F04B 39/00

Kompresor obsahujúci spojovaciu časť

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20063

Dátum: 29.11.2012

Autori: Kaya Atilla, Kara Serkan, Yesilaydin Ismail

MPK: F04B 39/12, F04B 39/00, F04C 23/00...

Značky: kompresor, obsahujúci, část, spojovaciu

Text:

...nároku a jeho závislých nárokoch, obsahuje spojovaciu súčasť, ktorá vedie medzi otvorom, ktorým sa Chladiaca tekutina dostáva do krytu a prietokovou rúrkou umožňujúcou vstup do sacieho tlmiča a ktorá dodáva tekutinu prichádzajúcu z výparníka tak, aby prichádzala do sacieho tlmiča pred tým, než sa zmieša so vzduchom vnútri krytu. Spojovacia súčasť funguje ako premostenie medzi otvorom a prietokovou rúrkou. Jeden koniec spojovacej súčasti...

Montážne usporiadanie na pripojenie piestnej ojnice v chladiacom kompresore

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18659

Dátum: 15.06.2012

Autori: Silva Fabiano Domingos, Manke Adilson Luiz, Longo Gelson

MPK: F04B 39/00, F04B 39/14, F04B 53/14...

Značky: kompresore, ojnice, pripojenie, montážne, chladiacom, usporiadanie, piestnej

Text:

...ktorý je na(0009) Jedným zo známych spôsobov minimalizácie deformácie spôsobenej trením, presahom medzi piestovým čapom a piestom je spôsob, kedy sa použije piestny čap namontovaný bez presahu v diametrálne protiľahlých otvoroch piestu. Držanie piestneho čapu sa získa napríklad pomocou elastického čapu, ktorý salokálne zavedie do excentricky axiálneho otvoru zaisteného Vstene piestu a pripojeného pomocou presahu aspoň do jednej časti...

Recipročný hermetický kompresor

Načítavanie...

Číslo patentu: 287859

Dátum: 01.12.2011

Autori: Pereira Filho Ivan Da Costa, Possamai Fabrício Caldeira, Klein Fábio Henrique, Lilie Dietmar Erich Bernhard, Todascat Márcio Luiz, Seibel Hugo Renato

MPK: F04B 39/00, F16J 1/16

Značky: kompresor, hermetický, recipročný

Zhrnutie / Anotácia:

Recipročný hermetický kompresor obsahuje valec (1), v ktorom sa nachádza kompresná komora (C), a piest (10) vybavený párom radiálnych otvorov (11), v ktorých je umiestnený a upevnený jeden koniec čapu (20), ku ktorému je pripojený riadiaci mechanizmus kompresora na vzájomné pôsobenie s piestom (10) vo vnútri valca (1), pričom uvedené radiálne otvory (11) sú kompletne utesnené vo vzťahu k radiálnym otvorom (15) dosadacích plôch (10a,10b) piesta...

Nasávací tlmič piestového hermetického kompresora

Načítavanie...

Číslo patentu: 287803

Dátum: 23.09.2011

Autori: Todescat Márcio Luiz, Lilie Dietmar Erich Bernhard, Possamai Fabrício Caldeira, Feuser Filho José

MPK: F04B 39/00

Značky: nasávací, tlmič, piestového, hermetického, kompresora

Zhrnutie / Anotácia:

Nasávací tlmič piestového hermetického kompresora obsahuje dutú základnú časť (10) vybavenú prívodom (12) plynu a vývodom (14) plynu, kryt (60) umiestnený vo vnútri dutej základnej časti (10), ktorej vnútrajšok vymedzuje najvnútornejšiu prvú akustickú komoru (50), ktorá je v tekutom spojení s vývodom (14) plynu a obsahuje tiež vývodný otvor (61). Ďalej obsahuje najmenej jednu druhú akustickú komoru (51) umiestnenú zvonku krytu (60) a vnútri...

Hermetický kompresor

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16556

Dátum: 09.06.2011

Autori: Kasapoglu Erhan, Hacioglu Bilgin, Abdik Bora, Sahin Yusuf

MPK: F04B 39/00

Značky: kompresor, hermetický

Text:

...(1) ďalej obsahuje hlavu (11) valca, ktorá zabezpečuje cirkuiáciu chladiacej tekutiny, ktorá sa nasáva a čerpá pohybom piesta (7), ventilovú dosku (12) umiestnenú medzi valcom (6) a hlavou (11) valca, sací ventil (13) a výfukový ventil (14), umiestnené na ventilovej doske (12) (obrázok 2).0017 Kompresor (1) ďalej zahrnuje blok (10) umiestnený v skrini (2), ktorý nesie a/alebo na ktorom spočívajú základné mechanické komponenty ako valec...

Výtlačný tlmič hluku pre hermeticky zapuzdrený chladiaci kompresor

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18560

Dátum: 04.05.2011

Autori: Freiberger Alfred, Kohl Michaela, Kulmer Herwig, Zippl Günther

MPK: F04B 39/00

Značky: zapuzdrený, hluku, kompresor, hermetický, výtlačný, tlmič, chladiaci

Text:

...rozmerom, vždy vyhotovené so zakrivením v rovnakom smere.0009 Okolnost, že výtlačný tlmič hluku má dve v rovnakom smere zakrivené bočné steny, umožňuje usporiadanie okolo rohu/hrany alebo ohybu jednotky piest-valec a/alebo súčastí elektromotora. Výtlačný tlmič hluku sa môže z dôvodu obidvoch zakrivení podľa tohto vynálezu jednou bočnou stenou,na jednej strane, tesne priložiť k jednotke piest-valec alebo k elektromotoru a druhou stenou sa...

Montážne usporiadanie zavesenia pružín v chladiacom kompresore

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15923

Dátum: 15.10.2010

Autori: Mendes Joao Manoel, Maganhoto Sergio Luiz, Campos Ticiano Bitencourt

MPK: F04B 39/00, F04B 39/12

Značky: zavesenia, chladiacom, pružin, usporiadanie, montážne, kompresore

Text:

...pružiny 10. Konštrukcie citované vyššie, podľa ktorých je každý koniec 11, 12 špirálovej pružiny 10 ukotvený okolo jedného čapu 30, čo môže byť vyrazený čap 32,alebo strojovo obrábaný čap 31, predstavujú nepríjemnosť v požadovaných čapoch 30, ktoré majú byť zakryté krytonl 40 pre poskytnutie pevného ukotvenia konca 11, 12 špirálovej pružiny 10 v každom z podporných prostriedkov MS. Konštrukcia jedného čapu 30 pre ukotvenie každého...

Hermoteický kompresor s mäkkým štartom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14506

Dátum: 27.08.2010

Autor: Akbas Omer

MPK: F04B 39/12, F04B 39/00, F04B 39/02...

Značky: štartom, mäkkým, hermoteický, kompresor

Text:

...olej (Y), za poskytnutia mazania pohyblivých prvkov, elektrický motor, ktorý má rotor (4) a stator, piest (5), poskytujúci privádzanie chladiacej tekutiny v natlakovanom stave do chladiaceho systému, blok (6) valca, umiestnený na hornej strane rotora (4), v ktorom pracuje piest (5), kľukový hriadeľ (7), ktorý nesie blok (6) valca,privádzajúci rotačný pohyb rotora (4) do piesta (5) zmenou lineárneho pohybu, a obsahujúci lubrikačný kanál...

Blok pre piestový chladiaci kompresor s vratným pohybom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14865

Dátum: 26.08.2010

Autori: Vollrath Ingwald, Couto Paulo Rogério Carrara

MPK: F04B 39/02, F04B 39/00, F04B 35/04...

Značky: chladiaci, piestový, vratným, pohybom, kompresor

Text:

...časť 60 vymedzuje jediné a pevné konštrukčné spojeniemedzi príslušným nábojom piestu 10 a nábojom hriadeľa 30.0009 Počas stlačenia piestu je na kľukový hriadeľ 40 použitá kompresná reakčná sila F, oproti jeho excentrickej koncovej časti 45, V smere vodorovnej osi X, tlačiaca kľukový hriadeľ 40 smerom preč od náboja piestu 10. Uvedená reakčná sila F má tendenciu vyvolať pružnú uhlovú deformáciu excentrickej koncovej časti 45...

Systém tlmenia vibrácií pre recipročný kompresor s lineárnym motorom

Načítavanie...

Číslo patentu: 287342

Dátum: 23.06.2010

Autori: Lilie Dietmar Erich Bernhard, Puff Rinaldo

MPK: F04B 39/00, F16F 7/10

Značky: lineárnym, vibrácií, systém, kompresor, tlmenia, motorom, recipročný

Zhrnutie / Anotácia:

Systém tlmenia vibrácií pre recipročný kompresor s lineárnym motorom typu, ktorý obsahuje spojenie motor - kompresor, obsahujúce príslušné základné zloženie (20), tvorené motorom a valcom (4), osadené vnútri krytu (1) pomocou tlmiacich strún a rezonujúce zostavenie (10), tvorené rezonančnou strunou (3) a piestom (2) vratným vnútri valca (4), daný systém obsahuje najmenej jeden prvý prostriedok na udržiavanie rovnováhy (30), spájajúci príslušné...

Sacie usporiadanie pre chladiaci kompresor

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18732

Dátum: 24.05.2010

Autori: Silveira Marcio, Knies Cleber, Pirovano Moacir, Bergman Ernest Roger

MPK: F04B 39/00, F25B 31/02

Značky: kompresor, chladiaci, usporiadanie, sacie

Text:

...ateda sa vyťaží vyššia energetická účinnosť kompresora.0006 Avšak priamo-sacie usporiadanie (obrázok lB) môže byť použité iba V spotrebičoch, kde nehrozí nebezpečenstvo, že chladiaca tekutina V kvapalnom stave bude prijatá V kompresnej komore kompresora. Napriek tomu V určitých chladiacich systémoch, ako sú tie používané V strojoch na výrobu ľadových kociek, by mala byť periodicky vykonávaná odmrazovacia operácia kompresora na...

Hermetický chladiaci kompresor

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14255

Dátum: 05.04.2010

Autori: Maciel Ricardo Alexandre, Weber Gustavo Cardoso, Moreira Emerson, Fagotti Fabian, Pereira Milton Wetzel

MPK: F04B 39/12, F04B 39/00, F04B 39/06...

Značky: kompresor, chladiaci, hermetický

Text:

...má jeden koniec otvorený vzhľadom na vonkajšie prostrediehermetického obalu, ventilačnou platňou ktorá uzatvára vyššie spomínaný koniec kompresného cylindra, hlavy prichytenej na cylindrický blok nad uzatváracím plátom tak, aby prostredníctvom tejto hlavy bola definovaná vypúšťacia komora, cylindrického bloku ktorý má rúrkovitú projekciu ktorá je externá k hermeticky uzavretému obalu a periférne obklopuje ventil na aspoň jednej hlave,...

Výkyvná doska so samomazným povlakom odolným proti oteru a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16982

Dátum: 11.02.2010

Autor: Sun Zhihua

MPK: C09D 5/00, C09D 171/08, C09D 181/06...

Značky: proti, výkyvná, spôsob, samomazným, povlakom, odolným, oteru, výroby, doska

Text:

...chladiaceho média. Otáčavý pohyb výkyvnej dosky k vytváraniu vratného pohybu piestu je umožnený relatívnym posúvanim šupátka piestu na výkyvnej doske.0010 Posúvanie výkyvnej dosky sa vyznačuje tým, že V počiatočnej fáze pohybu kompresora a pred prísunom mazadla dosiahne plynné chladiace médium príslušnej časti výkyvnej dosky a šupátka a vymýva mazadlo, ktoré je dosiaľ uchované na klznom povrchu. Dôsledkom je, že po krátku dobu po...

Tlmič hluku pre kompresor a kompresor

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12025

Dátum: 18.06.2009

Autor: Fagotti Fabian

MPK: F04B 39/00

Značky: kompresor, tlmič, hluku

Text:

...prúdenie vstupujúce do prvého konca smerom k druhému koncu,prostriedok regulácie prúdenia je schopný zabezpečiť znížený odpor toku prednostného prúdenia a prostriedok regulácie prúdenia je schopný zabezpečiť zvýšený pdpor v opačnom smere k tokuprednostného prúdenia. 0019 Druhý spôsob dosiahnutia cieľu tohto vynálezu je poskytnutie kompresora pre chladiaci okruh, ktorý obsahuje tlmič hluku ako je definovaný v tomto vynáleze.Prehľad...

Kompresor

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19832

Dátum: 07.04.2009

Autori: Unlu Umit, Kaya Atilla, Fidan Umit, Marasli Sarper, Abdik Bora

MPK: F04B 39/00

Značky: kompresor

Text:

...nárokoch, zahŕňa potrubie tlmiča, ktoré sa prechodom cez otvor na kryte otvára do vtokového potrubia, ktorého koniec je pripojený k tomuto otvoru a to tak, že je medzi nimi zachovaná medzera.0015 Do tlmiča je z okolia krytu nasávaný plyn, pretože potrubie tlmiča ústi 2 otvoru, kde vedie von 2 krytu a následnevchádza do vtokového potrubia. Adekvátne sa teda zvysiefektívnosť kompresora znížením teploty chladiacej kvapaliny. Okrem toho sa...

Kompresor so zlepšenou výkonnosťou prúdenia chladiva

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19412

Dátum: 07.04.2009

Autori: Fidan Umit, Hacioglu Bilgin

MPK: F04B 49/18, F04B 39/00, F04B 53/14...

Značky: kompresor, chladiva, zlepšenou, výkonnosťou, prúdenia

Text:

...Vo všetkých týchto uskutočneniach sú na pieste výstupky,ktoré znižujú mŕtvy priestor bez toho, aby bránili priechodu chladiva, dokiaľ piest nedosiahne hornú úvrať a nevstúpi do výtlačného otvoru, keď piest dosiahne hornú úvrať. Tieto výstupky sa používajú s cieľom zmenšiť mŕtvy priestor a vedú k zužovaniu trasy toku chladiva špecifickou rýchlosťou ku koncu kompresného cyklu. Chladivo sa urýchľuje a pritom prechádza cez tento zúžený priečny...

Zariadenie na tlmenie zvuku pre prívodné potrubie motora s vnútorným spaľovaním a prívodné potrubie zahrnujúce toto zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7177

Dátum: 03.12.2008

Autor: Caliskan Alper

MPK: F01N 13/00, F04B 39/00, F02M 35/12...

Značky: zvuku, motora, zariadenie, zahrnujúce, prívodné, potrubie, tlmenie, vnútorným, spaľovaním

Text:

...aspoň z časti radiálne vnútorná, je spojená s týmito krajnými časťami a je plynule prepojená s vnútrom každého vyklenutiakomoru, vnútorná štruktúra vedenia je axiálne nespojitá a má aspoň dva valcovité samostatné úseky umiestnené dva a dva axiálne vedľa seba z oboch strán axiálneho deliaceho priestoru, ktorý leží V radiálnom reze plášťa, dve a dve komory tvorené vyklenutím sú spolu prepojené radiálne medzi uvedeným alebo každým zúžením a...

Kompresor

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8898

Dátum: 27.08.2008

Autori: Turfan Erdem, Fidan Umit, Abdik Bora

MPK: F04B 39/00, F04B 39/02

Značky: kompresor

Text:

...vlavo na hornej a dolnej časti (obrázok 3).0015 Počas otáčania kľukového hriadeľa (5), ked sa piest (9) dostáva do najzadnejšej polohy(dolnej úvrate), sa klukový hriadeľ (5) ohýba dopredu a opiera sa o Iožisko (7) z horného dielu. V tejto polohe časť (A) dolného dielu (K) ložiska na rovnakej strane (SE) ako excenter (10) a časť(D) horného dielu (K) ložiska na opačnej strane (SO) excentra (10) sú v styku s ložiskom (7) a nesú zaťaženie....

Kompresor

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7746

Dátum: 27.11.2006

Autori: Gungor Tolga, Kerpicci Husnu

MPK: F04B 39/00

Značky: kompresor

Text:

...povrchu jednu alebo viac drážok (16) na prenos tepla vytvoreného počas pohybu piesta (4), pričom zabezpečuje vedenie oleja vnútri, a jeden alebo viac výčnelkov (20) umiestnených okolo drážky(16) (obrázky 3 a 4). Podobne sa zabezpečuje, aby bol olej nanášaný na celý povrch.0030 V ďalšom uskutočnení tohto vynálezu vložka (9) valca zahŕňa jeden alebo viac kanálikov(15) vo vnútri výčnelkov (20) v kontakte s drážkami (16).0031 V ešte ďalšom...

Akustický tlmič hermetického kompresora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5827

Dátum: 01.11.2006

Autori: Provessi Salvio, Ramsdorf Roberto

MPK: F04B 39/00

Značky: hermetického, kompresora, tlmič, akustický

Text:

...osadených obvodových obrúb 11,21 je umiestnený tesniaci pás 30, injektovaný na vonkajšej strane oblasti spojenia daných častí, obvykle obkolesujúci vonkajšiu obvodovú hranu páru obvodových prírub ll, 21.0010 Napriek tomu, že takéto riešenia zabezpečujú hermetické uzavretie akustického tlmiča, dané uzavretie nie je dostatočnéna vytvorenie bariéry na zamedzenie výskytu prudkéhovzplanutia, ktoré sa obvykle vyskytuje počas prebytočného...

Kompresor

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6980

Dátum: 03.08.2006

Autori: Oguz Emre, Serabatir Davut Ayhan, Tarakci Erkan

MPK: F04B 39/12, F04B 39/00

Značky: kompresor

Text:

...komponentov kompresora (1) v radiálnom a axiálnom smere a zabezpečuje vyrovnávanie tlaku s vnútrom skrine (2) tým, že umožňuje prechod chladiacej kvapaliny do skrine (2).0039 Spojovací mechanizmus (8) zahŕňa tlmiacu vložku (10) z elastického materiálu, ktorá má konštrukciu tvaru kotúča s dierou v strede, ktorá umožňuje, aby sa dala pripevnit na vtokovú rúru(6) kompresora, umiestnený medzi sacou rúrou (7) a vtokovou rúrou (6) kompresora,...

Zostava piesta a valca

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7849

Dátum: 21.07.2006

Autori: Graf Egerhardt, Klein Fábio Henrique, Schramm Cristiano Rafael, Link Rodrigo

MPK: F04B 39/00

Značky: valca, zostava, piesta

Text:

...54 077 315 A sa považuje za najbližší doterajší stav techniky vzhľadom na nárok 1 a znázorňuje prvý a druhý úsek posunu, pričom druhý úsek posunu má priemer väčší pri LDP než UDP.0010 lná forma, známa z doterajšieho stavu techniky, na prekonanie týchto problémov je opísaná v dokumente DD 236148, ktorý opisuje použitie zostavy piesta a valca, ktorá má premenlivú vôľu priemeru. Podľa poznatkov z tohto dokumentu sa predpokladá valec, ktorý má...

Kompresor

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14026

Dátum: 02.03.2006

Autori: Erincin Burhan, Oguz Emre, Aysal Vedat

MPK: F04B 39/00

Značky: kompresor

Text:

...upevnený na miske pružiny ventilu tak, aby sa zabránilo výmene tepla medzi chladiacim0004 V americkom patente č. US 6155800 sa popisuje priamy nasávací systém, v ktorom je tlmič sania vyňatý z komory kompresora a plyn prúdiaci z tlmiča sa vedie k sacej komore prostredníctvom pružného spojovacieho potrubia, ktoré sa môže zužovať a rozširovať ako vlnovec. Spojovacie potrubie s pružnou štruktúrou poskytuje tlmenie vibrácií. Keď je toto...

Kompresor

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4551

Dátum: 12.07.2005

Autori: Oguz Emre, Erincin Burhan

MPK: F04B 39/00, F04B 39/02

Značky: kompresor

Text:

...druhom kuse, prostredníctvom čoho sú dané kusy prepojené. Keď je vnútorná časť, obsahujúca dva kusy, umiestnená na spodnej strane tlmiča a horný prvok, fungujúci ako veko je osadený, horný prvok a vnútorné kusy tvoria tretí objemný priestor, ktorý je podobný spojovaciemu nasávaciemu potrubiu. V tomto tlmiči sú opísané dva pláty, tvoriace tvar písmena T pri ich spojeni pomocou výčnelkov a tyčiek, ktoré sú umiestnené na nich a ktoré delia...

Kompresor s nasávacím tlmičom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2527

Dátum: 25.03.2005

Autori: Kasapoglu Erhan, Janssen Martien, Oguz Emre, Kerpicci Husnu, Kaya Atilla, Kara Serkan

MPK: F04B 39/12, F04B 39/00

Značky: kompresor, tlmičom, nasávacím

Text:

...na hlavu valca a nasávaciu0014 Obrázok 6 zobrazuje pohľad zdola na hlavu valca0015 Obrázok 7 zobrazuje pohľad zhora na hlavu valca a hlavu tlmiča. 0016 Obrázok 8 zobrazuje perspektívny náhľad na hlavu valca0017 Obrázok 9 zobrazuje pohľad zdola na hlavu valca a hlavutlmiča v inom vyhotovení tohto vynálezu.0018 Obrázok 10 zobrazuje náhľad na hlavu valca a hlavu tlmiča V inom vyhotovení tohto vynálezu.0019 Obrázok 11 zobrazuje pohľad zhora...

Bezolejový kompresor s ochranným protiprachovým tesnením

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13448

Dátum: 18.03.2005

Autori: Rackham Ralph, Hristu Florin, Voicu Traian

MPK: F04B 25/00, F04B 39/00, F04B 39/04...

Značky: tesnením, protiprachovým, bezolejový, ochranným, kompresor

Text:

...Podľa ďalšieho variantu vynálezu sa zo vstupu na prívod nízkotlakového plynu privádza plyn do priestoru kľukovej skrine a prvý stupeň kompresora nasáva plyn, ktorý sa má stlačiť,z priestoru kľukovej skrine na strane piesta ochranného krytu proti prachu.0014 Výhodným variantom jednotky kompresora podľa vynálezu je viacstupňový kompresor,napr. štvorstupňový kompresor, ktorý má dvojicu proti sebe stojacich piestov, pohybujúcich sa...

Kompresor s nasávacím tlmičom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3649

Dátum: 11.03.2005

Autori: Erincin Burhan, Oguz Emre

MPK: F04B 39/00

Značky: tlmičom, nasávacím, kompresor

Text:

...B-Bnasávacieho tlmiča, 0014 Obrázok 6 zobrazuje náhľad zhora na prierez pozdĺž B-Bnasávacieho tlmiča, ktorý má dve nezávislé prietokové potrubia, 0015 Obrázok 7 zobrazuje náhľad zhora na prierez pozdĺž B-Bnasávacieho tlmiča, ktorý má dve nezávislé prietokové potrubia, pričom jedno je uložené V druhom.0016 Komponenty, zobrazené na nákresoch sú jednotlivoHlava valca Nasávacie potrubie Ventilový plát Výstup z tlmiča13. Vstupná časť tlmiaceho...

Kompresor chladenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4738

Dátum: 28.12.2004

Autori: Bicer Sitki, Kasapoglu Erhan, Kara Serkan, Marasli Sarper, Yaroglu Tolga

MPK: F01N 1/08, F04B 39/00

Značky: chladenia, kompresor

Text:

...2 zobrazuje náhľad na hlavu valca a hlavu tlmiča.Obrázok 3 predstavuje schematický pohľad na hlavu valca, ventilový plát a nasávací tlmič.Obrázok 4 a zobrazuje schematickú reprezentáciu hlavy valca,v ktorej je nasávací tlmič osadený na hlave valca a ktorá obsahuje izolačný materiál vo vnútri hlavy tlmiča.Obrázok 4 b zobrazuje schematickú reprezentáciu hlavy valca, v ktorej je nasávací tlmič osadený na hlave valca a ktorá obsahujeizolačný...

Kompresor

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3872

Dátum: 28.12.2004

Autori: Kara Serkan, Yaroglu Tolga, Kaya Atilla

MPK: F04B 39/00, F01N 1/08

Značky: kompresor

Text:

...valec (2), ktorý zabezpečuje pumpovanie chladiacej zmesi dovnútra, hlavu valca (3),umiestnenú na valci (2), cez ktorú cirkuluje nasávaná a vypúšťaná chladiaca zmes, blok ventilu (5), na ktorom je umiestnená hlava valca (3), nasávaci tlmič (4) obvykle vytvorený z plastu, ktorý zabezpečuje, že chladiaca zmes s redukovanou akustickou energiou, cirkulujúca vo vnútri, dosahuje blok valca bez ohriatia a taktiež zabezpečuje zamedzovanie hluku,...

Vypúšťacie systémy pre kompresory

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3611

Dátum: 21.12.2004

Autor: Fagotti Fabian

MPK: F04B 39/00

Značky: kompresory, systémy, vypúšťacie

Text:

...je v porovnaní s inými časťami malá. Avšak V štartovacích podmienkach je sila spotrebovaná na pumpovanie plynu oveľaz vyššia ako ostatné časti síl.že súčasti kompresora sú navrhnuté tak, keďje záporná korelácia. medzi maximálnou použiteľnou silou a maximálnou výkonnosťou. To isté platí aj pre maximálnu použiteľnú silu a náklady na motor. Preto je vždy zaujímavé maximálne zredukovať požiadavky na maximálnu silu motora, ktorá koreluje s...

Piestový stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3333

Dátum: 20.09.2004

Autori: Kakalejcik Jan, Bo Giuseppe

MPK: F04B 53/00, F16J 1/10, F04B 39/00...

Značky: piestový, stroj

Text:

...je vložený piestny čap 14 a obsahuje (obrázky 3 a 4) blízku časť 28 priľahlú k hriadeľu 20 a vzdialenú časť 30 majúcu hrúbku menšiu ako je hrúbka blízkej časti 28. Blízka časť 28 a vzdialená časť 30 malého konca 18 sú spojené stredovou časťou 32 majúcou prierez zužujúci sa smerom k vzdialenej časti 30.Spojovacia tyč 16 je pripojená na piestny čap 14 prostredníctvom spojovacích prostriedkov usporiadaných s presahom vnútri vzdialeného konca...

Spojovacia tyč piestového stroja, konkrétne kompresora chladiaceho zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4455

Dátum: 17.09.2004

Autori: Kakalejcik Jan, Bo Giuseppe

MPK: F04B 39/00, F16C 7/00

Značky: piestového, kompresora, spojovacia, konkrétne, stroja, zariadenia, chladiaceho

Text:

...nadstavcom 26 a výstupkom 36 je vytvorené s presahom v smere naznačenom tyčkou 16 a s miernou vôlou (napríklad poriadku niekolko stotín mm) v smere kolmom na smer naznačený tyčkou 16 a ležiacim vo všeobecnej rovine oka (pozrite šípku 37).Tento presah umožňuje, aby sa dve hlavné časti 10 a 12 udržlavali zmontované v statickom stave, avšak nie je schopný zabezpečiť pevnosť spojenia počas prevádzky piestového stroja,ktorého časť tvorí spojovacia...

Tlmič nasávania piestového hermetického kompresora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1425

Dátum: 29.10.2002

Autori: Possamai Fabrício Caldeira, Lilie Dietmar Erich Bernhard

MPK: F04B 35/00, F04B 39/00

Značky: nasávania, hermetického, kompresora, piestového, tlmič

Text:

...a výfukovejV prípade opätovného uvedenia kompresora do činnosti dochádza ku náhlemu nárastu tlaku vo vnútri nasávacieho potrubia a vo vnútri flexibilného spojovacieho prvku, čin 1 sa opäť dosiahne rozdiel tlaku, ktorý je väčší, ako tlak vo vnútri obalu kompresora počasnečinnosti kompresora, pričom dochádza ku vzniku určitéhostlačeniu flexibilného spojovacieho prvku a zostavenie kompresora sa nahne smerom do obalu, pričom dochádza ku...

Axiálne ložisko hermetického kompresora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1263

Dátum: 29.08.2002

Autori: Manke Adilson Luiz, Lilie Dietmar Erich Bernhard

MPK: F04B 39/00

Značky: axiálně, ložisko, hermetického, kompresora

Text:

...tento koncept, je opísané v brazílskom patente PI 8503054 spoločnosti White ConsolidatedIndustries, Inc. a týka sa hermetických kompresorov, v ktorýchje rotor elektromotora osadený pod blokom valca. Taktiež US 4 718 830 využíva podobné zostavenie osového ložiska.V tomto type konštrukcie, navrhnutom V patente PI 8503054, je osové ložisko, ktoré je zložené z dvoch prstencovitých plochých dráh (žliabkoch) ložiska a klietkou s guličkami,...

Plávajúca čerpacia stanica

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2775

Dátum: 18.01.2001

Autori: Jankovič Stanislav, Michalka Viliam

MPK: F04B 39/00

Značky: plávajúca, stanica, čerpacia

Text:

...k odčerpávaniu vody z veľkých záplavových priestorov, na prečerpávanie vody z nádrží, jazier, riek, ďalej na prepravu vody do zavlažovacích kanálov, narekonštrukciu aTechnické riešenie je bližšie určené obr.1, ktorý znázorňuje pozdlžny rez plávajúcej čerpacej stanice a obr.2, ktorýznázorňuje celkove rozmery plávajúcej čerpacej stanice.Zariadenie podľa obr.1 sa skladá z plávajúcej plošiny 1 ,ktorá je vytvorená 2 plávajúcich elementov 2 ,...

Statické těsnění

Načítavanie...

Číslo patentu: 271363

Dátum: 12.09.1990

Autori: Žatecký Jan, Škop Karel

MPK: F04B 39/00

Značky: statické, těsnění

Způsob proplachování, utěsnění a/nebo mazání kluzných ploch

Načítavanie...

Číslo patentu: 229769

Dátum: 01.05.1986

Autor: Kleiber Antonín

MPK: F04B 39/00

Značky: kluzných, ploch, mazání, utěsnění, proplachování, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob proplachování, utěsnění a/nebo mazání kluzných ploch, zejména ucpávky plunžru čerpadla agresivních médií, mezi kluzné plochy přiváděným regulovaným množstvím ochranné nebo mazací kapaliny, kde konce kluzných ploch jsou uloženy v prostředích o různých tlacích, vyznačující se tím, že se periodicky zjišťuje průtok mezi kluznými plochami na straně nižšího tlaku a takto zjištěný průtok se nastaví na přívodu ochranné nebo mazací kapaliny.

Plunžrové čerpadlo zejména agresivních médií

Načítavanie...

Číslo patentu: 228812

Dátum: 01.01.1986

Autor: Kleiber Antonín

MPK: F04B 39/00

Značky: médií, plunžrové, zejména, čerpadlo, agresivních

Zhrnutie / Anotácia:

Plunžrové čerpadlo zejména agresivních médií, sestávající z hlavního čerpadla, jehož hřídel je spojkou spojena s hřídelí proplachovacího čerpadla, jehož výstup spojený hydraulicky s ucpávkovým prostorem plunžru hlavního čerpadla je opatřen přepouštěcím ventilem, vyznačující se tím, že spojka (3) mezi hlavním a proplachovacím čerpadlem (l, 2) je obvodově přestavitelná.