F02K

Mechanizmus odpúšťania vzduchu z kompresora

Načítavanie...

Číslo patentu: 285409

Dátum: 14.12.2006

Autori: Hanajík Jozef, Bednář Jiří, Drnda Ján

MPK: F02K 3/00, F02C 6/00, F02C 3/00...

Značky: odpúšťania, kompresora, vzduchu, mechanizmus

Zhrnutie / Anotácia:

Na veku (2) je jedným svojím koncom upravený hriadeľ (6) a druhým koncom v konzole (8), ktorá je základňou (13) upravená na veku (2). Hriadeľ (6) je vo veku (2) uložený prostredníctvom vedenia (10), ktoré je upravené v otvore (17), pričom vedenie (10) zasahuje jedným koncom do úložného otvoru (18). Na hriadeli (6) je v mieste medzi konzolou (8) a jej základňou (13) upravené rameno (7).

Dvojprúdový motor pre štart a krátke pristátie lietadla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9247

Dátum: 25.10.2006

Autor: Dacre Mike

MPK: B64C 29/00, F02K 3/02, F02K 1/00...

Značky: lietadla, dvojprúdový, motor, pristátie, krátké, štart

Text:

...obtokových motoroch je známe zo spisov US 2002/073690, US(0011) Ďalší problém v súvislosti s existujúcimi obtokovými dvojprúdovými motormi sa týka toho, že generujú značné množstvo hluku 2 motora. Jedným zdrojom hluku je proces spaľovania V motore a s tým spojené vibrácie. Hluk spôsobený dýzami sa ďalej generuje počas odčerpavania zahriateho vzduchu z chvostového konca motora pri kontakte s okolitým chladným vzduchom a tým nastáva rýchla...

Pulzný detonačný motor

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2145

Dátum: 24.05.2004

Autor: Daniau Emeric

MPK: F02B 71/00, F02K 7/00

Značky: motor, pulzný, detonačný

Text:

...žiarovej trubice sa predpokladá aspoň jeden plniaci otvor, ktorý je uzatvorený aoddelený od uvedenej spaľovacej komory týmto pohyblivým dnomvtedy, keď toto dno zaujme jeho prvú polohu, a je otvorený afluidne spojený s uvedenou komorou vtedy, keď uvedené pohyblivé dno zaujme jeho druhú polohu a- tým, že v uvedenej prvej polohe je uvedené priečne pohyblivé dno spojené s uvedenou žiarovou trubicou prostredníctvom0011 Vďaka vynálezu nemusí...

Tesniaci systém pre sekundárny prúd na vstupe dýzy turbínového motora s komorou pre dodatočné spaľovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1269

Dátum: 11.05.2004

Autori: Lapergue Guy, Sevi Guillaume, Roche Jacques

MPK: F01D 9/02, F01D 11/00, F02C 7/28...

Značky: vstupe, spaľovanie, prúd, komorou, motora, systém, sekundárný, turbinového, dýzy, tesniaci, dodatočné

Text:

...tesnenia držaný zovretý medzi podpornou doskoua radiáine vnútorným povrchom radiáine vnútornej príruby prostrednictvom nitov pre upevňovanieuvedenej podpornej dosky na prirubu.0019 Vstupný koniec tretieho tesnenia je upevnený na radiálne vnútornom povrchu podpornej dosky uvedenými nitmi, anity majú hlavy, ktoré klzne dosadajú na vonkajší povrch plášťa pre tepelnú0020 Podľa ďalšieho znaku vynálezu je každá doska pre tepelnú ochranu...

Kogeneračné energetické zariadenie s motorom s rotujúcimi spaľovacími komorami

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2728

Dátum: 11.12.2000

Autor: Tomčík Ferdinand

MPK: F02B 61/06, F02B 65/00, F02B 73/00...

Značky: motorom, rotujúcimi, komorami, energetické, kogeneračné, zariadenie, spalovacími

Text:

...energetického zariadenia svhodným motorom, ktorý by bol jednoduchej konštrukcie snízkou spotrebou paliva a tichýmchodom. Výsledkom tohto úsilia je ďalej popisované technické riešenie vo forme úžitkového vzoru.Uvedené nedostatky v podstatnej miere odstraňuje kogeneračné energetické zariadenie podľa riešenia, a ktorého podstata spočíva v tom, že pozostáva zmotora srotujúcimi spaľovacími komorami, ktorého výstup je cez prevodovku...

Vynálezy kategórie «F02K» v ZSSR.

Nadzvuková dýza s regulovateľným kritickým prierezom

Načítavanie...

Číslo patentu: 280138

Dátum: 08.01.1997

Autor: Svoboda Bohumil

MPK: F02K 1/30, F02K 1/08, F02K 1/09...

Značky: regulovatelným, prierezom, kritickým, nadzvuková, dýza

Zhrnutie / Anotácia:

Nadzvuková dýza s regulovateľným kritickým prierezom pozostáva z dvojice súosových a proti sebe otočne umiestnených prírub (2, 3), ktoré sú prepojené sústavou výkyvne upevnených lamiel (1), pričom najmenej jedna príruba je uložená posuvne.

Ventilový oddělovací mechanismus dvourežimového raketového motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 262952

Dátum: 11.04.1989

Autori: Marčík Libor, Konečný Pavel, Ludvík František

MPK: F02K 9/26

Značky: dvourežimového, raketového, motorů, oddeľovací, ventilový, mechanismus

Text:

...Těsníoí vlastnosti uložení oddělovacího tělese gv sedle mezidna âjsou zvyäovány tím, že tenké stěny oddělovecího tě 1 esa 3 a sedla v mezidnuâv místě nelisování jsou tlakem plynu ve stertové spalovací komořegpřit 1 ačovány k sobě v mezích pružných deformecí. Takto fretážovecí tlak,a tím i těsnící schopnost. oddělovacího mechanismu v první fázi činnost vzrůstá přímo úměrně se vzrůstajícím tlakem plynu ve startově spalovecí komoře. Ve...

Plynový generátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 253252

Dátum: 15.10.1987

Autori: Verkovič Vsevolod, Makarovec Nikolaj, Majorov Michail, Orionov Jurij, Anisimov Venjamin, Oreškin Nikolaj, Bělov Valentin

MPK: F02K 9/08, F23R 5/00

Značky: generátor, plynový

Text:

...paspymenua oxnaHTenH,npH BH 6 pauHoHHmx n ynap~ Hmx Harpyaxax. A Ha ®ur.I naoöpamen npHMep nunonuenux raaoreneparopa c onHHM nepůopapoúanňm cwaxauom, HMemmnM ynenuuennym noaepxnocrb nuxma.Fasoreuepawop Hueer Kopnyc Í, pasnenennmň neperoponkoü 2 Ha Kauepy cŕopauun c Kananbumm aapnnon Taepnoro Tonnnná 3, HHHuHaT 0 p 0 M ero ropeuua 4,.npocceneM 5 B nep® 0 pHp 0 BaHHoM cwaxaue 6,CHa 5 XeHHuM Ha OTKPHTOŘ vacru őyprnxom 7 H pasme...