F02G

Štvortaktné piestové spaľovacie motory a ich kombinácie využívajúce energiu paliva aj energiu výfukových plynov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7026

Dátum: 03.02.2015

Autori: Dobrucký Branislav, Mikulovský Jaroslav, Mikulovská Lucia, Lábaj Ján, Špánik Pavol

MPK: F02B 47/02, F02G 5/00

Značky: spaľovacie, energiu, paliva, výfukových, štvortaktné, využívajúce, motory, plynov, piestové, kombinácie

Text:

...objem vo valci l a stlačená pružina v expanznej komore 19 vystrelí piest do homého úvratu a vytlačí expanduj úcu zmes výfukových plynov, tlakovej tekutiny z expanznej komory 10 cez otvorený výfukový ventil Z do valca, kde tlakom na piest g realizuje druhý pracovný cyklus.Tretia technológia pracovných cyklov využíva v dvoch krajných valcoch j energiu paliva tak ako súčasné štvortaktne motory, v jednom pri trojvalci alebo dvoch pri...

Dvojtaktné piestové spaľovacie motory a ich kombinácie využívajúce energiu paliva aj energiu výfukových plynov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7025

Dátum: 03.02.2015

Autori: Mikulovský Jaroslav, Dobrucký Branislav, Špánik Pavol, Mikulovská Lucia, Lábaj Ján

MPK: F02B 47/02, F02G 5/02

Značky: energiu, spaľovacie, využívajúce, piestové, kombinácie, výfukových, plynov, paliva, motory, dvojtaktné

Text:

...plynov na on-line spriahnuté riadenie, priebežné sledovanie a vyhodnocovanie okamžitého stavu procesu, údajov potrebných na riadenie dvoch druhov pracovných procesov, ktoré využívajú dva druhy energií realizovaných tromi technológiami pracovných cyklov.I-llavné časti riadiacej jednotky 3 Q komplexného riadiaceho systému dvojtaktného motora sú riadiaca jednotka a vstrekovača Q paliva do valca l,riadiaca jednotka Q časovania otvárania a...

Piestový motor s vonkajším spaľovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7009

Dátum: 07.01.2015

Autori: Dobrodenka Pavel, Dobrodenka Anton

MPK: F01C 1/22, F02G 1/044

Značky: spaľovaním, vonkajším, piestový, motor

Text:

...paliva do vonkajšej spaľovacej komory. Prípadne je vhodné už časť výfuku a sania vybaviť chladením.Výhody piestového motora s vonkajším spaľovaním skonštruovaného podľa technického riešenia spočívajú, ako už vyplýva z názvu úžitkového vzoru, najmä V tom, ze tu ide o spojenie Stirlingovho termodynamického uzavretého pracovného cyklu na motore s rotačným piestom (Wankelov motor), čím je takýto motor jednoduchej konštrukcie s minimom...

Štvorvalcový piestový spaľovací motor s valcami do štvorca využíva energiu paliva aj energiu výfukových plynov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6327

Dátum: 03.12.2012

Autori: Mikulovský Štefan, Mikulovský Jaroslav, Dobrucký Branislav

MPK: F02G 5/02

Značky: valcami, štvorca, energiu, spalovací, piestový, výfukových, motor, štvorvalcový, využíva, paliva, plynov

Text:

...V homej úvrati a tak aj zmena Veľkosti kompresného objemu nad piestom V hornej úvrati. Pri pohybe čapu smerom hore (mínus) sa kompresný objem nad piestom zmenšuje a pri pohybe smerom dole (plus) sa kompresný objem nad piestom v homej úvrati zväčšuje.Štvorvalcové piestové spaľovacie motory s valcami do štvorca využívajú energiu paliva aj energiu výfukových plynov v štvonaktných alebo dvojtaktných pracovných procesoch. Využívajú...

Piestový spaľovací motor s elektromotorom na kývavý pohyb a mechanizmom na rotačný pohyb

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6326

Dátum: 03.12.2012

Autori: Dobrucký Branislav, Mikulovský Štefan, Mikulovský Jaroslav

MPK: F02G 5/02

Značky: piestový, mechanizmom, pohyb, elektromotorom, kývavý, spalovací, rotačný, motor

Text:

...motora má na svoje vstupy pripojené výstupy snímačov na získanie informácií- o teplote a tlaku oleja, paliva, tlakovej tekutiny, dodávaných akčnými členmi riadenia (spoločný rozvod oleja, paliva a tlakovej tekutiny),- o palive, dodávaného do vstrekovača paliva pre valce,- o tlakovej tekutine dodávanej do vstrekovača expanznej komory,- o vzduchu pre preplňovanie valcov,- o spolupracujúcich agregátov motora altemátora na výrobu elektrickej...

Vynálezy kategórie «F02G» v ZSSR.

Kogeneračné zariadenie na výrobu elektrickej energie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6106

Dátum: 03.04.2012

Autori: Sekula Marián, Gyurik Adolf Rodriquez

MPK: F01K 23/10, F01K 27/00, F01K 23/06...

Značky: kogeneračné, energie, elektrickej, výrobu, zariadenie

Text:

...aby vyprodukované teplo bolo využité len čiastočne, kdečasť tepla sa využije na výrobu elektrickej energie a zvyšok na ohrev, prípadne na chladenie tak, ako je to konvenčne využívané v súčasnosti, podľa individuálnych potrieb prevádzkovateľa.Výhody technického riešenia kogeneračného zariadenia na výrobu elektrickej energie sú zjavné z jeho účinkov, ktorými sa prejavuje navonok. Účinky tohto technického riešenia spočívajú najmä v tom, že...

Štvortaktné piestové spaľovacie motory využívajúce energiu paliva aj energiu výfukových plynov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6056

Dátum: 02.03.2012

Autori: Mikulovský Štefan, Mikulovský Jaroslav, Dobrucký Branislav

MPK: F02G 5/02, F02B 47/02

Značky: energiu, využívajúce, paliva, piestové, plynov, výfukových, spaľovacie, motory, štvortaktné

Text:

...procesu, údajov potrebných na riadenie a efektívnu realizáciu novej koncepcie dvoch druhov pracovných procesov s využívaním dvoch druhov energií.Centrálna riadiaca jednotka elektronického riadiaceho systému motora má na svoje vstupy pripojené výstupy snímačov na získanie informácií- o teplote a tlaku oleja, paliva, Vody, dodávaných akčnými členmi riadenia (spoločný rozvod - common rail),- o množstve paliva, dodávaného do vstrekovača paliva,-...

Dvojtaktné piestové spaľovacie motory využívajúce energiu paliva aj energiu výfukových plynov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6055

Dátum: 02.03.2012

Autori: Dobrucký Branislav, Mikulovský Štefan, Mikulovský Jaroslav

MPK: F02B 47/02, F02G 5/02

Značky: piestové, spaľovacie, paliva, plynov, motory, využívajúce, dvojtaktné, energiu, výfukových

Text:

...riadiaceho systému piestového spaľovacieho motora- priebežne spracováva získané informácie zo snímačov motora a zo spolupracujúcich agregátov motora, s ktorými realizuje riadenie pohonu,- rozhoduje, na základe vyhodnotenia požiadaviek zadaných v programe alebo požiadaviek vyjadrených stlačením plynového pedálu dopravného prostriedku, v pokračovaní procesu,- generuje aktuálne príkazy pre podružné riadiace jednotky systému riadiace...

Kombinovaný motor

Načítavanie...

Číslo patentu: 287738

Dátum: 20.07.2011

Autor: Černý Julius

MPK: F02G 5/00, F02B 47/00

Značky: kombinovaný, motor

Zhrnutie / Anotácia:

Kombinovaný motor, najmä na pohon stacionárnych zariadení a vozidiel, pozostáva z klasických spaľovacích valcov (1), z parných valcov (2) a z výmenníka tepla (3). Spaľovacie valce pracujú ako klasický spaľovací motor a parné valce ako parný motor, pričom na ohrev a odparenie tlakovej vody vstrekovanej do parných valcov je využité odpadové teplo z klasických spaľovacích valcov. Tlaková voda preberá odpadové teplo vo výmenníku tepla, cez ktorý...

Termoregeneračný motor

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5649

Dátum: 04.03.2011

Autor: Zacher Ľubomír

MPK: F02G 5/00, F01K 23/00

Značky: termoregeneračný, motor

Text:

...Tak ako klasický spaľovací motor má chladiaci okruh avšak ten nemá chladič, ale výmenník tepla, ktorý odovzdáva všetku tepelnú energiu chladiaceho okruhu motora ďalšiemu potrubiu. Z tohto potrubia vodu ohriatu na 100 C odoberá samostatné čerpadlo a vstrekuje ju prostredníctvom vodnej trysky do výfukového potrubia, v ktorom výfukové plyny ohriate na vyššiu teplotu ako 1000 °C (zážihový motor) opúšťajú jednotlivé valce. V tomto potrubí...

Kogeneračná jednotka s vlastným zdrojom vodíka ako paliva

Načítavanie...

Číslo patentu: 285794

Dátum: 20.07.2007

Autor: Müller Vladimír

MPK: F02G 5/00, F01K 13/00, F02B 43/00...

Značky: jednotka, kogeneračná, vlastným, paliva, zdrojom, vodíka

Zhrnutie / Anotácia:

Kogeneračná jednotka pozostáva z elektrického generátora (2) a z plynového spaľovacieho motora (3), ktoré sú navzájom prepojené, z alternátora (5), z akumulátorov a z riadiacich jednotiek. K spaľovaciemu motoru (3) sú cez alternátor (5) pripojené: sústava akumulátorov (6), riadiaca jednotka (16) chodu spaľovacieho motora a riadiaca a bezpečnostná jednotka (8) elektrolýzy. Riadiaca a bezpečnostná jednotka (8) elektrolýzy je prepojená s anódou...

Dvojčinný spaľovací motor

Načítavanie...

Číslo patentu: 285468

Dátum: 08.01.2007

Autor: Strelec Ján

MPK: F02G 5/00, F01K 23/00

Značky: motor, dvojčinný, spalovací

Zhrnutie / Anotácia:

Dvojčinný spaľovací motor využíva tepelnú energiu výfukových plynov a energiu, ktorá uniká chladením a sálaním. Pracuje v dvoch režimoch: v spaľovacom a v parnom. V spaľovacom režime prebieha horenie paliva a pracuje ako spaľovací motor. Teplo spaľovacieho režimu je prevedené na paru, ktorá sa využíva v parnom režime.

Spôsob zvyšovania elektrickej energie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1643

Dátum: 02.09.2004

Autor: Bergmann Robert

MPK: F02C 6/18, F02G 5/00, F01K 17/00...

Značky: elektrickej, spôsob, energie, zvyšovania

Text:

...skutočnej potrebe tepla k tomuto časovému bodu, pre určitý časový úsek At, podarí sa, pre tento určitý časový úsek At maximalizovat spotrebu tepla zo siete diaľkového rozvodu tepla, a tým tiež zvýšit výrobu elektrickej energie, takže dôsledkom toho môže byt generátorom zníženéje teda nodberateľonl tepla. z vonkajšej siete v určitom časovom úseku predpísané odobratie maximálne možného objemového prúdu teplonosného média, môžu byt náklady...

Spôsob a zariadenie na premenu tepelnej energie na mechanickú energiu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19266

Dátum: 25.03.2004

Autor: Železný Eduard

MPK: F02G 1/043, F01B 3/00

Značky: zariadenie, energiu, tepelnej, spôsob, mechanickú, přeměnu, energie

Text:

...piateho stupňa pri zmenšovani ob jemu piateho stupňa a súčasnom ochladzovani do prvého stupňa prizväčšovaní objemu prvého stupňa. S výhodou sa pracovné médium prevádza z piateho stupňa pri zmenšovaní objemu piateho stupňa k tretiemu stupňu a použije sa pre zahrievací proces. S výhodou sa pracovné médium pri zmenšovani objemu piateho stupňa a/alebo pri súčasnom ochladzovaní prevádza z piateho stupňa priamo do druhého stupňa pri zväčšovaní...

Tepelný motor na premenu tepelnej a mechanickej energie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283826

Dátum: 20.01.2004

Autor: Coney Michael Willoughby Essex

MPK: F02G 1/044

Značky: tepelnej, energie, tepelný, motor, přeměnu, mechanickej

Zhrnutie / Anotácia:

Tepelný motor obsahuje kompresnú komoru (9, 11) s obsahom stláčaného plynu a prvý piest (5) na stláčanie plynu pohybom tohto prvého piestu do kompresnej komory (9, 11), spojený s hnacím ústrojenstvom upraveným na pohon prvého piestu (5) do kompresnej komory (9, 11) na stláčanie plynu. Motor ďalej obsahuje expanznú komoru (17, 19), s druhým piestom (7) na umožnenie rozpínania plynu pohybom druhého piestu (7) von z expanznej komory (17, 19),...

Spôsob na odparovanie tekutých palív v spaľovacích zariadeniach a spôsob jeho použitia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20957

Dátum: 10.10.2003

Autori: Schemel Christopher, Roby Richard, Klassen Michael

MPK: F02G 3/00, F02B 43/08, F02C 1/00...

Značky: odparovanie, tekutých, použitia, palív, zariadeniach, spalovacích, spôsob

Text:

...ako dôsledok normálneho, predčasného alebo inéhoohrevu paliva, ktoré môže nastať pri privádzaní paliva dospaľovacieho zariadenia. Samovznietenie spôsobuje zníženú efektívnosť a poškodenie spaľovacieho zariadenia, skrátenie životnosti spaľovacieho zariadenia a/alebo nárast nežiaducich emisií.0006 Boli uskutočnené rôzne pokusy o obmedzenie samovznietenia tekutých palív s vyšším obsahom uhľovodíkov V takých zariadeniach chudobného, vopred...

Dvojčinný spaľovací motor

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3514

Dátum: 03.06.2003

Autor: Strelec Ján

MPK: F02B 75/00, F02B 73/00, F02G 5/00...

Značky: dvojčinný, spalovací, motor

Text:

...zložitý chladiaci systém ajeho regulácia, pretože aj energia odvádzaná chladenim sa v pamom režime meni na mechanickú prácu.Zložitejšia konštrukcia by mohla patriť k nevýhodám daného riešenia. Ak však berieme do úvahy, že napr. dvojvalcovć prevedenie dvojčinného spaľovacieho motora má na dve otáčky kľukového hriadeľa šesť pracovných zdvihov, čo sa rovná šesťvalcovćmu spaľovaciemu motoru, je táto nevýhoda do značnej miery vyvážená.Prehľad...

Motor poháňaný nízkoteplotným spádom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2823

Dátum: 09.04.2001

Autor: Vrlík Jozef

MPK: F02G 1/043

Značky: nízkoteplotným, spádom, poháňaný, motor

Text:

...priamy prenos priamočiareho pohybu z expandera na kompresor takmer bez strát, nakoľko radiálne sily sú minimálne, pričom trecie straty sú len v tesnení piestov a piestnice. Na kľukový mechanizmus teda pôsobia len rozdielové sily. Takéto usporiadanie má naviac výhodu vtom, že takmer dokonale umožňuje oddeliť studené a teplé pracovné médium, stratový tepelný tok vedením cez konštrukčné prvky je minimálny.Ako pracovné médium...

Chladiace zariadenie s tepelne dilatačným regenerátorom

Načítavanie...

Číslo patentu: 260156

Dátum: 15.12.1998

Autor: Kaliský Alexander

MPK: F02G 1/057

Značky: regenerátorom, chladiace, zariadenie, dilatačným, tepelně

Text:

...tepla.Na pripojenom výkrese na obr. 1 je znázornený priklad konštrukčneho prevedenia chladiaceho zariadenia, na obr. 2 je p-V diagram.Chladiace zariadenie podľa obr. 1 pozo üľłiieäąin.ąlstava z príkonovei časti 1 lubovolnej, napriklad elektrický lineárny motor), valca 2 s rebrovanou časťou 3 pre odvod tepla, piesta 4. Ďalej obsahuje prevodník a dráhy dilntácie z upínacicb pohyblivých segmentov 7, pevných segmentov 9, regeneračnej výplne B na...

Spôsob čiastočnej oxidácie uhľovodíkového paliva

Načítavanie...

Číslo patentu: 281101

Dátum: 05.03.1997

Autori: Wallace Paul Steven, Jahnke Frederick Charles, Thacker Pradeep Stanley

MPK: F02G 3/00

Značky: čiastočnej, spôsob, oxidácie, uhlovodíkového, paliva

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob pozostáva z reakcie uhľovodíkového paliva s plynom obsahujúcim kyslík v reakčnej zóne čiastočnej oxidácie za vzniku vykurovacieho plynu, ktorý sa následne ochladí vodou, čistenia tohto plynu, zníženia jeho tlaku a ďalšieho ochladenia v niekoľkých stupňoch, sýtenia ochladeného plynu vodnou parou a spaľovania takto upraveného vykurovacieho plynu s prímesou dusíka nasýteného vodnou parou v spaľovacej komore plynovej turbíny poháňajúcej...

Zařízení pro trvalé temperovní dočasně odstaveného motoru dvoutrakčních kolejových vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 267125

Dátum: 12.02.1990

Autor: Karel Michal

MPK: F01B 23/02, F01B 21/02, F02B 73/00...

Značky: kolejových, vozidel, trvale, temperovní, dočasné, dvoutrakčních, odstaveného, motorů, zařízení

Text:

...nádrže Já je svedeno odvzdušnění okruhu., gvýbavew obtoky l, i zaručujícímí trvalý minimální průtok vody přes každý motor 1, g.zařízením pro trvalé temperofvąání dočasné odetaveného motoru dvoutrakčního kolejového vozidla podle vynálezu ae docílí v provozu a výhodou předehříväríí naftovýoh motoru chladící kapalinou před startem. Oba naftové motory 1,ga tím i Jejich vodní čerpadla § 53 Jsou v klidu. S ohledem na teplotu chladící kapaliny...

Způsob regulace spalovacího motoru a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263507

Dátum: 11.04.1989

Autori: Macek Jan, Meltzer Miroslav

MPK: F02D 35/02, F01K 23/06, F01P 9/00...

Značky: způsobu, způsob, tohoto, regulace, provádění, spalovacího, zařízení, motorů

Text:

...výměníků tepla chlazení vody a olejePro soustavu motor ~ výměník tepla platí rovniceQ Qpal 19 Ťĺuťąvp Wuixuť kde značíQ - tepelný výkon dodávaný soustavou- tepelný výkon přiváděný palivemnie - efektivní účinnost motoru íKC - podíl tepla odváděného chlazením motoruqłvp - účinnost výměníku tepla výfukových plynů dle 5 účinnost výměníků tepla chlazení vody a olejevynález si klade za úkol podstatné zmenšit výše uvedené nedostatky a vytvořit...

Regenerátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 259352

Dátum: 17.10.1988

Autor: Kaliský Alexander

MPK: F02G 1/057

Značky: regenerátor

Text:

...blokov podľa obr. 1, 2, 3, kde zvierka 1 je volne posuvná v puzdre 3 a sťahuje prekladanú fóliu 4 vyznačenú pamäťovým javom v mieste nalepených prúžkov DET A - obr. 1) pomocou spojovacich prvkov 2 skrutiek skrz tóliu 4. zvierka 5 uchytáva opačnú stranu tepelne dilatačnej fólie 4 a jepevne uchytená k puzdru 3, alebo k pohyblive zvierke sériovo pripojeného ďalšieho bloku.Funkcia regenerátora s tepelne dilatačnou výplňou, napr. niklotitánovou...

Teploplynový stroj s rotačným pohybom piestov

Načítavanie...

Číslo patentu: 242465

Dátum: 15.09.1987

Autor: Serdešnov Anatolij Petrovie

MPK: F02G 1/043, F02B 53/02

Značky: pohybom, rotačným, stroj, piestov, teploplynový

Text:

...samočinne, to jest vlastným pracovným piestom bez potreby ďalšieho pomocného presúvacieho piesta, resp. bez nutnosti viacvalcového usporiadania. , Novým účinkom stroja podľa tohto vynálezu a jeho výhodou je tiež to, že presúvanie pracovného plynu cez ohrievač icez chladič sa uskutočňuje pri stálom objeme plynu, to jest izochoricky. Tým je možné sa v praxi priblížiť najvýhodnejšiemu teoretickému tepelnému obehu, zloženému z dvoch izochorických...

Tepelný motor s vnějším přívodem tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 250114

Dátum: 15.04.1987

Autor: Kuchař Martin

MPK: F02G 1/043

Značky: přívodem, tepla, motor, vnějším, tepelný

Text:

...píst 5, spojený ojnící i s klikovýín hřídelem 2, uloženým v klikové skříni 1. S klikvovým hřídelem 2 je pevně spojen otevře E 3114ný seçgnlcntrotačního tvaru, který cloní svým povrchem polovinu vnitřního povrchu klikové skříně l. Kliková skříň 1 je dělená v rovině klikového hřídele 2 a v tomto dělení je též provedena tepelná izolace 7. Spodní polovina klikové skříně 1 je ohřívánva tepelným zdrojem a, vrchní polovina je pro ochlazení...

Tepelný motor s vnějším přívodem tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 250113

Dátum: 15.04.1987

Autor: Kuchař Martin

MPK: F02G 1/043

Značky: tepla, tepelný, vnějším, přívodem, motor

Text:

...kolme ke klikovému hřídeli, na obr. 2 je svislý řez motorom v rovině rovnobežne s klikovým hřídelem.Ke klikové skříni 1 je připojen valec 4,ve kterém je kluzně uložen a Lltěsllěll pracovní píst 5 spojený ojnicĺ B s linkovým hřídelem 2, uloženým v klikové skříní 1. S klikovým hřídelem 2 je pevně spojen uzavřený segment 3 rotačního tvaru, který zaujíma svým objemem polovinu klikové skříně 1. Kliková Skříň je dělená v rovině klikověho hřídele 2...