F02P

Systém na meranie zapaľovacích kriviek spaľovacích motorov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6822

Dátum: 02.07.2014

Autori: Puškár Michal, Bigoš Peter

MPK: F02P 17/06

Značky: spalovacích, motorov, meranie, systém, kriviek, zapalovacích

Text:

...motora, ktorú je možné získať porovnaním naprogramovanej a reálnej krivky.Prehľad obrázkov na výkresochNa obr. l je blokovo znázomený zapaľovací systém spaľovacieho motora a systém na meranie zapaľovacích kriviek spaľovacích motorov. Hlavné funkčné väzby a smer signálu medzi jednotlivými časťami sú znázomené spojnicami a šípkami.Systém na meranie zapaľovacích kriviek l spaľovacích motorov bol spojený so zapaľovacím systémom z...

Zapaľovací stupeň na spaľovacie motory

Načítavanie...

Číslo patentu: 283436

Dátum: 24.06.2003

Autori: Meinders Horst, Schleupen Richard

MPK: F02P 9/00, F02P 3/04, F02P 3/055...

Značky: motory, stupeň, zapalovací, spaľovacie

Zhrnutie / Anotácia:

Zapaľovací stupeň s Darlingtonovým zapojením tranzistorov je vyrobený s budiacim tranzistorom (T2) a s výkonovým tranzistorom (T1), ktoré tvoria dvojstupňové Darlingtonove zapojenie tranzistorov (T1, T2) a na strane kolektora sú spojené so zapaľovacou cievkou (1). Paralelne s prechodom báza - emitor Darlingtonovho zapojenia tranzistorov (T1, T2) je usporiadaný prechod kolektor - emitor skratového tranzistora (T3). Darlingtonove zapojenie...

Postup pre reguláciu parametrov zapaľovania zapaľovacej sviečky pre spaľovací motor

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5234

Dátum: 19.07.2002

Autor: Metzelard Olivier

MPK: F02P 3/02, F02P 17/12, F02P 3/00...

Značky: reguláciu, zapaľovania, sviečky, spalovací, motor, parametrov, zapaľovacej, postup

Text:

...vinutí zníži na nulu. Tieto príkazy otvorenia azatvoreniaspínača sa vykonávajú opakovane, aby sa získal elektrický oblúk, ktorého intenzita bude klesať v čase.0011 Týmito opatreniami je možné nastaviť parametre tohto zapaľovacieho zariadenia (trvanie elektrického oblúku na elektródach sviečky,napätie aplikovateľné na sekundárne vinutie) iba pre jediný typ použitia. Ak je potrebné zmeniť tieto parametre pre iný typ cievky, je...

Omezovač detonačního spalování v zážehových motorech

Načítavanie...

Číslo patentu: 260407

Dátum: 15.12.1998

Autori: Češka Adolf, Rusňák Pavel

MPK: F02P 5/14

Značky: motorech, spalování, zážehových, detonačního, omezovač

Text:

...podtlak v podtlakovém regulátoru 6 predstihu,který sníží predstih zážehu motoru. Objevíli se znovu další detonační spalování, dojde touto cestou k dalšímu snížení predstihu. Není-li další detonační spalování deteková 256407no, snižuje regulátor 5 podtlaku s nastavenou časovou konstantou hodnotu podtlaku v podtlakovem regulátoru 6 predstihu. Ve vazbě s tímto snižováním hodnoty jiodtlaku zvyšuje podtlakový regulátor 6 predstihu předstih...

Zapaľovacia sústava zážihového motora

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1915

Dátum: 05.08.1998

Autor: Cseh Peter

MPK: F02P 23/04

Značky: zážihového, sústava, motora, zapaľovacia

Text:

...je, že na rozdiel od zapaľovacich sviečok na ňom usadené zvyšky spaľovanianemajú vplyv na vyžarovanie elektromagnetického vlnenia do priestoru valca, a tedaneznižujú .intenzitu žiarenia a celkovú vyžarovanú energiu V dôsledku toho môže odpadnúťnemenia vzávislosti od času a spaľovanie prebieha prakticky stále za rovnakýchNa realizáciu zapaľovacej sústavy sa použije zdroj elektromagnetickéhovlnenia sfrekvenciou rádovo GHz, vkonkrétnom...

Vynálezy kategórie «F02P» v ZSSR.

Zapojenie pre poloautomatické kombinované zapaľovanie benzínových motorov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 546

Dátum: 10.08.1994

Autor: Kulikov Valentin

MPK: F02P 3/04

Značky: zapojenie, poloautomatické, benzinových, zapaľovanie, motorov, kombinované

Text:

...iskrový výboj v zapaľovacej sviečke. Výstup làâ ovláda spínanie vysokonapätového tranzistora Q , ktorý cez diódu lg pripája na primárne vinutie indukčnej cievky 3 napätie, ktoré sa rovná súčtu napájacieho napätia a prídavného napätia na kondenzátore 2 . Kondenzátory g , lg sú po každom iskrovom výboji dobíjané jednočinným blokujúcim stabilizovaným meničom napätia, ktorý sa skladá z impulzného transformátora Q , spínacieho tranzistora gg ,...

Elektronický zapaľovací systém

Načítavanie...

Číslo patentu: U 293

Dátum: 06.10.1993

Autor: Longauer Karol

MPK: F02P 3/08

Značky: systém, zapalovací, elektronický

Text:

...cez nizkonapäťovú diodu, sú medzi sebou prepojiteľná najmenej jednou spojovacou diodou a zároveň je na akumulačný kondenzátorpripojený jeden vývod primárneho vinutia zapaľovacej cievky adruhý vývod je pripojiteľný cez rozpojovateľný spínací prvok s druhým pólom vysokokapacitnáho akumulačnáho kondenzátora, pričom je rozpojovateľný spínací prvok spojený s riadiacim obvodom,určujúcim dobu horenia iskrý na zapaľovacej sviečke.Pre správnu Iunkciu...

Snímač polohy klikového hřídele spalovacího motoru vybaveného alternátorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 270331

Dátum: 13.06.1990

Autor: Lacina Jiří

MPK: F02P 7/06

Značky: hřídele, alternátorem, vybaveného, polohy, spalovacího, snímač, motorů, klikového

Text:

...epeloveoího motoru vybaveného alternatorem využíva jako čidla části příslušenství motoru, jednoduše a rychle testuje sama sebe, jednoduše a rychle testuje funkci altornatoru, prevodový poměr mezi otačkami alternátoru aklíkováho hřídele motoru, prokluz alternátoru vzhledem ke klíkovemu hŕídelí a tím i napnutí klínového řemenu.Príklad provedení snímače podle vynslezujs sehćmatickw mäzořnän na příleženén výkres-u.llílcropočítač 8 je propojen...

Zapojení napěťového měniče, zvláště pro polovodičové zapalovací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 269809

Dátum: 14.05.1990

Autor: Hynouš Zdeněk

MPK: F02P 9/00, F02P 3/08

Značky: zařízení, napěťového, zvláště, měniče, polovodičové, zapojení, zapalovací

Text:

...je připojen ke kladné svorce 33 a k záporné svorce 33 napěřového měníče dále přes ochranné a blokovací obvody napájení, tvořená sériovou diodou 3,.rychlou Zbnercvou diodu 39 a primárnim kondonzátorem 33, na kolektor výkonového spínacího tranzistoru 3. Emitor výkonového spínacího tranzistoru 3 je připojen na~začátok 33 primárního vínutí 33 transformátoru 33. Konec primárního vinutí 33 je uzemněn na zápornou evorku 33.Zdroj konsrantního...

Zapalovací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 269766

Dátum: 14.05.1990

Autori: Baranov Jurij, Gorbunov Michail, Kuzněcov Boris, Vasilčenko Valentin

MPK: F02P 1/08

Značky: zapalovací, zařízení

Text:

...nonncuux neneHHä H no xoHcrpyKuHH auanoruuuuñ Knneooapasuun aucTynaH nonncnoñ nmacruuu 12. HO ona cuasňeua Kmnàooepaauun aucrynon 14. DTMHHHHH or acex ocTanbHux xnnsoospaauux BHCTVHOB nonncuux nnacrnu 12 H 13. sunonueuuun c mHpHHoň. paauoü cyHHe mHpHHu nayx cnemuo pacnonomeunux Ha paccroanna nąyx nomncuux neaeunü Kmnaoospaauux uucrynua H paccTosHHq Hemny HHMH.TaKHM ospaaou. onua nnacwnna. Hanpnnep 12 Hneer Komnqecrso Knueooópaauux aucrynoa...

Zapojení optoelektronicky řízeného bezrozdělovačového zapalování pro zážehové spalovací motory

Načítavanie...

Číslo patentu: 269241

Dátum: 11.04.1990

Autor: Holík Ludvík

MPK: F02P 9/00

Značky: motory, bezrozdělovačového, řízeného, optoelektronický, spalovací, zapalování, zapojení, zážehové

Text:

...ne zdroj nepěti e emitor je přes odpor gg spojen ee epoušteoi elektrodou tyristoru I§ e výstup fotočlánku g je epojen e bázi trensietoru I§, jehož kolektor je připojen ne zdroj nepěti e emitor je přes odpor §łQ připojen ne spoušteci elektrodu tyrietoru I§, výstup fotočlánků ćł, gł je připojen na bázi treneietoru Ił, kolektor je připojen ne zdroj 45 V e emitor je připojen přes odpor §ł ne bázi treneietoru Ig e jeho enitor je uzemněn e...

Zariadenie na skúšanie spínačov štartéra

Načítavanie...

Číslo patentu: 267792

Dátum: 12.02.1990

Autori: Chlapík Ján, Ondrejovič Anton, Šutovský František

MPK: F02P 17/00

Značky: štartéra, spínačov, zariadenie, skúšanie

Text:

...je nąskrutkovuný nástavec 11. Na nástevoi 11 je poeuvne uložená odpružené ämýksdlo lg opetroné pevne priečnym kolikom 31 zesahnjúoin do pozdĺžnej drážky all vytvorenej v nástevoi ll. odpružené šmýksdlo lg je postnme uložené vo vodítka l nn tlnönej pružinaVocLitko 12 je pevne ząlisovanó v doske stojanu l, Na hornom konci odpružonőho ämýksdla lg je pevne prostrednictvom valoového kolika až uložený kontrolný tŕň 12 zesahujúci pod nosič 6...

Zapojení elektronického zapalování motoru s vnitřním zapalováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 267657

Dátum: 12.02.1990

Autori: Pejev Rumen, Petkov Plamen, Kuněv Nedko, Velčev Nikolaj, Nejčev Slavejko, Christov Radoslav

MPK: F02P 3/06

Značky: motorů, zapaľovaním, vnitřním, zapalování, elektronického, zapojení

Text:

...qepea Kounencarop 25 - K orpnuarenbuony auaony 31 ncrouuuxa nurauun 3. Bunrrep awoporo TPaH 3 HCTOPa 22 noncoennuea Kax K Bropouy Bxony cpaauunanmero aneneura 12 perymnpvhmero snoxa 1. Tak u nocpencraou Hanepnrenbnnľo pE 3 HcT 0 pa 26 - K urpuuareabnnny aunony 31 ucroquuxa nnrauua 3.Heňcraue ycrpoücTBa amexwponuoro aamurauna naurawenq auyrpeunero cropauuu cuenymmee. npn aanuxaunn KDHTHKTUB auxmnuarenn 4 orxpuaanrca Tpanaucropu 21 H 22 onoka...

Zapojení zapalovacího zařízení pro spalovací turbíny

Načítavanie...

Číslo patentu: 267512

Dátum: 12.02.1990

Autori: Divílek Milan, Sklenář Miloš

MPK: F02P 3/06

Značky: zapalovacího, zapojení, turbiny, spalovací, zařízení

Text:

...to, že použitím zpčtnó vazby tmožňujo dosáhnout stability frekvence výbojů na. svíöce respektive výstupniho výkonu xuěniče při zmönách provozního uapájeoího napětí a. při zxuěnách parametrů obvodových pzwrlcú měniče,zejména v závislosti na. toplotě. Dalšími ýhodwni jsou jednoduchosť. zapojení oproti používanému zapojení s pulszuhu stabilizátorem nxapötí přlpojený-m ke vstupu měničo a vy soká účinnost znpalovaoího zařízení.zapojení...

Zapojení autoregulačního žhavicího zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 266571

Dátum: 12.01.1990

Autori: Šavli Miran, Ličer Albin, Zorjan Alojz

MPK: F02P 19/02

Značky: autoregulačního, zařízení, žhavícího, zapojení

Text:

...9 s baterií 55. současně se dostane napětí navýstupu komparátoru g na výkonový zesilovač 1, takže se rozsvítí kontrolní žárovka g naŽhavicí svíčky Q jsou napájeny tak dlouho, dokud napětí na kondenzátoru gg, který je spojen přes odpor gg a spínač § s baterií gä nedosáhne hodnotu Uref 2. Napětí Uref 2 je přlpojeno na vstup Q, napětí na kondenzátoru gg je ale připojeno na vstup g komparátoru 3. V tomto okamžiku změní komparátor g napětovou...

Zapojení pro stabilizaci a zrychlení nárůstu proudu v obvodech indukčních zapalovacích systémů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266539

Dátum: 12.01.1990

Autor: Javornický Milan

MPK: F02P 1/08

Značky: indukčních, obvodech, zrychlení, zapojení, stabilizaci, zapalovacích, proudu, nárůstu, systému

Text:

...zarízení lze použít libovolný způsob. Připojení elektronických ŕídirích obvodu je snadno, v případě použití mechanického kontaktu 5 vačkou se výrazněprodlužuje jeho iivotnost a snižuje nutnost jeho údržby. Důležitou výhodou použitého způsoburegulace je, . Lranzistor pracuje jen v krajních bodech své charąkteristiky a jeho výkonové zutížeul je tudig minimální. Věcšina txátového výkonu se rozptýlí v sćriovém rezistoru.Jednoduché obvodu é řeuení...

Zapojení nárazového vypínače zdroje elektrického proudu vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 265825

Dátum: 14.11.1989

Autor: Zakopal Lubomír

MPK: F02P 11/00

Značky: vypínače, zapojení, nárazového, zdroje, elektrického, vozidel, proudu

Text:

...zaručeno automatické vypnutí zapalování, případné uzavření přívodu paliva a zamezení vzniku požáru či výbuchu unikajícího paliva způsobeného možným elektrickým zkratem, jiskřením některé části havarovaného vozidla o povrch nebo okolí vozovky nebo jiným vnějším zdrojem.Bezpečnostní zařízení automaticky vypínající elektrický přívod při překročení nastavené kritické meze zpoždění je možné využít zejména pro vo zidla 5 plynným pohonem, který se...

Palcový převod odstředivého regulátoru předstihu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265637

Dátum: 14.11.1989

Autor: Babák Jan

MPK: F02P 5/16

Značky: převod, odstředivého, regulátoru, palcový, předstihu

Text:

...pro možnost dělené konstrukce nářadí pro přesné stříhání.Příklad provedení paloového převodu odstředivého regulátoru predstihu zapalování rozdělovače spalovacího motoru podle vynálezu je znázorněn na příložených výkresoch, kde obr. 1 představuje půdorysný pohled s částečným řezem na mechanismus palcového převodu odstředivého regulátoru předstihu zapalování rozdělovače spalovacího motoru a obr. 2 představuje detail palcového převodu,...

Palcový převod odstředivého regulátoru předstihu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265636

Dátum: 14.11.1989

Autor: Babák Jan

MPK: F02P 5/16

Značky: odstředivého, převod, předstihu, palcový, regulátoru

Text:

...body mají polární souřadnice dané vztahemRX F 7 IRI/RZ-Pľ-łť RIfRI 1-1-1-ą. t, 1- b 14-1. 1 u ( ub a-b) 9 ( ab a-b) kde Rx - představuje polární souřadnici bodu Ä povrchové křivky palce (mm) R 1 - představuje polární souřadnici bodu l povrchové křivky palce (mm) x - představuje úhel rozevření polárních souřadnic 51, Ex v obloukové míře (1) a - představuje osovou vzdálenost středu otáčení palce a unášeče (mn b - představujevzdálenost...

Zapojení tvarovacího obvodu snímače značky se samočinným nastavováním citlivosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 265634

Dátum: 14.11.1989

Autori: Liška Martin, Svoboda Karel

MPK: F02P 7/077, F02P 7/06

Značky: zapojení, obvodů, tvarovacího, samočinným, snímače, nastavovaním, značky, citlivosti

Text:

...v tom, že druhý vstup komparátoru je spojen s výstupem součtového obvodu, na jehož jeden vstup je přivedeno prahové napětí a druhý vstup je spojen s výstupem usměrňovače s integrátorm, jehož vstup je spojen s prvním vstupem komparátoru.Výhodou zapojení podle vynálezu je samočinné nastavování citlivosti zapojení podle velikosti signálu ze snímače značky, čímž je dosahováno vysoké odolnosti proti rušivým impulsům,které mohou být obsaženy v...

Zapojení bezkontaktního magnetoelektrického zapalovacího systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 265457

Dátum: 13.10.1989

Autor: Gabrhelík Emil

MPK: F02P 1/08

Značky: bezkontaktního, zapalovacího, zapojení, magnetoelektrického, systému

Text:

...bezkontaktního magnetoelektrického zapalovacího obvodu podle vynálezu podstatné snižuje vysokou minimální obvodovou rychlost točivého magnetického pole. kterou mají stávající systémy, přičemž využívá velmi malý rozměr a nízkou hmotnost, při zachování velké energie elektrického výboje. Elektrickým polem řízený tranzistor potřebuje ke svému otevření jen napětí na bázi a není nutné, aby bází protékal proud. Elektrický obvod...

Zapojení pro řízení šířky proudových impulsů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264791

Dátum: 12.09.1989

Autor: Svoboda Stanislav

MPK: F02P 3/05, F02P 3/04

Značky: zapojení, proudových, impulsů, řízení, šířky

Text:

...motoru s prokazatelným vlivem na zlepšení spotreby paliva a snížení emisí ve výfukových plynech.Príklad zapojení podle výnálezu je znázorněn schemsticky na přiloženém obrázku.Induktivní snímač g umístěný v tělese rozdělovače je svým výstupem spojen se vstupem l prahového obvodu lg, kterým je například Schmidtův klopný obvod. Ke vstupu l je připojen dělič napětí sestávající z prvního odporu 5, který je spojen se vstupem ł a druhým koncem...

Zapojení bezkontaktního magnetoelektického zapalovacího systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 264510

Dátum: 14.08.1989

Autor: Gabrhelík Emil

MPK: F02P 1/08

Značky: zapalovacího, magnetoelektického, systému, bezkontaktního, zapojení

Text:

...9 (na obrázku označen tečkou,rovněž jako začátky všech ostatních vinutí použitých v zapojení) je spojen s anodou tyristoru 13, s anodou třetí diody 14 a začátkem primárního vinutí 16 a sekundárního vinutí 17 transformátoru. Konec nabíjecího vinutí 9 je spojen s katodou tyristoru 13, s katodou třetí diody 14 a koncem primárního vinutí 16 transformátoru. Konec sekundárního vinutí 17 transformátoru je spojen s druhou elektrodou 18 svíčky, jejíž...

Zařízení pro diagnostiku pístových spalovacích motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259000

Dátum: 16.09.1988

Autori: Siedek Hynek, Lacina Jiří

MPK: F02P 17/00

Značky: pístových, spalovacích, zařízení, diagnostiku, motorů

Text:

...zážehového motoru a následné akceleraci a deceleraci testovaného motoru. Celý proces měření je velmi rychlý, trvá pouze259 UUU několik minut. Zvláště významná je ta skutečnost, že u testovaného motoru jsou njištěny jak efektivní, tak ztrátové hodnoty výkonových parametrů, nebot se měří nejen při akceleraci ale i při deceleraci motoru. Tím je z velké míry eliminován vliv teploty a naměřené hodnoty poskytují z diagnostického« hlediska mnohé...

Zařízení pro měření výkonových parametrů pístových spalovacích motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258998

Dátum: 16.09.1988

Autori: Siedek Hynek, Lacina Jiří

MPK: F02P 17/00

Značky: zařízení, spalovacích, výkonových, parametrů, motorů, pístových, měření

Text:

...teploty a naměřené hodnoty poskytují z diagnostického hlediska mnohem význannější informace, ne bot charakterizují skutečný stav motoru bez néroků na dodržaní výrobcem stanovených podmínek měření.3 258 998 Příklad provedení zařízení podle vynálezu je schematícky znázorněn na přiloženém obrázkuCentrální jednotka l je svým prvním řídícím a datovým vstupemłg obousměrně spojene s ovládacím panelem g a současně svým druhým-řídícím a datovým...

Zařízení pro regulaci proudu tekoucího žhavicími svíčkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 258263

Dátum: 16.08.1988

Autor: Novotný Vladimír

MPK: F02P 19/02

Značky: žhavicími, zařízení, regulaci, proudu, svíčkami, tekoucího

Text:

...který je pro ukostření, a třetím Vstupem 53, který je určen pro připojení k prvnímu výstupu 3 časovacího obvodu 1. V případě, použije-li se menší počet žhavicích svíček 6 nebo menších proudů, a je-li k dispozici vhodná polovodičová součástka, je možno použítVyhodnocovací obvod § je obvykle tvořen~po 1 ovodičovým integrovaným obvodem, nebo modulem složeným z integrovaných obvodu a diskrétních součástek. Jeho účelem je v okamžiku odpojení...

Způsob výroby střední elektrody pro zapalovací svíčku

Načítavanie...

Číslo patentu: 254955

Dátum: 15.02.1988

Autori: Waite John, Howard Kenneth

MPK: F02P 13/00

Značky: zapalovací, střední, výroby, elektrody, způsob, svíčku

Text:

...před vytlačením, obr. B podélný řez vytlačeným polotovarem elektrody a obr. 7 podélný řez elektrodou.Podle obr. 1 se elektroda vyrábí z horního špalíku 10, ve zvoleném příkladě z komerčně čisté, kyslíku proste mědi, a z dolního špalíku 11 ze slitiny lnconel 600, což je slitina obsahující v typickém případě v 0/0 hmotnosti 14,7 až 17,0 0/0 Chromu, 6,0 až 10,0 procent železa, nejvýše 1,0 0/0 muanganu, nejvýše 0,5 křemíku, nejvýše 0,15 0/0...

Zařízení pro řízení předstihu zážehu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244001

Dátum: 16.11.1987

Autor: Arcamone Federico

MPK: F02P 9/00

Značky: předstihu, řízení, zážehu, zařízení

Text:

...okamčiku sáäehu.Příklad zařízení .ie schenaticlv snázornčn na připojenám výkreau.Klikový hřídel Ja přodstavován ozubeným včncem 1, jehož polohu snímá snímač 1 polohy . a jeho otáčky snímač 1 rychlosti. Údaje o poloze klikováho hřídolo jsou vedeuv na třetí vstup mikropočítače 1 ze snímače i polohy. První vstup mikropočíteče 1 a jeho první výstup Jsou spoJeny s čítačem z, na .jehož vstup Jo přivedon signál se snímače l rychlosti.Druhy vstup a...

Bezkontaktní snímač úhlu natočení

Načítavanie...

Číslo patentu: 245385

Dátum: 15.09.1987

Autor: Ettler Petr

MPK: G12B 11/00, F02P 7/073, G02B 5/20...

Značky: bezkontaktní, úhlu, snímač, natočení

Text:

...hodnota je úmerná jeho intenzitě. Intenzita světla je goníometrickou funkcí úhlu mezi~rovinami polarizace obou polarizačních filtru, proto je V případě potřeby lineární charakteristiky vhodné použití snímače s linearizovanou charakteristikou dle obr. 2, který se v principu skládá ze dvou základních provedení a sice zdrojů l světla, pohyblivého polarizačního filtru 3, pevných polarizačních filtru 1, jejichž roviny polarizace jsou navzájem...

Zapojení pro získání skokové změny předstihu spalovacích motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 240260

Dátum: 15.06.1987

Autor: Šimon Arpád

MPK: F02P 9/00

Značky: získání, zapojení, předstihu, změny, motorů, skokové, spalovacích

Text:

...vhodnými impedancemi Z 1, Z 2 a sjpínací prvek T, se svork-ami A 1, A 2, H. Generátor je připojen nia svonky zátěže 1, 2.První svorka A 1 spínacíhgŕprvku T- je spojena se svoukou 3, druhá svorka A 2 spínacího prvku T je spojene se svorkou 2-zátěže,přičemž na svorku H spínaciho prvku T se přivádí řídící impuls l. Svorky 1, 2 zátěže jsou zároveň vstupními svorkami elektronické zapalovací soupravy E.Obr. 2 představuje další možné...

Zapojení tvarovacího obvodu snímače značky

Načítavanie...

Číslo patentu: 250530

Dátum: 15.04.1987

Autor: Liška Martin

MPK: F02P 7/06, F02P 9/00

Značky: tvarovacího, značky, obvodů, zapojení, snímače

Text:

...zapojení tvarovacího obvodu.Induktivní snímač 1 je spojen se vstupními obvody 2, připojenými na první vstup 3 zesilovače 4, přičemž druhý vstup 5 zesilovače 4 je spojen s prvním odporem R 1,druhým odporem R 2 a třetím odporem R 3,přičemž první odpor R 1 je ukostřen a druhý odpor R 2 je spojen s emitorem spínacího tranzistoru T 1, jehož kolektor je spojen s kostrou a báze je spojene s výstupem 6 mikropočítače, zároveň výstup zesilovače 4 je...

Bezkontaktní snímač elektronického zapalování

Načítavanie...

Číslo patentu: 238706

Dátum: 16.03.1987

Autor: Horák Jiří

MPK: F02P 9/00

Značky: elektronického, zapalování, snímač, bezkontaktní

Zhrnutie / Anotácia:

Bezkontaktní snímač elektronického zapalování je vhodný pro použití u zážehových motorů. Jeho podstata spočívá v tom, že vlastní čidlo snímače je tvořeno cívkou vysokofrekvenčního oscilátoru, do jejíhož elektromagnetického pole zasahuje vhodně tvarovaná ocelová clonka a tím ovlivňuje velikost oscilačního napětí. Toto napětí je detekováno diodou a po odstranění vf. složky filtrem určuje svou velikostí polohu clony. Lze tedy takto získaný signál...

Zařízení pro kontrolu činnosti podtlakového regulátoru předstihu zážehových motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 239669

Dátum: 13.03.1987

Autor: Szatmári Attila

MPK: F02P 17/00

Značky: zařízení, podtlakového, činnosti, regulátoru, předstihu, kontrolu, zážehových, motorů

Text:

...lze vyěíet průbeh podtlakové regulace, včetně jdího rozsahu ve etupních, eventuálně její další závady.zařízení je znázorněno na přiloženem výkrese. Zobrazuje mechanickou část, sestavajíoí z desky j, připevněne na doeedací plochu rozdčlovače 1 opatrene vlsčaným ramenem 2 otočně uloženým na čepu u, a pevne apojeným apojkou 1 a táhlam ,LL podtlakove regulace z. Ddle je na vlečenám ramene i otoěne připevnino kyvne rameno á, opatranć na jednom...

Zapojenie elektrických obvodov spalovacích motorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 249298

Dátum: 12.03.1987

Autor: Klimáček Dušan

MPK: F02P 15/12

Značky: zapojenie, motorov, spalovacích, elektrických, obvodov

Text:

...kapacite. Ale v prípade častejších štartov na cestách a pri jazde v noci, ked nie je možné automobil dat do garáže a akumulátor dobíjat,m 8 žu sa problémy so štartovaním v zimnom období objavit v najnepriaznivejšej chvíli.Vyššie uvedené nevýhody zapojenia elektrických obvodov spalovacích motorov odstraňuje zapojenie podla vynálezu, ktorého podstata je v tom, že generátor elektrickej iskry je zapojený do spoločného bodu vytvoreného spojením...

Zapojenie elektrických obvodov spalovacích motorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 249297

Dátum: 12.03.1987

Autor: Klimáček Dušan

MPK: F02P 15/12

Značky: obvodov, spalovacích, zapojenie, motorov, elektrických

Text:

...cestách a pri jazde v noci, ked nie je možné automobil dat do garáže a akumulátor dobíjat,môžu sa problémy so štartovaním v zimnom období objavit v najnepriaznivejšej chvíli.Vyššie uvedené nevýhody zapojenia elektrických obvodov spalovacích motorov odstraňuje zapojenie podla vynálezu, ktorého podstata je v tom, že elektrický obvod generátora elektrickej iskry je napájaný zo štartovacieho akumulátcra, cez polovodičový prvok napríklad dícdu, ku...

Zapojení zapalovacího systému s mechanickým přerušovačem

Načítavanie...

Číslo patentu: 238122

Dátum: 16.02.1987

Autor: Lokvenc Jaroslav

MPK: F02P 3/04

Značky: zapojení, mechanickým, systému, zapalovacího, přerušovačem

Zhrnutie / Anotácia:

Uspořádání se týká zapojení zapalovacího systému s mechanickým přerušovačem, složené ze zapalovací cívky, jednoho kondenzátoru, dvou rychlých výkonových spínacích diod, jednoho odporu a mechanického přerušovače. První svorka /15/ primárního vinutí /N1/ zapalovací cívky /ZC/ a zemnicí svorka /Z/ jsou připojeny na napájecí napětí /Ub/. Druhá svorka /1/ primárního vinutí /N1/ zapalovací cívky /ZC/ je spojena s prvním vývodem kondenzátoru /C1/ a s...