F02F

Spaľovací priestor s riadeným detonačným horením

Načítavanie...

Číslo patentu: 288283

Dátum: 05.06.2015

Autori: Bigoš Peter, Puškár Michal

MPK: F02B 23/08, F02F 1/24

Značky: priestor, horením, detonačným, riadeným, spalovací

Zhrnutie / Anotácia:

Spaľovací priestor s riadeným detonačným horením, umiestnený v hlave (1), pozostáva v rovine z krivky (2) s polomerom R1 a krivky (3) s polomerom R2. Krivka (2) vytvára v priestore guľový vrchlík a krivka (3) guľový pás. Na krivku (3) je v rovine pripojená obdĺžniková časť, tvorená úsečkou (4) s veľkosťou B a úsečkou (5) s veľkosťou A, ktorá v priestore vytvára prstenec okolo guľového pásu. Po zapálení zmesi v momente, keď je piest (7) v hornom...

Chladiaci kanál vo výfukovom potrubí valca dvojtaktného spaľovacieho motora

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6762

Dátum: 06.05.2014

Autori: Puškár Michal, Bigoš Peter

MPK: F02M 31/093, F02F 1/22

Značky: motora, chladiaci, potrubí, valca, dvojtaktného, kanál, výfukovom, spaľovacieho

Text:

...cieľom eliminovať tieto problémy. Jedným z nových riešeníje chladiaci kanál vo výfukovom potrubí valca dvojtaktného spaľovacieho motora.Podstatou technického riešeniaje to, že do výfukového potrubia valca sa umiestni chladiaci kanál vo výfukovom potrubí valca, ktorým sa dopravuje čerstvá zmes do valca. Tento chladiaci kanál vo výňikovom potrubí valca má obdĺžnikový prierez. Chladiaci kanál vo výfukovom potrubí valca pozostáva z dolnej...

Spôsob zvárania piestov hydraulických prevodníkov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5771

Dátum: 06.06.2011

Autor: Žiliak Miroslav

MPK: F02F 3/00, B23K 15/06

Značky: prevodníkov, piestov, zvárania, spôsob, hydraulických

Text:

...nedostatky do značnej miery odstraňuje zváranie elektrónovým lúčom vo vákuovej komore bez prídavného materiálu, kde pred zváraním sú obidve presne vyrobené časti piestu zložené a v zloženom stave sa v prípravku, ktorý je konštruovaný na väčší počet piestov, vkladajú do vákuovej komory, v ktorej sú zvarené elektrónovým lúčom presne definovanými dvomi paralelnýrní zvarovými spojmi. Uvedeným technickým riešením sa znižuje čas potrebný na...

Motor alebo diel motora a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13995

Dátum: 28.01.2010

Autori: Dvorak Michael, Adams Horst, Zoz Henning

MPK: C22C 47/14, C01B 31/02, C22C 49/14...

Značky: výroby, motora, spôsob, motor

Text:

...je, že CNT podporujú rast zŕn kovových kryštalitov.Aj keď má nanostabilizácia ovšem mikroskopický (alebo skôr nanoskopický) účinok, umožňuje vyrábať zmesový materiál ako medziprodukt a ďalej vyrábať z neho celý motor alebo diel motora, ktorý má bezprecedentné makroskopické mechanické vlastnosti. Zmesový materiál bude mať predovšetkým mechanickú pevnosť, ktorá je podstatne vyššia ako tá, ktorú má čisto kovový diel.Ďalším prekvapujúcim...

Spaľovací motor

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10138

Dátum: 12.06.2007

Autor: Figl Gerhard

MPK: F02F 1/18, F02M 21/02, F02M 25/10...

Značky: spalovací, motor

Text:

...na spaliny a vodu 18. Vodné molekuly zozbicrané V nádrži na spaliny avodu 18 sú odvádzané k nádrži na čistú vodu 19 a následne sú privádzané k termolytickćmu katalyzátoru 20 tvoriaceho opláštenie spaľovacieho priestoru spaľovacieho motora, ktorý vodné molekuly termicky rozkladá na plynný vodík a plynný kyslík. Vytvorené plynná zmes je privádzaná do zariadenia chladiacej vody 21, čím v zancdbatcľnej miere prítomná vodná para kondenzuje na...

Vynálezy kategórie «F02F» v ZSSR.

Zariadenie na prenos a prevod pohybu piesta do kľukového hriadeľa spaľovacieho motora

Načítavanie...

Číslo patentu: 285038

Dátum: 05.04.2006

Autor: Bicek Juraj

MPK: F16C 3/04, F01B 9/00, F02F 3/00...

Značky: hriadeľa, piesta, převod, spaľovacieho, kľukového, pohybu, prenos, motora, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na prenos a prevod pohybu piesta do kľukového hriadeľa piestových spaľovacích zážihových a vznetových motorov, ktoré vykonáva priečne vedenie (2) s klzným puzdrením (3) v telese piesta (1) a v ňom je klzne pohybujúci čap kľukového hriadeľa (4), ktorý je súčasťou kľukového hriadeľa (5).

Dvojtaktný piestový spaľovací motor s vysokou účinnosťou pracujúci bez vibrácií

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4216

Dátum: 01.07.2005

Autor: Kanozsay Štefan

MPK: F01B 1/00, F02B 75/18, F01B 9/00...

Značky: motor, vysokou, dvojtaktný, vibrácií, spalovací, účinnosťou, piestový, pracujúci

Text:

...rovnaký zdvih. Vzhľadom na to, že pohyb piestov vo vnútorných valcoch je voči piestom v krajných valcoch protichodný, anulujú sa posúvajúce sily, aj otáčavé momenty. U motorov s usporiadaním valcov do V nezáleží na uhle rozvidlenia, lebo každá rada valcov je vyvážená samostatne.Na obr. 03 je porovnaná rýchlosť piesta pri použití kľukového mechanizmu s ojnicou a pri použití odvalovacieho kľukového mechanizmu, a to v príklade s konkrétnymi...

Odliatok zo zliatiny hliníka s vysokou tepelnou odolnosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3849

Dátum: 23.06.2003

Autori: Garat Michel, Laslaz Gérard

MPK: F02F 1/00, C22C 21/02

Značky: odliatok, tepelnou, hliníka, odolnosťou, vysokou, zliatiny

Text:

...výrobu hláv valcov spaľovacích motorov. Po bežnej úprave na tvrdosť T 6, ktorá zahŕňala 5 hodín popúšťania pri 525 °C, po ktorom nasledovalo prudké schladenie v studenej vode a žíhanie po dobu 4 hodín pri 165 °C, nebolo pri teplote okolia pozorované žiadne zlepšenie medze pružnosti a žiadne zvýšenie tvrdosti. Prídavok medi spôsobuje iba výrazné zlepšenie medze pružnosti a odolnosti voči tečeniu priteplotách použitia vyšších než 150...

Ferozliatina šedej liatiny a odlievaná súčasť motora s vnútorným spaľovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8384

Dátum: 12.05.2003

Autori: Björkman Carl, Björklind Tobias, Penttinen Martti

MPK: C22C 37/10, F02F 1/00, C22C 37/00...

Značky: motora, odlievaná, súčasť, spaľovaním, vnútorným, ferozliatina, liatiny, šedej

Text:

...Wöhlerove únavové krivky pre základnú zliatinu, EP 1 506 323 334 B 3/TPODROBNÝ OPIS VÝHODNÝCH USKUTOČNENÍ0011 V nasledujúcom opise všetky poskytnuté percentá pre prvkyv špecifikovaných zliatinách sú dané ako hmotnostné percentá.0012 Zliatina podľa predloženého vynálezu je šedá Iiatina, ktorá má perlitickú štruktúru, pričom obsah uhlíka je 3,2 - 3,49 . Pomerne vysoký obsah uhlíka podporuje zdravú štruktúru. Prísady 0,2 - 0,4 chrómu, ktorý...

Statický tesniaci prvok pre akusticky oddelené namontovávané diely

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9342

Dátum: 07.02.2003

Autor: Salameh Ralf

MPK: F02F 11/00, F02F 7/00

Značky: akustický, oddělené, tesniaci, prvok, staticky, namontovávané, diely

Text:

...dielu a otvorom motora. Ztohto vyplýva ďalšia výhoda, že vdôsledku flexibilne realizovanej spojovacej zóny je možné veko uzáveru skrine ľahšie namontovat a demontovať. Najmä pri demontáži už nemôžu byt tuhé namontovávané dielyStvárnenie veka skrine podľa vynálezu ponúka ďalšiu výhodu, ženamontovávané diely sú vintenzívnejšej miere akusticky oddelené. Tak majú akusticky oddelené systémy často väčšiu tuhosť, ktorá negatívne ovplyvňuje...

Spaľovací štvortaktný motor s párnym počtom valcov

Načítavanie...

Číslo patentu: 282798

Dátum: 15.11.2002

Autor: Strelec Ján

MPK: F02B 27/00, F02F 1/22

Značky: štvortaktný, počtom, spalovací, parným, motor, valcov

Zhrnutie / Anotácia:

Motor pozostáva z najmenej dvoch valcov (1, 2), vybavených piestami (13, 23), ktoré sú uspôsobené na prácu s časovým posunom 360° a vybavených nasávacími a výfukovými ventilmi, pričom každý z valcov (1, 2) je vybavený v dolnom úvrate kanálom (11, 21), kde kanály (11, 21) ústia do dvojcestného ejektora (3) na obvod spalín, ako aj nasávanie čerstvej zmesi.

Hlava válce vzduchem chlazeného spalovacího motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 260139

Dátum: 15.12.1998

Autor: Kuběna Ladislav

MPK: F02M 61/14, F02F 1/34

Značky: spalovacího, chlazeného, válce, hlava, vzduchem, motorů

Text:

...vysunutí tělesa vstřikovače z průchozího otvoru horní desky hlavy válce.Příklad provedení hlavy válce podle vynálezu je znázorněnona přiložených výkresech, kde obr. 1 znázorňuje část hlavy válcev místě uložení vstřikovače v řezu, se vstřikovačem v provoznía montážní poloze a s rozšířením, které je vytvořeno osazenímz materiálu vetřikovače, obr. 2 s rozšířením vytvořeným kroužkem nasazeným na vstřikovači a obr. 3 půdorysný pohled na vatř 1 ~...

Spôsob plnenia valcov piestových spaľovacích motorov a zariadenie na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280793

Dátum: 02.12.1998

Autor: Nagy Rudolf

MPK: F02B 29/00, F02F 3/00

Značky: vykonávanie, motorov, piestových, plnenia, zariadenie, valcov, spôsob, spalovacích

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši problematiku plnenia valcov zmenou systému dopravy palivovej zmesi alebo vzduchu do spaľovacieho priestoru valca ich priamym prechodom cez priechodný piest (1) pohybujúci sa vo valci (3) spojenom s nasávacou komorou motora (10) kanálmi (11). Piest je tvorený dutým valcom (1) s dierovaným dnom, ktoré sa uzatvára plniacim ventilom (7) a hlavou (2) s otvormi (12), ktoré uzatvára nasávací ventil (4). Teleso piesta a hlava piesta sú...

Piestové orgány spaľovacieho motora s kývavým pohybom dvojčinného piesta

Načítavanie...

Číslo patentu: 278891

Dátum: 10.05.1995

Autor: Toporcer Emil

MPK: F02F 3/24, F16J 1/24, F02F 3/02...

Značky: dvojčinného, motora, piesta, piestové, orgány, spaľovacieho, pohybom, kývavým

Zhrnutie / Anotácia:

Piestové orgány spaľovacieho motora s kývavým pohybom dvojčinného piesta sú tvorené piestom (1) pohyblivo uloženým v stredovom uložení (2), ktorý má ramená piesta (7) v spaľovacom priestore (5) a páku piesta (8) výstredne pohyblivo uloženú v nastaviteľnom bežci (10) výstupného hriadeľa (9).

Štvorventilová hlava valcov

Načítavanie...

Číslo patentu: 279912

Dátum: 18.03.1992

Autor: Fidrmuc František

MPK: F01L 1/24, F02F 1/24, F01L 1/26...

Značky: valcov, štvorventilová, hlava

Zhrnutie / Anotácia:

Spaľovací motor s valcami (1) v rade a zbernou nasávacou rúrkou má hlavu krytú vekom (2), v ktorom sú uložené vačkové hriadele (3, 5), a v hornej a bočnej časti je vytvorené nasávacie potrubie (7) bezprostredne nadväzujúce na nasávacie kanály (9) hlavy valcov (1). Pomer priemerov výfukového ventilu (6) a nasávacieho ventilu (4) sa rovná 0,9 až 1,1- násobku pomeru sínusu (alfa"s") uhla nasávacieho ventilu (4) k sínusu (alfa"v") uhla výfukového...

Spalovací prostor

Načítavanie...

Číslo patentu: 271006

Dátum: 14.08.1990

Autor: Kotoč Štefan

MPK: F02F 3/26, F02B 23/06

Značky: prostor, spalovací

Chladicí systém spalovacího motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 267638

Dátum: 12.02.1990

Autor: Jahoda Stanislav

MPK: F02F 1/36, F01P 3/02

Značky: spalovacího, systém, motorů, chladicí

Text:

...motoru podle vynálezu je vyšší dosažitehaá přesnost odlitků, která umožňuje snížit tlouštku stän a. přídavky na. obrábění na funkční resp. technologické minimum. -íI( odvodu tepla v oblasti spclovacího prostoru a sedel ventilů díky tepelnä izolačním vložkám postnčují propojovací kanály, jejichž průřezy jsou.- zmenšeny až na technologicky přijntolnć minimum. Sběrný chladící kanál ochlazuje ty části spalovacího prostoru, cs 267 638 ndo nichž...

Univerzální hlava válců spalovacího motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 267285

Dátum: 12.02.1990

Autor: Fidrmuc František

MPK: F02F 1/24, F01L 1/46

Značky: spalovacího, válců, hlava, univerzální, motorů

Text:

...rozvodu.využitím univerzální hlavy válců o čepem vahadel a vahad ly se vytvoří spalovací motor s rozvodem OHV, zatímco přinemontovňní nástavby e vedením mechaniemu pro seřizování ventilové vůlc vznikne spąlovncí motor s rozvodem OHC. Univerzální hlava válců pro rozvod OHV a OHC se vyrábí na společné lin ce, čímž dojde ke značným investičním úsporžm. Toto řešení hlavy váloů umožnuje montáž motorů 9 rozvody OHV i OHC na jedné montážní lince s...

Plnicí kanál

Načítavanie...

Číslo patentu: 265979

Dátum: 14.11.1989

Autor: Lecnar Josef

MPK: F02B 31/00, F02F 1/24

Značky: kanál, plnicí

Text:

...směru,přičemž umožňuje proudění části náplně s nižší rychlosuü složkou ke středu válce, čímž se hmotově doplňuje jádro víření a celková hmotnost náplně válce.Příklad provedení plnioího kanálu podle vynálezu je znázorněn na přiložených obrázcích,kde obr. 1 znázorňuje plnicí kanál v řezu A-A podle obr. 2, obr. 2 znázorňuje řez B-Bplnicím kanálem podle obr. 1, obr. 3 znázorňuje řez C-C plnicím kanálem podle obr. 1, obr. 4 znázorňuje řez D-D...

Skříň klikového mechanismu a převodného ústrojí

Načítavanie...

Číslo patentu: 265467

Dátum: 13.10.1989

Autori: Šantora Vladimír, Sirotek Jiří, Šváb Pavel, Kubínek Jiří

MPK: F02F 7/00

Značky: ústrojí, klikového, převodného, mechanismu, skříň

Text:

...zátoe je nezbytně vypuštění olejové náplně.Výše uvedené nedostatky jsou odstraněny skříní klikového mechanismu a převodověho ústrojí čtyřdobého spalovacího motoru dle vynálezu, jehož podstatou je, že kliková a převodová skříñ je ve střední části svého spodního prostoru přepažena vyjímatelným sítem, upraveným V místě jeho uložení ve dnu spodního prostoru klikové a převodovějskříně do tvaru sběrného kanálku,přičemž podélná osa tyčového...

Hlava válce z lehkého kovu pro spalovací motory

Načítavanie...

Číslo patentu: 264303

Dátum: 12.07.1989

Autor: Tholen Paul

MPK: F02F 1/24

Značky: spalovací, motory, lehkého, válce, hlava

Text:

...současně část těsnicí plochy s čelní plochou válce 3 motoru.vzájemné ztažení hlavy l válce Q a válce g motoru je provedeno obvyklým způsobem. Při zahřátíse kovová deska 2 a hlava ľ válce 3 radiálně rozpínají směrem ven. Poněvadž hlava l válce1 je vytvořena z lehkého kovu o větším součiniteli tepelné roztaživosti než má materiál kovové desky 3, rozpíná se hlava l válce g více než kovová deska g. Roztahujíci se hlava l válceÁ působí silami na...

Rozebíratelný spoj součásti spalovacího motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 262017

Dátum: 10.02.1989

Autori: Michna Bohuslav, Tížek Jaroslav

MPK: F16J 15/00, F02F 11/00, F16B 7/02...

Značky: součástí, spalovacího, rozebíratelný, motorů

Text:

...je uložen a utěsněn v klikovâ skříni. Podstata vynálezu ByOčÍVá v tom, že otvor v hlavě válce je ukončen kuželovým sedlem a v něm uložený konec trubky je ukončen lemem, jehož těsnící plocha je ve styku s kuželovým aedlem a jeho tlačná plocha je ve stysku s tlačnou plochou šroubení trubky.2 I 2 o 17 Při montáži trubky do hlavy válce se lem trubky deformujepodle tvaru kuželového sedla, čímž se docílí zlepšení těanoeti spoje. Nedochází k...

Spalovací prostor

Načítavanie...

Číslo patentu: 259652

Dátum: 17.10.1988

Autor: Kotoč Štefan

MPK: F02F 3/14

Značky: prostor, spalovací

Text:

...vlivem nižší W teplotní setrvačnosti porézniho materiálu, přestože se po měrně zvýši povrch, na kterém se palivo odpařuje. Dn 1 ši W nevýhodou Je obtížné spojování dvou fyzikálně různorodých hmot. rV tcilemývynálezu je vytvoření spalovaciho prostoru, ve kterém dochází k rychlému odpaŕehi paliva a tím možnostisniženi předstihu začátku vstřikováni, přičemž je zajištěàno dobré spojeni části spalovaciho prostoru o různých ma tteriálech....

Hlava válců spalovacího motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 258444

Dátum: 16.08.1988

Autori: Špakovskij Eduard, Golubovič Michail, Drobyševskij Česlav, Rubinštejn Šolom

MPK: F02F 1/42

Značky: spalovacího, motorů, válců, hlava

Text:

...a Taxme npencràanexuum 0 THOmeHHeM Hcxumqamrcn cpunu nowoxa rasa co CTGHOK Kanana, a raxme nHxpeb 6 pa 3 onaHHe, qro cnocoőcmnyew ymenbmenm HaCOCHHX norepb.TàKHM oöpasou, Hcnonbsosaune anuoro Haoöpewenux nosnonaer CHHQHTL uacocf hue norépn H TGM camm ynenbmnŕb ynenbuuů pacxon Tonnnna.FOHOBKK HHHHHEDOB ĽBHPQTQHH BHYTpeHàePO cropaunn, conepmamax HHHMG, KH 8nan c cénnou. HOHOCTH H Kaxanu nnn oxnamnammeñ mnnxocrn, Bunycxuoe okno,...

Těsnění hlavy bloku válců motoru s vnitřním spalováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 258018

Dátum: 15.07.1988

Autori: Žarnov Viktor, Vorobjev Ivan, Naumenko Viktor

MPK: F16J 15/06, F02F 11/00

Značky: spaľovaním, motorů, válců, hlavy, bloků, vnitřním, těsnění

Text:

...anacrkqnoro Konnua, usrorosnenno-. ro, Hanpnnep na ToponnacTa, Bbmonuexm B.5 une oTnenhHummpeyronnnuKon co croponu, npoTHBOnon 0 mHoň KaMepe cropauun, H cnaóxeum Bmenmanm non meno npoKnanxu.Hpoxnaxa ronoaxu önoka unnnnpoa nurarenn usoöpaxeaa Ha ůnr. 1 - 3.Ha ónr. I nokasau oömnů nan npoxnaxn B cőope.Ha war. 3 au napnanr cunerpuunoro pacnonoxeunx saxsaron no OKpYIHOCTñ snacrnqnoro Konbua.Hpoxnaxa I ronoaxn ónoxa unnumnpon (mur.l) coepnur...

Válcová jednotka vzduchem chlazeného spalovacího motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 245434

Dátum: 01.07.1988

Autori: Skobelkin Oleg Addejevie, Krasnoperov Nikolaj Saveljevie, Klecko Valentin Sergejevie

MPK: F02F 1/08

Značky: chlazeného, spalovacího, motorů, válcová, jednotka, vzduchem

Text:

...vůle vyloučením vlivu tepelné roztažnosti hlavy válce.Válcová jednotka vzduchem chlazeného spalovacího motoru je tvořena válcem nebo vložkou z těžkého kovu a hlavou z lehkého kovu, jež jsou vzájemně spojeny a opatřeny žebry 3 v hlavě válce jsou vytvořeny kanály pro sání a výfuk a jsou v ní uloženy ventily, kozlík nebo šrouby s vahadly ventilů na něž navazují zve dací tyčka a zvedátko. Podstata vynálezu spočívá v tom, že dnoválce nebo...

Spalovací prostor

Načítavanie...

Číslo patentu: 257644

Dátum: 16.05.1988

Autor: Kotoč Štefan

MPK: F02B 23/06, F02F 3/26

Značky: spalovací, prostor

Text:

...v místě jejího spodního vyústění z kanálu. Osa kanáhľmůže být v rovině čela pístu rovnoběžná s osou pístu.Príklad provedení spalovacího prostoru podle vynálezu je znázorněn na přiložených obrázcích, kde obr. l znázorňuje jeho svislý řez, obr. 2 znázorňuje V púdorysu píst se spalovacím prostorem podle obr. 1, obr. 3 znázorňuje svíslý řez alternativnim provedenim spalovaciho prostoru, obr. 4 znázorňuje spalovací prostor podle obr. 3 V...

Spalovací prostor v pístu vznětových motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257626

Dátum: 16.05.1988

Autor: Vykoukal Rudolf

MPK: F02F 3/26, F02B 23/06

Značky: vznětových, prostor, motorů, pístů, spalovací

Text:

...znázorňuje proudění v novém spalovacím prostoru a obr. 5 představuje proudění a víření v jednotlivých vybráních při pohledu shore.Kruhovitý spalovací prostor l o průměru Q je v horní části Q pístu g oproti středu pístu § 1 přesazen do středu § 2, ktorý je asi na poloviční vzdálenosti vyústění vstřikovací trysky Ä, se středem § 3. Dno spalovacího prostoru 1 přechází poloměrem 51 do svislé kruhovité stěny spalovacího prostoru o průměru Q.Po...

Píst pro spalovací motory a kompresory

Načítavanie...

Číslo patentu: 257447

Dátum: 16.05.1988

Autori: Knoth Josef, Znamenáček Miroslav

MPK: F16J 1/08, F02F 3/28

Značky: kompresory, spalovací, píst, motory

Text:

...na plášti píetu, spojene pomocí nejméně 257,447jednoho kanálku s drážkou stírąoího pístního kroužku. Uzavřeu né vylěhčení je nejméně jedním odváděoím otvorem propojeno e vnitřním prostorem pístuo 7Výhody pístu podle vynálezu spočívají v tom, že se odstrav ňuje vytlačování rozstřikovaného mazacího oleje ze dna pístu zpět do drážkyvstíracího pístního kroužku, čímž nedoohází ke zvýšení spotreby mazacího oleje vlivem zahlcování prostoru...

Píst spalovacího motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 257446

Dátum: 16.05.1988

Autori: Kotoč Štefan, Vykoukal Rudolf, Kolník Peter

MPK: F02F 3/12

Značky: spalovacího, motorů, píst

Text:

...proetoren jevrý°dosedà.prstencová matice uohycená v těleee píetu. Mezi opěrným výetupkem vkládená vložky a pretencovou maticí je uspořádána doeedací podložka z nekovovéhomater 1 álu~a mezi vkládanou v 1 ožkou.a těleeem pístu je uspořádána opěrnú.pod 257446Výhodou piatu podle vynález je .jednak enadná montáž mkládane vložky se epalovscim proetorem, snížení nebezpečí prsskáni piatu a vkládané vložky. spojení vkládane vložky a. piatu podle...

Spalovací motor

Načítavanie...

Číslo patentu: 256929

Dátum: 15.04.1988

Autori: Naumenko Viktor, Vorobjev Ivan, Žarkov Viktor

MPK: F02F 11/00

Značky: motor, spalovací

Text:

...npouecc snrarenn BHYTDQHHBFO cropanua npenaraenoň Koucrpyxúññananornqeu npoueccam HQBECTHNX ÁBHPBTGHBŘ. B CBHSH C TCM, ÉTO Y npennaraeno ro nurareną H 3 Hanopmuesoro npocTpaHcTBa ncxnąena uacwb ero npennoro 7o 6 beMa, orpaxuqeuuan npoxnaxoň 6 ronoaxn önoxa unnnnnpos, ronunxoň 1 önoxa,.nnocxocrxmn ynopHoro 6 ypTa 4 rnnbam 3, orueaoro óypwa 5 H BHYTPGHHHM naMeT poM runhsm 3 ynyumaercn unaunxa rasooöuena 3 paöoqen OÓBEME snrawena 3 caaau c...

Způsob výroby válce pro spalovací motory

Načítavanie...

Číslo patentu: 255934

Dátum: 15.03.1988

Autori: Havrlant Stanislav, Christov Nedělčo

MPK: F02F 1/04

Značky: způsob, spalovací, výroby, motory, válce

Text:

...na styčných plochách kuželovými závity a mezi atyčnými plochami, po celédálce stoupáníázávitů jsou vytvořeny aouměrně k vertikální ose válce alespoň dvě mezery. Podstata vynálezu spočívá v tom, že jedna z části valce se na styčné ploše opatří. teplosměnným mědiem, načąž se obě části odmastí a očistí V inertní atmosféře, pak se sešroubují a ohřejí a během ohřevu se dotahujía po dosažení teploty difuzního svařování setrvejí na této...

Způsob výroby válce pro spalovací motory

Načítavanie...

Číslo patentu: 255931

Dátum: 15.03.1988

Autori: Christov Nedělčo, Havrlant Stanislav

MPK: F02F 1/04

Značky: spalovací, výroby, válce, způsob, motory

Text:

...na otyčných plochách kuželovými závity a mezi styčnými plochami, po celé déloe stoupání závitů jsou vytvořeny souměrně k vertikálníose válce alespoň dvě mezery. Podstata vynálezu spočĺvá v tom, že obě části válce se po odmaětěni v iuertni atmosféřeočistí pak se sešroubují a ohřívaji a během ohřevu se dotahují a po dosažení teploty nižší než je teplota taveni nejníže tavitelného složkového kovu se na této teplotě udržují po dobu difuzního...