F02M 35/12

Zariadenie na tlmenie zvuku pre prívodné potrubie motora s vnútorným spaľovaním a prívodné potrubie zahrnujúce toto zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7177

Dátum: 03.12.2008

Autor: Caliskan Alper

MPK: F02M 35/12, F04B 39/00, F01N 13/00...

Značky: vnútorným, prívodné, zvuku, motora, zariadenie, tlmenie, spaľovaním, zahrnujúce, potrubie

Text:

...aspoň z časti radiálne vnútorná, je spojená s týmito krajnými časťami a je plynule prepojená s vnútrom každého vyklenutiakomoru, vnútorná štruktúra vedenia je axiálne nespojitá a má aspoň dva valcovité samostatné úseky umiestnené dva a dva axiálne vedľa seba z oboch strán axiálneho deliaceho priestoru, ktorý leží V radiálnom reze plášťa, dve a dve komory tvorené vyklenutím sú spolu prepojené radiálne medzi uvedeným alebo každým zúžením a...

Nasávacia rúrka a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 282447

Dátum: 31.12.2001

Autori: Andress Heinz, Klotz Arthur, Leipelt Rudolf, Ernst Volker, Füsser Rolf

MPK: B29C 49/00, F02M 35/12

Značky: spôsob, rúrka, nasávacia, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Rúrka pozostáva z viac jednotlivých sacích rúrok (10, 16, 17, 18), ktoré sú na strane vstupu spojené so zbernou rúrkou (11). Podľa riešenia sú zberná rúrka (11) so sacími rúrkami (10, 16, 17, 18) vytvorené ako jeden kus technikou fúkania.

Čistič vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246588

Dátum: 20.08.1987

Autori: Fiala Booivoj, Dlouhý Karel, Kulhavý Miroslav, Ružek Josef Praha

MPK: F02M 35/12

Značky: vzduchu, čistič

Text:

...snyxoban aueprnn pacceuzaerca, npeepamancb B Tennoaym. TaKuM oöpasoM, pe 30 HaHCHaH KaMepa 8 crnamneaew HX KOHEÓEHHH Ha peaonaucuoň uacrore, yMeHbmax nx amnnuryy, qro npnnonnr K cunmeunm yposna myua snycxa, KOTODHŘ Momer nsnyuawbcn qepes anycxnoü cpea 3 narpyöka 4 B aruocmepy. nnx nenasneHun BCGX HHsKoqacToTHux pe 30 HaHCHHX ®opM Koneöaunü oöbem peaouaxcñoň KaMepm 8 nonmen cocrannnwb Bennquny 0,25-0,7 or oöbeua EHYCKHOPO narpyőxa 4. Hpu...

Systém sání karburátorového motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 245283

Dátum: 15.06.1987

Autori: Jagielski Jerzy, Ivan Zoltán, Sivák Elemér, Smolík Antonín

MPK: F02M 35/12

Značky: sání, motorů, karburátorového, systém

Text:

...cncwema Bnycua Kapômpamopnoro naurameua.Cncmema Bnycxa conepmnw Bosnyxooqncmnwens I, Tpyóy 2 cmemannoro Bosnyxa, narpyóxn 3 n 4 coowaewcwnenuo monorpeworo n Henonorpeworo Boanyxa, cnaómenaue omxpuwun xoanamu 5 u 6, ownomenue nnomanu nonepeqnoro ceqenna 7 nawpyöna 3 nonorpeworo Bosnyxa K nnomann nonepeqnoro ceqeuma 8 nawpyóxa 4 Henonorpemoro Bosnyxa nunanneno panHu 0,8-I,2. Cncwema conepmnm Taxme Tepmoperynamop 9 c aacnonxoü ID.Cncmema...

Systém sání zážehového motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 245278

Dátum: 15.06.1987

Autori: Satzinger Gerhard, Martorana Piero, Nitz Rolf-eberhard

MPK: F02M 35/12, F02M 31/00

Značky: sání, zážehového, motorů, systém

Text:

...4 remeparypm a .upyrm antpurm anna 8 x opens nonorpena (na nonaaarxa). ľlarpydox 3 nemam nena.uolperoro mama nemame 021 mm roman 9 x perymapy 4 reumeparypu, a .upyrm mpmmz mamou IO x aupyxamoi opens. Ba nawpyóxax 2 1 3 (nn m amen s an) monoau nandponannne onaepcm II n 12. paanomnennne ar ornpmoro norma 8 -mm zo m panorama ťa u ťa , panna 0.2545 man É n Č, cooraercrnymezo uarpydxa maare a rpyóoi 6. Ornamenne cymapao Hmmm npoxoamoro ceqenm...

Vzduchový čistič spalovacího motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 245263

Dátum: 15.06.1987

Autori: Savolainen Esko, Laukkarinen Tuomo, Junker Erwin

MPK: Nordrach /de/, F02M 35/12

Značky: spalovacího, motorů, vzduchový, čistič

Text:

...uanyqaerea nan uepea cpea narpyôna 3, max u uepes orsepcrua 3 nnyx uoacax 5. Hąuaororax. onpenenneuux ooornomeausuu í Ívć-gçg- ceifľ,rne KI. 2. 3. ~ unona Harypanbuoro pana C - cxopocrs anyxa, u/cen . Č - nnuua noanyxoaaóopuoro narpyóna, u B narpyóue nosannamr peaonancnue xoneóauna. na anannae Qopu Koneóaanü nasnenun B Boanyxoaaöopnou narpyóxe noanyxooumcrnrena cnenyer, qro Hanóonee amůexrnnuum nymeu nosneücrnua na yuenbmenne nsnyqennn...