F02C

Obeh plynovej turbíny s vysokotepelnou a vysokotlakovou rekuperáciou tepla, aj v paroplynovom cykle

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6842

Dátum: 05.08.2014

Autor: Šulek Stanislav

MPK: F02C 6/02

Značky: rekuperáciou, tepla, vysokotepelnou, turbiny, paroplynovom, cykle, vysokotlakovou, plynovej

Text:

...pracovného média s vysokotlakovým kompresorom, spojený s vysokotepelným výmenníkom a ten je následné spojený so spaľovacou komorou, ktorá je spojená s prvou turbínou s viacnásobným prívodom tepla v ktorej prebieha časť expanzie, a prvá turbína s viacnásobným prívodom tepla je ďalej spojená s ďalšou spaľovacou komorou,ktoráje spojená s ďalšou turbínou s viacnásobným prívodom tepla v ktorej prebieha časť expanzie, a táto je spojená s...

Zariadenie a spôsob získavania energie z biomasy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18508

Dátum: 16.11.2012

Autor: Czwaluk Heinz Erich

MPK: C10J 3/00, C10L 3/08, C10B 53/02...

Značky: biomasy, získavania, energie, zariadenie, spôsob

Text:

...byť bezprostredne privádzaný na spaľovaniedo blokovej tepelnej elektrárne, ale môže byť voliteľné akumulovaný a dočasne uskladnený, je možné, aby bol metán dodávaný do blokovej tepelnej elektráme iba pri zvláštnej požiadavke. Altematívne je okrem toho umožnené, aby bol metán pri výhodných trhových cenách pre metán odpredaný. Odpredaj sa deje výhodne altematívne odoslaním a odpredajom akumulovanéhometánu alebo bezprostredne privádzaním...

Zariadenie a spôsob vybudovania veže veternej elektrárne

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18767

Dátum: 18.01.2012

Autori: Kapitza Jan, Buck Ralf, Van Ohlen Hermann, Honczek Michael, Hölscher Norbert

MPK: B66B 17/10, B28B 23/00, B66B 19/00...

Značky: veže, veternej, spôsob, elektrárne, vybudovania, zariadenie

Text:

...traverza, na zdvíhanie segmentu veže betónovej veže veternej elektrárne prostredníctvom žeriava podľa nároku 1. Také zdvíhacie zariadenie je preto vytvorené ako nosná konštrukcia, predovšetkým traverza, ktorá má dvíhať segment veže, a pritom samotná je dvíhaná žeriavom, predovšetkým je teda pripevnená na žeriavovom lane. Toto zdvíhacie zariadenie, prípadne traverza, má samé na sebe aspoň jeden upevňovací prvok na prípevnenie...

Spôsob prevádzkovania elektrárne s kombinovaným cyklom a súbežným generovaním a elektráreň s kombinovaným cyklom na uskutočnenie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17631

Dátum: 03.10.2011

Autori: Droux Francois, Breschi Dario Ugo, Rofka Stefan, Wick Johannes, Reyser Karl

MPK: C02F 1/16, F01K 23/10, F02C 6/04...

Značky: elektrárne, prevádzkovania, spôsob, kombinovaným, elektráren, generovaním, cyklom, uskutočnenie, súbežným, spôsobu, tohto

Text:

...inštalácii sa preto para odoberá na výstupe z nízkotlakovej turbíny. Táto konfigurácia podporuje vysokú výrobu elektriny s kombinovaným cyklom, pretože odoberanie pary pri nízkom tlaku umožňuje lepšiuZlepšený typ odsoľovania je známy ako destilácia smnohopočetným účinkom a tepelnou parnou kompresiou (MED-TCV), ako je napr. opisaná vpatentovej prihláške W 0 2005/105255 Al. Vtomto uskutočnení je destilácia sviacnásobným účinkom vykonávaná s...

Spôsob premeny tepelnej energie na mechanickú prácu a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 287637

Dátum: 25.03.2011

Autori: Stevanovic Dragan, Emmel Andreas

MPK: F02C 3/28, F02C 7/08, F02C 1/04...

Značky: tohto, spôsob, přeměny, mechanickú, prácu, spôsobu, vykonávanie, zariadenie, energie, tepelnej

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe premeny tepelnej energie na mechanickú prácu sa prvý regenerátor (4) so sypkým materiálom a druhý regenerátor (8) so sypkým materiálom na akumuláciu tepelnej energie striedavo zapojujú do turbínovej vetvy (T). Na zvýšenie účinnosti tohto spôsobu je navrhnuté ochladiť stlačený oxidačný plyn (11) pred priechodom prvým regenerátorom (4) na akumuláciu tepelnej energie na druhú teplotu T2 a potom pri priechode prvým regenerátorom (4) na...

Vynálezy kategórie «F02C» v ZSSR.

Zariadenie na reguláciu tlakovej diferencie olej – plyn na upchávke turbodúchadla poháňaného spaľovacou turbínou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5692

Dátum: 04.03.2011

Autori: Frank Lumír, Crhounek Oldřich, Sláma Jiří, Slavík Antonín

MPK: F01D 11/00, F02C 7/00, F01C 19/00...

Značky: tlakovej, turbodúchadla, diferencie, spaľovacou, zariadenie, turbínou, upchávke, reguláciu, poháňaného

Text:

...spojením na ovládanie frekvenčného meniča, ktorý je opatrený vlastným programovým vybavením.Zariadenie podľa tohto technického riešenia umožňuje bezpečné, spoľahlivé a presné udržiavanie tlakovej diferencie olej - plyn na upchávke dúchadla bez opísaných nedostatkov stávajúceho zariadenia.Pre správnu funkciu celého zariadenia je výhodné, že pri natlakovaní kompresora sa čerpadlá začnú roztáčat z nulových otáčok v okamžiku, kedy tlak v dúchadle...

Štartovacie zariadenie na spúšťanie spaľovacích turbín

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5658

Dátum: 04.03.2011

Autori: Sláma Jiří, Crhonek Oldřich, Ecler František

MPK: F02C 7/00, F01K 13/00

Značky: spúšťanie, zariadenie, turbin, štartovacie, spalovacích

Text:

...stojan a upevnenie štartovacieho zariadenia na rám turboagregátu a na obr. 3 je bloková schéma elektrickej časti štartovacieho zariadenia.Príklad uskutočnenia technického riešeniaMechanická časť štartovacieho zariadenia podľa obr. l pozostáva z podperného stojana l, ktorý je upevnený na oceľovom základe g s olej ovou nádržou 2 Q (pozri obr. 2) spaľovacej turbiny 11 a je na ňom uložený Štartovací elektromotor ě, ktorým je napriklad...

Rekuperačné zariadenie na následné využitie odpadového tepla vznikajúceho pri prevádzke turboagregátu so spaľovacou turbínou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5657

Dátum: 04.03.2011

Autori: Doležal Lubomír, Poslušný Gustav, Klusáček Jiří, Procházka Miloš, Veselý Stanislav, Sláma Jiří, Toth Alexandr, Strejček Jaroslav

MPK: F02C 7/00, F28F 1/00

Značky: tepla, využitie, prevádzke, turbínou, rekuperačné, turboagregátu, spaľovacou, odpadového, zariadenie, vznikajúceho, následné

Text:

...na napojenie na výfukový trakt turboagregátu.Vo výhodnom uskutočnení je rúrkový výmenník tepla uložený (v závislosti na miestnych podmienkach a dispozícií stávajúceho zariadenia) na nosnej konštrukcii výmenníkov. Na rúrkový výmennik nadväzujúci spalinový a vzduchový potrubný systém je usporiadaný vnútri haly s minimálnym počtom ohybov a tepelnej dilatácie tohto systému sú kompenzované vlnovcovýrni kompenzátorrni.V inom výhodnom uskutočnení...

Zariadenie na výrobu energie pomocou rýchleho jadrového reaktora chladeného plynom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18116

Dátum: 23.02.2011

Autori: Tauveron Nicolas, Bentivoglio Fabrice

MPK: F02C 1/05, G21C 1/02, G21C 15/18...

Značky: pomocou, rychlého, zariadenie, energie, reaktora, plynom, chladeného, jadrového, výrobu

Text:

...niekoľko redundantných núdzových okruhov.0010 Reaktor 12 a primárne okruhy 10 a 40 sú umiestnené vo vnútornom plášti 52, pričom je tento plášť umiestnený vo vonkajšom plášti, ktorý nie je zobrazený. Úlohou vnútorného plášťa je zabezpečovať dostatočný zálohový tlak reaktora po prasknutí, rádovo 5 až 10 barov, a úlohou vonkajšieho plášťa je zachytiť akýkoľvek únik prvkov, aktivovaných reaktorom, smerom von.0011 V prípade havárie na primárnom...

Zariadenie na využitie odpadového tepla zo spaľovacej turbíny

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5384

Dátum: 08.03.2010

Autori: Veselý Stanislav, Toth Alexandr

MPK: F02C 7/08, F02C 6/18

Značky: zariadenie, turbiny, odpadového, využitie, tepla, spaľovacej

Text:

...s plynovým dúchadlom 7 na prepravu zenmého plynu vedeného plynový potrubím 8 diaľkového plynovo 10du. Kompresor 3 je priebežným potrubím 9, sčasti usporiadaným v regenerátore 10, spojený so spaľovacou komorou 11 na spaľovanie zemného plynu, ktorá je vstupným potrubím 12 prepojená s vysokotlakovou turbínou 4, medzi ktorú a nízkotlakovou turbínou 5 je prevádzací kus 13. Na výstupnú časť nízkotlakovej turbíny 5 je pripojené potrubie 14, ktoré je...

Tesniace usporiadanie pre kompresorovú stranu turbodúchadla spaľovacieho motora a odpovedajúci spôsob utesnenia tejto kompresorovej strany turbodúchadla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12470

Dátum: 18.06.2009

Autori: Klingel Dieter, Celik Halim, Hopp Martin, Bachmann Kerstin, Seidel Jawor

MPK: F01D 25/18, F02B 39/14, F02C 6/12...

Značky: motora, utesnenia, spôsob, tesniace, strany, spaľovacieho, turbodúchadla, odpovedajúci, kompresorovú, usporiadanie, kompresorovej, stranu, tejto

Text:

...olej. Za týmúčelom obsahuje prítlačný prstenec axiálne sa rozkladajúcu vonkajšiu stenu, v ktorej sú vytvorené radiálne otvory. Týmito otvormi má byť olej, ktorý prúdi do priestoru medzi uložením a vekom úložného telesa, urýchľovaný smerom von, aby tak mohol byť vekom úložného telesa dopravovaný do zberného priestoru oleja. Do axiálnej drážky prítlačného prstenca zasahuje axiálne sa rozkladajúca stena veka úložného telesa, na jej vonkajšom...

Systém na účinné odtlakovanie tekutiny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10422

Dátum: 11.06.2009

Autor: Sikora Paul

MPK: F02C 1/02, F01K 25/14, F02C 1/00...

Značky: tekutiny, odtlakovanie, účinné, systém

Text:

...spôsobmi dodávať ho späť do elektrickej siete použiť ho na poskytovanie niektorých alebo všetkých potrieb elektrickej energie v danom stanovišti, a pripadneho použiť na napájanie tepelného čerpadla, aby sa dodávalo teplo do expandovaného plynu.0012 Existuje viac vecí, ktorými je potrebné zaoberať sa pri zvažovaní použitia niektorého z týchto spôsobov na výrobu elektrického prúdu. Prvá je skutočnosť, že pokles teploty plynu,ktorý sprevádza...

Spôsob výroby elektrickej energie, pary a oxidu uhličitého v koncentrovanej forme z uhľovodíkovej suroviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 286791

Dátum: 29.04.2009

Autori: Saigne Michel, Nilsen Henning Reier, Fjellhaug Henrik, Soyez Werner

MPK: C01B 3/00, F02C 6/18, F01K 23/10...

Značky: uhličitého, uhľovodíkovej, elektrickej, suroviny, výroby, energie, koncentrovanej, formě, spôsob, oxidů

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby elektrickej energie, pary a oxidu uhličitého v koncentrovanej forme z uhľovodíkovej suroviny, zahrnujúceho tvorbu syntézneho plynu v autotermálnej reaktorovej jednotke (ATR), tepelnú výmenu vytvoreného syntézneho plynu a tým výrobu pary, spracovanie prinajmenšom časti syntézneho plynu v CO-konverznej reaktorovej jednotke a jednotke na separáciu oxidu uhličitého na vytvorenie koncentrovaného oxidu uhličitého a chudobného plynu,...

Spôsob a zariadenie na prípravu práškového uhlia používaného pri výrobe syntetického plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20612

Dátum: 02.04.2008

Autori: Sommer Todd, Martin William

MPK: F01K 23/06, F02C 3/28, B02C 21/00...

Značky: zariadenie, práškového, spôsob, používaného, uhlia, plynů, přípravu, výrobe, syntetického

Text:

...pre zdroj 10 IGCC. Plynová turbína je pripojená na elektrický generátor (nie je zobrazený), ktorý vyrába časť elektriny produkovanej zdrojom 10 IGCC. Horúci turbínový výfukový plyn 18 sa vypúšťa z plynovej turbíny 16 dôsledku spaľovania syntetického plynu 12 a vzduchu 14. Horúci turbinový výfukový plyn 18 sa potom dopraví do redukčného zariadenia NOx ako je zariadenie 20 selektívnej katalytickej redukcie (SCR - selective catalytic reduction)...

Systém na prevádzanie odpadného tepla zo zdroja odpadného tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10851

Dátum: 05.12.2007

Autor: Buerki Thomas

MPK: F02B 39/00, F01K 23/08, F02C 6/18...

Značky: zdroja, prevádzanie, odpadného, systém, tepla

Text:

...obehu, majú teplotu zhruba 700 °F alebo 370 °C. Vo výparníku je chladivo uvedenédo teplosmenného vzťahu s prúdom horúcich výstupných plynova ohriate zhruba na 225 °F alebo 107 °C. Na výstupe turbíny má pracovná tekutina teplotu 140 °F alebo 60 °C.0005 Úlohou tohto vynálezu je preto využitie odpadného tepla z priemyselných procesov na výrobu energie a na výrobu stlačených plynov alebo elektrickej energie. Ďalšou úlohou tohto vynálezu je...

Plynová turbína

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14679

Dátum: 05.09.2007

Autori: Wagner Thomas, Cesar Carlos

MPK: F02C 7/04, F01D 25/00

Značky: plynová, turbina

Text:

...prúdenia0005 Ďalším problémom je nárast nečistôt alebo cudzích častíc V turbíne najmä V kompresore, čo môže ovplyvňovať účinnosť turbíny, a tým Výstupný výkon. Stroje,ako sú plynové turbíny, spotrebovávajú veľké množstvo vzduchu. Vzduch obsahuje cudzie častice vo forme aerosólu a malých častíc, ktoré obvykle vstupujú do kompresora a priľnievajú na súčastiach V dráhe plynu V kompresore. Znečistenie kompresora mení vlastnosti mezdnej vrstvy...

Spôsob a zariadenie na tlakové energetické premeny tekutín

Načítavanie...

Číslo patentu: 285598

Dátum: 23.03.2007

Autori: Zeman Ludovít, Kováčik Štefan, Zeman Ivan, Zeman Fridrich

MPK: F02C 1/00, F03B 13/00, F02C 6/00...

Značky: přeměny, energetické, tekutin, zariadenie, spôsob, tlakově

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob tlakových energetických premien tekutín najmä na mechanickú prácu sa uskutočňuje na tlakovom reverzibilnom energetickom prevodníku alebo na termohydraulickom energetickom prevodníku. V jednom smere ako hnací systém s vysokou energetickou účinnosťou sa mení zdroj energie - tlaková zložka zemného plynu ešte pred využitím jeho chemickej zložky na tlakovú energiu kvapaliny v najmenej jednom alebo v najmenej dvoch prepojených...

Mechanizmus odpúšťania vzduchu z kompresora

Načítavanie...

Číslo patentu: 285409

Dátum: 14.12.2006

Autori: Bednář Jiří, Hanajík Jozef, Drnda Ján

MPK: F02C 3/00, F02C 6/00, F02K 3/00...

Značky: kompresora, vzduchu, mechanizmus, odpúšťania

Zhrnutie / Anotácia:

Na veku (2) je jedným svojím koncom upravený hriadeľ (6) a druhým koncom v konzole (8), ktorá je základňou (13) upravená na veku (2). Hriadeľ (6) je vo veku (2) uložený prostredníctvom vedenia (10), ktoré je upravené v otvore (17), pričom vedenie (10) zasahuje jedným koncom do úložného otvoru (18). Na hriadeli (6) je v mieste medzi konzolou (8) a jej základňou (13) upravené rameno (7).

Spaľovacia komora

Načítavanie...

Číslo patentu: 284984

Dátum: 01.03.2006

Autori: Bednář Jiří, Kostrej Jozef

MPK: F02C 3/00

Značky: komora, spaľovacia

Zhrnutie / Anotácia:

Závesy (20), ktoré sú jedným svojím koncom pevne spojené s čelným deflektorom (4), sú rozoberateľne upravené druhým svojím koncom na prírube (9) telesa (5) difúzora (2), ktorá je spojená s prírubou (8) plášťa (1). Záves (20) pozostáva z kocky (14) a držiaka (10), ktoré sú vzájomne pevne spojené, pričom držiak (10) je tvorený základňou (15) a na ňu pozdĺžne napojenými bočnicami (16). Predĺžením bočníc (16) oproti dĺžke základne (15) sú na...

Zariadenie na reguláciu prívodu vzduchu k vysokotlakovému kompresoru prúdového motora

Načítavanie...

Číslo patentu: 284927

Dátum: 20.01.2006

Autor: Bednář Jiří

MPK: F02M 35/00, B64D 33/00, F02C 7/04...

Značky: zariadenie, přívodů, vzduchu, kompresoru, prúdového, motora, reguláciu, vysokotlakovému

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na reguláciu prívodu vzduchu k vysokotlakovému kompresoru prúdového motora, najmä turbínového dvojprúdového motora, je tvorené zberným zásobníkom vzduchu, ktorý je vytvorený ako obvodová dutina (6) v telese (1) medziskrine v priestore medzi nízkotlakovým kompresorom (2) a vysokotlakovým kompresorom (3). Za nízkotlakovým kompresorom (2) je na vonkajšej stene (23) kanála (16) vnútorného prúdu vytvorený aspoň jeden obvodový otvor (17),...

Spôsob zvyšovania elektrickej energie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1643

Dátum: 02.09.2004

Autor: Bergmann Robert

MPK: F01K 17/00, F02G 5/00, F02C 6/18...

Značky: spôsob, zvyšovania, elektrickej, energie

Text:

...skutočnej potrebe tepla k tomuto časovému bodu, pre určitý časový úsek At, podarí sa, pre tento určitý časový úsek At maximalizovat spotrebu tepla zo siete diaľkového rozvodu tepla, a tým tiež zvýšit výrobu elektrickej energie, takže dôsledkom toho môže byt generátorom zníženéje teda nodberateľonl tepla. z vonkajšej siete v určitom časovom úseku predpísané odobratie maximálne možného objemového prúdu teplonosného média, môžu byt náklady...

Systém a spôsob výroby elektrickej energie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1974

Dátum: 01.07.2004

Autori: Senkevich Mikhail, Touchton George, Belokon Alexander

MPK: F02C 9/00, F01D 15/00

Značky: energie, výroby, elektrickej, systém, spôsob

Text:

...je podstatne nižšia ako tá, na ktorú bol stroj navrhovaný, účinnosť motora tým výrazne utrpí.0006 Pri niektorých starších typoch plynových turbín, najmä poháňacích leteckých plynových turbínových motorov a pri veľkých plynových turbínach na pohon elektrických generátorov pracujúcich s konštantnou rýchlosťou, sa pre podmienky čiastočného zaťaženia používali systémy s nastaviteľnou geometríou tým sa malo znížiť prietokové množstvo vzduchu tak,...

Tesniaci systém pre sekundárny prúd na vstupe dýzy turbínového motora s komorou pre dodatočné spaľovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1269

Dátum: 11.05.2004

Autori: Sevi Guillaume, Lapergue Guy, Roche Jacques

MPK: F01D 9/02, F01D 11/00, F02C 7/28...

Značky: tesniaci, turbinového, sekundárný, systém, dodatočné, komorou, spaľovanie, motora, prúd, dýzy, vstupe

Text:

...tesnenia držaný zovretý medzi podpornou doskoua radiáine vnútorným povrchom radiáine vnútornej príruby prostrednictvom nitov pre upevňovanieuvedenej podpornej dosky na prirubu.0019 Vstupný koniec tretieho tesnenia je upevnený na radiálne vnútornom povrchu podpornej dosky uvedenými nitmi, anity majú hlavy, ktoré klzne dosadajú na vonkajší povrch plášťa pre tepelnú0020 Podľa ďalšieho znaku vynálezu je každá doska pre tepelnú ochranu...

Spôsob na odparovanie tekutých palív v spaľovacích zariadeniach a spôsob jeho použitia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20957

Dátum: 10.10.2003

Autori: Klassen Michael, Roby Richard, Schemel Christopher

MPK: F02C 1/00, F02B 43/08, F02G 3/00...

Značky: odparovanie, spalovacích, tekutých, palív, zariadeniach, použitia, spôsob

Text:

...ako dôsledok normálneho, predčasného alebo inéhoohrevu paliva, ktoré môže nastať pri privádzaní paliva dospaľovacieho zariadenia. Samovznietenie spôsobuje zníženú efektívnosť a poškodenie spaľovacieho zariadenia, skrátenie životnosti spaľovacieho zariadenia a/alebo nárast nežiaducich emisií.0006 Boli uskutočnené rôzne pokusy o obmedzenie samovznietenia tekutých palív s vyšším obsahom uhľovodíkov V takých zariadeniach chudobného, vopred...

Propánbutánový pohon leteckých motorov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3416

Dátum: 09.01.2003

Autor: Polkoráb Marian

MPK: F02C 7/22

Značky: motorov, propánbutánový, pohon, leteckých

Text:

...alebo kvapalný propán bután. Plynná propán butánová zmes je vedená z wparníka do tlakového regulátoru a odtiaľ k dýzam v leteckom motory. Pri použití kvapalnej Propán butánovej zmesi odpadá použitie výparníka. Pre správne fungovanie musí byť dodržaný správny pomer vzduchu k plynnej alebo kvapalnej propán butánovej zmesi a zabezpečenie mazania turbíny. Je prirodzené že je možné prerábať spaľovacie turbiny leteckých motorov ako aj...

Ovládacie zariadenie na dávkovanie paliva pri spaľovacej turbíne

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2992

Dátum: 08.10.2001

Autori: Veselý Stanislav, Ecler František, Sláma Jiří, Strejček Jaroslav, Procházka Miloš, Chronek Oldřich

MPK: F02C 9/28, F02C 7/232

Značky: dávkovanie, ovládacie, zariadenie, paliva, turbíne, spaľovacej

Text:

...krokovo prestaviteľný elektromotor, ktorý je napojený na palivový regulačný ventil. Toto usporiadanie umožní riadiť všetkyprevádzkovéy režimy sústroja tak, že prietok paliva do spaľovacej komory je regulovaný za všetkých režimov plynulo a teplota pre turbínou nekolíše viac nežPrehľad obrázkov na yýkreseTechnické riešenie je ďalej opísanć pomocou výkresu, na ktorom obr. l predstavuje schému ovládacieho zariadenia podľa stavu techniky a obr. 2...

Spaľovacia turbína

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2990

Dátum: 08.10.2001

Autori: Chronek Oldřich, Ecler František, Procházka Miloš, Strejček Jaroslav, Veselý Stanislav, Sláma Jiří

MPK: F02C 7/268

Značky: turbina, spaľovacia

Text:

...systém je teda predstavovaný dvomi samostatnými zariadeniami, ktoré majú v priebehu najazdenia každý svoju presne určenú úlohu, ktorú plnia v danom poradí. Sú súčasťou jedného (predného) ložiskového stojanu. Každé je vybavené svojim elektromotorom, svojim zasúvacím avysúvacím zariadením na pripojenie krotoru turbiny a svojim ovládaním.Cieľom technického riešenia je predstaviť štanovacie zariadenie, ktoré by boloschopné plynule prechádzať aj...

Zariadenie na regeneráciu tepla pri spaľovacích turbínach

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2988

Dátum: 08.10.2001

Autori: Toth Alexander, Sláma Jiří, Veselý Stanislav, Klusáček Jiří, Procházka Miloš, Strejček Jaroslav

MPK: F02C 7/10

Značky: turbinách, tepla, regeneráciu, spalovacích, zariadenie

Text:

...strane spalín sa nezvýši nadPrehľad obrázkov na úkresoch Technické riešenie bude ďalej opísané pomocou výkresov, na ktorých obr. l predstavuje schému spaľovacej turbíny s umiestnením zariadenia podľa technického riešeniaa obr. 2 znázorňuje detail funkčnej časti zariadenia.Na obr. 1 je znázomená schému spaľovacej turbíny l, konkrétne spaľovacej turbíny typu GT 750-6 s plynovým kompresorom. Zo schémy je zrejmé, že sa využíva teplo obsiahnuté vo...

Vnútorný chladiaci systém spaľovacej turbíny

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2986

Dátum: 08.10.2001

Autori: Sláma Jiří, Strejček Jaroslav, Veselý Stanislav, Klusáček Jiří, Procházka Miloš, Janištin Václav

MPK: F02C 7/18, F01D 25/14

Značky: vnútorný, spaľovacej, chladiaci, systém, turbiny

Text:

...chladiaci účinok privádzaného chladiacehovzduchu aj pri jehovyššej teplote.Prehľad obrázkov na yýkresochTechnické riešenie bude priblížené pomocou výkresov, na ktorých obr. l predstavuje schému chladiaceho systému spaľovacej turbíny podľa stavu techniky aobr. 2 predstavujechladiaci systém podľa technického riešenia.Na obr. 1 je znázomený schematický rez spaľovacou turbinou s chladiacim systémom podľa stavu techniky. Sú tu vyznačené...

Zariadenie na elektronickú reguláciu spaľovacích turbín s regulačným ventilom s rotačným posúvačom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2844

Dátum: 10.05.2001

Autori: Ecler František, Sláma Jiří, Crhonek Oldřich

MPK: F02C 9/00

Značky: ventilom, regulačným, spalovacích, elektronickú, zariadenie, rotačným, turbin, reguláciu, posúvačom

Text:

...Na obr.1 je schéma elektronickej regulácie. Tá .pozostáva z regulačnéhoventilu 1 poháñaného synchrónnym elektromotorom g. Synchrónny elektromotor g jenapájaný zfrekvenčného meniča g riadeného výstupným signálom Q zriadiacejjednotky 5, ktorá podľa programového vybavenia 1 § spracováva vstupné signály,ktorými sú napr. prvý vstupný signál § od otočiek nizkotlakej turbíny, druhý vstupný signál Q od otočiek vysokotlakej turbíny, tretí vstupný...

Motor s rotujúcimi spaľovacími komorami

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2699

Dátum: 07.11.2000

Autor: Tomčík Ferdinand

MPK: F02C 5/04, F02C 5/02

Značky: motor, spalovacími, rotujúcimi, komorami

Text:

...jednoduchej konštrukcie snízkou spotrebou paliva atichým chodom. Výsledkom tohto úsilia je ďalej popisované technické riešenie.Uvedené nedostatky v podstatnej miere odstraňuje motor s rotujúcimi spaľovacimi komorami podľa tohto technického riešenia, a ktorého podstata spočíva v tom, že pozostáva z aspoň jedného rotora svýznamným rozmerom vradiálnom smere. Rotor je krátkej axiálnej konštrukcie, takže je tvaru disku. Rotor obsahuje aspoň dve...

Zariadenie na regeneráciu tepla pri spaľovacích turbínach s vodorovným výmenníkom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2669

Dátum: 09.10.2000

Autori: Procházka Miloš, Strejček Jaroslav, Sláma Jiří, Veselý Stanislav

MPK: F02C 7/08

Značky: regeneráciu, spalovacích, tepla, vodorovným, výmenníkom, zariadenie, turbinách

Text:

...vyznačuje odolnosťou proti stratetesnosti vplyvom vnútornej tepelnej dilatácie výmenníka pri opakovaných štartoch .turbíny a dlhou životnosťou. Zároveň je možné zachovat doterajšie dispozičnéPrehľad obrázkov na gkresoch Technické riešenie bude ďalej priblížené pomocou výkresov, na ktorých obr. 1predstavuje schematický pohľad na zariadenie podľa technického riešenia pripohľade zhora a obr. 2 znázorňuje rovnaké zariadenie pri pohľadu zboku.Na...

Zariadenie na štartovanie spaľovacích turbín

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2574

Dátum: 11.07.2000

Autori: Crhonek Oldřich, Ecler František, Sláma Jiří

MPK: F02C 7/26

Značky: štartovanie, spalovacích, turbin, zariadenie

Text:

...v axiálnom aj radiálnomsmere a súčasne tlmí prenos vibrácií zjednej na druhú.Prehlad obrázkov na výkreseTechnicke riešenie bližšie objasňujú výkresy, kde obr. 1 znázorňuje štartovacie zariadenie, obr. 2 mechanickú čast štartovacieho zariadenia a obr. 3 blokovoznázorňuje elektrické časti štartovacieho zariadenia.Mechanická čast štartovacieho zariadenia podľa obr.1 sa skladá zo stojana 1 upevneného na ocelovom základe g s olejovou nádržou 2 a...

Zariadenie na regeneráciu tepla vznikajúceho pri prevádzke spaľovacej turbíny GT 750-6

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2573

Dátum: 11.07.2000

Autori: Procházka Miloš, Sláma Jiří, Poslušný Gustav, Veselý Stanislav, Klusáček Jiří, Doležal Lubomír, Toth Alexander, Strejček Jaroslav

MPK: F02C 7/08, F02C 7/10

Značky: zariadenie, turbiny, tepla, spaľovacej, 750-6, vznikajúceho, regeneráciu, prevádzke

Text:

...vnútornej tepelnej dilatácie výmenníka pri štartoch turbiny adlhou životnosťou. Zároveň možno zachovat dispozičné usporiadanie aparátov, ktoré pri zachovaní umiestnenia súčasného sacieho traktu a olejových chladičov umožňuje napojenie na potrubný systém vnútri haly s minimálnym počtom ohybov.Vo výhodnom uskutočnení je rúrkový výmenník tepla postavený na valcovom predĺžení p|ášta výmenníka a naňho nadväzujúci potrubný systém je...

Spôsob výroby elektrickej energie a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279491

Dátum: 02.12.1998

Autori: Hendriks Rudolf, Ankersmit Hendrik Jan

MPK: F02C 6/00, F02C 6/08, H01M 8/04...

Značky: elektrickej, tohto, vykonávanie, spôsobu, výroby, spôsob, zariadenie, energie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu a zariadenia na výrobu elektrickej energie v otvorenom okruhu prúdu plynného prostredia. Zariadenie zahŕňa kompresorovú jednotku (2) poháňanú hnacou turbínou (4) kompresorov, do ktorej prúdi stlačený prúd plynného prostredia po prietoku výmenníkom (1) tepla, v ktorom sa odohráva výmena tepla s odpadovými plynmi. Zariadenie zahŕňa elektrický generátor (14) poháňaný plynovou hnacou turbínou (6) elektrického generátora....

Tepelne energetické zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2043

Dátum: 02.12.1998

Autor: Kraml Stanislav

MPK: F01K 7/00, F02C 6/00, F01D 13/00...

Značky: zariadenie, energetické, tepelně

Text:

...vstupTepelné energetické zariadenie môže byt tvorené aspoň jedným systémom zahŕňajúcim spaľovaciu komoru a spaľovaciu turbínu a aspoň jedným systémom zahŕňajúcim parnú turbínu, pričom akumulátor tepla je napojený na výstup spaľovacej komory a na vstup pamej turbíny.V tepelne energetickom zariadení môžu byt zariadenia na ohrievanie pracovnéhomédia a tepelnýrmotor integrovaný v jednom priestore, ako je to pri plynovej turbíne sovstrekom paliva...

Izolačný segmentový plášť

Načítavanie...

Číslo patentu: U 967

Dátum: 11.10.1995

Autori: Gonda Ivan, Páleník Pavel

MPK: F02C 7/24

Značky: izolačný, segmentový, plášť

Text:

...povrch Q izolovaného telesa, ktoré sú vyplnené izolačným vláknitým materiálom Q, pri zachovaní určeného tvaru. Pružné matrace 2 sú navzájom tesne spojené spojovacím elementom §. Pohľadová plocha vonkajšieho pružného matraca g sa opatrí v prípade potreby, alebo vtedy keď to projektová dokumentácia výslovne predpisuje, ochrannou spevňovacou vrstvou 1.Vonkajší povrch Q izolovaného zariadenia sa obloží pružnými matracmi g, ktoré .sa upevnia...

Spôsob kombinovanej výroby elektrickej a mechanickej energie a zariadenie na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279757

Dátum: 12.08.1992

Autori: Blomen Leo Jozef Maria Johannes, Hendriks Rudolf, Ankersmit Hendrik Jan

MPK: F02C 6/00, F01K 23/06, F02C 3/20...

Značky: výroby, kombinovanej, vykonávanie, spôsob, energie, mechanickej, zariadenie, elektrickej

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe podľa vynálezu sa aspoň časť množstva plynu obsahujúceho vodík a vyrobeného endotermickou reakciou najprv vedie pri súčasnej výrobe elektrickej energie ako anódový plyn sústavou palivových článkov (FC) a odťahový anódový plyn sústavy palivových článkov (FC), ktorý obsahuje zvyškový podiel vodíka, sa používa na výrobu spalín so zvýšeným tlakom. Zariadenie je vybavené sústavou štrnástich potrubí (14) a štrnástich potrubných úsekov...