, hydrostatická, plynule, ozubená, převodovka, měnitelným

Text:

...znásobiť rýchlosť otáčania hnacieho zdroja z nominálnej rýchlosti N 1 nom na 5-násobne väčšiu N 25 nom úplne plynulým spôsobom (nie sú žiadne skoky alebo sekvencie). Analogicky, systém môže taktiež prevádzať rýchlosť otáčania na pomalšiu rýchlosť než nominálna rýchlosť N 1 nom až na 5-násobne pomalšiu N 20,2 nom. Rýchlosť otáčania hnacieho hriadeľa sa taktiež môže meniť v optimálnom rozsahu,čiže od 0,5 N 1 nom do 1,5 N 1 nom. Pre nominálnu...

Zubové čerpadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20343

Dátum: 11.03.2008

Autori: Witzler Dietrich, Martin Herbert, Appel Thomas, Baumann Michael, Stiegler Martin, Tomzik Arkadiusz, Helbing Ulrich, Herre Frank

MPK: F04C 2/08, F04C 13/00, F04C 15/00...

Značky: čerpadlo, zubové

Text:

...ozubenými kolesami a platňami skrine.Na realizovanie zvlášť kompaktnej konštrukcie je podľa výhodného uskutočnenia vynálezu k skrini čerpadla tlakotesne priradené tesniace puzdro, ktoré preniká do vybrania hnacieho hriadeľa vytvoreného koncentricky k hnaciemu hriadelu, a ktoré obopína tesniaci prostriedok usporiadaný na obvode hnacieho hriadela. Tým sa môže platňa skrine, používaná na uloženie hnacieho hriadela, vytvoriť úzka, v súlade s...

Plášť statora pre excentrické slimákové čerpadlá

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11998

Dátum: 10.05.2007

Autori: Tekneyan Mikael, Weber Helmuth, Kamal Hisham, Kreidl Johann

MPK: F04C 2/107

Značky: excentrické, čerpadla, slimákové, plášť, statora

Text:

...možné vložku vytiahnuť oveľa jednoduchšie než pri použití uhlových alebo rybinovitých drážok. Tento tvar je vhodnejši pre menej elastické materiály, ktoré nemusia preniknúť tak hlboko.0011 Ukázalo sa, že optimálny pomer hĺbky a šírky, ktorý zabraňuje skrúteniu vložky statora počas čerpania a ktorý na druhej strane uľahčuje vytiahnutie, sa pohybuje medzi 11 a 21. Ak sa vložku nepodarí z plášťa statora vytiahnuť, je možné samotný stator vložiť...

Nanášacie zariadenie a príslušný spôsob prevádzky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7077

Dátum: 02.05.2007

Autor: Herre Frank

MPK: B05B 12/00, F04C 2/00

Značky: prevádzky, nanášacie, spôsob, príslušný, zariadenie

Text:

...všeobecnú technickú myšlienku upraviť vnanášacom zariadení s rozprašovačom ako interné usporiadanie ventilov pre zmenu farby integrovanej do rozprašovača, tak i externé usporiadanie ventilov pre zmenu farby, ktoré je konštrukčne odrozprašovača oddelene a s výhodou vytvorené ako A/B~menič farby.Usporiadanie ventilov pre zmenu farby integrované do rozprašovača sa pritom s výhodou používa pre často používané farby(anglicky High Runner),...

Mechanizmus odpúšťania vzduchu z kompresora

Načítavanie...

Číslo patentu: 285409

Dátum: 14.12.2006

Autori: Drnda Ján, Bednář Jiří, Hanajík Jozef

MPK: F02C 6/00, F02K 3/00, F02C 3/00...

Značky: vzduchu, odpúšťania, kompresora, mechanizmus

Zhrnutie / Anotácia:

Na veku (2) je jedným svojím koncom upravený hriadeľ (6) a druhým koncom v konzole (8), ktorá je základňou (13) upravená na veku (2). Hriadeľ (6) je vo veku (2) uložený prostredníctvom vedenia (10), ktoré je upravené v otvore (17), pričom vedenie (10) zasahuje jedným koncom do úložného otvoru (18). Na hriadeli (6) je v mieste medzi konzolou (8) a jej základňou (13) upravené rameno (7).

Spôsob dopravy roztoku celulózy vo vodnom terciárnom aminoxide a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284760

Dátum: 10.10.2005

Autori: Schwenninger Franz, Männer Johann, Firgo Heinrich, Kalt Wolfram

MPK: B29C 47/68, D01F 2/00, D01D 1/06...

Značky: vykonávanie, zariadenie, tohto, spôsobu, celulózy, roztoku, spôsob, terciárnom, vodnom, aminoxide, dopravy

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe je rýchlosť prúdenia roztoku celulózy v aparatúre rozdielne veľká a v mieste aparatúry, v ktorom je rýchlosť prúdenia pomerne malá, vystupuje časť roztoku celulózy z výstupného otvoru aparatúry. Roztok celulózy vystupuje z výstupného otvoru, pričom má podľa testu termostability v zmesi s dopravovaným roztokom celulózy vzostupnú teplotu, ktorá leží maximálne o 10 °C, resp. o 5 °C pod vzostupnou teplotou dopravovaného roztoku...

Konštrukčné usporiadanie čerpadla alebo kompresora

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4213

Dátum: 01.07.2005

Autori: Dobrodenka Peter, Dobrodenka Pavel

MPK: F04C 5/00

Značky: konštrukčné, kompresora, čerpadla, usporiadanie

Text:

...na začiatku kompresie, kedy sa objem pracovného priestoru zmenšuje. Obr. 3 znázorňuje kinematické usporiadanie ďalej pootočeného segmentu s elipsovým prierezom a výkyvnej kulisy pri výfuku alebo pri výtlaku, kedy vzniká najmenší objem pracovného priestoru. Na obr. 4 je znázornené kinematické usporiadanie otočne uloženého segmentu s elipsovým prierezom a výkyvnej kulisy na začiatku satia. Na obr. 5 sú schematicky znázomené možne konštrukčné...

Konštrukčné usporiadanie čerpadla alebo kompresora

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4212

Dátum: 01.07.2005

Autori: Dobrodenka Peter, Dobrodenka Pavel

MPK: F04C 5/00

Značky: usporiadanie, konštrukčné, čerpadla, kompresora

Text:

...nárys na konštrukčné usporiadanie otočne uložených štyroch segmentov s elipsovým prierezom pri výtlaku pracowiého média. Na obr. 5 je schematicky znázomené usporiadanie kompresora alebo čerpadla v bočnom pohľade s vyznačením sacích a výtlakových ventilov. Na obr. 6 sú schematicky znázomené možné konštrukčné usporiadania pružinových, pneumatických alebo hydraulických dotláčacích mechanizmov. Na obr. 7 je znázomené pripojenie stredových...

Čerpací systém

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3983

Dátum: 03.11.2004

Autor: Stenger Jozef

MPK: F04C 23/00

Značky: čerpací, systém

Text:

...rôznych a veľmi malých častíc. Výhodné je ak filtračný prostriedok 8 obsahuje molitanový ñltračný materiál. V tomto prípade využitím upevňovacíeho prvku 32 je do nasávacej časti 31 nízkonapäťového axiálneho čerpadla 3 zaradený ñltračný prostriedok 8 inštalovaný v systéme, kde nasávacia časť 31 čerpadla 3 je oblast vstupného otvoru vybavená upevňovacim prvkom 32, ku ktorému je pomocou závitového spojenia pripevnená prípojka 5, ktorá je...

Zubové čerpadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 465

Dátum: 11.03.2004

Autor: Götschhofer Alfred

MPK: F04C 2/00, F04C 15/00, F04C 14/00...

Značky: zubové, čerpadlo

Text:

...spôsobomúvodom menovaný spôsob regulácie čerpacieho objemu.Podľa vynálezu sa za tým účelom dá meniť veľkosť medzery definovaná vzdialenosťou meranou v axiálnom smere medzi v podstate rovnou prvou vnútornou stenou čerpacieho priestoru skrine čerpadla aprvou čelnou stranou posuvného ozubeného kolesa adruhá vnútorná bočná stena čerpacieho priestoru ležiaca proti prvej vnútornej bočnej stene ak tejto paralelná, má voblasti druhej čelnej...

Gerotorový mechanizmus pre skrutkové hydraulické stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7105

Dátum: 03.02.2004

Autori: Astafiev Sergei Petrovich, Fadeev Mikhail Valerievich, Glinkin Aleksei Sergeevich, Andoskin Vladimir Nikolaevich, Pushkarev Maksim Anatolievich

MPK: F04C 2/00, F01C 1/00

Značky: gerotorový, stroje, mechanizmus, hydraulické, skrutkové

Text:

...odporové momenty, ktoré bránia rotoru v otáčaní okolo jeho osi aj jeho planetárnom pohybe, pričom tieto okolnosti zhoršujú energetické charakteristiky0009 zariadením, ktore je najbližšie nárokovanému vynálezu, je viacchodový gerotorový mechanizmus skrutkového hydraulického motora, ktorý obsahuje nasledujúce súčasti stator,ktorý má vnútorne skrutkovicové zuby zhotovené z pružne-elastického materiálu, napríklad gumy a rotor, ktorý má vonkajšie...

Špirálový kompresor s odlučovačom oleja

Načítavanie...

Číslo patentu: E 495

Dátum: 08.10.2003

Autori: Scharer Christian, Kammhoff Karl-friedrich, Balz Gernot

MPK: F04C 18/02, F04C 29/02

Značky: špirálový, kompresor, odlučovačom, oleja

Text:

...strane telesa ložiska alebo jeho alternatíva je navrhované tak, aby odlučovačoleja aspoň čiastočne bol usporiadaný na vonkajšej strane krytu motora, lebo v tejto oblasti môže byť kdispozícii dostatočný priestor, bez podstatnejšieho zväčšenia konštrukčných rozmerov kompresora. Zvlášť výhodné je pritom, keď odlučovač oleja aspoň čiastočne obklopuje kryt motora.(0017) Z hľadiska konkrétneho prevedenia odlučovača oleja je konkrétna forma...

Skrutkový kompresor

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1115

Dátum: 28.08.2003

Autori: Hossner Klaus, Rölke Stephan

MPK: F04C 29/00, F04C 18/16

Značky: skrutkový, kompresor

Text:

...ktorá si zasluhuje pozornost, budú šíriť do potrubného systému a v ňom zapríčinia kmitania, je výhodne uskutočnené také opatrenie,že tlmiaci kanál je usporiadaný v skrinikompresora, Čo sa týka usporiadania tlmiaceho kanála v skrini kompresora, sú mysliteľné najrôznejšieTak by napríklad bolo mysliteľnê vyrobit skriňu kompresora z väčšieho počtu častí a tlmiaci kanál upravit V jednej časti skrine, pričom otvory na skrutkové rotory sú...

Zubové čerpadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19804

Dátum: 02.06.2003

Autor: Klassen James

MPK: F04C 2/16, F04C 2/20, F04C 2/18...

Značky: zubové, čerpadlo

Text:

...u ktorého budú odstránené aspoň niektorézo zhora uvedených problémov.0007 Podľa tohto vynálezu čerpadlo obsahujeskriňu, majúcu vstupný otvor na vstupnej strane čerpadla a Výstupný otvor na výstupnej stranečerpadla, hnací rotor, ktorý je otočne uloženýV skrini, pričom hnací rotor má množinu zubov, pričom každý z tejto množiny zubov má prednú konvexnú plochu a zadnú plochu, a hnaný rotor, ktorý je otočne uložený v skrini V rovnakom smere...

Zariadenie na synchronizáciu otáčok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3487

Dátum: 02.05.2003

Autori: Plevan Jozef, Topor Karol

MPK: F03C 2/00, F04B 1/24, F04B 1/12...

Značky: synchronizáciu, zariadenie, otáčok

Text:

...Protiľahlé časti povrchov guliek, vyčnievajúcich z plochého segmentu, môžu zase presne zapadať do im zodpovedajúcich pologuľových jamiek v kruhovej prírube bloku valcov. Tieto obojstranne pologuľove jarnky svojimi celkovými geometrickými parametrami zodpovedajú záberovým pomerom pri styku s guľkarni v plochom segmente. Medzi Výstupný hriadeľ a kruhovú prírubu bloku valcov je výhodne vložený plochý opomý krúžok, zamedzujúci vibráciám...

Samonasávacie hybridné čerpadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2643

Dátum: 17.11.2002

Autor: Salomon Thomas

MPK: F04C 5/00, F04C 2/00

Značky: čerpadlo, samonasávacie, hybridné

Text:

...naprázdno, hnaoí motor zrýchli hybridné čerpadlo, ktorépracuje bez obsahu kvapaliny, veľmi rýchlo na jeho maximálny počet otáčok, takže toto hybridné čerpadlo bude takmer okamžite prevádzkované vdruhej oblasti väčšieho počtu otáčok a v tomto prevádzkovom stave pracuje takpovediac ako samonasávacie čerpadlo s komoramí oddelenými krídlami a dopravuje kvapalinu do vnútorného priestoru plášťa. Ak sa tým potom čerpadlo naplní kvapalinou, tak sa...

Dvojitá dopravná skrutka

Načítavanie...

Číslo patentu: 281393

Dátum: 11.02.1999

Autor: Becher Ulrich

MPK: F04C 18/16, F04C 18/08

Značky: skrutka, dvojitá, dopravná

Zhrnutie / Anotácia:

Bezdotyková doprava látok v skrutkových čerpadlách sa v známych zariadeniach zaisťuje jednochodovou dvojitou dopravnou skrutkou ovládanou riadiacou pohonnou jednotkou a majúcou rovnaké profily čiel na obidvoch skrutkách, obsahujúcou stredovú kružnicu, hlavovú kružnicu, evolventné boky závitov a duté boky umožňujúce rozdelenie komory čerpadla na axiálne nad sebou zoradené komôrky, a tým umožňuje dosiahnutie väčších tlakových rozdielov v jednom...

Objemové lamelové čerpadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 260235

Dátum: 15.12.1998

Autori: Rybníček Jiří, Horák Zdeněk

MPK: F04C 2/344

Značky: objemové, lamelové, čerpadlo

Text:

...přičemž je zamezeno zadírání rotoru s víkem čerpadla. Jinou výhodou uvedeného řešení je, že vytvoření tlunícího výřezu ve víku čerpadla snižuje jeho hlučnost. Vytvořenín nepřeruěované vnější válcové plechy pracovní dutiny se eníží opotřebení lamel a zvýäí se jejich životnost.Jedno z možných řešení objenového lemelového čerpadlaje schemetíoky znázorněno ne priložených výkresedh, kdena obr. 1 je znázorněno objemové lamelové čerpadlo v...

Čerpadlo na skvapalnený plyn s vnútorným obehom

Načítavanie...

Číslo patentu: 280349

Dátum: 04.06.1997

Autori: Segebrecht Udo, Domagalla Klaus

MPK: F04C 19/00

Značky: skvapalnený, obehom, vnútorným, čerpadlo

Zhrnutie / Anotácia:

Čerpadlo na skvapalnený plyn s vnútorným obehom obsahuje voľné obežné koleso (17) a prepojujúci blok (2), ktorý je od obežného kolesa (17) oddelený regulačnou doskou (13). Na jednej strane hrdlovej komory (11), ktorá je výhodná na umiestnenie klzného prstencového tesnenia (12), má zmienený blok nasávaciu komoru a na druhej strane tlakovú komoru. Tlaková komora je prepojená s pracovnou komorou, aby sa cirkulujúca kvapalina mohla vracať....

Jednostupňový kvapalinokrúžny plynový kompresor

Načítavanie...

Číslo patentu: 281523

Dátum: 12.04.1995

Autori: Domagalla Klaus, Segebrecht Udo

MPK: F01C 21/10, F04C 19/00

Značky: plynový, kompresor, jednostupňový, kvapalinokrúžny

Zhrnutie / Anotácia:

Puzdro (5) pracovného priestoru je vytvorené ako hlbokoťahaný plechový diel, pričom priechod na vnútornej strane z v podstate valcovej časti puzdra (5) pracovného priestoru do spojovacej príruby (6) je zaoblený. Priemer vpísanej kružnice (23) určenej plochou vymedzenou pozdĺžnym rezom klinovitej plochy (21) medzi zaoblením (11), riadiacim kotúčom (4) a priamym predĺžením (22) hranice pracovného priestoru, ktorá je paralelná s hranou obežného...

Rotačný zubový kompresor

Načítavanie...

Číslo patentu: 278704

Dátum: 11.05.1994

Autor: Ondrušek Miroslav

MPK: F04C 2/02

Značky: rotačný, kompresor, zubový

Zhrnutie / Anotácia:

Zobrazený rotačný zubový kompresor má tri rotory (A, B, C), kde druhý rotor (B) má tri zuby (1B, 2B, 3B), prvý rotor (A) má tri vybrania (1A, 2A, 3A) a tretí rotor má taktiež tri vybrania (1C, 2C, 3C). Prvý rotor (A), druhý rotor (B) a tretí rotor (C) sú vzájomne synchronizované ozubeným súkolesím, ktoré tvoria tri ozubené synchronizačné kolesá (x, y, z). Pri rotačnom pohybe je médium nasávané za druhým zubom (2B) a tretím zubom (3B) rotora (B)...