F01M

Vylepšenia mazania sediel vačkového hriadeľa a hriadeľa vahadiel ventilov v motore s vnútorným spaľovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12124

Dátum: 15.12.2010

Autori: Marti Ogayar Sergio, Marti Ogayar Amadeo

MPK: F01M 9/10

Značky: vnútorným, motore, hriadeľa, vačkového, spaľovaním, váhadiel, ventilov, sediel, mazania, vylepšenia

Text:

...valca, ktorý sa tiež čiastočne ñxuje cez vrch vačkového hriadeľa v súlade s jeho sedlami.vychádzajúc z uvedeného, Vylepšenia pozostávajú z niekoľkých predných kanálikov, z ktorých každý vystupuje z uvedeného hĺbkovo priečne uloženého otvoru a prúdi do oblúkovej štrbiny umiestnenej v príslušnom sedle vačkového hriadeľa, pričom uvedená oblúková štrbina je dalej spojená s krátkym kanálikom umiestneným v hlave valca, pričom uvedený kanálik je...

Olejová vaňa s olejovým filtrom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9766

Dátum: 08.06.2009

Autori: Sahm Dietmar, Stausberg Wolfgang, Piehlk Andreas, Beer Markus, Theres Michael

MPK: F01M 11/03, F16H 57/04

Značky: olejovým, filtrom, vaňa, olejová

Text:

...olejovej skrutky pripevnila k olejovej vani aspoň časť telesa filtra, najmä dolný kryt telesa filtra a/alebo horný kryt telesa filtra. Týmto spôsobom sa dosiahne obzvlášť efektívne a málo nákladné umiestnenie aspoň časti telesa olejového filtra, pretože vypúšťacia olejová skrutka je štandardne už prítomná v olejových vaniach tohto druhu. K už známej uzatváracej funkcii vypúšťacej skrutky oleja sa podľa vynálezu teraz pripája aj...

Zariadenie olejového filtra

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11662

Dátum: 03.03.2009

Autori: Stausberg Wolfgang, Beer Markus

MPK: B01D 29/52, B01D 29/54, B01D 35/027...

Značky: olejového, filtra, zariadenie

Text:

...- vnútrajšok. Fluidum na filtrovanie prúdi cez vstup skrine filtra najprv do skrine filtra a potom ďalej cez filtračnú hmotu zvonku do vnútra do filtračného vreca. Vo filtračnom vrece prúdi vyčistené fluidum k výstupu skrine filtra. U tohto usporiadania zostávajú tak zvyšky obsiahnuté vo fluide mimo filtračné vrece v skrini filtra. U filtračného zariadenia, u ktorého existuje technologická schéma vnútrajšok - vonkajšok, je filtračné...

Zariadenie na filtráciu oleja

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11508

Dátum: 31.03.2008

Autori: Stausberg Wolfgang, Dedering Michael

MPK: B01D 35/027, B01D 29/52, B01D 29/54...

Značky: oleja, zariadenie, filtráciu

Text:

...Nevýhodné sú však pri tom konštrukčné a prístrojové náklady na periférne časti, ako adaptéry, kryty, vedenie oleja a podobne, pre tlakovézariadenie na filtráciu oleja vrátane potrebného prídavnéhopriestoru na montáž. V dôsledku vysokého tlakového zaťaženia je okrem toho potrebná veľmi stabilná a ťažká konštrukcia tohto zariadenia. Náklady na takú kombináciu nasávacieho zariadenia na filtráciu oleja a tlakového zariadenia nafiltráciu oleja...

Filtračné usporiadanie a olejová vaňa

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8447

Dátum: 21.02.2007

Autori: Stausberg Wolfgang, Dietmar Sahm

MPK: F01M 11/00, B01D 35/027

Značky: usporiadanie, filtračné, vaňa, olejová

Text:

...zvárania,zváranie laserom, zváranie ultrazvukom alebo zváranie vykurovcím elementom. Pri všetkých spôsoboch zvárania je nutne dbať na to, aby sa Inedzi hornou a dolnou Škrupinu vytvoril obvodový vzduchotesný zvár, aby olej vstupoval iba vstupom oleja a aby v oblasti zvarenia nemohol do vnútrajšku usporiadania sacích filtrov vnikať žiadny vzduch alebo podobne, čo by mohlo viesť na spevnenie oleja a mohlo byohroziť funkciu prevodovky...

Vynálezy kategórie «F01M» v ZSSR.

Termostatický ventil pre mazacie okruhy spaľovacích motorov motorových vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4154

Dátum: 30.12.2005

Autor: Triberti Franco

MPK: F01M 5/00, G05D 23/01

Značky: vozidiel, motorov, spalovacích, termostatický, ventil, mazacie, motorových, okruhy

Text:

...pripojené na jednotku tepelného výmenníka, tvorenú tepelným výmennikom, v ktorom cirkuluje chladivo motora, pričom druhý výtok definovaný otvormi 5, je pripojený na obtokové vedenie, ktoré sa priamo vracia do motora.0019 Obrázok 2 zobrazuje, ako už bolo povedané, zasunutý stav vretena 8 v plášti 7 jednotky 6 termcstatického ventilu. Uvedený stav zodpovedá teplote mazacieho oleja menšej alebo rovnej 83 t 2 °C. V uvedenom stave prstencové...

Zariadenie na separáciu oleja z odvzdušňovania olejového zásobníka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10380

Dátum: 03.11.2005

Autor: Van Den Berghe Pieter

MPK: F01M 13/04

Značky: olejového, zásobníka, separáciu, odvzdušňovania, oleja, zariadenie

Text:

...ale olejové výpary alebo olejové aerosóly nemôžu prúdiť z olejového zásobníka do komory a dostávatVzhladom na to je prietokový prierez vyššie spomenutého otvoru na spätný tok svýhodou dímenzovaný tak, aby sa správal ako uzavretý kanál, ktorý je neprestajne naplnený olejom stekajúcim späť zñltra do olejového zásobníka a vzhľadom na to bude bránit unikaniu výparov zolejového zásobníka cez tento otvor na spätný tok. Olej, ktorý steká...

Zariadenie na spätné vedenie plynov a/alebo kvapalín z kľukovej skrine alebo iného dutého priestoru spaľovacieho motora do nasávacieho potrubia spaľovacieho motora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8215

Dátum: 21.08.2004

Autori: Möller Thilo, Dannenberg Wolfgang, Hicks Patrick

MPK: F01M 11/02, F01M 13/04, F01M 13/00...

Značky: spaľovacieho, vedenie, zariadenie, kľukovej, kvapalín, iného, plynov, potrubia, nasávacieho, motora, dutého, špatně, skříně, priestoru

Text:

...neznižovali tieniaci efekt.V uprednostňovanej forme uskutočnenia sa ukázalo ako výhodné stvárniť deflektortakým spôsobom, že tento obopína odvzdušňovaciu hadicu kľukovej skrine na viac ako 180 °,maximálne ale na 240 °. Týmto sa zaistí, aby bol vzdušný prúd pôsobiaci na vozidlo počas jazdy skutočne úplne vedený mimo odvzdušňovacej hadice kľukovej skrine bez toho, že by zvírenia vyskytujúce sa za retlektorom dosiahli odvzdušňovaciu hadicu...

Filter na palivo a/alebo mazivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 280167

Dátum: 08.05.1996

Autori: Oelpke Reinhard, Habiger Heinz, Poldner Erich, Jainek Herbert

MPK: F01M 11/03, B01D 27/08

Značky: palivo, mazivo, filter

Zhrnutie / Anotácia:

Filter je určený na palivo a/alebo mazivo spaľovacieho motora. Tento filter sa skladá zo základnej dosky (10) pripevnenej na úložnom diele (11), z vrchnáka (13) spojeného rozoberateľne so základnou doskou (10) a filtračnej vložky (18) usporiadanej v telese. Vrchnák (13) je na základnej doske (10) pripevnený rozoberateľne a filtračná vložka (18) je usporiadaná medzi základnou doskou (10) a vrchnákom (13) podoprene a je vymeniteľná. Na valcový...

Mazací okruh strojov s kľukovým mechanizmom

Načítavanie...

Číslo patentu: 278221

Dátum: 03.04.1996

Autori: Hrnčíř Pavel, Langer Viktor, Tomečka Petr, Škop Karel, Nepala Miloslav, Koukal Petr

MPK: F01M 11/02, F01M 1/06

Značky: strojov, klukovým, mazací, okruh, mechanizmom

Zhrnutie / Anotácia:

Stroje s kľukou, najmä plunžerové a piestové čerpadlá majú v kľukovej skrini (1) v križiakovom vedení (101) posuvne osadený najmenej jeden križiak (3) vybavený križiakovým čapom (31) a ojnicou (5). Ojnica (5) je spriahnutá ojnicovými ložiskami (51) s kľukovým hriadeľom (4), ktorý je potom osadený v kľukovej skrini (1) pomocou hlavných ložísk (41). V kľukovej skrini (1) je kolmo na pozdĺžnu os križiakového vedenia (101) vytvorený v mieste...

Odlučovač oleja

Načítavanie...

Číslo patentu: 279883

Dátum: 07.09.1994

Autori: Wendt Heinz, Übelhör Bertram

MPK: F01M 13/02

Značky: oleja, odlučovač

Zhrnutie / Anotácia:

Odlučovač oleja má filtračný element, ktorým pretekajú odsávané plyny, z ktorého sa odlúčený olej vedie odvádzacím potrubím (23) do olejovej nádrže, napríklad kľukovej skrine (4). Odolejované odsávané plyny sa privádzajú do nasávacieho systému vzduchu spaľovacieho motora. Podľa vynálezu je upravený zdroj podtlaku, napríklad ejekčná dýza (11), ktorý vytvára stanovený konštantný podtlak na odsávanie odsávaných plynov. Ďalej je na odlučovanie...

Kryt ventilu spaľovacieho motora

Načítavanie...

Číslo patentu: 280497

Dátum: 10.11.1993

Autor: Schnabel Werner

MPK: F01M 13/00, F01M 11/04, F16K 7/17...

Značky: motora, ventilu, spaľovacieho

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka krytu ventilu spaľovacieho motora s plniacim otvorom (33) na motorový olej uzavretým vekom (38), do ktorého je integrovaný tlakový regulačný ventil (35) na odvzdušnenie kľukovej skrine spaľovacieho motora. Regulačný ventil (35) je vybavený prípojkou (43) na prívod plynu z kľukovej skrine a prípojkou (37), ktorá je spojovacím potrubím spojená s prívodom vzduchu spaľovacieho motora.

Ochranné zapojení mazací soustavy turbosoustrojí

Načítavanie...

Číslo patentu: 270781

Dátum: 12.07.1990

Autori: Petrovský Ivan, Šídlo Pavel, Holeček Jaroslav, Sedláček Jaroslav, Fleischmann Jaroslav, Pačák Jan, Kaplický Josef

MPK: F01M 1/10

Značky: zapojení, soustavy, mazací, turbosoustrojí, ochranné

Text:

...armatury na sání turbokompresoru a k otevření elektromagnetického ventilu neprůtočná havarijní nádrže.Ochranné zapojení podle vynálezu je blíže popsáno na příkladu zapojení a podle výkresu,na němž je znázorněno schéma.Jak je zřejmé z výkresu, je mazací soustava, tvorená hlavním olejovým potrubím lg, opatřena obousměrným čerpadlem li, poháněným od hřídele turbosoustrojí l a umožňujícím, že při obou směrech točení do hlavního olejového...

Odvzdušňovací zařízení prostoru motorové a převodové skříně

Načítavanie...

Číslo patentu: 266035

Dátum: 14.11.1989

Autori: Šantora Vladimír, Šváb Pavel

MPK: F01M 13/00

Značky: motorové, prostoru, převodové, skříně, odvzdušňovací, zařízení

Text:

...využít prostor držáku motorové skříně, kde chladicími a kondenzačními žebry jsou od prostoru motorové a převodové skříně odděleny chladicí a kondenzační motory, přičemž žebra, která oddělují jednotlivé prostory jsou tepelně vodivě spojena s některým z vnějších povrchů motorové skříně, který je ochlazován proudicím vzduchem při jízdě. Takto vytvořeně chladící a kondenzační komory jsou navzájem propojeny kanálky a stejně tak je první komora...

Mazací okruh spalovacího motoru středního a většího výkonu s pomocným čerpadlem

Načítavanie...

Číslo patentu: 263932

Dátum: 12.05.1989

Autori: Florjánek František, Hochman Vladislav, Moravec Miloš

MPK: F01M 1/16, F01M 1/12

Značky: většího, výkonu, pomocným, čerpadlem, spalovacího, středního, okruh, motorů, mazací

Text:

...tlakové čidlo spojené s elektromagnetickým ventilem, který je napojen na výstup pomocného olejového čerpadla a rozdělujícím výstup pomocného olejsového čerpadla na odpadní část a přívodní část napojenou na výstup hlavního olejového čerpadla mezi tlakovým čidlem a vstupem do motoru.Výhodou takto prevedeného mazacího okruhu je především nenáročnost úpravy použitím běžně dostupných dílů, je možno vy podle,- jižít stągajjících olejpvých...

Regulační chlazení pro vzduchem chlazené spalovací motory

Načítavanie...

Číslo patentu: 263754

Dátum: 11.04.1989

Autori: Pustějovský Ivan, Gonsior Ladislav

MPK: F01P 7/16, F01M 5/00, F01P 7/02...

Značky: regulační, chlazení, motory, chlazené, vzduchem, spalovací

Text:

...l je součástí ventilátoru lg I její hnací část Q je uloženn na hnacím hřídlei 1 a hnaná část g je spolu s oběžným kolem g ventilátoru lg uložena na hnamém hřídeli ll, ve kterém je vytvořen přívodní kanál ll, který vyúsčuje do pracovního prostoru lg kapalinové spojky l.Regulační ventil l je uložen na výfukovém potrubí lg, do jehož prostoru zasahuje bimetalickým čidlem g, pro snímání teploty výfukových plynů. Regulační ventil 3 je opatřen...

Zařízení k odloučení oleje z plynů před výstupem ze spalovacího motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 263017

Dátum: 11.04.1989

Autor: Trhlík Rudolf

MPK: F01M 13/04

Značky: před, zařízení, výstupem, plynů, motorů, spalovacího, odloučení, oleje

Text:

...spočívají v jednoduchosti uspořádání zařízení a ve vysokém účinku odlučování oleje z plynů, proníklých okolo pístních kroužků a pístů do prostoru motorové skříně a dá-7 le odváděnýoh do okolní atmosféry. Využite je vhodně tvarového odlítku předního víka, které je vždy nezbytnou součástí motoru,pro další funkci, v tomto případě k odvětrání motoru. Olejové kapky jsou před vstupním otvorem odstraněny, protože vstupní otvor je umístěn v ose...

Ostřikovací tryska

Načítavanie...

Číslo patentu: 262509

Dátum: 14.03.1989

Autor: Kozelek František

MPK: F01M 1/06, F01M 9/10, F01M 1/08...

Značky: ostřikovací, tryska

Text:

...je znázorněn na připojených výkresoch, kde obr. 1 představuje přední část pístového spalovacího motoru v částečném podélném řezu s ostřikovací tryskou vytvořenou přímo v bloku motoru, obr. 2 představuje bokorys zhodné části pístového spalovacího motoru s odkrytým předním víkem bloku válců, obr. 3 znázorňuje provedení ostřikovací trysky s vloženým tělesem ve zvětšeném měřítku, obr. 4 představuje nárys schématu šroubového soukolí pohonu...

Mazací systém turbodmychadla přeplňovaného plynového spalovacího motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 261931

Dátum: 10.02.1989

Autori: Macek Jan, Metzer Miroslav

MPK: F01M 1/18

Značky: motorů, turbodmychadla, mazací, systém, plynového, přeplňovaného, spalovacího

Text:

...proveditelné a jednoduché.Příklad konkrétního provedení mazacího systému turbodmychadla podle Vynálezu je uveden na připojených zobrazeních, kde obr.1 schématicky znázorňuje základní části mazacího okruhu s hlavními díly přeplnovaněho motoru, obr.2 znázorňuje alternativní napojení vložené nádrže na sací potrubí turbodmychadla,obr.3 a obr.4 znázornují alternativní napojení vstupní částiodpadního potrubí do Vložené nádrže.Z obr.1 je patrný...

Zařízení k zamezení vytékání oleje z prostoru spojky motorového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 257515

Dátum: 16.05.1988

Autor: Feber Stanislav

MPK: F01M 11/06

Značky: oleje, zamezení, vozidla, vytékání, spojky, motorového, zařízení, prostoru

Text:

...olejového filtru Ä, jehož výstupní otvor gág je spojen potrubím se vstupním otvorem 341 olejového čerpadla 5, jehož poháněná hřídel je spojena s hnací hřídelí pístového motoru 1, a výstupní otvor 13 olejového čerpadla 5 je spojen 5 olejovým prostorem łàł pístového motoru ł.Zařízení podle vynálezu sestává z olejového filtru 3, jehož součástí je vstupní otvor 3.1 a výstupní otvor 3.2. Olejový filtr 3 dále sestává z otevíratelného odkalovacího...

Zařízení pro regulaci chlazení pro vzduchem chlazené spalovací motory

Načítavanie...

Číslo patentu: 257189

Dátum: 15.04.1988

Autori: Pustějovský Ivan, Gonsior Ladislav

MPK: F01P 11/08, F01M 5/00

Značky: chlazené, regulaci, spalovací, vzduchem, motory, chlazení, zařízení

Text:

...prostoru lg kapalinové spojky l. Regulační ventil 3 je uložen na výfukovém potrubí ll, do jehož prostoru zasahuje bimetalickým čidlem 3, pro snímaní teploty výfukových plynú. Regulační ventil 3 je opatřen vstupním otvorem lg a výstupním otvorem lg a v jeho vnitřní části je uložen píst ll, kterýRozváděcí mezikus l chladiče 5 je umístěn na neznázorněné skříni motoru. V rozváděcím mezikusu 4 chladiče 5 oleje je uloženo šoupátko lg,...

Zařízení k výměně kapaliny z těžko přístupných míst

Načítavanie...

Číslo patentu: 255177

Dátum: 15.02.1988

Autor: Rosenberg Alois

MPK: F01M 11/04

Značky: kapaliny, těžko, prístupných, výměně, míst, zařízení

Text:

...kroužksm s zejištěný proti úplnému vysunutí z dutiny uzávěru dorazem tak, že osnzení závěrného roubu uzavírá výpustný otvor v tělese uzávěru, k němuž je připsvněn nétrubek s napojenou hadicí. Jeden konec uzávěru může být místo trubkového nástavce opatřen závítovým čepem, pomocí něhož je upevněn do výpustného hrdla umístěného blízko kapotáže a zsjištěn v potřebné poloze pojistnou mticíĺvýhoda zařízení podle vynálezu spoěívá v tom, že umožňuje...

Čistič oleje mazací soustavy

Načítavanie...

Číslo patentu: 241645

Dátum: 01.01.1988

Autori: Mintov Miachail Grigorov, Duschanov Ivan Dimitrov, Maier Martin, Filipov Petko Antonov

MPK: F01M 11/03, F16N 39/06

Značky: oleje, čistič, mazací, soustavy

Text:

...do vybrání v motorové skříni a svou vnější částí do otvoru v krycím víku motoru a průchozí dutý svorník jsou spolu s víčkem čističe upevňovacími součástmi krycího víka k motorové skříni. Umístěním olejového čističe do prostoru chráněného krycím víkem motoru se dosáhne kompaktní stavby celé motorové skříně a přitom je čistič neobyčejně~ lehce přístupný využitím du tého průtokhvého svorníku k upevnění celého krycího víka motoru se ušetří několik...

Rotační šoupátko odvzdušňovacího zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 240889

Dátum: 01.01.1988

Autori: Jirásek Vojtich, Qualizza Jaroslav, Barták Stanislav, Ježek Jaroslav, Landa Josef, Kalous Vladimír

MPK: F01M 13/00

Značky: zařízení, šoupátko, rotační, odvzdušňovacího

Text:

...který svým povrchem nebo uzavíracím ventilkem otevírá olejový kanál pouze při dosažení určené výšky kondenzované olejové náplně. Celé zařízení je výrobně jednoduché, jako rotující šoupátko může být s výhodou využito i kolo rozvodu nebo jiná rotující součást. Největší výhodou zařízení je dosažení podtlaku v motorové skříni, což vylučuje možnost znečištování motoru Aa dále potom zamezení úniku motorového oleje. Zařízeňípdle vynálezu přispívá k...

Zariadenie na kontrolu činnosti mazacieho systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 241586

Dátum: 15.09.1987

Autori: Housley John Rosindale, Jeffery James Edward, Johnston David Norman

MPK: F01M 11/10

Značky: mazacieho, systému, kontrolu, zariadenie, činnosti

Text:

...valčellça,v ktorom je umiestnený piewstik a pružina,pričom na voľnom konci plastika je vlytvo~ rená kullisa. 0 túto kulisnu sa opiera koncový spínač. Hydraulický valček je opatrený vtokovým a výtok-ovým otvorom.Príklad vyhotovenia zariadenia podľa vynálezu je znázornený na pripojenom obrázku. i ~Pri normálnej činnostimazacieho systemu je mazacie médium w-tokovým otvor-om 2prlv-ádzané do hydraulického ivalčełka 1 pod piestik 3, na Iktorý...

Mazací systém rozvodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250453

Dátum: 15.04.1987

Autori: Šváb Pavel, Kubínek Jiří, Šantora Vladimír

MPK: F01M 11/02, F01M 9/10

Značky: systém, rozvodu, mazací

Text:

...od přívodu oleje do hlavy válce a vedený oběma čepy vahadel do vačkového hřídele,kde je vyústěn kalibrovaným otvorem, umístěným mezi vačkami, do prostoru obklopeného olejovou vaničkou. Vytvořením dosedací plochy pro segmentové držáky pod úrovní dosedací roviny horního krycího ví 4tka se zkrátí stavební výška a do svislé vodicí válcové plochy je možno přesně a výrobně snadno lícovat dva segmentové držáky čepů vahadel, které mohou být s...

Zařízení pro regulaci průtoku oleje motorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 249810

Dátum: 15.04.1987

Autor: Žítek Eduard

MPK: F01M 1/16

Značky: motorem, průtoku, regulaci, oleje, zařízení

Text:

...pouze na motorech, které pracují jen na jmenovitě otáčky Použitím navrhoveně regulace průtoku oleje je možno motor provozovat s těmito čerpadly na nízkê a volnoběžnê otáčky, což je nutně zejména v lodním provozu.Regulace průtoku oleje tlakem zpúsobuje zvýšení tlaku mazaoího oleje do prostoru ložiska pístního čepu, které má nejmenší bezpečnost v tlouštce hydrodyhamickê vrstvy v porovnání s ostatními ložisky klikovêho mechanismu. Za klidu...

Tlakové oběžné mazání

Načítavanie...

Číslo patentu: 234443

Dátum: 01.03.1987

Autori: Šváb Pavel, Šantora Vladimír, Novotný Aleš, Sirotek Jiří, Kubínek Jiří

MPK: F01M 1/02, F01M 11/02

Značky: mazání, oběžné, tlakově

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká tlakového oběžného mazání čtyřdobého pístového motoru. Účelem vynálezu je zajistit rovnoměrné mazání ložisek klikového hřídele a hlavy motoru při různých režimech otáček motoru a jeho teploty. Podstatou vynálezu je to, že v olejovém vedení od tlakového čerpadla k mazacím místům valivého uložení klikového hřídele je vestavěna válcová regulační vložka s průběžným otvorem. Do vložky ústí radiální škrticí otvor rozvodu oleje. Vložka...

Mazací systém valivého uložení

Načítavanie...

Číslo patentu: 234442

Dátum: 01.03.1987

Autori: Sirotek Jiří, Novotný Aleš, Šváb Pavel, Kubínek Jiří, Šantora Vladimír

MPK: F01M 1/06, F01M 11/02

Značky: mazací, valivého, uložení, systém

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká mazacího systému valivého uložení klikového hřídele a jehlového ložiska ojnice. Účelem vynálezu je uchovat úzkou stavební šířku motoru a snížit technologickou náročnost výroby. Podstatou vynálezu je to, že na čele ramene klikového hřídele je vytvořeno ozubené kolo pohonu vyvažovacího hřídele a v jeho vnitřní části je kuželový sběrací kroužek. Jeho vnitřní prostor je spojen axiálním a radiálním otvorem s prostorem jehlového...