F03B 5/00

Dvojčinná precesná turbína

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6944

Dátum: 04.11.2014

Autor: Hanes Milan

MPK: F03B 5/00

Značky: precesná, dvojčinná, turbina

Text:

...priklonený k protiľahlej vnútomej stene statora l.Vo výhodnejšom vyhotovení je guľový kĺb 1 Q a pružný hriadel 11 nahradený kardanovým kĺbom alebo homokinetickým kĺbom tak, aby prichytenie umožňovalo precesný pohyb a súčasne prenos krútiaceho momentu rotora 5 na hriadeľ 5.V inom výhodnom vyhotovení má stator 1 taký tvar, keď je vnútomý priemer statora 1 v mieste odvaľovania rotora 5 s jedným koncom menší ako priemer statora l V mieste...

Odvaľovací tekutinový stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 282446

Dátum: 31.12.2001

Autori: Sedláček Miroslav, Hostin Stanislav

MPK: F03B 5/00

Značky: odvalovací, tekutinový, stroj

Zhrnutie / Anotácia:

Stroj pozostáva zo zásobníka (1) tekutiny, ktorý je vybavený prítokom (2) a najmenej jednou výstupnou dýzou (3). V oblasti výstupnej dýzy (3) je na pridržovacom zariadení (4) uložený najmenej jeden rotor (5) tvorený telesom rotačného tvaru. Rotor (5) má objem rozdelený rovinou (6) najväčšieho priemeru na dve časti (9, 10) s rozdielnou veľkosťou, pričom prvá časť (9) rotora (5), privrátená k výstupnej dýze (3), má väčší objem než druhá časť (10)...

Guľová vodná turbína

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1071

Dátum: 10.01.1996

Autor: Sedláček Miroslav

MPK: F03B 13/24, F03B 5/00

Značky: turbina, vodná, guľová

Text:

...osi gule turbíny. Pevná os gule turbíny vyčnieva svojim voľným koncom nad hladinu vody V komore turbíny, kde je uchytená v závesnom zariadení. Závesné zariadenie fixuje pevnú os gule turbíny pozdĺžne nad stredom vstupného priemeru dýzy turbíny a zároveň zabezpečuje prostredníctvom pevnej a pružnej osi gule turbíny výšku gule turbíny V dýze turbíny tak, že stred gule turbíny sa nachádza približne v strede vstupného priemeru dýzy turbíny....

Bezlopatková turbína

Načítavanie...

Číslo patentu: 262707

Dátum: 14.03.1989

Autor: Šenk Jaroslav

MPK: F03B 5/00

Značky: bezlopatková, turbina

Text:

...jinou polohu přívodní trysky a obr.5, 6 a 7 znázorňují jiné možné tvary oběžného kola turbíny.Podle obr.1 a 2 je oběžné kolo 1, které tvoří duté rotační tčleso s hladkou vnitřní plochou g, spojeno pomocí tyčí Ž s nábojem 3 upevněným na hřídeli Ž. K čelní ploše Q oběžného kola 1 je tečně uspořádána tryska 1 přívodu pracovní látky §, která svírá s čelní plochou Q dutého rotačního tělesa úhel áv rozmezí od nuly do 15 °. Na čelní...