F01N 3/28

Zariadenie na čistenie plynov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12843

Dátum: 20.09.2007

Autori: Samaras Zissis, Koltsakis Grigorios

MPK: F01N 3/022, F01N 3/28, B01D 53/94...

Značky: plynov, čistenie, zariadenie

Text:

...známe uskutočnenia vyznačujú potrebou podpory tepelnej regenerácie filtrov pomocou elektrických ohrievačov. Preto sa odporúča použitie najmenej dvoch valcovitých filtračných prvkov. Vzhladom na obmedzenia súvisiace s materiálom, výrobným postupom filtračných prvkov a potrebou viacerých filtračných prvkov je hrúbka ñltračných prvkov obmedzená na rozmedzie 0,5 až 20Rozmedzie velkosti pórov odporúčané na použitie s osobitnou výhodou od 100...

Blok na filtráciu častíc obsiahnutých vo výfukových plynoch spaľovacieho motora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2400

Dátum: 22.12.2004

Autori: Bardon Sébastien, Briot Anthony, Gleize Vincent

MPK: B01D 39/20, F01N 3/22, F01N 3/28...

Značky: spaľovacieho, filtráciu, výfukových, obsiahnutých, částic, motora, plynoch

Text:

...podľa tohto vynálezu je pozoruhodný tým, že prvá časť bočnej steny najmenej jedného zuvedených kanálikov, tzv. zosilneného kanálika, obsahuje zhrubnutie v porovnaní so zvyšnou časťou uvedenej bočnej steny, ktorá tvorí druhú časť uvedenej bočnej steny, pomer R hrúbky E uvedenej prvej časti a hrúbky e uvedenej druhej časti je na priečnom priereze v rozmedzí od 1,1 do 3.0018 Ako bude možne vidieť podrobnejšie v nasledujúcom popise, prítomnosť...

Spôsob na spracovanie emisií a spôsob použitia SCR filtra

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19633

Dátum: 30.07.2004

Autori: Przybylski Elizabeth Alina, Dettling Joseph Charles, Patchett Joseph Allan

MPK: B01J 29/76, B01J 35/04, B01D 53/94...

Značky: použitia, spôsob, filtra, spracovanie, emisií

Text:

...filtre, vinuté alebo balené vláknové filtre, peny s otvorenými bunkami, spekané kovové filtre, atď. Predsa však, keramickým stenovým prietokovým filtrom, opísaných nižšie, sadostane najviac pozornosti. Tieto filtre sú schopné odstrániť viac ako 90 materiálu vo forme častíc z výfukových plynov vznetového motora. Filter je fyzikálna štruktúra na odstraňovanie častíc 2 výfukových plynov, a nahromadené častice zvýšia spätný tlak z filtra na...

Filtračná štruktúra pre výfukové plyny spaľovacieho motora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2167

Dátum: 29.03.2004

Autori: Bardon Sébastien, Romeyer Julien, Gleize Vincent

MPK: B01D 53/94, F01N 3/022, F01N 3/28...

Značky: motora, struktura, plyny, výfukové, filtračná, spaľovacieho

Text:

...alebo žiadnou priľnavosťou k tomuto spoju,pričom uvedené pásma obsahujú prvú oblasť so silnou priľnavosťou k uvedenému spoju respektíve oblasť so slabou alebo žiadnou priľnavosťou k spoju, pričom tieto oblastí sú uložené oproti prvej oblasti so slabou alebo žiadnou priľnavosťou druhej stranovej plochy kspoju respektíve oblasti so0013 Filtračná štruktúra podľa vynálezu môže obsahovať jeden alebo viac nasledujúcich znakov, uvažovaných...

Výfukový systém spaľovacieho motora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1246

Dátum: 12.01.2004

Autori: Diez Rainer, Bühler Frank

MPK: F01N 3/28, F01N 7/10, F01N 7/00...

Značky: motora, výfukový, spaľovacieho, systém

Text:

...zvlášť výhodného ďalšieho uskutočnenia vynálezu sú aj sacie rúry a/alebo lambda sonda umiestnené a stvámené zrkadlovo symetricky. Po prvé je týmto možné ešte viac vyrovnať prúdenie výfukových plynov. Okrem tohto má táto konštrukcia tú výhodu, že je možné unifikovať konštrukčné časti výfukového systému. Obzvlášť je možné použitie rovnakých konštrukčných súčiastok pre rôzne potrubné vedenia výfukových plynov. Tak môžu byť napriklad...

Spôsob a zariadenie na čistenie výfukových plynov

Načítavanie...

Číslo patentu: 279653

Dátum: 03.04.1996

Autor: Fleck Carl

MPK: F01N 3/02, F01N 3/28

Značky: zariadenie, spôsob, plynov, výfukových, čistenie

Zhrnutie / Anotácia:

Pri čistení výfukových plynov, predovšetkým výfukových plynov dieselových motorov, sa výfukové plyny vedú kanálom (36a) keramického telesa (36), pričom v tomto kanáli (36a) je vytvorené elektrické pole v podstate kolmo na smer prúdenia a čiastočky sadzí, uložené na stenách kanálov (36a), sa oxidujú voľnými alebo na kyslíku usadenými iónmi.

Katalytická jednotka na čistenie plynu a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281038

Dátum: 06.03.1996

Autori: Falk Mauritz, Falk

MPK: B01D 53/94, F01N 3/28

Značky: katalytická, čistenie, jednotka, plynů, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Katalytická jednotka na čistenie plynov je urobená s nosičom, ktorý je tvorený tkanou alebo splietanou tkaninou s priechodnými okami, vyrobenou z tepelne odolného kovového drôtu a vytvarovanou do zväzku dopredu daného tvaru, majúceho rad priľahlých vrstiev z kovovej tkaniny a s puzdrom, ktoré obklopuje zväzok a tvorí prietokové kanáliky. Aspoň polovica vrstiev vo zväzku z kovovej tkaniny je vytvorená z polotovaru (10) kovovej tkaniny, ktorý má...

Tlumič výfuku

Načítavanie...

Číslo patentu: 255712

Dátum: 15.03.1988

Autor: Mihalík Zdeněk

MPK: F01N 1/08, F01N 3/28

Značky: tlumič, výfuku

Text:

...nemáhaných komor na kon 3 255 712cích válcového pláště e půlkulovým zekončením a tím velkou plochou, kde se přiváděné epaliny před příchodem do komorvlastního tlumiče částečně ochladí, čímž se sníží nejen nároky na útlum, ale zejména jeho životnost.Příkled provedení tlumiče výfuku dle předmětu vynálezu je mdžorněn v příloze a představuje řez v šikmém pohledu.Ve válcovém plášti l tlumiče, zakončeném vstupní komorou g a zadní komorou 1...

Tlumič výfuku s katalyzačním čističem

Načítavanie...

Číslo patentu: 251594

Dátum: 16.07.1987

Autor: Mihalík Zdeněk

MPK: F01N 3/28

Značky: katalyzačním, tlumič, čističem, výfuku

Text:

...tlumiče výfuku 5 katalyzačním čističem podle předmětu vynálezu je znázorněn V přiloženém výkrese představujícím na obr. 1 podélný řez tlumičem výfuku a na obr. 2bokorysný pohled na tlumič výfuku s katalyzačním čističem.Vstupní trubky l, g tlumiče výfuku Ä procházejí rezonanční komorou 1, uklidñovací komorou É, vyrovnávací komorou É a ústí do přední expanzní komory 1 spojené hrdlem g se vstupním hrdlem 2 katalyzačního čističe lg. Výstupní hrdlo...