F03D 7/02

Veterná turbína

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7190

Dátum: 01.07.2015

Autor: Branko Igor

MPK: F03D 3/06, F03D 11/00, F03D 7/02...

Značky: turbina, veterná

Text:

...spojené zvislým ramenom, ktoré je rovnobežné so základňou. Zvislé rameno je tiež na jednej svojej strane predĺžené cez spoj s vodorovným ramenom a na tomto predĺžení je umiestnený prijímač energie.Veterná turbína podľa tohto technického riešenia je vyvinutá najmä pre púštne oblasti, horské oblasti a arktické a antarktické krajiny, kde vanú premenlivé a aj silné vetry. Veterná turbína je ekonomicky veľmi výhodná - pri nízkych nákladoch na...

Veterná turbína

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6617

Dátum: 02.12.2013

Autor: Ottmar Martin

MPK: F03D 7/02, F03D 3/06

Značky: turbina, veterná

Text:

...zarážky a otočné hriadele vstupných smerovacích lamiel a dutého hriadeľa rotora. Medzera medzi krídlami vstupného otvoru a vodorovnými plochami musí byť minimálna (nie viac ako jeden milime 10ter), aby sa zabránilo unikaniu zachyteného vetra. Dolná, kruhová, vodorovná oceľová plocha je spevnená a vytvarovaná tak, aby niesla váhu všetkých častí otočného krytu a zároveň sa mohla voľne otáčať okolo nosného hriadeľa na rotujúcich kužeľoch a...

Spôsob prevádzkovania veternej elektrárne za podmienok tvorenia námrazy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18470

Dátum: 24.05.2012

Autor: Jepsen Torsten

MPK: F03D 7/02, F03D 11/00

Značky: spôsob, prevádzkovania, podmienok, veternej, tvorenia, elektrárne, námrazy

Text:

...lopatiek rotora, prekročí prvú hraničnú hodnotu, prechádza vetemá elektráreň do chodu naprázdno so zreteľnezníženým počtom otáčok. Keď je prekročená druhá hraničná hodnota pre množstvo námrazy,zastaví sa vetemá elektráreň úplne. Zastavenie vetemej elektráme sa uskutočňuje po nástupekonkrétneho javu, a to zaznamenaní námrazy na listoch rotora.0012 Základom predloženého vynálezu je teda úloha, adresovať minimálne jeden z problémov uvedených v...

Stacionárne zariadenie na výrobu energie s brzdovým ústrojenstvom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13753

Dátum: 19.12.2009

Autori: Schnurr Bernd, Berger Günter, Buchtala Boris

MPK: F03D 7/02, F03D 7/04

Značky: stacionárne, brzdovým, zariadenie, ústrojenstvom, energie, výrobu

Text:

...ústrojenstva rotora. Pretože sa pre tento prípad určuje vytvárajúci sa vlastnýkmitočet krútiaceho momentu z momentu zotrvačnosti a pevnosti hnacieho ústrojenstva odrotora k brzdovému ústrojenstvu, je možné z toho určiť aj časový interval At, po ktoréhouplynutí môže byť brzdiace ústrojenstvo opäť prevádzkované s plnou záťažou.K tomu vyhodnocuje riadiaci prístroj signály aspoň jedného snímacieho prvku pre registráciu krútiaceho momentu...

Plávajúca veterná elektráreň

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18657

Dátum: 19.10.2009

Autor: Moritz Bertil

MPK: F03D 11/04, F03D 7/02

Značky: veterná, elektráren, plávajúca

Text:

...2007/009 464-A 1 a najmä obr. 1 a 2 V ňom znázornené.0011 Tu bude znázornená a opísaná plávajúca Veterná elektráreň, vo forme samostatného zariadenia súvisiaceho svodnou plochou, a najmä systém na vytvorenie predpokladov navýrobu elektrickej energie 2 prevažujúcej sily vetra a jeho0012 Systém tu uvedeného typu zahŕňa a samostatné, ale mechanicky koordinované pontónová jednotky, ktoré môžu plávať po vodnej ploche, b niekoľko, najmenej dve,...

Vynálezy kategórie «F03D 7/02» v ZSSR.

Spôsob dimenzovania veternej elektrárne

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19081

Dátum: 16.02.2009

Autor: Schröppel Werner

MPK: F03D 7/02, F03D 11/00, F03D 3/06...

Značky: veternej, spôsob, elektrárne, dimenzovania

Text:

...rýchlosť vetra v tým, že na uloženie rotorových listov sa vždy používajú valivé ložiská, ktoré sú optimalizované pre vysokú dynamickú životnosť, v ktorých celková dynamická axiálna únosnosť Cage určená podľa DIN ISO 281 všetkých radov () zúčastnených na prenose sily v axiálnom smere použitého ložiska podľa DlN ISO 281 zodpovedá najmenej 1,5-násobku, výhodne najmenej 1,55-násobku, zvlášť výhodne 1,6-násobku dynamickej axiálnej únosnosti Cam...

Veterná turbína so zvislou osou s riadiacim zariadením a spôsob aerodynamického brzdenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8561

Dátum: 29.01.2008

Autor: Colling Claus

MPK: F03D 7/02

Značky: turbina, zariadením, brzdenia, spôsob, veterná, aerodynamického, riadiacím, zvislou

Text:

...odstredivej sily u veternej turbíny VAWT.Spis US 4,692,095 A obsahuje listy veternej turbíny s pevnými zdvíhacími spoilermi, ktoré normálne vystupujú na vysokotlakovej strane listov a v prípade pohonu vetrom vyčnievajú na nízkotlakovej strane a tým sú veľmi efektívne, aby sa zabránilo príliš vysokej rýchlosti otáčania. Počítač riadi orientáciu zdvíhacích spoilerov a tým udržuje konštantnú rýchlosť otáčania. Pretože i toto riešenie je...

Mazanie zariadenia na nastavenie uhla sklonu listu rotora veternej turbíny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 159

Dátum: 22.08.2002

Autor: Wobben Aloys

MPK: F03D 7/02, F03D 11/00, F03D 1/06...

Značky: zariadenia, listů, sklonu, rotora, nastavenie, mazanie, turbiny, veternej

Text:

...so zreteľom na priložené obrázky.Obrázok l ukazuje priečny rez zariadením podľa vynálezu na otočenie listu rotora ve temej elektrárne voči jej náboju rotora aobrázok 2 ukazuje priečny rez uložením a ozubeným kolesom zariadenia podľa obrázkaObrázok 3 ukazuje pohľad na spodnú stranu valivého ložiskaobrázok 4 ukazuje priečny rez ložiskom a ozubeným kolesom prívodu mazacieho tukuObrázok 1 ukazuje zariadenie 2 na otočenie koreňa 4 listu rotora...

Odstredivý regulátor lopatiek veterného rotora

Načítavanie...

Číslo patentu: 279385

Dátum: 09.04.1997

Autor: Mydla Štefan

MPK: F03D 7/04, F03D 7/02

Značky: veterného, lopatiek, regulátor, rotora, odstredivý

Zhrnutie / Anotácia:

Odstredivý regulátor lopatiek veterného rotora má lomenú páku (10), ktorá je v mieste zalomenia otočne uložená v kotúči (13) pevne spojenom s hriadeľom rotora (1). Jeden koniec lomenej páky (10) je pomocou nastaviteľného spojovacieho ťahadla (7) opatreného guľovými čapmi (6) a (8) spojený s držiakom (5), ktorý je upevnený na otočne uloženej lopatke (2) rotora. Medzi týmto koncom lomenej páky (10) a nábojom rotora (14) je tiež umiestnený tlmič...

Rotor veternej turbíny typu W

Načítavanie...

Číslo patentu: 267356

Dátum: 12.02.1990

Autor: Kalický Alexnader

MPK: F03D 7/02

Značky: turbiny, rotor, veternej

Text:

...na povahu vykonávanej práce, resp. ak je regulácia v koncovom stupni, napr. v hydromotore. Výhody možno zhrnúť ako nízka hmotnosť a prenosnosť veterných agregátov pre dobíjanie batérií tiež pri priemeroch nad 3 metre, nizke materiálové náklady rotora, jednoduché istenie proti nadmernému vetru, výhodné kotvertie nosnej rúry lankami, umožnené kužeľo CS 267 356 Blvým tvarom opísanej plochy rotorom a tým tiež možnosť stavby vysokých...

Bezpečnostní brzda větrného pohonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246239

Dátum: 15.09.1987

Autor: Šopin Viktor Michajlovie

MPK: F03D 7/02

Značky: brzda, větrného, pohonů, bezpečnostní

Text:

...provedení bezpečnostní brzdy podle vynálezu je znázorněn na přiložených výkresech, kde obr. 1 představuje schematícký pohled na větrný pohon, obr. 2 řez sloupem stožáru v místě bezpečnostní brzdy a obr. 3 püdorys bezpečnostní brzdy.Větrný pohon je tvořen vrtulí l nesenou náhonovou hřídelí g, která svým držákem 1 je otočně uložena na stožáru Q. Uložení držáku Q je na sloupu stožáru á provedeno přes pružné vložky É. Náhonová hřídel g...

Zařízení na synchronizaci sklápění listů rotoru svislé větrné turbíny

Načítavanie...

Číslo patentu: 247633

Dátum: 15.01.1987

Autori: Kilian Pavel, Hradil Josef, Kouřil Jan

MPK: F03D 7/02

Značky: větrné, synchronizaci, turbiny, zařízení, listů, svisle, sklápění, rotoru

Text:

...v axonometrickém pohledu.motor svisléhvětrné turbíny obsahuje tři nosné ramena 2, upevnené na hžídíali . uloženém otočné neznázorněným způsobem. Na konci každého nosného ramene g je upevněna vidlice g. V každé vidlici 3 je na čepu i sklopně ve vertikální rovině uložen llstg.Těliätě listů 5 se nalézá pod jejich neznázorněnými osami sklápění, to jevpodć-čepy 1. Kolem hłžídele ł je otočné uložen synchronizační disk g. Na každém listu g je...