F02G 5/00

Štvortaktné piestové spaľovacie motory a ich kombinácie využívajúce energiu paliva aj energiu výfukových plynov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7026

Dátum: 03.02.2015

Autori: Špánik Pavol, Mikulovský Jaroslav, Lábaj Ján, Mikulovská Lucia, Dobrucký Branislav

MPK: F02G 5/00, F02B 47/02

Značky: kombinácie, paliva, výfukových, štvortaktné, plynov, využívajúce, spaľovacie, energiu, piestové, motory

Text:

...objem vo valci l a stlačená pružina v expanznej komore 19 vystrelí piest do homého úvratu a vytlačí expanduj úcu zmes výfukových plynov, tlakovej tekutiny z expanznej komory 10 cez otvorený výfukový ventil Z do valca, kde tlakom na piest g realizuje druhý pracovný cyklus.Tretia technológia pracovných cyklov využíva v dvoch krajných valcoch j energiu paliva tak ako súčasné štvortaktne motory, v jednom pri trojvalci alebo dvoch pri...

Kogeneračné zariadenie na výrobu elektrickej energie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6106

Dátum: 03.04.2012

Autori: Gyurik Adolf Rodriquez, Sekula Marián

MPK: F01K 27/00, F01K 23/10, F01K 23/06...

Značky: kogeneračné, elektrickej, zariadenie, výrobu, energie

Text:

...aby vyprodukované teplo bolo využité len čiastočne, kdečasť tepla sa využije na výrobu elektrickej energie a zvyšok na ohrev, prípadne na chladenie tak, ako je to konvenčne využívané v súčasnosti, podľa individuálnych potrieb prevádzkovateľa.Výhody technického riešenia kogeneračného zariadenia na výrobu elektrickej energie sú zjavné z jeho účinkov, ktorými sa prejavuje navonok. Účinky tohto technického riešenia spočívajú najmä v tom, že...

Kombinovaný motor

Načítavanie...

Číslo patentu: 287738

Dátum: 20.07.2011

Autor: Černý Julius

MPK: F02G 5/00, F02B 47/00

Značky: kombinovaný, motor

Zhrnutie / Anotácia:

Kombinovaný motor, najmä na pohon stacionárnych zariadení a vozidiel, pozostáva z klasických spaľovacích valcov (1), z parných valcov (2) a z výmenníka tepla (3). Spaľovacie valce pracujú ako klasický spaľovací motor a parné valce ako parný motor, pričom na ohrev a odparenie tlakovej vody vstrekovanej do parných valcov je využité odpadové teplo z klasických spaľovacích valcov. Tlaková voda preberá odpadové teplo vo výmenníku tepla, cez ktorý...

Termoregeneračný motor

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5649

Dátum: 04.03.2011

Autor: Zacher Ľubomír

MPK: F01K 23/00, F02G 5/00

Značky: motor, termoregeneračný

Text:

...Tak ako klasický spaľovací motor má chladiaci okruh avšak ten nemá chladič, ale výmenník tepla, ktorý odovzdáva všetku tepelnú energiu chladiaceho okruhu motora ďalšiemu potrubiu. Z tohto potrubia vodu ohriatu na 100 C odoberá samostatné čerpadlo a vstrekuje ju prostredníctvom vodnej trysky do výfukového potrubia, v ktorom výfukové plyny ohriate na vyššiu teplotu ako 1000 °C (zážihový motor) opúšťajú jednotlivé valce. V tomto potrubí...

Kogeneračná jednotka s vlastným zdrojom vodíka ako paliva

Načítavanie...

Číslo patentu: 285794

Dátum: 20.07.2007

Autor: Müller Vladimír

MPK: F01K 13/00, F02B 43/00, F02G 5/00...

Značky: jednotka, vodíka, vlastným, paliva, zdrojom, kogeneračná

Zhrnutie / Anotácia:

Kogeneračná jednotka pozostáva z elektrického generátora (2) a z plynového spaľovacieho motora (3), ktoré sú navzájom prepojené, z alternátora (5), z akumulátorov a z riadiacich jednotiek. K spaľovaciemu motoru (3) sú cez alternátor (5) pripojené: sústava akumulátorov (6), riadiaca jednotka (16) chodu spaľovacieho motora a riadiaca a bezpečnostná jednotka (8) elektrolýzy. Riadiaca a bezpečnostná jednotka (8) elektrolýzy je prepojená s anódou...

Vynálezy kategórie «F02G 5/00» v ZSSR.

Dvojčinný spaľovací motor

Načítavanie...

Číslo patentu: 285468

Dátum: 08.01.2007

Autor: Strelec Ján

MPK: F01K 23/00, F02G 5/00

Značky: motor, spalovací, dvojčinný

Zhrnutie / Anotácia:

Dvojčinný spaľovací motor využíva tepelnú energiu výfukových plynov a energiu, ktorá uniká chladením a sálaním. Pracuje v dvoch režimoch: v spaľovacom a v parnom. V spaľovacom režime prebieha horenie paliva a pracuje ako spaľovací motor. Teplo spaľovacieho režimu je prevedené na paru, ktorá sa využíva v parnom režime.

Spôsob zvyšovania elektrickej energie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1643

Dátum: 02.09.2004

Autor: Bergmann Robert

MPK: F01K 17/00, F02C 6/18, F02G 5/00...

Značky: spôsob, energie, elektrickej, zvyšovania

Text:

...skutočnej potrebe tepla k tomuto časovému bodu, pre určitý časový úsek At, podarí sa, pre tento určitý časový úsek At maximalizovat spotrebu tepla zo siete diaľkového rozvodu tepla, a tým tiež zvýšit výrobu elektrickej energie, takže dôsledkom toho môže byt generátorom zníženéje teda nodberateľonl tepla. z vonkajšej siete v určitom časovom úseku predpísané odobratie maximálne možného objemového prúdu teplonosného média, môžu byt náklady...

Dvojčinný spaľovací motor

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3514

Dátum: 03.06.2003

Autor: Strelec Ján

MPK: F02G 5/00, F02B 73/00, F02B 75/00...

Značky: spalovací, dvojčinný, motor

Text:

...zložitý chladiaci systém ajeho regulácia, pretože aj energia odvádzaná chladenim sa v pamom režime meni na mechanickú prácu.Zložitejšia konštrukcia by mohla patriť k nevýhodám daného riešenia. Ak však berieme do úvahy, že napr. dvojvalcovć prevedenie dvojčinného spaľovacieho motora má na dve otáčky kľukového hriadeľa šesť pracovných zdvihov, čo sa rovná šesťvalcovćmu spaľovaciemu motoru, je táto nevýhoda do značnej miery vyvážená.Prehľad...

Zařízení pro trvalé temperovní dočasně odstaveného motoru dvoutrakčních kolejových vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 267125

Dátum: 12.02.1990

Autor: Karel Michal

MPK: F01B 21/02, F02B 73/00, F01B 23/02...

Značky: kolejových, trvale, zařízení, dočasné, dvoutrakčních, motorů, temperovní, vozidel, odstaveného

Text:

...nádrže Já je svedeno odvzdušnění okruhu., gvýbavew obtoky l, i zaručujícímí trvalý minimální průtok vody přes každý motor 1, g.zařízením pro trvalé temperofvąání dočasné odetaveného motoru dvoutrakčního kolejového vozidla podle vynálezu ae docílí v provozu a výhodou předehříväríí naftovýoh motoru chladící kapalinou před startem. Oba naftové motory 1,ga tím i Jejich vodní čerpadla § 53 Jsou v klidu. S ohledem na teplotu chladící kapaliny...

Způsob regulace spalovacího motoru a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263507

Dátum: 11.04.1989

Autori: Meltzer Miroslav, Macek Jan

MPK: F02D 35/02, F01K 23/06, F01P 9/00...

Značky: způsobu, regulace, způsob, tohoto, spalovacího, zařízení, provádění, motorů

Text:

...výměníků tepla chlazení vody a olejePro soustavu motor ~ výměník tepla platí rovniceQ Qpal 19 Ťĺuťąvp Wuixuť kde značíQ - tepelný výkon dodávaný soustavou- tepelný výkon přiváděný palivemnie - efektivní účinnost motoru íKC - podíl tepla odváděného chlazením motoruqłvp - účinnost výměníku tepla výfukových plynů dle 5 účinnost výměníků tepla chlazení vody a olejevynález si klade za úkol podstatné zmenšit výše uvedené nedostatky a vytvořit...