F02B 53/00

Pracovný priestor s rotačne sa pohybujúcim piestom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6803

Dátum: 03.06.2014

Autor: Kujovič Jozef

MPK: F01C 1/10, F02B 53/00, F01C 9/00...

Značky: piestom, rotačné, pracovný, pohybujúcim, priestor

Text:

...vznikali straty mechanickej povahy.V inom usporiadaní môže mať prevodový mechanizmus podobu pevného, votknutého spojenia vystupujúceho hriadeľa s rotačným piestom. V takom prípade nie je Vystupujúci hriadeľ uložený v rámci statorového bloku v ložisku so stálou osou, ale čelo má otvor väčší, ako je prierez hriadeľa, alebo má otvor vytvarovaný podľa dráhy pohybu hriadeľa. Pritom môže zároveň byť aspoň jedno čelo vybavené pastorkom, ktorý...

Stroje s otáčavým piestom

Načítavanie...

Číslo patentu: 287873

Dátum: 16.01.2012

Autor: Maliňák Dušan

MPK: F02B 53/00, F02B 55/00

Značky: stroje, otáčavým, piestom

Zhrnutie / Anotácia:

Piest (1) rotujúci okolo ozubenia (O2) vytvára rovnomerne sa zväčšujúci a zmenšujúci priestor pre vznik podtlaku a pretlaku nutného na čerpadlá, kompresory a motor.

Rotačný spaľovací motor

Načítavanie...

Číslo patentu: 287220

Dátum: 03.03.2010

Autor: Perič Radoslav

MPK: F02B 53/00

Značky: spalovací, motor, rotačný

Zhrnutie / Anotácia:

Rotačný spaľovací motor s ventilmi a fixnou osou rotácie pozostáva zo statora, v ktorého hornej časti je umiestnená spaľovacia komora s dvomi prepúšťacími ventilmi a zapaľovacou sviečkou a v spodnej časti statora je umiestnený nasávací kanál a výfukový kanál, spojený s expanznou a výfukovou komorou, pričom konštrukčné riešenie statora vytvára expanznú a výfukovú komoru, ako aj nasávaciu a kompresnú komoru, a z rotačného piesta - rotora...

Kinematické usporiadanie pre rotačný stroj alebo motor

Načítavanie...

Číslo patentu: 287199

Dátum: 25.02.2010

Autor: Harmatha Stojan

MPK: F02B 53/00

Značky: kinematické, motor, usporiadanie, stroj, rotačný

Zhrnutie / Anotácia:

Kinematické usporiadanie pre rotačný stroj alebo motor pozostáva najmenej z dvoch rotujúcich priehradok (1) prichytených o prvý hriadeľ (2) umiestnený v osovom strede telesa (3) s valcovou dutinou. Ďalej pozostáva z rotujúceho piesta (4) pripojeného na druhú os (5) excentricky uloženú proti prvému hriadeľu (2), pričom rotujúci piest (4) je buď jednodielny a obsahuje najmenej dve pozdĺžne vybrania na radiálne vedenie priehradok (1), alebo...

Konštrukčné usporiadanie rotačného dvojtaktného motora s excentricky umiestneným elipsovým piestom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5228

Dátum: 07.09.2009

Autori: Dobrodenka Anton, Dobrodenka Pavel, Dobrodenka Peter

MPK: F02B 53/00

Značky: dvojtaktného, motora, konštrukčné, piestom, rotačného, usporiadanie, umiestneným, elipsovým, excentrický

Text:

...taktiež vo vyvážení pohyblivých častí s ohľadom na vibrácie.Preto vznikla požiadavka na konštrukciu motora s lepšími technickými parametrami, ktorý by bol jednoduchej konštrukcie s minimálnym počtom súčiastok, a najmä s vyššou tesnosťou statora so súčasťami rotora. Výsledkom tohto úsilia je ďalej opisované technické riešenie v úžitkovom vzore.Vyššie uvedené nedostatky sú odstraňované konštrukčným usporiadaním rotačnćho dvojtaktného...

Vynálezy kategórie «F02B 53/00» v ZSSR.

Energetické zariadenie najmä na pohon dopravných prostriedkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 286149

Dátum: 25.03.2008

Autor: Očvár Jozef

MPK: F02B 55/00, F02B 53/00

Značky: dopravných, zariadenie, prostriedkov, najmä, energetické, pohon

Zhrnutie / Anotácia:

Energetické zariadenie najmä na pohon dopravných prostriedkov má v komore (K3) otočne na hriadeli (H1) uložené dva súosové kotúče (K1) a (K2) s dvoma lopatkami (L1) a (L2), pričom na kotúčoch (K1) a (K2) sú upevnené ozubené kolesá (Z1) a (Z2) na prenos pohybu na hriadele (H2) a (H3) cez ozubené kolesá (Z3) a (Z4) tiež upevnené na hriadeľoch (H2) a (H3). Na hriadeľoch (H2) a (H3) sú tiež upevnené excentrické ozubené kolesá (Z5), (Z6), ktoré...

Spaľovací motor s rotujúcimi piestmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 285436

Dátum: 28.12.2006

Autor: Tarabus Miroslav

MPK: F01C 21/00, F01C 1/00, F02B 53/00...

Značky: motor, piestmi, spalovací, rotujúcimi

Zhrnutie / Anotácia:

Spaľovací motor s rotujúcimi piestmi, s priamym prenosom kinetickej energie piestov (2, 3) na výsuvný hriadeľ (1), pozostáva z dutého valca (4) uzatvoreného výfukovou prírubou (5) a nasávacou prírubou (6), ktoré obopínajú otočne uložený výstupný hriadeľ (1), na ktorom sú objímkami (36, 37) a spojkami (7, 8) otočne upevnené dva lopatkové piesty (2, 3). V nasávacej prírube (6) je vytvorený nasávací kanál (16) korešpondujúci s nasávacím otvorom...

Kinematické usporiadanie pre rotačný stroj alebo motor

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4482

Dátum: 01.06.2006

Autor: Harmatha Stojan

MPK: F02B 53/00, F01C 1/00

Značky: usporiadanie, stroj, motor, rotačný, kinematické

Text:

...piestom tvoreným piatimi segmentmi usporiadanýrni do valca. Z obr. 3 je zjavné usporiadanie s rotujúcim jednodielnym piestom s čiastočnými axiálnymi vybratiami pre vedenie Iopatiek. Obr. 4 znázorňuje podstatnú časť usporiadania hviezdicového rotačného stroja alebo motora. Obr. 5 znázorňuje podstatnú časť usporiadania rotačného motora s podsúvateľnými časťami viacdielneho rotačného piesta. Obr. 6 znázorňuje podstatnú časť usporiadania pre...

Konštrukčné usporiadanie rotačného motora s excentricky umiestneným trojuholníkovým piestom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4481

Dátum: 01.06.2006

Autor: Dobrodenka Pavel

MPK: F02B 53/00

Značky: piestom, trojuholníkovým, motora, excentrický, rotačného, usporiadanie, konštrukčné, umiestneným

Text:

...plnenia a výfuku komory rotačného motora je výhodné, ak výfukové a plniace kanály vyúsťujú do trojuholníkového príerezu. Pritom je obzvlášť výhodné, ak kolmice vedené na prepony trojuholníkových prierezov výfukových a plniacich kanálov sú odklonené od dlhšej osi komory statora o t 20 až 60 ° výhodne o l 45 °.Výhody motora podľa technického riešenia sa prejavia najmä v tom, že po zvládnutí a bežnom používaní technológie priameho...

Spaľovací motor s rotačným spaľovacím priestorom

Načítavanie...

Číslo patentu: 284970

Dátum: 27.02.2006

Autor: Skočik Karol

MPK: F02B 53/00

Značky: spalovací, rotačným, motor, spalovacím, priestorom

Zhrnutie / Anotácia:

Spaľovací motor s rotačným spaľovacím priestorom, najmä na pohon stacionárnych zariadení a vozidiel, pozostáva zo statora (9), štartovacieho zariadenia (6) a riadiaceho systému (2). V statore (9) je vytvorená aspoň jedna komora (15), vybavená aspoň jedným nasávacím ventilom (1), aspoň jedným výfukovým ventilom (13) a aspoň jedným zapaľovacím zariadením (8). Cez komoru (15) je v ložiskách (3) vedený dutý hriadeľ (14) vybavený na jednom konci...

Energetické zariadenie, najmä na pohon dopravných prostriedkov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4190

Dátum: 01.07.2005

Autor: Očvár Jozef

MPK: F02B 53/00

Značky: najmä, pohon, prostriedkov, dopravných, zariadenie, energetické

Text:

...pozostáva z jednej valcovej komory v ktorej prebieha celý pracovný cyklus energetického zariadenia, z dvoch kotúčov s opatkami rotujúcich v komore, z dvoch párov prevodových ozubených kolies, z dvoch párov excentrických ozubených kolies, zo štyroch hriadeľov a zo skrine v ktorej sú tieto súčasti zmontované,ako aj z príslušných montážnych komponentov, ako sú valivé ložiská, perá, matice a podložky. Prídavnými zariadeniami potrebnými...

Rotačné objemové zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 284459

Dátum: 21.03.2005

Autor: Richards Ronald Leslie

MPK: F02B 53/00, F01C 1/07, F01C 1/077...

Značky: objemové, zariadenie, rotačné

Zhrnutie / Anotácia:

Rotačné objemové zariadenie obsahuje pevný toroidný valec (41) nachádzajúci sa v skrini valcov vybavený kruhovým prístupovým otvorom obkolesujúcim vnútornú obvodovú časť toroidného valca. Kľukový hriadeľ (40) má odklon hnacieho čapu (56) od osi kľukového hriadeľa (40) a je umiestnený uprostred hlavného ložiska (51) a rotormi (45). V hnacom čape (56) je uložený planétový člen (50) pre kruhový pohyb okolo osi kľukového hriadeľa (40). Každý rotor...

Viacstupňový rotačný vznetový motor

Načítavanie...

Číslo patentu: 284006

Dátum: 29.06.2004

Autor: Kurila Ján

MPK: F02B 53/00

Značky: motor, viacstupňový, rotačný, vznětový

Zhrnutie / Anotácia:

Stláčanie sa predvádza minimálne v dvoch stupňoch pri stlačení, napr. 1 : 3 až 1 : 5, expanzie taktiež minimálne v dvoch stupňoch, ale s vyšším pomerom expanzie, napr. 1 : 6 až 1 : 7, čím sa dokonale využije energia spalín bez potreby turbíny na spaliny. Správne navrhnutý motor pracuje bez výbuchov vo výfuku. Lepšie využitie stláčania a expanzie umožňuje zvýšenie účinnosti nad 60 %. Rozmery motora sú miniatúrne. Obmedzené sú malé výkony pod 50...

Štvortaktný motor s deleným cyklom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5358

Dátum: 14.06.2004

Autori: Eubanks Jeremy, Branyon David

MPK: F02B 53/00

Značky: děleným, motor, štvortaktný, cyklom

Text:

...od hlavy valca 18.Pokial ide o obr. 2, zatvorený je tak uzatvárací ventil 20 ako aj výtlačný ventil 22. zmes sa komprimuje spolu so stúpanim piestu 16 (pozri smer šípky 44)V kompresnom zdvihu. Na konci zdvihu sa piest priblíži k hornej úvrati (T DC), t.j.k bodu, kde je piest 16 najbližšie hlavy valca 18, pričom objem zmesi sa komprimuje V tejto časti na jednu osmínu svojho pôvodného objemu (spôsobený kompresným pomerom 8 až l). Keď...

Štvortaktný motor s deleným cyklom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8462

Dátum: 14.06.2004

Autori: Branyon David, Eubanks Jeremy

MPK: F02B 53/00

Značky: děleným, cyklom, motor, štvortaktný

Text:

...ventil 20 ako aj výtlačný ventil 22, zmes sa komprimuje spolu so stúpaním piestu 16 (pozri smer šípky 44)v kompresnom zdvihu. Na konci zdvihu sa piest priblíži k hornej úvrati (TDC), t.j.k bodu, kde je piest 16 najbližšie hlavy valca 18, pričom objem zmesi sa komprimuje v tejto časti na jednu osminu svojho pôvodného objemu (spôsobený kompresným pomerom 8 až l). Keď sa piest blíži k TDC, generuje sa v medzierke sviečky elektrickáPokial ide o...

Jednodobý rotačný spaľovací motor

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3007

Dátum: 08.10.2001

Autor: Ebergényi Norbert

MPK: F02B 55/04, F02B 53/00

Značky: spalovací, jednodobý, rotačný, motor

Text:

...veľmi zložitá s veľkým počtom súčiastok, z čoho vyplýva zvýšená poruchovost aopotrebenie motora, stroja. Ďalej je veľmi nevýhodný kompresný pomer objemov vspaľovacích komorách. Navyše vznikajú problémy strenim pohybujúcich sa súčiastok.Ďalším typom motorov, ktoré pracujú skruhovým pohybom piesta, je motor, ktorého tvarovaný piest sa pohybuje vo valcovejkomore statora vtvare anuloidu opísaný napriklad vCS autorskom osvedčení AO 195 393....

Kruhovopiestny translačný kazetový spaľovací motor

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1484

Dátum: 07.05.1997

Autor: Skalina Eugen

MPK: F02B 53/00

Značky: spalovací, translačný, motor, kazetový, kruhovopiestny

Text:

...sacej a stlsčovacej časti kazetověho telesa od výbuchu e výfuku, čo prebiehav sekundárnej kazete, vznikol ekologický spaľovací motorPrehľad obrázkov na výkrese I - 1Na priložených výkresoch obr. l zobrazuje pohľad do pri-.márnej kazety kruhovopiestneho translačného kezetového spaľo- I. - .vacieho motora. Na obr, 2 je znázornený pohľad do słundárnej kazety. Obr. 3 znázorňuje polovičný rez spaľovacieho motora poąľa vynálezu. Obr. 4 znázorňuje...

Rotačný zubový spaľovací motor

Načítavanie...

Číslo patentu: 278701

Dátum: 11.05.1994

Autor: Ondrušek Miroslav

MPK: F02B 53/00, F01C 1/08

Značky: spalovací, motor, rotačný, zubový

Zhrnutie / Anotácia:

Zobrazený rotačný zubový spaľovací motor má tri rotory (A, B, C), kde druhý rotor (B) má tri zuby (1B, 2B, 3B), prvý rotor (A) má tri vybrania (1A, 2A, 3A) a tretí rotor má taktiež tri vybrania (1C, 2C, 3C). Prvý rotor (A), druhý rotor (B) a tretí rotor (C) sú vzájomne synchronizované ozubeným súkolesím, ktoré tvoria tri ozubené synchronizačné kolesá (x, y, z), a to tak, aby zuby (1B, 2B, 3B) druhého rotora (B) zapadali do vybraní (1A, 2A, 3A)...

Spaľovací motor s otáčavým pohybom piestov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 400

Dátum: 06.04.1994

Autor: Milly Miron

MPK: F02B 53/00

Značky: motor, pohybom, otáčavým, piestov, spalovací

Text:

...ako sa striedajú pracovné takty v klasickom ětvortaktnom apaľovecom motora e pria močiarym pohybom piesta.- J Cez vnútorný povrch pracovnej skrine vyúsťujú 2 jej vnúq torného priestoru mimo tento priestor nasledujúce otvory s prislúchajúcim funkčným určením aspoň jeden zážihovy otvor pre umiestnenie zéžihového člena/zaparovacej sviečky/ a/alebo aspoň jeden dávkovací otvor pre umiestnenie dávkovacieho člena /trysky pre dávkovanie...