F03B 17/00

Zariadenie na využitie prúdenia plynov a kvapalín

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5525

Dátum: 07.09.2010

Autori: Šilhavý František, Milata Milan

MPK: F03B 17/00, F03D 3/00, F03D 11/00...

Značky: plynov, kvapalín, prúdenia, zariadenie, využitie

Text:

...do značnej miery odstraňuje zariadenie na využitie prúdenia plynov a kvapalín ktoré využíva kinetickú energiu prúdu plynu alebo kvapaliny a prevádza ju na otáčavý pohyb určený na pohon rôznych zariadení, najmä na výrobu elektrickej energie.Podstata tohto technického riešenia je v zariadení ktoré pracuje na princípe odporu obtekaného telesa. Doska nastavená kolmo na smer prúdenia má podstatne vyšší koeficient odporu (Cx) ako doska...

Zdroj elektrickej energie pre systémy diaľkového riadenia a odpočtu tepla a vody

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5512

Dátum: 07.09.2010

Autor: Lošťák Jan

MPK: H02J 7/00, F03B 17/00

Značky: elektrickej, energie, odpočtu, systémy, zdroj, tepla, riadenia, diaľkového

Text:

...je nasledujúci. Pretekajúca voda roztáča vodnú turbínu, ktorá uvádza do pohybu rotor s permanentnými rnagnetrni. Meniace sa magnetické pole následne indikuje V indukčných cievkach elektrický prúd. Regulovaním prietoku vody vodnou turbínou je možné získať požadovaný elektrický výkon. Takto vyprodukovaná elektrická energia sa ukladá do integrovanej batérie. Z integrovanej batérie sú potom napájané pripojené zariadenia ako komunikačné moduly a...

Spôsob pohonu a pohonná jednotka, najmä pre elektrický generátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 285755

Dátum: 25.06.2007

Autori: Kováčik František, Kováčik Štefan, Kováčik Peter

MPK: F03B 17/00

Značky: pohonná, generátor, spôsob, elektricky, jednotka, pohonů, najmä

Zhrnutie / Anotácia:

V pneumaticko-hydraulickej tlakovej uzavretej sústave sa jednorazovo vyvolaným tlakom p plynu nad hladinou pracovnej kvapaliny a s podporou hydrodynamického pôsobenia pracovnej kvapaliny, vyvolaného budiacim zariadením, medzi hydraulickým vstupom a výstupom dutého telesa nad hladinou pracovnej kvapaliny spôsobuje jej neustály výtok z hydraulického výstupu dutého telesa pôsobiaci na záberové prostriedky hydraulickej turbíny. Pohonná jednotka,...

Zariadenie a elektráreň na výrobu regeneratívnej a obnoviteľnej energie z vetra

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7863

Dátum: 28.12.2006

Autor: Hamann Georg

MPK: F03B 17/00, F03D 3/00

Značky: výrobu, energie, elektráren, obnoviteľnej, vetra, zariadenie, regeneratívnej

Text:

...použiteľné zariadenie na výrobu regenerativnej a obnoviteľnej energie z vetra, ktoré okrem toho vykazuje obzvlášť vysokúúčinnosť aj pri rôznej dostupnosti vetra.Dalej ma byť tiež zodpovedajucím spôsobom navrhnutá elektráreňz takých zariadení, konštruovateľná na spôsob modulov.Zariadenie na výrobu regenerativnej a obnovitelnej energie z vetra podľa vynálezu zahrnuje aspoň jeden generátor na výrobu elektrickej energie a hnací hriadel, spojený s...

Zariadenie a súprav pre výrobu regeneratívnej a obnoviteľnej energie z vody

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7583

Dátum: 28.12.2006

Autor: Hamann Georg

MPK: F03B 17/00

Značky: výrobu, zariadenie, energie, regeneratívnej, obnoviteľnej, súprav

Text:

...ktoré sa aspoň čiastočne rozkladajú vo vode prúdiacej okolo a môžu byť touto vodou uvádzané do otáčania,pričom tieto lopatky sú usporiadané pozdĺž hnacieho hriadeľa a presadeno voči sebe navzájom. Na konci hnacieho hriadeľa saodoberá kinetická energia. Lopatky sú pritom tuhé a tam upevnené vofixnom uhle voči hnaciemu hriadeľu. Dosíahnuteľná účinnost tohto zariadenia pri premene kinetickej energie z okolo prúdiacej vody jeÚkolom...

Vynálezy kategórie «F03B 17/00» v ZSSR.

Elektráreň

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4039

Dátum: 02.10.2002

Autor: Hilleke Bent

MPK: F03B 17/00, F03B 7/00

Značky: elektráren

Text:

...a jedinečnou črtou vyhotovenia podľa tohto vynálezu, pomocou ktorého je vyhotovenie dosiahnuté, je fakt, že elektráreňobsahuje vodiacu časť čepelí pre každú čepeľ, ktorá smeruje obvykle radiálne a slúži na usmerňovanie príslušnej čepele a obsahuje prostriedky na pretáčanie čepele takým spôsobom vo vodiacej časti čepele, že jej okrajová vonkajšia hrana opisuje uzavretú časť počas každého otočenia rotora, uvedená časť opisovaná čepeľami má...

Jednotný energetický blok

Načítavanie...

Číslo patentu: 279395

Dátum: 10.09.1997

Autori: Zeman Ivan, Minařík Jaroslav, Zeman Ludovít, Zeman Fridrich

MPK: F03G 6/06, F03B 13/00, F03B 17/00...

Značky: energeticky, jednotný

Zhrnutie / Anotácia:

Jednotný energetický blok umožňuje vzájomnú premenu energie tlakového plynu, energie tlakovej kvapaliny, mechanickej a elektrickej energie. Jednotný energetický blok pozostáva z hydraulického okruhu (H), generátora pneumatického a hydraulického tlaku (2) a pneumatického okruhu (P). Hydraulický okruh je zložený z prívodného a odvodného potrubia, točivého hydraulického stroja (3), elektrického generátora (4) a beztlakovej kvapalinovej nádrže...

Hydropneumatický vodní stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 258125

Dátum: 15.07.1988

Autor: Kenderi Tibor

MPK: F03B 17/00

Značky: hydropneumatický, stroj, vodní

Text:

...vhodném místě povrchového toku, například řeky, je ~v dostatečně zpevněném podloží 33 zakotlvenou těleso jezu, ve kterém je podle vynáIlezu vytvořena nejméně jedna svislá vnitřní šachta 1. Z půldorysného pohledu na obr. 2 je patrné, že v tělese jezu může být vedl-e sebe uspořadáno více takových svislých vnitřnich ša-chet 1, čímž lze z voclního str-ojje podle Vynálezu sestavlt komplexní zařízem. Vlastní těleso jezu může sestávat z...