F03B 17/06

Plávajúce vodné koleso, najmä ako multifunkčný generátor energie

Načítavanie...

Číslo patentu: 288244

Dátum: 29.12.2014

Autor: Müller Vladimír

MPK: E02B 9/02, F03B 17/06, F03B 7/00...

Značky: generátor, multifunkčný, plávajúce, najmä, energie, vodné, koleso

Zhrnutie / Anotácia:

Plávajúce vodné koleso, najmä ako multifunkčný generátor energie, pozostáva z dutého vodného kolesa (1) s ukotvením (2) a strojovne (3). Vodné koleso (1) tvorí valcový plášť (4) s vekami (5). Po vonkajšom obvode je osadená sústava lopatiek (6), po vnútornom obvode je osadený vnútorný ozubený veniec (13). Osou prechádza stredový hriadeľ (7), uložený na dvojici ložísk (8). Na závesoch (10) je otočne uložený hriadeľ (11) s pastorkom (12)...

Zariadenie turbogenerátora na výrobu energie pri dopĺňaní zvodnenej vrstvy a spôsob s tým spojený

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17880

Dátum: 27.07.2011

Autori: Perez Garcia José Miguel, Perez Garcia Mario, Perez Martinez José María

MPK: F03B 13/06, F03B 11/00, F03B 13/00...

Značky: spôsob, energie, vrstvy, výrobu, zariadenie, dopĺňaní, zvodnenej, spojený, turbogenerátora

Text:

...vrstvy.0009 Zistilo sa, že existuje niekoľko nedostatkov týkajúcich sa najmä použitia zariadeni turbogenerátorov tohto typu na umelé dopĺňanie zvodnenej vrstvy, keďže hlavným cieľom uvedených dokumentov sú zariadenia s malými rozmermi, ktoré nezabrañujú vzniku pretlaku pri takom špeciñckom použití,akým je dopĺňanie zvodnenej vrstvy, ako aj to, že tieto zariadenia nemajú systém ovládania, ktorý by umožňoval používateľovi ovládať toto...

Lopatkové vodné koleso

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3675

Dátum: 02.12.2003

Autori: Křivánek Ladislav, Čihák Oldřich

MPK: F03B 17/06

Značky: koleso, vodné, lopatkové

Text:

...účinnosti prispieva i to, že natáčaniu tvarovaných lopatiek do pracovnej polohy pomáha hydrostatický vztlak vody, ktorýje úmerný veľkosti objemu lopatky a naopak, ku sklopeníu lopatky do nepracovnej polohy aktívne pomáha jej hmotnosť.Prehľad obrázkov na výkrese Na priloženom výkrese je schematicky znázomené prí kladné uskutočnenie lopatkového vodného kolesa podľa tohto technického riešenia.Lopatkové vodné koleso je zostavené z valcového...

Priamprietoková vodná turbína s otáčavými obežnými lopatkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 249881

Dátum: 15.04.1987

Autor: Petráš Anton

MPK: F03B 17/06

Značky: vodná, lopatkami, turbina, otáčavými, oběžnými, priamprietoková

Text:

...vodná turbína ,podľa vynálezu má jednoducho konštrukčne vyriešený spôsob regulácie chodu turbíny .a spôsob reverzácie chodu turbíny, pretože pre dosiahnutie regulácie a reverzácie chodu takéihoto »druhu turbíny nie je potrebné použit navyše regulačná motory na obežných lopatkách, z čoho vyplýva, že dosiahnutý účinok v porovnaní so známymi porovnateľnými turbínami je lacnejším spôsobom..priklad prevedenia prlamoprietokovej...