F03B 3/12

Rotačný generátor mechanickej energie získanej z pomaly plynúcich médií – I.

Načítavanie...

Číslo patentu: 288091

Dátum: 30.05.2013

Autori: Balara Alexander, Balara Milan

MPK: F03B 7/00, F03B 3/12

Značky: energie, plynúcich, pomalý, rotačný, získanej, médií, generátor, mechanickej

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na získavanie mechanickej energie z pomaly plynúcich médií vyznačujúce sa tým, že v prúde pretekajúceho média (13) sú umiestnené otočné plochy (12), v ktorých sú upevnené hriadele (9), ktoré sú uložené v horných ložiskách (10) a spodných ložiskách (7) otočných rámov (11). Každý z hriadeľov (9) je pripojený k prevodovému mechanizmu (8), ktorý je súčasne pripojený k puzdru (3) horného ložiska (10) vonkajšieho rámu (1). Puzdrom (3)...

Vodná závitovková turbína

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19308

Dátum: 13.12.2012

Autor: Albrecht Walter

MPK: F03B 3/12

Značky: závitovková, vodná, turbina

Text:

...sú pozdĺž vodnej závitovkovej turbíny umiestnené, výhodne v pravidelných intervalových vzdialenostiach. Pri veľmi dlhé krycej rúrke je potom možné použit po celej dĺžke rúrky niekoľko takýchto remeňov, vďaka čomu je krycia rúrka chránená proti ohybe a je možné realizovať dlhé, štíhle konštrukcie.0010 Na základe ďalšej charakteristiky vynálezu sa počíta s tým, že na krycej rúrke budú umiestnené zariadenia na vedenie remeňa / remeňov, ako napr....

Vrtuľa pre hydraulické stroje, hydraulický stroj vybavený takouto vrtuľou a metódy zmontovania takejto vrtule

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16021

Dátum: 31.05.2012

Autori: Beaulieu Sébastien, Sabourin Michel

MPK: F03B 3/12, F04D 13/06

Značky: vrtule, vrtuľa, stroje, hydraulický, stroj, vrtuľou, vybavený, metody, takejto, zmontovania, takouto, hydraulické

Text:

...ked je počet lopatiek nepárny. Navyše stiahnuté prstence nevyhovujú pre hlavy malých rozmerov. Vdôsledku toho rozmery vrtule sú relativne veľké, čo penalizuje účinnosť vrtule a jejhydraulický stroj obsahujúcu hlavu ako stredový monoblok, na ktorý sú primontovanélopatky. Každá lopatka je pevne spojená s prírubou avonkajší povrch hlavy je vybavený osobitnými zónami pripravenými pojať tieto príruby. Pre pripevnenie prírub k hlave sú použité...

Rotačný generátor mechanickej energie získanej z pomaly plynúcich médií – III.

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5970

Dátum: 05.12.2011

Autori: Balara Alexander, Balara Milan

MPK: F03B 3/12, F03B 7/00

Značky: rotačný, plynúcich, generátor, získanej, pomalý, médií, mechanickej, energie

Text:

...plynúcich vôd ide vo svetovom meradle o cca 70 pohybujúcich sa vodných más. Zariadenie je vhodné pre Vnútrozemská toky, ale aj pre Využitie morských prúdov, prílivov a iných prietokov. Môže pracovať na dne tokov, ale aj tesne pod hladinou na príslušnom plavidle. Nevyžaduje rýchly prietok, ani turbíny či priehrady. Vystačí si aj s prúdením pod 3,5 krn/hod (napr. 2.5 km/hod), čím umožňuje využiť dosiaľ nečerpaný hydroenergetický potenciál...

Hydraulický stroj zahŕňajúci prostriedky na vstrekovanie prúdu odobratého z hlavného prúdu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13455

Dátum: 23.07.2008

Autori: Mazzouji Farid, Traversaz Monique

MPK: F03B 11/04, F03B 1/04, F03B 11/00...

Značky: odobratého, prostriedky, hlavného, stroj, hydraulický, vstrekovanie, zahŕňajúci, prúdu

Text:

...medzi vstupným otvorom 22 a výstupným otvorom 24, 26. Vstupné otvory 22 potrubí sú umiestnené v blizkosti homého konca 8 Iopatky 6 tak, aby odobrali prúd zhlavného prúdu E nad Iopatkou. Výstupné otvory 24, 26 potrubí sú upravené na vstrekovanie odobratého prúdu na bočné steny Iopatiek 6 v blizkosti horného konca 8 a/alebo dolného konca 10 Iopatky 6. Učinkom odobratého a potom vstrekovaného prúdu sa lokálne meni hlavný prúd E a tým sa...

Koleso Francisovho typu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13338

Dátum: 02.10.2003

Autori: Couston Michel Henri, Bazin Daniéle

MPK: F03B 3/12

Značky: francisovho, koleso

Text:

...Koleso 1 znázornená na obrázkoch 2 až 4 má identické Iopatky 2 rozmiestnené okolo stredovej osi otáčania X-X kolesa 1. Homá časť kolesa 1 je vybavená hornou časťou 3, zatiaľ čo spodnú,radiálnu a vonkajšiu časť |opatiek 2 Iemuje obvodový pás 4.0014 Nábehová hrana Iopatky 2 je označená 21. Jej odtoková hrana je označená 22. Stredové vlákno 23 Iopatky 2 je detinované ako krivka, ktorá je v každom priečnom priereze Iopatky umiestnená v rovnakej...

Dekoračná fontána s vlastným obehom vody

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2953

Dátum: 11.09.2001

Autor: Fraňo Pavel

MPK: E03B 9/20, F03B 3/12

Značky: fontána, vlastným, obehom, dekoračná

Text:

...jje zo zásobníka vody Q cez prívodné potrubie g privádzaná voda do prívodnćho žľabu Í opatreného v spodnej časti otvorom, cez ktorý vyteká na tangenciálne usporiadané lopatky Z lopatkového kolesa il uchýteného do neznázomeného rámu. Voda vytekajúca z prívodnćho žľabu 3 na tangenciálne usporiadané lopatky 7 lopatkového kolesa g uvedie lopatkové koleso do pohybu. Je výhodné ak sú tangenciálne lopatky Z usporiadané tak, že každá...

Zariadenie na pohon pomalybežiaceho mechanizmu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278121

Dátum: 17.12.1991

Autori: Štěpánek Miloš, Heřman Antonín

MPK: F03B 3/12, F03B 7/00

Značky: pomalybežiaceho, mechanizmu, zariadenie, pohon

Zhrnutie / Anotácia:

Na nosnej konštrukcii (8) je rotačne uložené lopatkové vodné koleso (7), spojené s hnacím hriadeľom (12), na ktorého lopatky (9) je smerovaný výstup výtlačného potrubia (5), pripojeného opačným koncom na výstup obehového čerpadla (4), spojeného s pohonným motorom (3), pričom na vstup obehového čerpadla (4) je pripojené sacie potrubie (2), ústiace opačným koncom do zbernej nádrže (1).

Lopata oběžného kola čerpadlových turbín

Načítavanie...

Číslo patentu: 265631

Dátum: 14.11.1989

Autori: Sedlák Jan, Špidla Jan, Seďa Bohuslav

MPK: F03B 3/12

Značky: turbin, čerpadlových, lopata, oběžného

Text:

...vstupní hrany lopaty oběžného kola, xT a yT značí souřadnice bodu, v němž je tečna k obrysu průřezu na sací straně lopaty oběžného kola rovnoběžná s kladnou osou 5 kartézského souřadnicového systému, přičemžkde tmax značí největší tlouštku lopaty oběžného kola.Oběžné kolo s lopatami podle vynálezu má při čerpadlovém chodu stroje větší bezkavitač~ ní oblast, čímž se snižuje jeho kavitační opotřebení, prodlužuje se jeho životnost jakož i...

Oběžné kolo pro Francisovy turbíny a odstředivá čerpadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 262885

Dátum: 11.04.1989

Autori: Maňas Josef, Červený Josef

MPK: F04D 29/22, F03B 3/12

Značky: oběžné, francisovy, turbiny, čerpadla, odstredivá

Text:

...krátké životnosti jsou znečně nerentabilní, zatímco diskové ztráty se snižují pomocí různých převážně zavzdušňovacích apd.zařízení, jejichž pořizovací a provozní náklady nepříznivě ovlivňují hospodárnost příslušného vodního díla.Výše uvedené nevýhody odstraňuje oběžné kolo podle vynálezu,jež je kromě obvyklých vnitřních lopat, umístěných mezi nábojem a věncem, opatřeno též vnějšími lopatami, jednostranně vetknutými do věnce z jeho vnější...

Oběžné kolo pro Francisovy turbíny a odstředivá čerpadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 257347

Dátum: 15.04.1988

Autor: Červený Josef

MPK: F03B 3/12

Značky: francisovy, turbiny, odstredivá, čerpadla, oběžné

Text:

...trpí častými poruchami.Výše uvedené nevýhody se nevyskytují u oběžného kola podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že průměr věnce DV tohoto ko 1 a~- případně i průměr jeho náboje DN - je menší než vnější průměr lopat oběžného kola D 0.Zmenšením průměru věnce DV případně i průměru náboje DN oběžného kola vůči vnějšímu průměru lopat tohoto kola D se velmi podstatné sníží disková ztráta príslušného vodního0 stroje, jak je patrno ze...

Reiffensteinova diagonální turbína

Načítavanie...

Číslo patentu: 244202

Dátum: 15.12.1987

Autor: Slavík Vlastimil

MPK: F03B 3/12

Značky: turbina, reiffensteinova, diagonální

Text:

...celá plače od vstupníàxhrsny na tlakové straně po výstupní hranu na-secí straně a to na tlakové straně polonłrau R z 0,663 .. DS, kde DS je střední průměr oběžnáho kola, s na sací straně poloněm R 2 z R t. kde j, je tlouäřka lopstky oběžného kola.Výše uvedené zakłivení pevných lopstek oběžněho kola umožňuje vyrábät je s plechu prosn tým a poměrně levným ekružením, přičemž jejich odcłąylky od ídeálního (teeretiokéhoytvam jsou zcela nepatmá...

Způsob výroby lopatek oběžného kola průtočné vodní turbíny

Načítavanie...

Číslo patentu: 248546

Dátum: 12.02.1987

Autori: Záruba Libor, Machek Petr, Holata Miroslav, Cink Miroslav

MPK: F03B 3/12

Značky: lopatek, oběžného, vodní, výroby, turbiny, průtočné, způsob

Text:

...rovnající se požadované délce lopatky, jejichž vnější strany se obrobí na tvar části válcové plochy o poloměru zakřivení menším, než je poloměr zakřivení vnitřní strany lopatky.Výhodou řešení podle vynálezu je zjednodušení vlastní vjroby lopatek za použití běžné technologie soustružením při zachování přiznivých hydraulických poměrů v mezilopatkovém kanále a vysoké účinnosti turbiny. Tím bude umožněna snadné a ekonomicky výhodná malosěriová...