F01L

Ventily pre parný motor s rotujúcim piestom a ich pohon

Načítavanie...

Číslo patentu: 288056

Dátum: 01.03.2013

Autori: Tuna Ján, Vavruš Vladimír

MPK: F01C 1/10, F01L 7/02

Značky: piestom, motor, parný, ventily, rotujúcim, pohon

Zhrnutie / Anotácia:

Ventily (1) pre parný motor s rotujúcim piestom a ich pohon, v ktorých puzdre (2) je uložené valcové rotačné teleso (3) s dutinou (31). Rotačné teleso (3) obsahuje po svojom obvode minimálne jeden telesový otvor (32) a puzdro (2) obsahuje minimálne jeden potrubný otvor (24) a minimálne jeden motorový otvor (25) na zabezpečenie prechodu pohonného média medzi potrubím (6) a motorom. Na zadnom hriadeli (4) je upevnené ventilové koleso (8) zapojené...

Aktivačný modul pre prinajmenšom jeden plynový prepínací ventil spaľovacieho motora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19080

Dátum: 23.01.2012

Autori: Gehl Oswald, Hartel Kai, Wawrik Norman, Kriete Jens, Dussenpond Hannes, Gebauer Klaus, Schiller Heino

MPK: F01L 1/047

Značky: modul, přepínací, plynový, aktivačný, motora, ventil, prinajmenšom, spaľovacieho

Text:

...spoľahlivé añmkčne bezpečne stvámenie aktivačného modulu sa docieli tým, že vačkový hriadeľ vykazuje ozubený hnací hriadel, pričom tento je uložený na nedelenomSystém prepínania ventilov sa docieli tým, že najmenej jedna vačka je stvárnenáa usporiadaná tak, že je axiálne presúvateľná na vačkovom hriadeli.Jednoduchá montáž sa docieli tým, že základňa ložiska je stvárnená jednodielne s vekomhlavy valca. Ďalej sú pri spôsobe vyššie...

Štvortaktný spaľovací motor s rotačným kužeľovým segmentom v rozvodovom mechanizme

Načítavanie...

Číslo patentu: 287587

Dátum: 24.02.2011

Autor: Čekan Jozef

MPK: F01L 7/00

Značky: segmentom, štvortaktný, rozvodovom, rotačným, mechanizme, motor, spalovací, kuželovým

Zhrnutie / Anotácia:

Rotačný kužeľový segment (8) je v rozvodovom mechanizme osadený do tvarovo identického lôžka v spodnej časti hlavy valca (1) tak, že sa otvor v kužeľovej časti segmentu pomocou krokového elektromotora (19) presne v kroku 120° presúva otáčaním v smere od nasávacieho kanála (6) k výfukovému kanálu (7) v osi stopky (9) vyvedenej na vonkajšiu stranu hlavy valca (1).

Ventily pre parný motor s rotujúcim piestom a ich pohon

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5453

Dátum: 07.05.2010

Autori: Tuna Ján, Vavruš Vladimír

MPK: F01L 7/00

Značky: motor, parný, rotujúcim, pohon, piestom, ventily

Text:

...vo vrcholoch pravouholníka a hnacie koleso 91 je umiestnené v strede medzi nimi. Obežný hnací prvok 93, ktorý tvorí reťaz je vedený od hnacieho kolesa 91 cez napínák 95 k prvému ventilovému kolesu 8. Následne postupne po obvode pravouholníka k ďalším trom ventilovým kolesám 8, pričom medzi každýrni dvoma ventilovými kolesami 8 je vedený cez jeden tlmič kmitov 94. Od štvrtého ventilového kolesa 8 pokračuje cez posledný tlmič kmitov 94 naspäť k...

Štvortaktný motor s plochou hlavou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5080

Dátum: 05.02.2009

Autori: Dobrodenka Anton, Dobrodenka Pavel, Dobrodenka Peter

MPK: F01L 7/00

Značky: hlavou, štvortaktný, plochou, motor

Text:

...v bočnom pohľade kinematickć usporiadanie rotačného rozvádzača valca a kľukovćho mechanizmu. Na obr. 2 je znázomený horný pohľad na usporiadanie sacích a výfukových kanálov. Na obr. 3 sú znázomené štyri cykly štvortaktného motora. Na obr. 4 je znázornený mechanizmus časovanía otvárania kanálov.Príklady uskutočnenia technického riešeniaRozumie sa, že jednotlivé uskutočnenia motora podľa technického riešenia sú predstavované pre ilustráciu...

Vynálezy kategórie «F01L» v ZSSR.

Štvortaktný spaľovací motor s rotačným segmentom v rozvodovom mechanizme

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4892

Dátum: 06.12.2007

Autor: Čekan Jozef

MPK: F01L 1/00

Značky: spalovací, štvortaktný, rozvodovom, rotačným, mechanizme, segmentom, motor

Text:

...8 je vytvorený jeden segmentový otvor 23 V mieste jeho styku so sacim kanálom 6 alebo výfukovým kanálom 7 alebo iniciačným prvkom 18. Stopka 9 je prepojená s krokovacím mechanizmom 19 na zaobstaranie rotačného a zdvihového pohybu rotačného kužeľového segmentu 8 oproti hlave 1, V režime pracovných taktov spaľovacieho motora. Na vonkajšej strane hlavy 1 je umiestnený vratný mechanizmus uzavretý krytom rozvodového mechanizmu 14. Vratný...

Trecia časť v mazacom prostredí pracujúca pri dotykových tlakoch vyšších ako 200 Mpa

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13378

Dátum: 19.10.2007

Autori: Audouard Eric, Mazuyer Denis, Mourier Louis, Ledrappier Florent, Donnet Christophe, Maurin-perrier Philippe

MPK: C23C 14/06, B23K 26/00, B23K 26/06...

Značky: pracujúca, mazacom, trecia, část, tlakoch, prostředí, vyšších, dotykových

Text:

...správanie. Mazivo teda mení stav a správa sa spôsobom blízkym správaniu sa tuhej hmoty než média. K úplnému oddeleniu kontaktných povrchov potom dochádza pružnou deformáciou protiľahlých povrchov účinkom maziva, ktoré sa stáva extrémne viskózne. Tým sa dostávame k elastohydrodynamickému režimu. Fyzikálne správanie sa maziva a protiľahlých povrchov je V elastohydrodynamickom režimepovrchu pre kontakt sa upravuje značne odlišne od iných...

Nastavovač vačkového hriadeľa pre motor s vnútorným spaľovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8122

Dátum: 06.12.2006

Autor: Bayrakdar Ali

MPK: F01L 1/34, F01L 1/344

Značky: vnútorným, hriadeľa, spaľovaním, vačkového, motor, nastavovač

Text:

...Aby sa obmedzilí momenty, ktoré sa majú vytvárať v nastavovači vačkového hriadeľa na rozdiel od extrémov vyžadovaných od hlavného momentu, anie od absolútneho extrému, ktorý je za istých okolností väčší, dokument navrhuje poskytnúť priemerný moment akumulátorom energie, ktorý je konfigurovaný ako umiestnenie torznej pružiny, ktorá je pripojená paralelne knastavovacím komorám medzi hnacím kolesom avačkovým hriadeľom. Umiestnenie torznej...

Prívodné vedenie zariadenia na prestavovanie vačkového hriadeľa

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7674

Dátum: 29.11.2006

Autori: Scheidig Gerhard, Bayrakdar Ali, Hoppe Jens

MPK: F01L 1/00

Značky: vedenie, prestavovanie, prívodné, vačkového, zariadenia, hriadeľa

Text:

...riadenieÚložné Vŕtanie môže byť napriklad umiestnené v koncovej oblasti vačkového hriadeľa.Tak je možne vytvoriť úložné Vŕtanie na spôsob slepého otvoru.Podľa ďalšieho príkladu uskutočnenia predloženého vynálezu je uvedené použitie odporového prvku prívodného vedenia zariadenia na prestavovaníe vačkověho hriadeľa. Odporový prvok môže byt pritom vložený do štrbiny medzi úložným vŕtaním vačkového hriadeľa a centrálnou skrutkou vačkového...

Motor

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5250

Dátum: 06.10.2006

Autori: Chen Yung-ching, Chen Chih-chieh

MPK: F01L 1/08, F01L 5/00, F02B 25/00...

Značky: motor

Text:

...ktorý používa olejové čerpadlo poháňané drážkami V tvare srdca na dvoch stranách kľukového hríadeľa na mazanie mechanických súčastí a nahradenie karburátorov. Čerpá pevný objem oleja V štandardnom pomere zmiešania aspätný ventil zabraňuje spätnému toku oleja.Palivo prúdi cez jednosmemý ventil regulácie tlaku jedným smerom. Prívod paliva jenastaviteľný a priamo do valca sa vstrekuje stabilný objem paliva, čo predchádza nedostatku...

Riadiaci ventil pre nastavovač vačkovej hriadele

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7679

Dátum: 07.09.2006

Autori: Hoppe Jens, Röhr Andreas

MPK: F01L 1/00

Značky: ventil, vačkovej, riadiaci, nastavovač, hriadele

Text:

...pri zadaných materiálových vlastnostiach nalisovaného dielu a riadiaceho piestu, najmä pri zadanej tuhosti, vyžaduje úzke tolerancie pri výrobe priemeru vonku ležiacej obalovej plochynalisovaného dielu, ako aj vo vnútri ležiacej obalovej plochy riadiaceho piestu.Pre nápravu navrhuje vynález, aby v stykovej oblasti medzi nalisovaným dielom a riadiacim piestom mala aspoň jedna obalová plocha nalisovaného dielu a/alebo riadiaceho piestu,...

Napínacie vedenie pre trakčný prevod

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5643

Dátum: 27.01.2006

Autori: Schenk Rainer, Assel Martin

MPK: F16H 7/00, F16H 7/08, F01L 1/02...

Značky: převod, trakčný, vedenie, napínacie

Text:

...vďaka pôsobeniu olejovej hmly obieha s optimalizovaným trením, je možné dosiahnutie životnosti, ktorá sa nelíši od životnosti reťaze. Použitím remeňa namiesto reťaze sa výhodne znižuje hmotnosť a úroveň hluku trakčného prevodu. Okrem toho je bezúdržbováprevádzka s remeňom podľa vynálezu výhodná s ohľadom na náklady. Ďalšie Výhodné stvárnenia vynálezu sú predmetom závislých nárokov 2 až 17.Podľa výhodného stvárnenia je vodiaca koľajnička v...

Zariadenie na ovládanie plniacich striedavých ventilov piestových motorov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 950

Dátum: 07.01.2004

Autori: Keller Kai-uwe, Schön Helmut

MPK: F01L 13/00

Značky: striedavých, motorov, plniacich, piestových, ventilov, zariadenie, ovládanie

Text:

...zariadenia. To znamená, že väzbové sily v systéme je potrebné udržať na čo najnižšej úrovni, čo je súčasne výhodné pre redukovanie trecích síl.Táto úloha bola vyriešená zariadením so znakmi patentového nároku l alebo patentového nároku 8.Stvámením obrysov podieľajúcich sa na vačkovom klbe je možné v určitých medziach voľne určiť smer sily. Zaradením bodu obratu podľa vynálezu do jedného zo zúčastnených obrysov je vačkový kĺb vytvorený...

Ovládacie zariadenie ventila na premenlivé riadenie ventilov na výmenu plynov spaľovacieho motora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1097

Dátum: 17.12.2003

Autori: Flierl Rudolf, Bösl-flierl Gerlinde

MPK: F01L 13/00, F01L 1/26

Značky: motora, ventila, zariadenie, ventilov, riadenie, spaľovacieho, ovládacie, premenlivé, plynov, výměnu

Text:

...a zotrvačných momentov, kuktorých dochádza pri vysokom zrýchlení ventilov a vysokých frekvenciách otáčania V dôsledku pohybu mechanických členov zdvihacieho zariadenia ventila, aktorý pôsobí na ventilový mechanizmus a zodpovedajúciĎalšou úlohou bolo zvýšiť maximálnu frekvenciu otáčania a zrýchlenie ventilov spalovacieho motora,ktoré mohli byt dosahované prostredníctvom dosiľ známych zdvíhacích zariadení ventilov, pri súčasnom predĺžení...

Spôsob výroby zariadenia na zmenu rotačného pohybu na translačný pohyb

Načítavanie...

Číslo patentu: E 766

Dátum: 23.09.2003

Autori: Trageser Erwin, Nowotny Steffen, Zieris Roman, Seifert Michael, Berger Lutz-michael, Lang Ralf, Neugebauer Reimund, Wolf Reinhard

MPK: F01L 1/04, F16H 53/00, B21D 53/00...

Značky: spôsob, pohybu, zariadenia, změnu, pohyb, výroby, translačný, rotačného

Text:

...zariadenia nazmenu rotačného pohybu na translačný a podľa tohto spôsobu vyrobené zariadenie, pomocou ktorých sa dá naniesť vrstva, odolná proti opotrebeniu, bez toho, aby došlo k podstatnej tepelnej deformácii.3 Táto úloha je z výrobnotechníckého hladiska podľa tohto vynálezu vyriešená spôsobom výroby zariadenia na zmenu rotačného pohybu na translačnjý, pričom prinajmenšom po úsekoch sa nanesie prinajmenšom jedna funkčná vrstva z keramické-ho,...

Zariadenie na nastavenie zdvihu ventila

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1288

Dátum: 20.06.2003

Autori: Flierl Rudolf, Gollasch Daniel, Mohr Mark Andy

MPK: F01L 1/20, F01L 13/00, F01L 1/18...

Značky: zdvihu, zariadenie, ventila, nastavenie

Text:

...bude vykazovať oveľa menšie opotrebenie v porovnaní s inými0005 V súlade s predmetom tohto vynálezu bolo vyvinuté zariadenie na nastavenie zdvihu ventila pre ventil spaľovacieho motora, pričom zariadenie obsahuje páku, poháňanú vačkovým hriadeľom, táto páka je opatrená aspoň dvoma ramenami, pričom aspoň jedno rameno je pohyblivé na opore,pIĺČOHl páka je pritláčaná na vačkový hriadeľ prostrednictvom predpínacích prostriedkov a jej poloha je...

Hnací a prestavovací systém pre meniteľné ventilové rozvody

Načítavanie...

Číslo patentu: E 333

Dátum: 02.05.2003

Autor: Naumann Herbert

MPK: F01L 13/00, F01L 1/04

Značky: systém, měnitelné, rozvody, přestavovací, hnací, ventilové

Text:

...prebiehajúcou v tvare kruhu okolo svojej osi otáčania, do kladky 10 rozvodnej páky 2 pohybom sem a tam medzi bodom A a bodom g, pričom sa ventil l neotvára.Ked sa hriadeľ g nastavovacích vačiek pootočí v smere pohybu hodinových ručičiek,kladka Lg hnacej páky i sa postaví na zdvihovú krivku nastavovacej vačky ll hriadeľa g nastavovacích vačiek, v dôsledku čoho hnacia páka 41 vykoná otáčavý pohyb v smere pohybu hodinových ručičiek okolo osi...

Štvortaktný bezventilový rozvod

Načítavanie...

Číslo patentu: 283282

Dátum: 08.04.2003

Autor: Jakubec Štefan

MPK: F01L 7/02

Značky: štvortaktný, rozvod, bezventilový

Zhrnutie / Anotácia:

Nasávací rotačný (8) a výfukový rotačný (9) ventil sú uložené v puzdre na nasávací rotačný (10) a výfukový rotačný ventil (11) pri svojom rotačnom pohybe prekrývajú nasávaciu (14) a výfukovú štrbinu (15), čo zabezpečí naplnenie a vyprázdnenie spaľovacieho priestoru. Pri expanzii a kompresii je nasávacia (14) a výfuková (15) štrbina uzatvorená nasávacím (11) a výfukovým (11) rotačným ventilom. Rotačný pohyb ventilov je odvodený od kľukového...

Jednodielne vytvorená vačka, spôsob výroby vačky a montáž rozvodového hriadeľa alebo vačkového hriadeľa

Načítavanie...

Číslo patentu: E 304

Dátum: 28.03.2003

Autori: Meusburger Peter, Müller Oskar, Wiesner Peter

MPK: F01L 1/04, B21D 53/00, F16H 53/00...

Značky: jednodielne, spôsob, hriadeľa, výroby, vytvorená, vačkového, vačka, rozvodového, montáž, vačky

Text:

...uskutočnení podľa obr. 1 sa ako nosný hriadeľ použije nosná rúra l. Na vonkajšom plášti nosnej rúry l sú so vzájomným odstupom umiestnené viaceré rovnaké alebo rôzne vačky g,ktoré vo svojej celosti tvoria hotový vačkový hriadeľ. Vonkajší obrys ą je tvarovaný zodpovedajúce požiadavkám. Na všetkých obrázkoch má tento vonkajší obrys g približne vajcovitý tvar. Vačka g vykazuje k stredu sa rozprestierajúcu úzku stenu A, ktorá smerom von...

Sústava rotačných guľových ventilov na použitie v motore s vnútorným spaľovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: 283125

Dátum: 03.01.2003

Autor: Coates George

MPK: F01L 7/16, F01L 7/10

Značky: guľových, vnútorným, spaľovaním, motore, ventilov, použitie, sústava, rotačných

Zhrnutie / Anotácia:

Sústava je umiestnená v delenej hlave obsahujúcej hornú časť (112) a spodnú časť (110), ktoré po svojom upevnení vymedzujú dutiny (107, 113) na otočný hriadeľ, na ktorom sú upevnené rotačné nasávacie ventily (10) a rotačné výfukové guľové ventily (40) na každý valec, pričom spodná časť (110) delenej hlavy obsahuje nasávací otvor (108) a výfukový otvor (109) v spojení s každým valcom, a hlava valca má nasávací kanál (114) a výfukové potrubie...

Synchrónne poháňacie zariadenie s nekruhovými hnacími prvkami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1239

Dátum: 24.10.2002

Autor: Gajewski Witold

MPK: F01L 1/02, F16F 15/10, F16H 35/00...

Značky: nekruhovými, synchronně, poháňacie, prvkami, hnacími, zariadenie

Text:

...napnutia. rozvodového remeňa alebo reťazi prispieva na zvýšenie hladiny hluku, pričom vedie na zníženie životnosti rozvodového remeňa alebo reťazi. Inštalácia tlmičov vačkových hriadeľov je tiež nežiadúcim riešením, pretože spôsobuje nárast nákladov a/alebo zaberázbytočne príliš veľa priestoru.0006 V patentovom spise DE-A-195 20 508 (Audi AG) je opísaný opásaný remeňový pohon pre spaľovací motor, pričom rozvodový remeň je opásaný okolo dvoch...

Spôsob spájania konštrukčných častí s dutými hriadeľmi, predovšetkým na výrobu vačkových hriadeľov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3035

Dátum: 04.10.2002

Autor: Furchheim Bodo

MPK: B21D 53/00, B21D 26/00, B23P 11/00...

Značky: hriadeľov, dutýmí, spájania, vačkových, hriadeľmi, částí, konštrukčných, výrobu, predovšetkým, spôsob

Text:

...obrysu obežnej plochy vačky a vnútorného obrysu, vytvrdenie okrajovej vrstvy. Týmto sú vonkajšie zóny namáhané opotrebovaním tvrdé a elasticky tvarovateľné a vnútorný obrys vačkovéhokrúžku otočený smerom k hriadeľu rozťahujúci sa v dôsledku vnútorného tlaku zostane vVytvrdenie okrajovej vrstvy sa uskutoční s prípustnou zvyškovou rozťažnosť v miere 0,5 napríklad metódou kalenia po cementovaní, nitridovaním, indukčným kalením alebo pôsobením...

Systém zlúčeného nasávania a výfuku

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2485

Dátum: 12.06.2000

Autor: Rybár Martin

MPK: F01L 7/00, F02B 29/00, F01L 1/00...

Značky: systém, výfuku, nasávania, zlúčeného

Text:

...obrázkov na yýkresochĎaľšie výhodné znaky a podrobnosti technického riešenia vyplývajú z nasledujúceho popisu príkladov uskutočnenia v súvislosti s priloženými výkresmi, na ktorých obr.1 znázorňuje schematický rez valcom motora s piestom, jedným párom kanálov ústiacich do valca s rozdeľovačmi kanálov a klapkami, ventilmi a vačkovými hriadeľmi s dvojvačkami na ovládanie týchto ventilov, obr.2 rez rozdeľovačom kanálov s jednou...

Rozvod spalovacích motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260242

Dátum: 15.12.1998

Autor: Zezula Jaroslav

MPK: F01L 1/14

Značky: spalovacích, rozvod, motorů

Text:

...a část vačkového hřídele a v obr.3 je zaehyoen podélný řez zdvihátkem v horní poloze, čerohovaně pak kluzátko v dolní poloze s čel nadní plochou lůžka vačkového hřídele. 2 z Motorová skříň l je v příslušném válci g motoruopatřena dvěma lůžky Q, a to např. pravým a levým, v nichž je uložen vačkový hřídel 3. V motorové skří ni l je posuvně uloženo ventilové zdvihátko §, např.sací, pomocí dříku 6 a na toto ventilové zdvihátko §navazuje...

Rotačný rozvádzač tekutín

Načítavanie...

Číslo patentu: 260151

Dátum: 15.12.1998

Autori: Singer Jozef, Waczlaw Karol

MPK: F01L 11/00

Značky: rozvádzač, rotačný, tekutin

Text:

...ovládatelnému pohonu na za- klade regulácie obrátok pri rotácii otočného čapu, alebo na základe zmeny frekvencie hustoty pootáčania pri prerušovanom pootáčaní čapu.Zariadenie v prikladnom prevedení so štyrmi výstupmi podla vynálezu je znázornené na troch obrázkoch. Na obr. 1 je znázornený nárysný rez rozvádzača stredovou rovinou statorového telesa s uložením otočného čapu, na obr. 2 pôdorysný rez vRotačný rozvádzač tekutín (obr. 1 až 3)...

Termodynamický nasávací ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 281424

Dátum: 04.03.1998

Autor: Paszkowska Monika

MPK: F16K 15/03, F01L 3/20

Značky: nasávací, termodynamicky, ventil

Zhrnutie / Anotácia:

Nasávací termodynamický ventil schopný riadiť tok palivovej zmesi a vzduchu z karburátora do kľukovej skrine dvojtaktného motora pozostáva z dutého tela (4) umiestneného medzi prípojom (1) kľukovej skrine a prípojom (7) karburátora a z príslušne umiestnených tesnení (8, 12). Ventil obsahuje puzdro (11), ktorého koniec je umiestnený vnútri tela (4) a je zrezaný pod dopredu daným sklonom( ďalej obsahuje stenu (10), ktorá je jedným koncom zavesená...

Zvedací tyčka

Načítavanie...

Číslo patentu: 277320

Dátum: 13.01.1993

Autori: Kašpárek Josef, Janda Pavel

MPK: F01L 1/20, F01L 1/46, F01L 1/14...

Značky: zvedací, tyčka

Zvedací tyčka

Načítavanie...

Číslo patentu: 277319

Dátum: 13.01.1993

Autor: Janda Pavel

MPK: F01L 1/46, F01L 1/14, F01L 1/20...

Značky: zvedací, tyčka

Vahadlový mechanizmus

Načítavanie...

Číslo patentu: 276476

Dátum: 17.06.1992

Autor: Mandúch Miroslav

MPK: F01L 1/18, F01L 1/34, F01L 1/12...

Značky: mechanizmus, vahadlový

Štvortaktný spaľovací motor s kyvným valcovým segmentom v rozvodovom mechanizme

Načítavanie...

Číslo patentu: 277716

Dátum: 13.05.1992

Autor: Čekan Jozef

MPK: F01L 7/00

Značky: motor, spalovací, rozvodovom, segmentom, valcovým, štvortaktný, kyvným, mechanizme

Zhrnutie / Anotácia:

Rozvodový valcový segment (8) vsadený do lôžka hlavy valca (1) v neutrálnej osovej polohe uzatvára štrbinové otvory sacieho kanála (6) a výfukového kanála (7). Vychýlením stopky (9) valcového segmentu (8) do prvej krajnej polohy sa otvorí štrbina sacieho kanála (6), vychýlením stopky (9) valcového segmentu (8) do druhej krajnej polohy sa otvorí štrbina výfukového kanála (7).

Štvorventilová hlava valcov

Načítavanie...

Číslo patentu: 279912

Dátum: 18.03.1992

Autor: Fidrmuc František

MPK: F02F 1/24, F01L 1/24, F01L 1/26...

Značky: hlava, valcov, štvorventilová

Zhrnutie / Anotácia:

Spaľovací motor s valcami (1) v rade a zbernou nasávacou rúrkou má hlavu krytú vekom (2), v ktorom sú uložené vačkové hriadele (3, 5), a v hornej a bočnej časti je vytvorené nasávacie potrubie (7) bezprostredne nadväzujúce na nasávacie kanály (9) hlavy valcov (1). Pomer priemerov výfukového ventilu (6) a nasávacieho ventilu (4) sa rovná 0,9 až 1,1- násobku pomeru sínusu (alfa"s") uhla nasávacieho ventilu (4) k sínusu (alfa"v") uhla výfukového...