F03C

Trojfázový hydromotor-generátor s vnútorným ozubením a axiálnym rozvodom

Načítavanie...

Číslo patentu: 288037

Dátum: 17.12.2012

Autori: Slavkov Ján, Slavkov Juraj

MPK: F03C 2/00, F04C 2/00, F04C 2/063...

Značky: axiálnym, ozubením, hydromotor-generátor, rozvodom, vnútorným, trojfázový

Zhrnutie / Anotácia:

Trojfázový hydromotor-generátor s vnútorným ozubením a axiálnym rozvodom obsahuje tri zostavy priečne delených pastorkov (1) prostredníctvom hlavových plôšok zubov a dvojosových vyvažovacích servomechanizmov (11, 12) letmo uložených v prerušených valcových dutinách (Dd) pravidelne rozmiestnených po obvode statora (2) valcového tvaru s osami rovnobežnými s osou (Z) rotácie systému. Pritom zostavy pastorkov (1) sú v zábere s vnútorným ozubením...

Piestny motor s pohyblivými stenami valca

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20785

Dátum: 15.03.2011

Autor: Tomov Mitko

MPK: F01B 17/02, F01B 1/08, F01B 1/06...

Značky: valca, piestny, motor, pohyblivými, stenami

Text:

...valca v oboch smeroch, čím zvýšenie objemu prevádzkového valca zvyšuje aj prevádzkovú oblasť jeho piestu a naopak.0013 Novinkou tohto patentu je aj tá skutočnosť, že je samostatná inštalácia zhotovená tak,aby pohybovala posuvnými stenami valcov, pričom táto inštalácia využíva časť energie získanej pohybom piestov pre svoju prevádzku, kedy je prevádzka tejto inštalácie založená na vplyve dvoch špeciálne zhotovených spojok, ktoré umožňujú...

Zariadenie na synchronizáciu otáčok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3487

Dátum: 02.05.2003

Autori: Plevan Jozef, Topor Karol

MPK: F03C 2/00, F04B 1/12, F04B 1/24...

Značky: zariadenie, synchronizáciu, otáčok

Text:

...Protiľahlé časti povrchov guliek, vyčnievajúcich z plochého segmentu, môžu zase presne zapadať do im zodpovedajúcich pologuľových jamiek v kruhovej prírube bloku valcov. Tieto obojstranne pologuľove jarnky svojimi celkovými geometrickými parametrami zodpovedajú záberovým pomerom pri styku s guľkarni v plochom segmente. Medzi Výstupný hriadeľ a kruhovú prírubu bloku valcov je výhodne vložený plochý opomý krúžok, zamedzujúci vibráciám...

Hriadeľová spojka na tandemové spojenie dvoch hydrogenerátorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278659

Dátum: 15.07.1992

Autor: Galba Vladimír

MPK: F03C 1/02, F04B 1/20, F04B 1/00...

Značky: spojenie, spojka, hydrogenerátorov, dvoch, hriadeľová, tandemové

Zhrnutie / Anotácia:

Hriadeľová spojka na tandemové spojenie dvoch hydrogenerátorov, z ktorých základný pozostáva zo skrine, ktorá je z jednej strany uzatvorená zadným vekom a v ktorej je uložený hriadeľ, na ktorom je umiestnený blok valcov s piestami. Hriadeľ je ukončený vonkajším drážkovaním radiálne uloženým vo vnútornom drážkovaní vytvorenom z čelnej strany v náboji, ktorý je otočne uložený v zadnom veku a na ktorom je upevnený vnútorný pracovný člen pomocného...

Vynálezy kategórie «F03C» v ZSSR.

Zostava mechanizmu s tlakovou tekutinou a kotúčovej brzdy, ktorá je s ním spriahnutá

Načítavanie...

Číslo patentu: 277907

Dátum: 19.02.1992

Autori: Noel Alain, Perot Marc

MPK: F03C 1/247, F04B 1/10, F04B 1/04...

Značky: tlakovou, mechanizmu, spriahnutá, kotúčovej, ktorá, tekutinou, zostava, brzdy

Zhrnutie / Anotácia:

Zostava mechanizmu s tlakovou tekutinou a brzdy (33), ktorá je s ňou spriahnutá, pričom tento mechanizmus obsahuje vnútorný rozdeľovač (16) tekutiny majúcej komunikačnú plochu (17), vymedzujúcu vo vnútri skrine mechanizmu dva obvodové priestory (41, 42) oddeľované uvedenou komunikačnou plochou (17) a uvedená brzda (33) obsahuje odbrzďovaciu komoru (39). Táto odbrzďovacia komora (39) je v trvalom spojení s obvodovým priestorom (42).

Hydraulický mechanizmus

Načítavanie...

Číslo patentu: 280370

Dátum: 15.09.1991

Autori: Beeson Douglas, Lemaire Gilles

MPK: F04B 1/04, F03C 1/24, F03C 1/04...

Značky: mechanizmus, hydraulický

Zhrnutie / Anotácia:

Hydraulický mechanizmus, motor alebo čerpadlo obsahuje vačku (3), blok (8) uložený otáčavo vzhľadom na vačku (3), skupinu valcov (10) vytvorených v bloku (8), skupinu piestov (11) uložených každý klzne vnútri jedného valca (10) v smere osi (26) posunu piesta, skupinu valčekov (23) na valivé opretie piestov (11) na vačke (3), pričom každý valček je uložený na jednom pieste (10) otáčavo okolo osi (25) valčeka (23), kolmej na os (26) posunu piesta...

Prívod kvapaliny do stredove výkyvného priamočiarého hydromotora

Načítavanie...

Číslo patentu: 261670

Dátum: 10.02.1989

Autor: Brindziar František

MPK: F03C 1/08

Značky: přívod, hydromotora, priamočiareho, kvapaliny, středové, výkyvného

Text:

...spojený s pravým výstupným otvorom. Ľavý a pravý otvor je súosi s ľavým a pravým čapom.Výhodou prívodu kvapaliny do stredové výkyvného priamočiareho hydromotora podľa vynálezu je V tom, že čapy kývania hydromotora tvoria pohyblivü časť otočnéhyoprevádzača a cez kanály V objimke je vedená kvapalina do výstupnýoh otvorov na objímke, ktoré je snadné spojiť potrubim s otvormi zasúvania a vysúvania piestnice.Na priloženom obrázku je na obr. 1...

Viskohydraulický generátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 243995

Dátum: 01.07.1988

Autori: Kienzle Frank, Kaiser Ado

MPK: F03C 2/00

Značky: viskohydraulický, generátor

Text:

...kapaliny při konstantní frekvenci otáčení rotoru a při konstantním geometrickém objemu viskohydraulického generátoru. Proměnným parametrem určujícím velikost proudu kapali ny je její viskozita, která je závislá na teplotě kapaliny. Další výhodou řešení je tichý chod.Příklad možného uspořádání je na obr. 1 a 2, kde 1 je stator a g je rotor generátoru. V sacím kanále 3 je Vestavěný elektrické topné těleso 5. Potenciometr 5 umožňuje řídit...

Volumetrické zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 244657

Dátum: 15.04.1988

Autor: Cereda Enzo

MPK: F03C 1/04

Značky: volumetrické, zařízení

Text:

...opatřene opěrnýmí prvky. U příkladu provedení podle obr. Y, 2 jsou horní okraje hlavy A., (piatu vytvoreny jako opěrné müatky L 2, 29. U příkladu provedení podle obr. 3 je hlava 1, poprípadě (piatu opotřeno náatavcem A ve tvaru čepu, uloženým ve vodloí dutín za bloku l válců. Podle směru sklonu kotoučové vačky z vzhledem k podélné one radiálního vývrtu 1, popřípadě podle šípky znázorněného úhlu L, oddaluje se opěrná plocha 23, jednoho...

Axiální rozvaděč radiálního hydromotoru nebo čerpadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 242121

Dátum: 01.02.1988

Autori: Vítek Olin, Hlavonik Jaroslav, Kamenec Jaroslav

MPK: F03C 1/04

Značky: axiální, rozvaděč, radiálního, hydromotoru, čerpadla

Text:

...V tělese l rozvaděče je vytvořena první tlakové komora la s prvním ústím gg a druhá tlakové komora gs druhým ústím gg, přičemž tyto tlakové komory lg, g jsou vzájemné odděleny přítlačným kotoučem Q a vzájemné utěsněny těsnicím kroužkem łí. V pevné rozváděcí desce § je vytvořena soustava rozváděcích kanálů gą zajišřující přívod pracovní kapaliny do válců gg.V prvním čele gg rozváděcího kotouče 5 (víz obr. 2 až 4) jsou provedena dvě...

Kulisový hydromotor

Načítavanie...

Číslo patentu: 253948

Dátum: 17.12.1987

Autor: Koreis Josef

MPK: F03C 2/08

Značky: kulisový, hydromotor

Text:

...na venci u hydromotorov s dvojitým ozubením. Kulisa zväčšuje radiálne rozmery hydromotora iba v jednom mieste obvodu, kde je umiestnený klzný kameň a výrobná náročnost klzného kameňa s vodiacou drážkou je menšia ako výrobná náročnosť cykloidného ozubenia.Na pripojených výkresoch je znázornený príklad prevedenia kulisového hydromotora podľa vynálezu, kde je na obr. 1 usporiadanie mechanizmu kulisového hydromotora v priečnom reze rovinou II-II...

Kulisový hydromotor s rotujúcou skríňou

Načítavanie...

Číslo patentu: 253947

Dátum: 17.12.1987

Autor: Koreis Josef

MPK: F03C 2/08

Značky: rotujúcou, skríňou, kulisový, hydromotor

Text:

...bez protilaku, vytvorí sa pôsobením tlaku kvapaliny v polovine zubových .medzier sila,ktorá pootočí planétu 3 s kulisou 7 okolo čapu 8. Súčasne sa pootoči aj excentér 2 na nosnom hriadeli 1 a o rovnaký uhol sa pootočí tiež smer výslednice hydraulických síl. Nakoľko pri pootočeni planéty 3 vznikne odvaľovanie v cykloidnom ozubení, pootočí sa aj veniec 4 a to tak, že pri pootočeni excentra 2 o celú jednu otáčku sa veniec 4 pootočí o jednu...

Kombinovaný regulačný obvod tlakovej regulácie hydromotora

Načítavanie...

Číslo patentu: 242518

Dátum: 15.11.1987

Autori: Gvozdjaková Anna, Jantovie Jozef, Vavrík Milan, Bahidský Karol

MPK: F03C 1/06

Značky: regulačný, tlakovej, obvod, regulácie, hydromotora, kombinovaný

Text:

...dosky,reaguje na zmeny regulovanej veličiny, t. j. tlaku hydromotora s malým tázovým posunom, čo zabezpečuje rýchlosť, stabilitu a kvalitu regulačného procesu. .Na pripojenom výkrese je schematicky znázornený príklad prevedenia kombinovaného regulačného 0-bvodu tlakovej regulácie hydromotora podľa vynálezu.Kombinovaný regulačný obvod tlakovej regulácie hydromotora pozostáva z prvéhoservovalca 9, v. ktorom je uložený prvý servopiest 1...

Zapojenie regulačného obvodu pre riadenie geometrického objemu hydromotora

Načítavanie...

Číslo patentu: 244330

Dátum: 15.11.1987

Autori: Mosler Robert, Alexa Metodij, Kubinka Jioí

MPK: F03C 1/06

Značky: obvodů, objemu, geometrického, regulačného, zapojenie, hydromotora, riadenie

Text:

...spojený s výkyv 4nou doskou 18, s ktorou je nlechanicky spojený tiež druhý servopiest 17 uložený v druhom servovalci 4. Prvý servopiest 16 je opretý o pružinu 5 umiestnenú v prvom servovalci 3, ktorý je cez prvé nízkotlakové vedenie 6 napojený na externý prívod tlaku. Druhý servovalec 4 je cez druhé nizkotlakové vedenie 12 napojený na výstup prvého tlakového ventila 11, ktorého vstup je cez tretie Vysokotlakové vedenie 19 a prvý...

Rotační hydrostatický stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 235776

Dátum: 01.12.1986

Autor: Štěpánek Miloš

MPK: F03C 2/00

Značky: rotační, hydrostatický, stroj

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rotačního hydrostatického stroje se týká oblasti pohonů o širokém rozsahu otáček. Stroj je tvořen statorem a oběžnou dráhou kruhového tvaru a excentricky umístěným rotorem s výsuvnými křídly. Křídla jsou přitlačována k oběžné dráze a jsou otočně uložena na čepu. V místě největšího objemu mezi rotorem a statorem jsou upraveny kanály pro napájení tlakovým médiem.

Závěr pracovního válce radiálního hydromotoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 230164

Dátum: 15.09.1986

Autori: Albrecht Zbyněk, Vočka Miroslav, Benža Dušan

MPK: F03C 1/04

Značky: hydromotoru, válce, závěr, radiálního, pracovního

Zhrnutie / Anotácia:

Závěr pracovního válce radiálního hydromotoru, vyznačující se tím, že v pracovním válci (1) je uloženo víko (2), opatřené na obvodě těsněním (3), a opírající se svou vnější válcovou plochou (5) o vnitřní válcovou plochu (6) vnějšího prstence ( 7), upraveného na vnější válcové části (8) rámu hydromotoru (9), přičemž protilehlou stranou (10), opatřenou soustředným válcovým vybráním (11) se opírá o pružinu (12) uloženou v pístu (13).

Zapojenie pre synchronizáciu pohybu jednostranných priamočiarych hydromotorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 229524

Dátum: 15.08.1986

Autor: Makovíni Peter

MPK: F03C 1/02

Značky: hydromotorov, priamočiarych, zapojenie, pohybu, jednostranných, synchronizáciu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka synchronizácie pohybu jednostranných priamočiarych hydromotorov. Podstata vynálezu je v tom, že k pracovným jednostranným priamočiarym hydromotorom je pripojený synchronizačný jednostranný priamočiary hydromotor tak, že vnútorný priestor synchronizačného jednostranného priamočiareho hydromotora, v ktorom sa pohybuje piestnica, je napojený na vnútorný priestor jednoho pracovného jednostranného priamočiareho hydromotora, v ktorom...

Zařízení pro pohon průmyslového robota

Načítavanie...

Číslo patentu: 230797

Dátum: 01.04.1986

Autori: Urban Bedřich, Chmela František, Souček Pavel, Chvála Břetislav

MPK: F03C 1/26

Značky: průmyslového, pohon, robota, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je opatřeno otočným stojanem, poháněným rotačním motorem. Otočný stojan nesoucí spodní kyvné rameno, je valivě uložen na vnějším obvodu rámu pomocí radiálně-axiálního ložiska. Otvorem tohoto ložiska prochází přímočarý hydromotor připojený k páce ramene. Pístnice tohoto přímočarého hydromotoru je opatřena rotačním rozvoden pro přívod energie k dalšímu přímočarému hydromotoru, propojenému s horním ramenem.