F02N

Zariadenie na výrobu elektrickej energie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6597

Dátum: 02.12.2013

Autor: Homrok Juraj

MPK: F03B 13/00, F02N 11/00, H02K 7/00...

Značky: elektrickej, výrobu, zariadenie, energie

Text:

...elementy, ochrarmé a tepelné chrániče, ovládače riadenia, spínače na pripájanie, odpájanie a riadenie mechanických a elektrických obvodov.Uvedená zostava je spravidla umiestnená v nehorľavom obale a môže byť doplnená počítačom na riadenie operácií.Takéto zariadenia na výrobu elektrickej energie je možné prepojením vedľa seba, za sebou alebo striedavo usporiadať do sústavy, pričom predchádzajúce zariadenie alebo vedľajšie zariadenie...

Poháňací agregát na motorové vozidlá so spaľovacím motorom

Načítavanie...

Číslo patentu: 285701

Dátum: 28.05.2007

Autori: Bolz Martin-peter, Glauning Juergen, Ahner Peter, Koelle Gerhard

MPK: F02N 11/00, F02B 61/00, B60K 17/00...

Značky: poháňací, motorové, vozidla, agregát, spalovacím, motorom

Zhrnutie / Anotácia:

Poháňací agregát (10) je určený na motorové vozidlá so spaľovacím motorom (12) a s prevodom pôsobiacim na poháňacie kolesá motorového vozidla, pričom prevodový vstupný hriadeľ (20) je spojiteľný s výstupným hriadeľom (14) spaľovacieho motora (12) a s elektrickým strojom (32), ktorý je prostredníctvom medziležiaceho prevodu (34) spojiteľný s prevodom a ktorý je prepínateľný ako spúšťač na spúšťanie spaľovacieho motora (12) a ako generátor na...

Spôsob montáže dorazového krúžku na hriadeľ elektrického štartéra obsahujúceho hnaciu časť a príslušný štartér

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3126

Dátum: 21.01.2004

Autori: Halbin Philippe, Paltrie Thierry

MPK: F02N 15/02

Značky: hnaciu, hriadel, krúžku, dorazového, elektrického, príslušný, část, startér, spôsob, montáže, štartéra, obsahujúceho

Text:

...napríklad v dokumente FR 2 772 433.0005 Na konci štartovania má hnacia časť 12 tendenciu sa odskrutkovať na drážkach 15 hriadela 17, čo vyvoláva axiálnu silu, v dôsledku ktorej pôsobenia sa koniec 25 objímky 18 vracia k zadnej zarážke napevno spojenej s hriadeľom 17, ktorý je tvorený pružným dorazovým krúžkom 21 umiestnenýmnaproti pastorku 11. Táto axiálna reakčná sila sa pridáva kvratným silám pohyblivého jadra klasicky riešeného...

Spúšťacie zariadenie spaľovacích motorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 281154

Dátum: 07.05.1999

Autor: Wessels Siegbert

MPK: F02N 15/06

Značky: motorov, spalovacích, zariadenie, spúšťacie

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spúšťacom zariadení (10) spaľovacích motorov má byť montáž prevodu (15) s voľnobežkou (25) výstupného hriadeľa (17) s jednostopovým pastorkom (26) a zasúvacieho relé (30) na ložiskovej medziľahlej doske (21) automatizovaná. Preto je navrhnuté, aby ložisková medziľahlá doska (21) a ložiskový stojan (36) výkyvnej páky (27) zasúvacieho relé (30) vytvorili montážnu jednotku, na ktorú je možné napred namontovať jednak prevod (15) s výstupným...

Zapojení elektrického spouštěče zejména pro spalovací motory

Načítavanie...

Číslo patentu: 260548

Dátum: 15.12.1998

Autor: Hnilica Miloslav

MPK: F02N 11/08

Značky: zapojení, spouštěče, spalovací, elektrického, zejména, motory

Text:

...je použita polovodičová dioda nebo více diod zapojenýchv sérii jako závěrný člen mezi pomocným vinutím a hlavním obvodem.konkrétní příklady zapojení elektrického spouštěče podle vynélezu jsou schematicky znázorněny na připojených obrázcích, kde na obr. 1 je schéma zapojení s výsuvnou kotvou a na obr. 2 je schéma zapojení s vysouvacím elektromagnetem.Na obr. 1 je znazorněna část hlavního obvodu s hlavním vinutím 3, které je připojeno k druhému...

Vynálezy kategórie «F02N» v ZSSR.

Spúšťač s pákovým zariadením

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1107

Dátum: 06.03.1996

Autor: Hnilica Miroslav

MPK: F02N 15/06, F16H 21/00

Značky: zariadením, spúšťač, pákovým

Text:

...s osou pastorka a pohybujúci sa z pokojnej polohy smerom do pracovnej polohy zapnutím elektromagnetického vinutia spínača.Podstata technického riešenia spočíva v tom. že pákové za riadenie obsahuje rovnú časť zasunutú do tahadla jadra vYúvatak. že v osi prvého ohybu je vytvorený stred otáčania pákového zariadenia a druhý ohyb je vytvorený tak. aby styková plocha na jeho vonkajšom priemere pôsobila v osi na zadné čelo pastorka. Pod...

Zapojení zdroje synchronizačních impulsů pro trojpulsní tyristorový usměrňovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 270342

Dátum: 13.06.1990

Autor: Jágr Jan

MPK: F02N 11/04

Značky: usmerňovač, synchronizačních, zdroje, zapojení, tyristorový, impulsů, trojpulsní

Text:

...a že pro řízení tří tyristorú vysta§ísjednímoptoelektriokým epojcvacím členem. Tan jezapojen tekovým způsobem, že odebírá proud pouzTíô dobu krátkeho impulau. takže filtr 1 vlastní obvod nsvyžadují výkonnäjěí součástky e lze je proto velmi dobre miniaturizovet. Zdroj synchronizačních impulsů podle vynálezu umožňuje realizovat u nízkonepěłových tyriatorových uemärňovečů výhodná zapojení e generatorem rídicích impulsů, spoločným vždy třem...

Zapojení pro automatické startování spalovacích motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268131

Dátum: 14.03.1990

Autori: Koláčný Petr, Beneš Zdeněk, Rufer Zdeněk

MPK: F02N 11/08

Značky: automatické, startování, zapojení, motorů, spalovacích

Text:

...tom, že je možno používat šžné vyráoené spalovací motory bez zvláštních úprav. Zapojení uměžňuje start, pri nastartzvání motoru ukončení startování a v případě neúspěšného startování jeh přerušení bez zásahu obsluhy.Na připojeném výkresu je schématicky znázorněno řsšení podle vynálezu.Zapojení je tvořeno snímačem l otáček, tvarovačem signálu 3, komparátorem Q, omezovacímPrincíp zapojení pro automatické startování soalouacích motorů je zsložen...

Spouštěcí souprava spalovacího motoru sdružená se zdrojem elektrického proudu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261780

Dátum: 10.02.1989

Autor: Křivánek Lubomír

MPK: F02N 11/08

Značky: sdružená, elektrického, souprava, motorů, zdrojem, proudu, spalovacího, spouštěcí

Text:

...řízení komutace, zatímco druhý integrovaný obvodtvoří elektroniku řízení tyristorů. Vysoce přesné číslicové řízení nabíjecího proudu má pfíznivý Vliv na zvýšení životnosti akumulátoru. Elektronika výkonové části je zjednodušena na nejmenší míru a další zjednodušení lze dosáhnout již jen sdružením výkonových členůdo jediného bloku nebo alespoň do dvojíc pro řízení jednotlivých fází.Sdružením spouštěcí soupravy a zdrojové soupravy se dosahuje...

Zariadenie na blokovanie štartu motorových vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 261677

Dátum: 10.02.1989

Autori: Panuška Štefan, Jamriška Dušan

MPK: B60R 25/06, F02D 41/06, F02N 15/10...

Značky: startu, blokovanie, motorových, zariadenie, vozidiel

Text:

...alebo jej časti dôjde k zničenie ozubených kolies prevodovky.Uvedené nedostatky odstraňuje blokovanie štartu pri zaradenom prevod-Guyom stupni podľa vynálezu, podstatou ktorého je vačkia ovladajúca spínač elektrického okruhu štartovania pevne uchytená na pomocnej tyčí tvarovaná tak, aby pri radiacom pohybe tyče rozopínala prostredníctvom spínače elektrický okruh štartovania.foto riešenie umožňuje jednoduché nastavenie správnej funkcie...

Zapojení spouštěcí soupravy spalovacích motorů se stejnosměrným bezkomutátorovým motorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 261631

Dátum: 10.02.1989

Autor: Křivánek Lubomír

MPK: F02N 11/08

Značky: bezkomutátorovým, stejnosměrným, motorů, zapojení, soupravy, spalovacích, motorem, spouštěcí

Text:

...spouštěče a lze tedy využít každý volný prostor v .automobilukomutát-oí ani žádný jiný třecí nebo spínacínabíjení, který by vyžadoval výměnu nebo údržbu životnost. zařízení je prakticky. llmítovä,na jen Žlvvóílnqąĺíĺçižísgk. Nąiñćněvýznaíriné, zjednodušení příslušàľlství spalovacíhb m-otoru spočíva) v, toilnj žěÍzątĺrjoj elek. tri-akého proudu .a spouštěčtvoří jeden konipaktní celok. sąššąní stejnosmgrného rngt-oru s elektronic on...

Zapojení ke spouštění spalovacího motoru pomocí nejméně dvou startérů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259004

Dátum: 16.09.1988

Autori: Sieber Bernd, Martin Herbert

MPK: F02N 11/08

Značky: pomocí, nejméně, motorů, spalovacího, spouštění, startéru, zapojení

Text:

...npu nonHoM 3 auenne nan mecrepneň Qnauqecxu nauenxmrcn H nepexonnr B cocmonnne snexrpnuecxoň npononumocru.Hpu nycxe nocpecwsou 3 aMMKaHHH nuxnmqawens cepuecúaa cxeMa H 3 Brnrnnammeů OÓMOTKH H nycxonoro snexwposnrawena npncoenuxercn K HCTOHHHKY aanpntenun. 3 HeKTp 0 MaľHHT axcuanhuo nepeMemaeT,mecrepHm. H 3 ~ 3 a oôanoqnoro conpowuaneaus Brnrnaammeü oöMoTKn nycxonoü anexwponnrarenh paannaaew yueubmennuů Bpamammuň MoMeHT, Tax WTO ayönu...

Zařízení pro pneumatické spouštění čtyřválcového a tříválcového naftového motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 256801

Dátum: 15.04.1988

Autor: Ort Jan

MPK: F02N 9/04

Značky: čtyřválcového, motorů, naftového, tříválcového, spouštění, pneumatické, zařízení

Text:

...spouštěcímvzduchem, aniž by se musela reverzovat převodovka, případně u přímovratnêho motoru se nemusí přesouvat vačkový hřídel. Další výhodou jsou minimální rozměry celého zařízení a jeho technologická jednoduchost. odpadá instalace složitýchpřídavných zaříě zení, jako jsou zejména pneumatické motory, elektromotory apod.,což přináší nespornê výhody zejména V těsných prostorách lodí.Příklad konkrětního provedení podle vynálezu je...

Volnoběžná spojka, zejména pro elektrický spouštěč spalovacích motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242821

Dátum: 01.04.1988

Autor: Slavík Jioí

MPK: F02N 15/06

Značky: zejména, spalovacích, elektricky, spojka, voľnobežná, motorů, spouštěč

Text:

...z rotační vnější objímky 1 a tvarové vnitřní objimky 4. Mezi vnější a vnitřní objimkou Jsou válečky 5, na které působí jednotlivé pružné výstupky L, pňlnžky Q. Pŕiložka Q je opěrnýní částni Z pružných výstupků opřena 0 tvarovú plochy na objince 4. Proti vysunutí pŕiložky Q působíkryt 1 Nä obr. 3 a 4 je znázorněna příložka Q, na které Jsou vytvořeny pružné výstupky L. Počet pružných výstupků L odpovídá počtu válečků 1. Výstupky L jsou...

Elektrický spouštěč pro spalovací motory

Načítavanie...

Číslo patentu: 242103

Dátum: 01.02.1988

Autor: Dvooák Pavel

MPK: F02N 11/02

Značky: spouštěč, spalovací, motory, elektricky

Text:

...takže se posuvy nepřenášejí na celou kotvu a tím je sniženo dynamické namáhání celého mechanismu. Umistěním pružiny vyvozujicí axiálni tlak na lamely spojky mezi vičko unašeče a přirubu záběrového pouzdra spojky sedocilí toho, že při volnobehu dojde k úplnému uvolněnílemel spojky. Novým uspořádání spojky rovněž dojde ke spolehlivčjöímu zaeouviní pestorku do věnce setrveěníku epelovecího motoru i bez použití omezovecí lamely.Příklad provedení...

Rozbehový agregát so samočinným vypínaním voľnobežného chodu motora

Načítavanie...

Číslo patentu: 243761

Dátum: 15.01.1988

Autor: Pruša Zbynik

MPK: F02N 15/02

Značky: samočinným, vypínaním, chodu, agregát, volnoběžného, rozbehový, motora

Text:

...pedáli je upravený spínač štartéra, prepojený vedením cez prepínač dynamo-štartêr, ku ktorému je paralelne pripojená batéria, s dynamoštartérom. Dynamoštartér je pripojený na motor, ktorý je spojkou a voľnobežnou spojkou prepojený s prevodovkou.Výhody rozhehového agregátu podľa vy 4nálezu sú v tom, že vozidlo má v- priemere tichši chod, menej škodlivých exhalatov vo výfukových plynoch a zníži sa priemerná spotreba pohonných hmôt.Príklad...

Spouštěcí ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 245059

Dátum: 15.12.1987

Autor: Fuchs Petr

MPK: F02N 9/04

Značky: ventil, spouštěcí

Text:

...talíř 3 do sedla 2. Těleso 1 má na boku nálitek 8 pro přívod tlakoveho vzduchu. Na těleso 1 je nasazeno víko l s válcovou dutinou, soustřednou s osou ventilu, ve kterém je suvně uložen vnější ovládací pist 10. Ve středu dna pístu lll je otvor üstíci do přívodu 11 tlakového vzduchu ve víku 9. Na otvor v pístu 1 I je napojeno vybraní 12 uvnitř jeho dna. Ve vnějším ovládacím pístu 1 D je rovněž suvně uložen vnitřní ovládací píst 13 s pomocnou...

Zařízení k vypínání a spouštění automobilových motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246614

Dátum: 16.11.1987

Autori: Marcian Václav, Škrobák Josef, Hurt Vratislav

MPK: F02N 11/08

Značky: motorů, zařízení, vypínání, spouštění, automobilových

Text:

...zapalovací soustavy 1 mezikonce přerušenáho kabelu přívodu proudu, vedeného od spínací skříňky g k zapalovací soustavě 1 a startovací spínač g je paralelné zapojen k vývodu proudu ze spínací skříňky g, který je pod napätím při zapnutém klíčku zapalování a na vývod proudu ze spínací skříňkyg ke startéru g, přičemž spínač spalování g je uspořádán jako ručně ovládaný dvoupolohový spínač bez samočinného návratu a startovací spínač g je...

Rotační šoupátkový rozdělovač vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253537

Dátum: 12.11.1987

Autori: Lindr Václav, Macek Jan, Ort Jan, Štěrba Jaroslav

MPK: F01L 31/22, F02N 9/04

Značky: šoupátkový, rozdělovač, vzduchu, rotační

Text:

...spolehlivé vzníceníPříklad provedení rozdělovaěe podle vynálezu je uveden na připojeném vyobrazení, kde je znázorněn řez tělesem rozdělovaěe s rotačním a axiálním šoupátkem, dále detail C rotaěního šoupátka v bokoryse a schêmatické znázornění potrubního rozvodu od tlakové nádoby přes rozdělovaě až ke spouštěcím ventilum motoruZ obrázku je pátrný nejprve rozdělovač lhtvořený pouzdrem gg, u jehož vnitřního prostoru lg je uepořádáno rotační...

Spouštěcí ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 234506

Dátum: 01.11.1987

Autor: Ort Jan

MPK: F02N 9/04

Značky: ventil, spouštěcí

Zhrnutie / Anotácia:

Těleso ventilu má ve své horní i dolní části velký vnější průměr odpovídající vnitřnímu průměru svislé válcové dutiny v hlavě válce. Ve střední části má těleso ventilu malý vnější průměr, menší než 2,4 násobek průměru dříku ventilu. Dolní část tělesa ventilu je opatřena otvory protáhlými ve směru osy ventilu, jejichž vyústění dovnitř tělesa ventilu je vzhledem k dříku ventilu tangenciální.

Spouštěcí zařízení motoru vnitřního spalování

Načítavanie...

Číslo patentu: 247114

Dátum: 28.09.1987

Autori: Veselý Karel, Petrůj Jaroslav, Foral Jioí, Kueera Jaroslav

MPK: F02N 15/02

Značky: zařízení, spouštěcí, motorů, vnitřního, spalování

Text:

...paőoraew cueymmnu o 6 pa 3 oM. Hpn paőore nBHraTenH 1 ero KpyTnmuü MoMeHT nepeaewcx na ñapaőan 7 pnKunoHHoů My®Tm cuenneann uepes mecrepnn 5 H 6 peyxropa H Hapymnmů oőon 11 Mywru csóödýoro xoa, aaxnuHenumñ ponnxauu 10 Ha ononnurenbnoñ uHnHHpHqecKoñ HOBEDXHOCTH 14 mecrepHH 6. Hpu 3 TOM Gapaöan 7 BMECT 8 c neymumn qucxamu 8 csoőono Bpamaercn, a Ban 4 peyxropa Henoaumeu.Hpn nepeMemeHHH non eñcwnnem cneunanbuoro npnsona (He noxasan) nanbuą 13...

Elektrický spouštěč s výsuvným pastorkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 246123

Dátum: 15.09.1987

Autori: Holata Miroslav, Hrdlieka Jaroslav

MPK: F02N 11/02, F02N 15/02

Značky: výsuvným, pastorkem, spouštěč, elektricky

Text:

...vyšší otáčky než jsou otáčky apouštěče. Jakmile takový stav nestane prestane být pastorek 1 g působením volnoběžky v pevném spojení s hřídelem 11, záběrově pouzdro I 1 se prestane opírat svými dražkami o závíty šroubovice 13 a působením stlečené zadní pružiny 31 začne se záběrovć pouzdro l 1 posouvat ve eměru šípky. současně prestane zadní pružina 31 vyvozovat axiální tlak na hřídel l 1 a stlačovací ústrojí § 12pdsobí na hřídel l 1 ve směru...

Pohon pro startování spalovacího motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 250280

Dátum: 15.04.1987

Autori: Hrnčíř Zbyněk, Novák Václav, Krnáč Pavel, Tomek Vladimír

MPK: F02N 15/04

Značky: motorů, pohon, startování, spalovacího

Text:

...předlohy 9. Přívod k solenoidu 2 je veden ze svorkovnice 1, k níž je připojen též přívod k elektromuotoru 5, v jehož proudovém okruhu je zařazen spínač 15 s druhou vratnou pružinou 16, opírající se o rameno nesoucí uvolňovací západku 17 s třetí vratnou pružinou 11. ovládané pákou 14. Ke spínači 15 vede přívod elektrického pro-udu 20 -od zdroje. Na kotouči 7 je zarážka 19. llato zarážka 19, jak bude podrobněji vysvětleno při popisu funkce...

Spínač pro elektrické spouštěče spalovacích motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250058

Dátum: 15.04.1987

Autori: Rakovič Zdeněk, Úlehla Jiří

MPK: F02N 11/08

Značky: spínač, spalovacích, elektrické, spouštěče, motorů

Text:

...značnou magnetomotorickou sílu, která způsobí rychle pritažení kontaktového můstku 11 k prvnímu kontaktu 3 a druhému kontaktu 4, čímž se uzavře hlavní proudový okruh mezi spouštěcí baterií 1 U a spouštěčem 1. spouštěč 1 je od této chvíle v činnosti. současně s prepojením prvního kontaktu 3 a druhého kontaktu 4 prostřednlctvím kontaktového můstku 11 zahradí se dioda 5, poněvadž její katoda je od okamžiku sepnutí pripojene ke kladnému pólu...

Elektrické zapojení pro spouštění motoru s vnitřním spalováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 245030

Dátum: 16.03.1987

Autor: Kováe Anton

MPK: F02N 11/08

Značky: spouštění, motorů, spaľovaním, vnitřním, zapojení, elektrické

Text:

...9 Toro oóa paöoqmx Bumnmqawena BCHOMOTaTeHBHOPO Konwanwopa samuamwcs M coenmnnm ynepmmsammym oóMoTKy anexwpomarnnma M anexwpnqecnn uocneonaTenLHo Haxonsmmeca Bmsrmsammym oómowxy anexwpomarnmma M nycxoaoñ 3 HeKTpOĽBHTaTeHb c HCTOHHMKOM Hanpamenma.-4 Bo 3 HMKammeenpM 9 ToM ounoBoe neñcmsme 9 HeKTp 0 MaFHMTa BĽBMPEGT Manym mecTepHm B syóqawuñ oóon. OnHoBpeMeHHo npm 9 ToM BCHOMOrawenbnuů EOHTaKTOp M 3 AeKTpoMarHnT HaTHMBamT no onHoñ...

Spouštěcí zařízení motoru motocyklu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249198

Dátum: 12.03.1987

Autori: Šváb Pavel, Šantora Vladimír, Kubínek Jiří

MPK: F02N 1/00

Značky: zařízení, motocyklů, spouštěcí, motorů

Text:

...Západkové kolo je axiálně posuvné na axiálně pevném kolu prímárního převodu pomocí vnějěích nebo bočních výstupků zapadajících do otvorů ve stěně kola primárního převodu Západkové kolo může být střow děné svým vnějším průměrem ve vybráních kola prdmárního převodunebo svým vnitřním prüměrem na jeho nábojí nebo pomocí západekv otvorechř Kromě toho může být radiální spojení í současné.středě~ ní uskutečněno pomocí drážek. V otvorech jsou navíc...

Ruční startovací zařízení stacionárního spalovacího motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 235890

Dátum: 01.03.1987

Autori: Kovář Jiří, Pudil František

MPK: F02N 3/02

Značky: spalovacího, ruční, zařízení, motorů, stacionárního, startovací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká ručního startovacího zařízení pro stacionární spalovací motory se startovacím zařízením, upevněným na součástech spojených se skříní motoru, startovacím kotoučem uloženým na čepu a otočně uloženém v tělese startovacího zařízení. Startovací kotouč je opatřen vratnou pružinou a do vybrání startovacího zařízení zabírá část pružinové objímky objímající část startovací západky uložené na více chodém pohybovém závitu se závěrným...

Způsob zvyšování teploty vzduchu ve válci při spoušťění přeplňovaného naftového motoru s nízkým kompresním poměrem a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 232764

Dátum: 15.01.1987

Autor: Ort Jan

MPK: F02N 9/04

Značky: zařízení, nízkým, přeplňovaného, teploty, motorů, válci, poměrem, vzduchu, zvyšování, spouštění, provádění, způsob, kompresním, naftového

Zhrnutie / Anotácia:

Zvýšení teploty vzduchu ve válci ke konci kompresního zdvihu nad zápalnou teplotu vstřikovacího paliva. Do válce motoru se přivádí spouštěcí vzduch na počátku kompresního zdvihu v rozmezí od 160° klikového hřídele před dolní úvratí do 160° za dolní úvratí pístu za použití přídavného rozdělovače na rozvodovém hřídeli motoru.

Spínač spouštěče s letmým uložením spínacího můstku

Načítavanie...

Číslo patentu: 233987

Dátum: 01.12.1986

Autor: Struha Jaroslav

MPK: F02N 15/02

Značky: letmým, uložením, spínač, spínacího, můstku, spouštěče

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká uložení pohyblivého spínacího kontaktu na izolační vložce opatřené vratnou a vymezovací pružinou. Válcová tlačná pružina, nasazená na čepu izolační vložky, umožňuje sepnutí spínacího kontaktu a vymezuje jeho opotřebení. Po montáži spínacího můstku ve spínači je spínací kontakt na čípku izolační vložky přidržován předepnutou vratnou pružinou, která spínací kontakty rozepíná. Tohoto spínacího můstku je možné dále využít při...

Elektrický spouštěč pro spalovací motory

Načítavanie...

Číslo patentu: 230392

Dátum: 15.11.1986

Autor: Mrhálek Karel

MPK: F02N 11/00

Značky: elektricky, spouštěč, motory, spalovací

Zhrnutie / Anotácia:

Elektrický spouštěč pro spalovací motory, obsahující dvojramennou vysouvací páku pastorku otočnou kolem čepu uspořádaného v tělese břemenového víka spouštěče, vyznačený tím, že konce čepu (6) jsou otočně uloženy v obdélníkových příložkách (7), které jsou uspořádány uvnitř tělesa břemenového víka (1) a zajištěny opřením o mezistěnu (14), uspořádanou mezi tělesem břemenového víka (1) a tělesem statoru (15).

Zařízení pro startování naftových lokomotiv

Načítavanie...

Číslo patentu: 234080

Dátum: 01.10.1986

Autori: Večerek Antonín, Ďergel Miroslav, Herna Jaroslav

MPK: F02N 1/00

Značky: startování, zařízení, naftových, lokomotiv

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zajistit operativní startování naftových, zejména důlních lokomotiv jedním pracovníkem tam, kde lokomotiva není vybavena automatickým startovacím zařízením. Startování je zajištěno jednoduchým zařízením, které ovládá dekompresní páku motoru. Zařízením pro startování naftových lokomotiv je řešena úspora pracovníků v procesu dopravy, případně úspora pohonných hmot u jednomužné obsluhy. Navržené zařízení je možné využívat u...

Vratné startovací zařízení vzduchem chlazeného stacionárního spalovacího motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 233048

Dátum: 15.08.1986

Autor: Pudil František

MPK: F02N 1/02

Značky: motorů, chlazeného, zařízení, vratné, spalovacího, startovací, stacionárního, vzduchem

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vratného ručního startovacího zařízení vzduchem chlazeného stacionárního spalovacího motoru se startovacím zařízením upevněným na součástech spojených se skříní motoru, se startovacím kotoučem opatřeným startovací šňůrou a rukojetí, s vratnou pružinou zakotvenou mezi tělesem startovacího zařízení a startovacím kotoučem. Těleso startovacího zařízení a startovací kotouč jsou opatřeny axiálními otvory pro chladicí vzduch na průměru...

Zařízení ke spouštění zážehového motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 231718

Dátum: 15.07.1986

Autori: Doubravský František, Doubravský Jiří

MPK: F02N 11/08

Značky: spouštění, zařízení, zážehového, motorů

Zhrnutie / Anotácia:

Řeší problém usnadněného spouštění motoru za chladu i při poklesu napětí startovací baterie. U bateriového zapalovacího zařízení, u kterého je použito indukční zapalovací cívky s primárním vinutím pro nižší provozní napětí elektrické sítě automobilu a pro kterou je za chodu motoru toto napětí snižováno na její provozní hodnotu předřadným odporem, je vstupní svorka samotného primárního vinutí cívky spojena prostřednictvím polovodičové diody se...

Zařízení proti přetížení elektrického spouštěče spalovacího motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 230820

Dátum: 15.06.1986

Autor: Musil Vítek

MPK: F02N 11/14, F02N 11/00

Značky: motorů, elektrického, přetížení, proti, spalovacího, spouštěče, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Jde o vynález závislý na řešení podle autorského osvědčení č. 223364. Na rozdíl od tohoto základního vynálezu, je u tohoto závislého řešení časovací obvod tvořen komparátorem napětí s hysterezí, jehož řídicí vstup je paralelní odbočkou výstupu generátoru pro napájení regulátoru napětí. Podle potřeby dané rušivými parazitními impulsními napětími v elektrické instalaci vozidla, je jeho řídicí vstup vybaven filtrem s kombinací elektrického odporu...

Způsob brzdění lodního motoru a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 229741

Dátum: 01.05.1986

Autori: Ort Jan, Macek Jan

MPK: F02N 9/04

Značky: brzdění, motorů, lodního, provádění, způsob, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Pístem nasátý a ve válci zkomprimovaný vzduch se během expansního zdvihu upravených pojišťovacím ventilem vypouští z válce. Na talířovém pojišťovacím ventilu je upevněn píst, ukončený v horním válci opatřeném v dolní části vstupním kanálem a v horní části výpustným kanálem. Píst je shora zatížen pružinou stavitelnou šroubem.

Zapojení spínače pro elektrické spouštěče spalovacích motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 229382

Dátum: 01.04.1986

Autor: Úlehla Jiří

MPK: F02N 11/08

Značky: spínače, spouštěče, zapojení, spalovacích, elektrické, motorů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení spínače pro elektrické spouštěče spalovacích motorů, které umožňuje dvoustupňové ovládání spínání spouštěče za použití jednoho ovládacího vinutí. Podstata vynálezu spočívá v tom, že v sérii s ovládacím vinutím elektromagnetu spínače je napojen řízený polovodičový ventil překlenutý paralelně zapojeným prvním odporem, přičemž řídicí elektroda polovodičového ventilu je připojena přes druhý odpor ke vstupu budicího vinutí...