F02M 27/04

Generovanie studenej plazmy prostredníctvom žiarenia v sústave tepelného stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6622

Dátum: 02.12.2013

Autor: Šulek Anton

MPK: H01J 17/00, F02M 27/04

Značky: sústave, plazmy, studenej, žiarenia, generovanie, prostredníctvom, tepelného, stroja

Text:

...excituje molekuly kyslíka V nasávanom plynnom médiu 1, z ktorého vznika studená plazma § nasávaná nasávacím potrubim Q do pracovného priestoru Q tepelného stroja Q. Jednosmemý zdroj napätia g je zároveň pripojený k riadiacej jednotke z, ktorá má vstup ll a výstup Q na ovládanie meničom napätia 1 a zároveň ovládanie výbojky g, napr. ortuťovej.znázorňuje uskutočnenie na obr. l s použitím elektromagnetickej cievky à, obr. 2, kde...

Spôsob optimalizácie spaľovacieho motora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20012

Dátum: 28.03.2012

Autori: Bove Fabrizio, Bove Alessandro

MPK: F02M 27/04

Značky: spaľovacieho, spôsob, motora, optimalizácie

Text:

...úprav musia byt dobre kombinované a optimalizované, čím je umožnené vytváranie náboja molekulámej organizácie komplexných uhľovodíkov obsiahnutých vpalive zjednodušením ich molekulárnej komplexnosti a magnetizovaním paliva avzduchu privádzaných do motora s nábojmi opačného znamienka. Zmienené uhľovodíky, keďsú podrobované magnetickým poliam organizovaným podľa techniky predloženého vynálezu,ako priamym kontaktom, tak aj ožarovaním,...

Spôsob na zamedzenie a/alebo na zníženie podielov škodlivých látok vo výfukových plynoch spaľovacieho motora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16669

Dátum: 19.12.2008

Autor: Wobben Aloys

MPK: F02M 27/04

Značky: výfukových, spôsob, zníženie, motora, zamedzenie, spaľovacieho, látok, škodlivých, plynoch, podielov

Text:

...miere redukuje aspoň určite produktyspaľovania. Realizáciou vynálezu tiež môže byť znížená spotreba spaľovacíeho motora.0013 V nasledujúcom texte je vynález bližšie vysvetlený na záldade pñkladov objasnených na obrázkochObrázok 1 ukazuje schematické znázornenie podľa vynálezuobrázok 2 znázorňuje blokovú schému úpravy pohonnej látky podľa vynálezuobrázok 3 znázorňuje elektrický blokový diagram úpravy pohonnej látky podľa vynálezu obrázok 4...

Spalovací motor

Načítavanie...

Číslo patentu: 277428

Dátum: 17.03.1993

Autori: Maňák Jiří, Maňák František

MPK: F02M 27/04

Značky: motor, spalovací

Zařízení pro vstřikování paliva, zejména pro motory s přímým vstřikem paliva

Načítavanie...

Číslo patentu: 257072

Dátum: 15.04.1988

Autor: Kocián Karel

MPK: F02M 27/04

Značky: motory, přímým, vstřikování, zařízení, vstřikem, zejména, paliva

Text:

...zlepšení spalovaní paliva, tím dojde ke snížení spotřeby a emisá uhlovodíků ve spalinách. Je zabeřpečeno spalování i při nedostatečném víření vzduchové dáplně ve spalovacím prostoru a malých přebytcích vzduchu. Zkrátĺ se doba tvoření směsi, zlepší se její homogennost a je umožněno změnšit úhel předvstříku, čímž se snížĺ emise kysličníků dusíku. Zkrátí se prodleva vznlcenf paliva, zmenší se množství paliva pŕípraveného ke vznícení a tím se...

Zapojení ionizačního zařízení pro získání záporných iontů vzduchu pro spalovací motory

Načítavanie...

Číslo patentu: 241182

Dátum: 15.08.1987

Autor: Babinec Miroslav

MPK: F02M 27/04

Značky: motory, vzduchu, spalovací, ionizačního, zařízení, iontů, zapojení, získání, záporných

Text:

...Tudiž je při našem řešení snížen odběr elektrické energie, potřebný k vytvoření záporných iontů na pouhých 0,5 až 3 0/3 stávajícího výkonu zapalovacích soustav spalovacích motorů. Z tohoto důvodu je možne použít tohoto zapojení přímo na stávající zapalovací soustavu zážehových motorü v důsledku nízkých energetických potřeb. Tím také i klesnou náklady, a to minimálně o 6 D 0/0, na výkonné energetické zdroje vysokých napětí pro vznětově...

Ionizační trubice pro úpravu nasávaného vzduchu pro spalovací motory

Načítavanie...

Číslo patentu: 241181

Dátum: 15.08.1987

Autor: Babinec Miroslav

MPK: F02M 27/04

Značky: spalovací, trubice, ionizační, vzduchu, nasávaného, úpravu, motory

Text:

...podle vynálezu je znázorněn na přĺpOjEIlÝCh výkresech, kde obr. 1 JŤGÚSÍHVUÍG ionizační trubicí s nastavitelnou vzdálenosti velkoplošných děrovaných ionizačních elektrod, obr. 2 představuje ionizační trubici s pevnou vzdálenosti velkoplošných děrovaných ionizačních elektrod.ionizační trubice podle vynálezu sestává z tubusu 1, tvořicí hlavní nosnou část pro nejméně dvě velkoplošné děrované ionizační elektrody 2 kolmo položených ke směru...

Izolační vzduchová komora

Načítavanie...

Číslo patentu: 249822

Dátum: 15.04.1987

Autori: Štefanko Jiří, Honzák Jaroslav

MPK: F02M 27/04

Značky: vzduchová, komora, izolační

Text:

...při teplotách kolem l 700 °K.Proto při spalování ionizovaného vzduchu e palivem je nutno teplotu spalování stabilizovat pod teplotu 1300 °K, aby vznik nežádoucích toxických plynů, zejména oxidu duoíku NOX, byl omezen na minimum, t.J. alespoň 10 x méně než je při současném stavu. Stabilizące teplotypod 1300 °K se dosáhne tím, že se Jednak použije palivo 9 nízkou výhřevnoeti, zejménaipod 13 MJ kg 1, dále že ee sekundární vzduch ohřívá pod...

Vstrekovač s magnetickou úpravou tekutých spalovacích hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 248078

Dátum: 15.01.1987

Autori: Pavlík Eduard, Piroch Peter

MPK: F02M 27/04

Značky: magnetickou, vstrekovač, úpravou, tekutých, spalovacích

Text:

...hmôt, .čím sa zjednodušuje systém prípravy magnetický upravenej spaľovaoej hmoty pre vstrezk do spaľovacieho .priestoru a znižujú nároky na priestor systému.V .konečnom dôsledku sa dosiahne .použitím uvedeného. vstrekovača s magneťckowu úpravou tekutých spaľovacích hmôt zníženie mernej spotreby tekutej spaľo-vacaj hmoty a zníženie obsahu škodlivín v spalných produktoch.Na .pripojených výkresoch sú znázornená príklady vstrekovačov s...