F01P

Hybridný chladiaci okruh, najmä energetického zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6649

Dátum: 08.01.2014

Autor: Gyurik Adolf Rodriquez

MPK: F01P 3/00, F25B 29/00, F25B 27/02...

Značky: najmä, zariadenia, hybridný, chladiaci, okruh, energetického

Text:

...Výhodami otvoreného systému chladenia v umelom jazere v porovnaní s inými technológiami uzavretého chladenia, akými sú napr. chladiace veže, sú neporovnateľne nižšie nadobúdacie náklady,akými sú kúpa hotovej technológie verzus výstavba otvorenej umelej nádrže, ako aj prevádzkové náklady spojené s prečerpávaním chladiacej vody pri vodnom chladení, alebo s energiou potrebnou na pohon ventilá 10torov, pri vzduchovom chladení. Ďalšími výhodami...

Pneumaticky ovládané čerpadlo chladenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18192

Dátum: 13.07.2012

Autori: Armellin Luca, Metelli Sergio, Tanghetti Giulio, Manenti Donato, Vaccari Stefano, Roveglia Riccardo

MPK: F04D 15/00, F01P 5/12

Značky: čerpadlo, ovládané, pneumatický, chladenia

Text:

...dutinou 20 a naspodku s dnom telesa 12 kontainmentu.0018 Prstencovà dutina 20 vymedzuje centrálnu čast 26 dielu 18 telesa 12 kontainmentu, siahajúcu vertikálne v smere hornej časti 12 dielu 18 zmieneného telesa 12 kontainmentu a do výšky zodpovedajúcej výške tohto dielu 18.0019 Centrálna čast 26 má axiálny otvor 27, vhodný na deñnovanie ložiska na uloženie hriadeľa na rotáciu pod nlm ležiaceho obežného kolesa čerpadla.0020 Pozdĺž bočného...

Čerpadlo chladenia s ventilovým usporiadaním

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18088

Dátum: 20.01.2011

Autor: Tebaldini Giovanni

MPK: F01P 5/12, F04D 15/00, F01P 7/14...

Značky: usporiadaním, ventilovým, čerpadlo, chladenia

Text:

...40, konkrétne na časť vystupujúcu z hlavy 20, a čap 44, pripojený na disk 42 v excentrickej polohe vzhľadom na rotačnú os Y. 0026 Výhodne pohonný prostriedok okrem toho zahrnuje tyćku 46, ktorá sa na základe príkazu translačne pohybuje, pripojenú na čap 44 rotačným spôsobom.0027 Podľa jednej variácie uskutočnenia je táto tyčka pripojená na ovládací člen, ako napríklad vákuový ovládací člen, elektromagnetický ovládací člen, hydraulický alebo...

Vystužená hadica

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9650

Dátum: 18.12.2008

Autor: Flachenecker Andreas

MPK: B32B 1/08, B32B 25/02, B29C 47/02...

Značky: vystužená, hadica

Text:

...výhodne vo forme multifilamentnej priadze. Rozsah titrov multífilamentných priadzí je v rozsahu od 350 dtex do 2 500 dtex, výhodnejšie V rozsahu od 700 dtex do 2 100 dtex. Počet filamentov multifilamentnej priadze je výhodne v rozsahu od 70 do 280Môžu sa použit aj konštrukcie zviacerých multifilamentných priadzí, výhodne z 1 až 3 multifilamentných priadzí, s celkovým titrom až 3 000 dtex, ako napriklad 940 dtex x 3, 700 dtex x 3,940 dtex x...

Odplyňovacia jednotka vybavená piestnou trubicou a usadzovacou komorou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9215

Dátum: 24.09.2008

Autor: Merour Sylvain

MPK: F01P 11/02

Značky: piestnou, odplyňovacia, vybavená, usadzovacou, trubicou, jednotka, komorou

Text:

...usadzovacej komory si vyžaduje dostatočný objem kvapaliny v odplyňovacej jednotke na zabezpečenie toho, že sa bude odvádzaci výstup trvalonapájat kvapalinou, aj ked bude odplyňovacia jednotka naklonená za normálnychpodmienok prevádzky vozidla alebo ked bude odplyňovacia jednotka vystavenáotrasom. 0008 Dnes chceme znížiť objem kvapaliny potrebnej v chladiacom okruhu.0009 Okrem toho počas zaplavenia druhej komory, kvapalina, ktorá prechádza...

Chladiaca sústava pre vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13914

Dátum: 10.02.2005

Autori: Werner Gerald, Esau Dierk

MPK: F01P 7/16, F01P 11/08

Značky: vozidlo, chladiaca, sústava

Text:

...slúži nachladenie prevodového oleja, pretože obzvlášť hydraulické jednotky, ventily a spojky potom môžu splňovať napred zadané doby reakcie, keď prevodový olej vykazuje svoju optimálnu prevádzková teplotu. S výhodou je možné v tomto prevádzkovom stave oddeľovať chladič vysokoteplotného okruhu od vysokoteplotného okruhu, takže chladiaci prostriedok vysokoteplotného okruhu, ktorý ešte nedosiahol svoju prevádzkovú teplotu, nie je ešte...

Zariadenie na reguláciu prúdu vzduchu pre chladiaci modul vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9337

Dátum: 29.04.2004

Autori: Lanard Jean-louis, Harand Pascal

MPK: F01P 7/12, B60K 11/08, F01P 7/02...

Značky: chladiaci, vozidla, reguláciu, vzduchu, zariadenie, prúdu, modul

Text:

...otvor pôsobením ovládacieho mechanizmu, čo umožňuje regulovať prietok prúdu chladiaceho vzduchuodoberaného zvonka vozidla a prechádzajúceho chladiacim modulom.0016 Vynález teda v podstate spočíva vtom, že prúd chladiaceho vzduchu prechádza aspoň jedným otvorom umiestneným pod chladiacim modulom a v spodnej doske. Táto spodná doska tvori zvukovo izolačnú a aerodynamickú dosku, bežne nazývanú |yža, ktorá sa nachádza v podstate...

Zariadenie na odhlučnenie chladiaceho ventilátora spaľovacieho motora

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2778

Dátum: 18.01.2001

Autor: Vávra Libor

MPK: F01P 11/12

Značky: motora, zariadenie, ventilátora, chladiaceho, spaľovacieho, odhlučnenie

Text:

...elementy na strane priľahlej unášaču z náboja obežného kolesa.Zariadenie na odhlučnenie chladiaceho ventilátora spaľovacieho motora podľa technického riešenia znižuje i dynamické namáhanie obežného kolesa a jeho uloženie tlmenim mechanických vibrácií a ràzov vznikajúcich v rozvodovom mechanizme, od ktorého je odoberaný hnaci moment, a v prenosovom mechaniz me. Zariadenieje jednoduché, funkčne spoľahlivé a priestorovo nenáročné.Prehľad...

Zariadenie na vodné chladenie vznetových motorov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1806

Dátum: 08.04.1998

Autori: Kakus Slavomír, Kováčik Stanislav, Záhoranský Jozef, Štrbka Peter, Bednár Miroslav, Pavlásek Pavel, Cetl Marian

MPK: F01P 3/00

Značky: vodné, chladenie, vznětových, motorov, zariadenie

Text:

...pretlakového vysokoteplotného chladiča je 2 000 MJ/hod. pri prietoku 65 ma/hod., pričom voda v tomto chladiči vrie pri teplote l 15 °C.Prehľad obrázkov na yýkresoch Technické riešenie bude ďalej objasnené pomocou obrázkov, na ktorých obr.1 znázorňuje hydraulickü schému zariadenia na vodné chladenie vznetových motorov. Obr.2 znázorňuje bočný pohľad na lokomotívu s rozmiestnením častí zariadenia. Obr.3 znázorňuje pôdorys lokomotivy s...

Lopatkové koleso axiálneho ventilátora, zvlášť na chladenie spaľovacích motorov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1138

Dátum: 08.05.1996

Autori: Vávra Libor, Polách Vladislav, Gazda Jiří

MPK: F01P 1/06, F01P 5/02

Značky: koleso, ventilátora, spalovacích, motorov, axiálneho, zvlášť, chladenie, lopatkové

Text:

...donáboja lopatkového kolesa, tak i do vnútorného obvodu zadnej rotačnej steny, ktorej vonkajší obvod je napojený na valcovitý obvodový prstenec V miestach medzi jeho predným a zadným čelom, pričom vonkajšie obvodové čelá rebier zvierajú s obvodovým valcovitým prstencom ostrý uhol.Z dôvodov vyrovnania pnutí v lopatkovom kolese je výhodné, ak je zadná rotačná stena medzi napojením vonkajších obvodových čiel rebier a valcovitým obvodovým...

Chladicí soustava, zvláště vzduchem chlazených motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268951

Dátum: 11.04.1990

Autori: Čermák Ivo, Kliment Vladimír

MPK: F01P 1/08

Značky: zvláště, soustava, vzduchem, chlazených, motorů, chladicí

Text:

...je přes unášeč gg. lamelovou spoJKOUł 5 e unášeč lg epojen a hřidelem lg pohonu ventilátoru. úniku oleje do motorováho prostoru zabraňuje těenici kroužek 32. Na obvodové části kapelinová spojky je ugpo řádán kryci plášť 31, K unášeči gg je připavněn brzdový kotouč gg. který zasahuje mezibrzdove obložení, z nichž brzdové oblołení 39 je uapořádáno ne tlečnć deece 39 e brzdové obložení 35 na opačne straně brzdového kotouće 3 § je uspoředúno na...

Chladicí systém spalovacího motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 267638

Dátum: 12.02.1990

Autor: Jahoda Stanislav

MPK: F01P 3/02, F02F 1/36

Značky: systém, spalovacího, chladicí, motorů

Text:

...motoru podle vynálezu je vyšší dosažitehaá přesnost odlitků, která umožňuje snížit tlouštku stän a. přídavky na. obrábění na funkční resp. technologické minimum. -íI( odvodu tepla v oblasti spclovacího prostoru a sedel ventilů díky tepelnä izolačním vložkám postnčují propojovací kanály, jejichž průřezy jsou.- zmenšeny až na technologicky přijntolnć minimum. Sběrný chladící kanál ochlazuje ty části spalovacího prostoru, cs 267 638 ndo nichž...

Regulační chlazení pro vzduchem chlazené spalovací motory

Načítavanie...

Číslo patentu: 263754

Dátum: 11.04.1989

Autori: Gonsior Ladislav, Pustějovský Ivan

MPK: F01M 5/00, F01P 7/02, F01P 7/16...

Značky: motory, regulační, spalovací, vzduchem, chlazené, chlazení

Text:

...l je součástí ventilátoru lg I její hnací část Q je uloženn na hnacím hřídlei 1 a hnaná část g je spolu s oběžným kolem g ventilátoru lg uložena na hnamém hřídeli ll, ve kterém je vytvořen přívodní kanál ll, který vyúsčuje do pracovního prostoru lg kapalinové spojky l.Regulační ventil l je uložen na výfukovém potrubí lg, do jehož prostoru zasahuje bimetalickým čidlem g, pro snímání teploty výfukových plynů. Regulační ventil 3 je opatřen...

Způsob regulace spalovacího motoru a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263507

Dátum: 11.04.1989

Autori: Macek Jan, Meltzer Miroslav

MPK: F01K 23/06, F01P 9/00, F02D 35/02...

Značky: tohoto, spalovacího, způsobu, provádění, způsob, regulace, zařízení, motorů

Text:

...výměníků tepla chlazení vody a olejePro soustavu motor ~ výměník tepla platí rovniceQ Qpal 19 Ťĺuťąvp Wuixuť kde značíQ - tepelný výkon dodávaný soustavou- tepelný výkon přiváděný palivemnie - efektivní účinnost motoru íKC - podíl tepla odváděného chlazením motoruqłvp - účinnost výměníku tepla výfukových plynů dle 5 účinnost výměníků tepla chlazení vody a olejevynález si klade za úkol podstatné zmenšit výše uvedené nedostatky a vytvořit...

Zařízení ke chlazení alternátoru u vzduchem chlazeného spalovacího motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 261723

Dátum: 10.02.1989

Autor: Uher Drahomír

MPK: F01P 1/06

Značky: spalovacího, chlazeného, zařízení, alternátoru, motorů, vzduchem, chlazení

Text:

...nesávání neohřátého vzduchu z ovzduší,tím se docílí zvýšené účinnosti ochlazování alternátoru a snížení jeho poruchovosti. Průtok chladñäho vzduchu z prostoru za ventilátorem motoru přes alternátor je možný i bez ventilátoru elternátoru.231 723 Příklad zařízení podle vynálezu je znázorněn na přiloženémvýkrese, kde obr. l znázorňuje schémeticky pohled na motor shora a obr. 2 pohled na motor z boku, s částečným řezem v oblasti horního krycího...

Chladicí soustava spalovacího motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 259050

Dátum: 16.09.1988

Autori: Serkanov Michail, Jarošonok Ivan, Lavrinovič Jevgenij, Chmyz Vladimir, Galburt Alexandr, Intjakov Nikolaj, Tesjaž Alexandr

MPK: F01P 3/20

Značky: motorů, soustava, spalovacího, chladicí

Text:

...snexwponacoc IS n noorpesawenb 3. ~Kpoue Toro, oxnaxnamman munnocrb, auymazca na ycwpoňcrna ll oöyna neww poaux CTBKOH no Tpyőonposoy 15, yBneKaeT sa coöoň uepes nepenycxuoň Tpyöonpoaon lú caMouupKynnpyeMym xnnxocws, uaxoxmymcx 3 ypanunreubuom öauxe 5 u rpyöonponoe, coenuuxmmeu Hnnü öauóx pauaropa 2 H àonxnoro Hacoca 18c ypaaHnTenbHuM 6 auKoM 5. Taxnn oöpaaou, npaxrnqecxn ao ncex Toqnax cncrenu oxnamnennn nanrawenaoxnaxammas KHAKOCTB...

Ventilační jednotka brzdového odporníku trakčních kolejových vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 257682

Dátum: 16.05.1988

Autori: Kahoun Miroslav, Pohl Jiří

MPK: H01C 1/08, F01P 5/06

Značky: vozidel, jednotka, odporníku, kolejových, brzdového, trakčních, ventilační

Text:

...pásů, se snižuje, protože odporník je ochlazo ván nerovnoměrně. Tento jev bývá řešen neustálýmzvětšovánímmnožství vzduchu zvyšováním výkonu motorventilátoru, což je energeticky i konstrukčně nákladné a ekonomicky nevítanêVýše uvedené-nedostatkvjodetranuje ventilačnf jednotka brzdových odpornfků trakčnfch kolejových vozidel sestávajfcf z elektromotoru, axiálnfho ventilátoru a mezikusu podle vynâlezu,jehož podstata epočívâ v tom, že ve vnitřní...

Zařízení pro regulaci chlazení pro vzduchem chlazené spalovací motory

Načítavanie...

Číslo patentu: 257189

Dátum: 15.04.1988

Autori: Pustějovský Ivan, Gonsior Ladislav

MPK: F01M 5/00, F01P 11/08

Značky: chlazení, motory, vzduchem, regulaci, chlazené, spalovací, zařízení

Text:

...prostoru lg kapalinové spojky l. Regulační ventil 3 je uložen na výfukovém potrubí ll, do jehož prostoru zasahuje bimetalickým čidlem 3, pro snímaní teploty výfukových plynú. Regulační ventil 3 je opatřen vstupním otvorem lg a výstupním otvorem lg a v jeho vnitřní části je uložen píst ll, kterýRozváděcí mezikus l chladiče 5 je umístěn na neznázorněné skříni motoru. V rozváděcím mezikusu 4 chladiče 5 oleje je uloženo šoupátko lg,...

Zařízení pro vzduchové chlazení hřídele

Načítavanie...

Číslo patentu: 256349

Dátum: 15.04.1988

Autor: Adée Antonín

MPK: F01P 1/06

Značky: chlazení, hřídele, zařízení, vzduchové

Text:

...provozních otáček hřídelc je zabezpečsn přívod vzduchu do Chladicí komory sacím účinkom chladicího kotouće, obvykle opatřeného radiálními žebry, i přes odstavené pomocné ventilátory. Současně může být uspořádán další vstupní otvor do chladící komory eoustředně s hřídelem v čele krytu na straně u ložiska. Výhodou je dále kompaktní provedení celého zařízení podle vynálezu a jeho stavebnicová konstrukce včetně pomocných ventilátorů běžného...

Chladicí plášť vodou chlazené vložky válce přeplňovaného motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 254518

Dátum: 15.01.1988

Autor: Macek Jan

MPK: F01P 3/02

Značky: motorů, chlazené, plášť, válce, vodou, vložky, chladicí, přeplňovaného

Text:

...vynálezu, lze konstrukčně í technologíoky nenáročným způsobem zajistit automatickou regulaci požadované teploty v ohlasti spalovacího prostoru v závislostí na zatížení motoru a tím čelit vytváření korozívních složek. Prodlužuje se tak životnost exponovaných částí motoru.Příklad konkrétního provedení chladícího pláště podle vynálezu je uveden na přípojeném zobrazení, které znázorňuje v řezu uspořádání obtoku s částí ohladicího pláště, vložku...

Zařízení k zajištění stabilního chodu axiálních ventilátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 240882

Dátum: 01.01.1988

Autori: Pletka Pavel, Bohdal Jaroslav

MPK: F01P 5/06

Značky: zajištění, axiálních, stabilního, chodu, zařízení, ventilátoru

Text:

...bez nebezpečí odtržení proudu od lopatky při nejnižších otáčkách, což je požadováno hlavně u chledících ventilátorů vzduchem chlazených spalovacích motorů při jejich startování. Zařízení je jednoduché a snad~ no vyrobitelné s možností použití i na stávajících motorech. Dovoluje využít ventilátor V oblasti maximální účinnosti. Zařízení podle vynálezu dále zlepšuje Větrání prostoru pod krytom po zastavení motorą a snižuje tak nebezpečí...

Zařízení k chlazení vstřikovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 246298

Dátum: 15.12.1987

Autor: Berger Dieter

MPK: F01P 3/16

Značky: chlazení, zařízení, vstřikovače

Text:

...ke kterému směřuje první pří.pvqd~ chladící kapaliny jako štěrbina vyrtízořena .mezi stěnou 3 sacího kanálu a stě nou 4 výíukového kanálu v hlavě válců 2. Z druhé strany k nálitku 1 vstříkovače směřuje druhý přívod 6 chladící kapaliny. Na- obr. 2 je patrné, že druhý přívod 6 chladícíkapaliny je umístěn u dna 7 hlavy válců 2.Zařízení podle vynálezu pracuje následujícím způsobem Chladicí kapalína vstupuje do prostoru v okolí vstřikovače jednak...

Kapalinový termoregulátor s hydraulickými tlumiči kmitů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246258

Dátum: 15.12.1987

Autor: Lalov Vitalij Viktorovie

MPK: F01P 7/16

Značky: termoregulátor, kmitů, kapalinový, hydraulickými, tlumící

Text:

...připojeném obrázku je znázorněn kapalinový termoregulátor s hydraulickými tlumiči kmitů podle vynálezu, kde na obr. 1 je vyobrazen ustavený termoregulátor při studeném chladivu a na obr. 2 je zachycen termoregulátor při prohřátém chladivu.Skříň 2 je opatřena vstupem 3 chladiva do vnitřního prostoru a výstupem 4 vnitřního okruhu. Skříň 2 má uvnitř opracovanou dosedací rovinu 11 s otvorem 15 k uzavírání a otevíraní průtoku chladiva. Otvor 15...

Jednookruhové chladicí zařízení tepelných strojů s neregulovaným zkratovým obtokem

Načítavanie...

Číslo patentu: 244233

Dátum: 15.12.1987

Autor: Frühauf Petr

MPK: F01P 11/04

Značky: strojů, neregulovaným, chladicí, obtokem, jednookruhové, zařízení, tepelných, zkratovým

Text:

...mimo jiné i otéčkový režim je príčinou kolíséní teploty, při ktoré se chladivu otevírá vstup do chladiče.Výše uvedené nedostatky jsou odstrsnčríy jednookmnhovým ehlszením tepelných strojů s nereguloveným zkretovým obtokem podle vynélezu. Toto chlazení mi komoru termoregulétoru uvnitř umístčnou v chladicím okruhu z hlediska proudění chlediva za chladičem s před občhovým čerpsdlem. Podstata vynélezu spočívé v tom, že do komory termoregulétoru...

Přídavné chlazení spalovacího motoru vysokozdvižného vozíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 241890

Dátum: 01.12.1987

Autori: Alexa Jioí, Borkovec Jaroslav

MPK: F01P 3/12

Značky: chlazení, spalovacího, vysokozdvižného, motorů, přídavné, vozíků

Text:

...Na A pracovištích s mimořádnou prašností, jako jsou cementárny a mlýny,dochází k častému zanášení voštinového chladiče a tím ke ztrátě chladícího účinku.Tyto nedostatky v chlazení-spalovacího motoru v extrémně prašných podmínkách řeší vynález přídavná 7 Éhlazení, jehož podstata spočíva v tom, že tvoří mříž ochranného rámu a sestává ze dvou řad trubek střídavě uložených nad sebou a dále z bočnic ochranného rámu, přičemž jedna z bočnic...

Uložení chladiče plnicího vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234515

Dátum: 01.11.1987

Autor: Vávra Libor

MPK: F01P 1/06

Značky: uložení, vzduchu, plnicího, chladiče

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata vynálezu spočívá v tom, že chladič je uspořádán na plechovém nosníku uloženém na plnicím potrubí motoru prostřednictvím silentbloků a tvořícím současně krycí plech hlav válcových jednotek. V plechu jsou vytvořeny prostory pro výměru jednotlivých vstřikovacích trubek. Vynález je možno použít zejména u vzduchem chlazených motorů s válci uspořádanými do V.

Zařízení pro postřik pístu olejem

Načítavanie...

Číslo patentu: 234514

Dátum: 01.11.1987

Autori: Kudělka Zdeněk, Kliment Vladimír

MPK: F01P 3/08

Značky: olejem, zařízení, pístů, postřik

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká konstrukce zařízení určené pro postřik spalovacího motoru olejem. Podstata předloženého vynálezu spočívá v tom, že v držáku trysky zabudovaný pojišťovací ventil sestává z těsnícího elementu dosedajícího na těsnící desku uspořádanou na straně přívodu oleje do držáku trysky a ze štěrbinového čističe uspořádaného na straně výstupu oleje z držáku do postřikové trubky, přičemž mezi těsnícím elementem a štěrbinovým čističem je...

Chlazení pístových strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 252095

Dátum: 13.08.1987

Autor: Novák Jaroslav

MPK: F01P 3/02

Značky: pístových, chlazení, strojů

Text:

...chladíva.Prostor chladíva posledního válce je propojen prostupovýmí otvory s hlavou stroje.m 2 W oVýhodyçh 1 azení pístových strojůŤpodle vynálezu zabezpečují snížení průtočných odporů chladící eoustavyg zvyšují průtok chlądíva e.dosahují rovnoměrné rozložení teplot. Dosahované účinky u navrženého chlazení pístových strojů se příznívě-prou jeví no živnotností a spolehlívosti stroje.vchlazení pístových strojů podle vynálezu je znázorněno...

Zařízení ke tlumení hluku vzduchem chlazeného spalovacího motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 242783

Dátum: 15.05.1987

Autor: Manev Vesselin Georgiev

MPK: F01P 11/12

Značky: tlumení, zařízení, spalovacího, hluku, vzduchem, motorů, chlazeného

Text:

...skříni g opatřen dvěma řadami válců g a hlavami g, uspořádanými ,do V. V přední části motoru je mezi řadami válců g a hlavami i uložen ventilátor g pro hasávání chladlcího vzduchu. Hlavy i jsou opatřeny sacím potrubím 6 a výfukovým potrubím l. Klikova skříñ g je na přední stěně g kolem ventilátoru g opatřena předním krycím plechem g a na zadní stěně lg zadním krycím plechem ll. Mezi ventilátorem á a zadním krycím plechem ll je uspořádán...

Zařízení ke tlumení hluku vzduchem chlazeného spalovacího motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 242781

Dátum: 15.05.1987

Autori: Chocholáeek 1udovat, Žedényi Mikuláš

MPK: F01P 11/12

Značky: spalovacího, hluku, motorů, tlumení, chlazeného, vzduchem, zařízení

Text:

...krycím plechem, směřujícím pod motor.Výhody zařízení podle vynálezu spočívají v tom, že pro vytvoření krytovâní za účelem snížení hluku od výfukového a secího potrubí, hlav a válců je,využito přlrozené kapotáže pro vedení chladicího vzduchu a umožňuje s dalšími krycími plechy vytvořit velmi účinné zařízení ke tlumení hluku, které nezvyšuje tlakové ztráty a nemá tak podstatný vliv na účinek chlazení. Zařízení zlepšuje přístupnost k motoru...

Vodní čerpadlo spalovacího motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 249588

Dátum: 15.04.1987

Autor: Babák Jan

MPK: F01P 5/10

Značky: čerpadlo, spalovacího, motorů, vodní

Text:

...Q, jež je na evém druš hém konci opřena o zajišřovací podložku 1 zajištěnou proti posunutí pojistným kroužkem §. Předpětí válcové pružiny Q v montáž 3 249 588ním stavu musí být větší nebo rovno maximální provozní hodnotě axíální síly § od hydroetatického tlaku kapaliny. Vnitřní kroužky předního ložiska i a zadníhcložiska i jsou uložený na hnacím hřídeli g a vzájemné rozepře~ ny trubkou ž. Tento řetězec je axiálně opřen o příčný kolík...

Chladicí soustava spalovacího motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 239689

Dátum: 13.03.1987

Autor: Higuchi Yoshiraru

MPK: F01L 1/40, F02B 29/00, F01P 1/00...

Značky: motorů, soustava, chladicí, spalovacího

Text:

...s dodatočným, oproti známému stavu, časovým průřezem.Kromě toho zajíštuje Využití odpadního tepla chlazení v rámci oběhu. Navíc dovoluje získat proud tepelného vzduchu pro účely vzduchotechnícké ve vozidle.Príklad chladící souatavy podle vynálezu je znazorněn schematicky na přiložených výkreaech, kde obr. 1 znázorňuje chladící soustavu s výměníkem tepla ve výstupní části turbímy, obr. 2 chladicí soustavu bez výměníku tepla a obr. 3 až 6...

Třecí spojka chladícího ventilátoru spalovacích motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 237602

Dátum: 16.02.1987

Autori: Šamberger Miloš, Schwaller Ivo

MPK: F01P 5/04

Značky: spojka, chladicího, ventilátoru, spalovacích, motorů, třecí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru chlazení spalovacích motorů a řeší problém zjednodušeného a spolehlivého přenosu hnacího momentu z hřídele na axiálně posuvnou součást třecí spojky chladicího ventilátoru, kde třecí spojka je zapínána a vypínána podle teplotního stavu motoru. Podstata vynálezu spočívá v tom, že hnací přítlačná část třecí spojky chladicího ventilátoru, ovládaná podle teplotního stavu motoru,je tvořena převodovým dílem trvale poháněným od...

Chlazení pístových strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 248812

Dátum: 12.02.1987

Autor: Novák Jaroslav

MPK: F01P 3/02

Značky: strojů, chlazení, pístových

Text:

...válců li. Výtlak vodního čerpadlal je spojen s vodním kanálem 1, zavedeným do vstupu Q na straně sání hlavy válců li a do vstupu 1- 3 248 812 na straněvýfuku hlavy válců li. Hlava Válců li je zakončena skříní lg s termoregulátorem. Skříň lg s termoregulátorem je propojena zkratovým okruhem gg s vodním čerpadlem l. Chlazený prostor hlavy válců.l§ a chlazené prostory jednotlivých válců jsou navzájem propojeny ve směru proudění chladiva...

Dvouokruhové kapalinové chlazení tepelných strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 248682

Dátum: 12.02.1987

Autor: Novák Jaroslav

MPK: F01P 3/20

Značky: kapalinové, tepelných, chlazení, dvouokruhové, strojů

Text:

...naběhnutí na tepelný režim stroje. vynález zameznjevniknutí studeného chladiva do chlazeného stroje za provozu,a tím prakticky přivádí jen konstantní teplotu chladiva, vstupujícího do stroje, nezávislou na režimu běhu stroje. Tyto přeönosti přímo ovlivňují pohotovost, spolehlívost, žívotnost.i ekonomíi provozu chlazeného stroje a současně zajištují druhotné zlepšení podmínekpro mazací olej, který tím při provozu dosahuje zvýšenou...