F04B 1/20

Mechanizmus ovládania axiálneho zdvihu piestikov v bloku valcov

Načítavanie...

Číslo patentu: 288181

Dátum: 19.03.2014

Autor: Topor Karol

MPK: F04B 1/20

Značky: bloků, ovládania, axiálneho, valcov, mechanizmus, zdvihu, piestikov

Zhrnutie / Anotácia:

Mechanizmus ovládania axiálneho zdvihu piestikov (5) v bloku valcov (3), uložený v prednej časti telesa (1) s predpísanou vôľou (27) regulačných axiálnych hydrogenerátorov alebo axiálnych regulačných hydromotorov. Mechanizmus je ovládaný pomocou výkyvného držiaka (2), na ktorom je uložená tlaková doska (7), po ktorej sa pohybujú kĺzadlá (8), pridržiavané pridržiavačom (9) kĺzadiel. Výkyvný držiak (2) je v prednej časti telesa (1) uložený na...

Hydraulické zariadenie s meniteľným prietokom a kývavým kotúčom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14105

Dátum: 26.10.2005

Autor: Galba Vladimír

MPK: F04B 1/20

Značky: prietokom, kotúčom, měnitelným, hydraulické, zariadenie, kývavým

Text:

...kotúća.0017 Medzi tlačným piestom a kývavým kotúčom je podľa možnosti namontovaná predpäta pružina. Táto predpätá pružina sa pokiaľ možno nachádza v každom z uvedených valcových vybraní.0018 Hydraulické zariadenie obsahuje minimálne pravý tlačný piest každej z prvých a druhých skupín, ktoré sa nachádzajú na jednej strane roviny. ktorá je kolmá na kinematickú os a prechádza osou rotácie bloku valcov, a minimálne z ľavého tlačného piestu z...

Stroj s axiálnymi piestami s odsadeným nastavovacím prvkom a kotúčová vačka pre takýto stroj s axiálnymi piestami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1833

Dátum: 26.03.2004

Autori: Jauernig Walter, Kurz Herbert

MPK: F04B 1/12, F04B 1/20

Značky: takýto, axiálnymi, prvkom, stroj, vačka, kotúčová, odsadeným, piestami, nastavovacím

Text:

...spojok 17 medzi piestami 16 a hnacím kotúčom 7.Na čelnej strane bloku valcov 12 odvrátenej od hnacieho kotúča 7 je umiestnená kotúčová vačka 18, ktorá je pomocou nastavovacieho zariadenia 19 opretá o teleso 2 a na jej strane, ktorá je otočená smerom k bloku valcov 12, je umiestnený vodiaci prvok 21 so stredovou osou vedenia 22 pre blok valcov 12. Stredová os vedenia 22 prebieha priečne ku kotúčovej vačke 18 a v strednej oblasti...

Axiálny piestový motor s vylepšeným prítlačným kolíkom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 946

Dátum: 19.03.2004

Autor: Beck Josef

MPK: F04B 1/20

Značky: piestový, motor, vylepšeným, axiálný, prítlačným, kolíkom

Text:

...vývrtmi Q, s viacerými piestami Z, ktoré sú usporiadané axiálne posuvne vo valcových Vývrtoch Q, s viacerými vodiacimi pätkami §, ktoré sú otočne, ale axiálne ñxne spojené s guľovitými hlavami 2 piestov na jednom konci piestov Z, so šikmou doskou, vyhotovenou ako oporná kývna doska 1 l, na ktorej šikmú plochu Q dosadajú vodiace pätky § a sú axiálne podopreté, pričom opomá kývna doska Q je uložená otočne okolo výkyvnej osi l 4,...

Piestové čerpadlo s rotujúcim blokom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1887

Dátum: 08.07.1998

Autor: Daněk Jan

MPK: F04B 1/20

Značky: piestové, rotujúcim, blokom, čerpadlo

Text:

...znázomeného na pripojených obrázkoch, kde na obr. .l je znázornený zjednodušený prierez čerpadlem, obr. 2 predstavuje zjednodušený axonometrický pohľad na-hlavu čerpadla z obr. 1 na obr.3 je zakreslenábloková schéma zapojenia injektážnej sústavy na dvqizložkovú injeldážnu zmes. Ďalšou významnou výhodou je relatívne jednoduché konštrukčné usporiadanie čerpadla podľa vynálezu, umožňujúce jeho pomeme ľahkú a lacnú výrobuĽahké prenosné...

Hriadeľová spojka na tandemové spojenie dvoch hydrogenerátorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278659

Dátum: 15.07.1992

Autor: Galba Vladimír

MPK: F03C 1/02, F04B 1/00, F04B 1/20...

Značky: tandemové, spojka, dvoch, spojenie, hydrogenerátorov, hriadeľová

Zhrnutie / Anotácia:

Hriadeľová spojka na tandemové spojenie dvoch hydrogenerátorov, z ktorých základný pozostáva zo skrine, ktorá je z jednej strany uzatvorená zadným vekom a v ktorej je uložený hriadeľ, na ktorom je umiestnený blok valcov s piestami. Hriadeľ je ukončený vonkajším drážkovaním radiálne uloženým vo vnútornom drážkovaní vytvorenom z čelnej strany v náboji, ktorý je otočne uložený v zadnom veku a na ktorom je upevnený vnútorný pracovný člen pomocného...

Axiálny piestový stroj s premenným geometrickým objemom

Načítavanie...

Číslo patentu: 265347

Dátum: 13.10.1989

Autor: Galba Vladimír

MPK: F04B 1/20

Značky: stroj, geometrickým, premenným, objemom, piestový, axiálný

Text:

...vzájomnej polohy zadného veka 33 voči skriňovému plášťu 33spojovacím kanálom 33 vytvoreným vo výkyvnej doske 3 a vyüsťujúcím do druhej pravej ložiskovejdrážky 33 a do druhej ľavej ložiskovej drážky 33. Vo výkyvnej doske 3 je dalej vybmrená jammkprvá pravá ložisková drážka 33 priľahlá k pravému napájaciemu kanálu 3 a cez pravý odporovýkanál 33 prepojená s druhou pravou ložiskovou-drážkou 33 a jednak prvá lavá ložiskovádrážka 33 priľahlá k...

Axiální pístový hydrostatický převodník

Načítavanie...

Číslo patentu: 258089

Dátum: 15.07.1988

Autor: Slavíček František

MPK: F04B 1/20

Značky: převodník, hydrostatický, pístový, axiální

Text:

...do válce 1 (obr.3). Mezaoí kanálek 2 může úetit do epojovaoího otvoru Q válce 1 (obr.2).pri. činnosti převodníku se blok válců ł otáčí a. každý ve leo je atřídavě přlpojován k tlakovému prostoru a ke vatupnímu prostoru u hydrogenerátoru, resp. k odpadnímu prostoru u hydromotoru. Tím je spolu 9 váloem 1, do kterého ústí mazací kanálekv k těmto prostorům atřídavě připojován 1 vstup do mazacího kanálku 1. Při spojení s tlakovým prostorem...

Valivé uloženie výkyvnej dosky axiálneho hydrostatického prevodníka

Načítavanie...

Číslo patentu: 244599

Dátum: 15.01.1988

Autor: Frýdek-místek

MPK: F04B 1/20, F04B 1/26

Značky: axiálneho, výkyvnej, prevodníka, valivé, hydrostatického, uloženie, dosky

Text:

...vonkajší polomer je menší ako úložný polomer kolísky.Výhodou .prevedenia valivého uloženia podľa vynálezu je odstránenie rázov, prenášaných od výkyvnej dosky cez valivé telieska do kolísky, čím sa zníži hlučnosť prevodníka a zvýši životnost niektorých jeho častí bez zvýšených nárokov na presnosť výroby dielcov valivého uloženia.Príklad prevedenia valivého uloženia podľa vynálezu je znázornený na priložených výkresoch, kde na obr. 1 je...

Valivé uloženie výkyvnej dosky axiálneho hydrostatického prevodníka

Načítavanie...

Číslo patentu: 244598

Dátum: 15.01.1988

Autor: Macura Pavel

MPK: F04B 1/26, F04B 1/20

Značky: prevodníka, valivé, dosky, hydrostatického, axiálneho, výkyvnej, uloženie

Text:

...dosky je menší ako vnútorný polomer ložiskověho krúžku, pričom vonkajší polomer ložiskového krúžku, zväčšený o priemer valivého telieska, je väčší, ako polomer valcovej úložnej dráhy kolísky.Výhodou prevedenia valivého uloženia podla vynálezu je odstránenie vybrácií prenášaných od výkyvnej dosky cez valivé telieska do kolísky, čim sa zníží hlučnosť prevod 4níka a zvýši životnost niektorých jeho častí.Príklad prevedenia vialivého uloženia...

Blok valcov axiálneho hydrostatického prevodníka s naklonenou doskou

Načítavanie...

Číslo patentu: 245547

Dátum: 15.12.1987

Autori: Kubelka Vladislav, Mostecký Jioí Akademik

MPK: F04B 1/20

Značky: axiálneho, prevodníka, hydrostatického, doskou, valcov, naklonenou

Text:

...mechanizmom podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom,že v pružnom prítlačnom mechanizme je paralelne s pružinou s axiálnou vôlou umiestnený rozperný element.Pri prítlačnom mechanizme s jednou pružinou umiestnenou v ose bloku valcov je rozperný element tvorený tenk-ostennou kruhovou trubłkou. Pri prítlačnom mechanizme so sadou pružín umiestnených narotačnej ploche súosej s osou rotácie bloku valcov je rozperný element tvorený...