F01D

Zariadenie na reguláciu tlakovej diferencie olej – plyn na upchávke turbodúchadla poháňaného spaľovacou turbínou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5692

Dátum: 04.03.2011

Autori: Crhounek Oldřich, Slavík Antonín, Frank Lumír, Sláma Jiří

MPK: F02C 7/00, F01C 19/00, F01D 11/00...

Značky: zariadenie, poháňaného, diferencie, spaľovacou, reguláciu, turbínou, tlakovej, turbodúchadla, upchávke

Text:

...spojením na ovládanie frekvenčného meniča, ktorý je opatrený vlastným programovým vybavením.Zariadenie podľa tohto technického riešenia umožňuje bezpečné, spoľahlivé a presné udržiavanie tlakovej diferencie olej - plyn na upchávke dúchadla bez opísaných nedostatkov stávajúceho zariadenia.Pre správnu funkciu celého zariadenia je výhodné, že pri natlakovaní kompresora sa čerpadlá začnú roztáčat z nulových otáčok v okamžiku, kedy tlak v dúchadle...

Tesniace usporiadanie pre kompresorovú stranu turbodúchadla spaľovacieho motora a odpovedajúci spôsob utesnenia tejto kompresorovej strany turbodúchadla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12470

Dátum: 18.06.2009

Autori: Celik Halim, Klingel Dieter, Seidel Jawor, Bachmann Kerstin, Hopp Martin

MPK: F01D 25/18, F02B 39/14, F02C 6/12...

Značky: kompresorovú, motora, spaľovacieho, utesnenia, usporiadanie, tesniace, stranu, strany, kompresorovej, tejto, turbodúchadla, spôsob, odpovedajúci

Text:

...olej. Za týmúčelom obsahuje prítlačný prstenec axiálne sa rozkladajúcu vonkajšiu stenu, v ktorej sú vytvorené radiálne otvory. Týmito otvormi má byť olej, ktorý prúdi do priestoru medzi uložením a vekom úložného telesa, urýchľovaný smerom von, aby tak mohol byť vekom úložného telesa dopravovaný do zberného priestoru oleja. Do axiálnej drážky prítlačného prstenca zasahuje axiálne sa rozkladajúca stena veka úložného telesa, na jej vonkajšom...

Zámka statorových lopatiek

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5039

Dátum: 06.11.2008

Autori: Parýzek Stanislav, Saňka Jan, Veselý Stanislav

MPK: F01D 17/00, F01D 9/02

Značky: zámka, lopatiek, statorových

Text:

...podľa stavu techniky, obr. 2 predstavuje lopatku na uloženie do zámky podľa obr. 1, obr. 3 je detailom drážky V lopatke, obr. 4 predstavuje rez lopatkou z obr. 2, obr. 5 je čelný pohľad na medzemík ako sa používa v zámke podľa stavu techniky, obr. 6 je pohľad z boku na medzemík z obr. 5, obr. 7 je pohľad na medzemík z obr. 5 zhora, obr. 8 predstavuje pohľad na celé statorové koleso so zárnkami podľa technického riešenia, obr. 9...

Plynová turbína

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14679

Dátum: 05.09.2007

Autori: Cesar Carlos, Wagner Thomas

MPK: F01D 25/00, F02C 7/04

Značky: turbina, plynová

Text:

...prúdenia0005 Ďalším problémom je nárast nečistôt alebo cudzích častíc V turbíne najmä V kompresore, čo môže ovplyvňovať účinnosť turbíny, a tým Výstupný výkon. Stroje,ako sú plynové turbíny, spotrebovávajú veľké množstvo vzduchu. Vzduch obsahuje cudzie častice vo forme aerosólu a malých častíc, ktoré obvykle vstupujú do kompresora a priľnievajú na súčastiach V dráhe plynu V kompresore. Znečistenie kompresora mení vlastnosti mezdnej vrstvy...

Rotor stupňa kompresora

Načítavanie...

Číslo patentu: 284985

Dátum: 01.03.2006

Autori: Bednář Jiří, Belavý Peter, Bachan Marián

MPK: F01D 5/00

Značky: stupňa, rotor, kompresora

Zhrnutie / Anotácia:

Náboj (2) je vytvorený v tvare bubnového tenkostenného prstenca a na jeho vnútornej ploche (11) sú vytvorené aspoň dve obvodové rebrá (4), ktoré sú umiestnené v priestore medzi predným čelom (9) a zadným čelom (8), s odstupom od predného čela (9) a zadného čela (8) náboja (2). Vzájomný rozstup obvodových rebier (4) je väčší, ako je odstup krajného obvodového rebra (4) od príslušného predného čela (9) a zadného čela (8) náboja (2). Aspoň jedno z...

Vynálezy kategórie «F01D» v ZSSR.

Vrstva tvrdého materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20557

Dátum: 19.01.2006

Autori: Ramm Juergen, Widrig Beno, Kalss Wolfgang

MPK: C23C 14/32, C23C 28/04, C23C 14/08...

Značky: vrstva, tvrdého, materiálů

Text:

...Ďalej je žiaduca ďalšia možnosť redukcie, respektíve modulovania tepelného zaťaženia substrátov a možnosť uskutočnenia procesov katódického oblúkového povlakovania pri nízkej teplote.0010 V W 0-03018862 je opísaná pulzná prevádzka zdrojov plazmy ako možnej cesty k zníženiu tepelného zaťaženia substrátu. Zdôvodnenia sú však platné len pre oblasť procesu naprašovania. Neexistuje žiadny odkaz na odparovanie pomocou iskrového výboja.0011 V...

Konštrukčný diel s ochrannou vrstvou pre ochranu konštrukčného dielu proti korózii a oxidácii pri vysokých teplotách

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9242

Dátum: 08.09.2004

Autor: Stamm Werner

MPK: C23C 24/00, C23C 30/00, C23C 14/16...

Značky: vysokých, konštrukčného, dielů, teplotách, ochranu, ochrannou, korózii, konštrukčný, proti, oxidácii, vrstvou

Text:

...vstupných teplôt u stacionárnych plynových turhín i u leteckých motorov má v odbornej oblasti plynových turbin veľký význam,pretože vstupné teploty predstavujú dôležité určovacie veličiny pre termodynamickć súčinítele ťtčinnosti, ktoré je možné dosiahnut plynovými turbínami. Použitým špeciálne vyvinutých zliatín vo forme základného materiálu pre tepelne vysoko zaťažovanć konštrukčné diely, ako sú rozvádzacíe a obežnć lopatky, najmä...

Systém a spôsob výroby elektrickej energie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1974

Dátum: 01.07.2004

Autori: Senkevich Mikhail, Belokon Alexander, Touchton George

MPK: F01D 15/00, F02C 9/00

Značky: energie, systém, spôsob, elektrickej, výroby

Text:

...je podstatne nižšia ako tá, na ktorú bol stroj navrhovaný, účinnosť motora tým výrazne utrpí.0006 Pri niektorých starších typoch plynových turbín, najmä poháňacích leteckých plynových turbínových motorov a pri veľkých plynových turbínach na pohon elektrických generátorov pracujúcich s konštantnou rýchlosťou, sa pre podmienky čiastočného zaťaženia používali systémy s nastaviteľnou geometríou tým sa malo znížiť prietokové množstvo vzduchu tak,...

Tesniaci systém pre sekundárny prúd na vstupe dýzy turbínového motora s komorou pre dodatočné spaľovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1269

Dátum: 11.05.2004

Autori: Roche Jacques, Sevi Guillaume, Lapergue Guy

MPK: F01D 9/02, F02C 7/28, F01D 11/00...

Značky: dodatočné, systém, vstupe, komorou, prúd, tesniaci, sekundárný, spaľovanie, dýzy, turbinového, motora

Text:

...tesnenia držaný zovretý medzi podpornou doskoua radiáine vnútorným povrchom radiáine vnútornej príruby prostrednictvom nitov pre upevňovanieuvedenej podpornej dosky na prirubu.0019 Vstupný koniec tretieho tesnenia je upevnený na radiálne vnútornom povrchu podpornej dosky uvedenými nitmi, anity majú hlavy, ktoré klzne dosadajú na vonkajší povrch plášťa pre tepelnú0020 Podľa ďalšieho znaku vynálezu je každá doska pre tepelnú ochranu...

Napájací uzol parného generátora

Načítavanie...

Číslo patentu: 283901

Dátum: 22.03.2004

Autor: Matal Oldřich

MPK: F01D 1/00, G21D 5/04

Značky: parného, generátora, napájací

Zhrnutie / Anotácia:

Napájací uzol parného generátora je tvorený uzavretou komorou (1) s napojenými vstupnými potrubiami vody (2), vstavanými nátrubkami (4) s vloženými tvarovanými rúrkami (5) vybavenými na obvode kanálmi (6) a prechádzajúcimi uzavretou komorou (1) a ústiacimi do vonkajšieho priestoru okolo uzavretej komory (1) v takom uskutočnení, že pomer prierezov kanálov (6) a vnútorného prierezu tvarovej rúrky (5) je v rozmedzí 0,7 až 1,8.

Spôsob ošetrenia povrchu zliatiny Al, najmä konštrukčných prvkov pozostávajúcich zo zliatiny TiAl, a použitie organických halogénovaných zlúčenín uhlíka alebo halogenidov viazaných v organickej matrici

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3767

Dátum: 17.03.2004

Autori: Schütze Michael, Donchev Alexander

MPK: C23C 8/00, F01D 5/28

Značky: organických, zlúčenín, najmä, halogenidov, uhlíka, matricí, tial, konštrukčných, prvkov, pozostávajúcich, halogenovaných, povrchu, ošetrenia, zliatiny, použitie, viazaných, organickej, spôsob

Text:

...je použiteľný pre konštrukčné prvky zo zliatiny TiAI, aj ked by bolo možné očakávať, že podobná reakcia s titánom zmarí uvedený pozitívny efekt, pretože oxid titaničitý, ktorý vzniká na vzduchu pri vysokých teplotách z halogenidov titánu, nemá žiadny ochranný účinok. Vskutočnosti ale nedochádza k žiadnej reakcii s titánom, ktorý je druhou hlavnou zložkou zliatiny.0010 Uvedený spôsob ďalej predpokladá, že k plánovanému zahrievaniu, ktoré...

Fixačný a antivibračný uzol rozvodu napájacej vody parného generátora

Načítavanie...

Číslo patentu: 283849

Dátum: 17.02.2004

Autor: Matal Oldřich

MPK: G21D 5/04, F01D 1/00

Značky: generátora, napájacej, rozvodu, antivibračný, parného, fixačný

Zhrnutie / Anotácia:

Fixačný a antivibračný uzol rozvodu napájacej vody parného generátora pozostáva z rebra (2) podperného systému, telesa (1) vedenia komory a tvarovaného vretena (3) a jeho podstata spočíva v tom, že tvarované vreteno (3) je jedným koncom situované do telesa (1) vedenia komory vertikálne, ale pritom tak, že je v styku s rebrom (2) podperného systému vybavené výstredným elementom (5) a druhým koncom je fixované na podperný systém (4).

Turbínový motor rotačného rozprašovača

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10704

Dátum: 18.07.2003

Autori: Nolte Hans-jürgen, Krumma Harry, Giuliano Stefano, Herre Frank, Baumann Michael, Lind Björn

MPK: F01D 15/06, B05B 5/04, B05B 3/10...

Značky: rozprašovača, rotačného, turbínový, motor

Text:

...s turbínovým kolesom, na ktorého lopatkové prvky súsmerovane radiálne vo vnútri obvodu turbinoveho kolesaVynález si kladie za úlohu navrhnúť turbínový motor pre rotačný rozprašovač, ktorý by umožňoval vyššie hnacie výkonynež je tomu u porovnateľných známych radiálnych turbín.Táto úloha je podľa vynálezu vyriešená turbínovým motoromProstredníctvom vynálezu je turbína po prietokovo technickej stránke podstatne vylepšená. Prídavne môže tým,...

Špirála prúdového stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1411

Dátum: 02.05.2003

Autor: Sugg Josef-michael

MPK: F03B 11/00, F01D 9/02

Značky: prúdového, stroja, špirála

Text:

...doske.0011 Špirála podľa vynálezu môže byť jednoducho zhotovená zvarením segmentov a privarenim zosilňovacích plechov dovybrania špirály, respektive privarenim zosilňovacich plechov.0012 Z bezpečnostných dôvodov sú najviac zaťažené miesta špirály čiastočne uvoľnené, aby boli umožnené neskoršie kontroly týchto miest. Toto už teraz nie je potrebné, pretože úroveň napätia je vďaka zosilňovacim plechom znížená, ale vonkajšie plochy špirály môžu...

Ložisko rotora spaľovacej turbíny

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3026

Dátum: 06.11.2001

Autori: Klusáček Jiří, Janištin Václav, Procházka Miloš, Veselý Stanislav, Strejček Jaroslav, Sláma Jiří

MPK: F01D 25/16, F01D 25/26

Značky: ložisko, spaľovacej, turbiny, rotora

Text:

...turbíny, ktorý by ipo zvýšení teploty umožnil súčasnú dilatáciu tak úložných turbín, tak aj ložiska, a aby sa tým zamedzilo poškodeniu britových upchávok.Vyššie uvedené nedostatky odstraňuje do značnej miery ložiska rotora spaľovacej turbíny podľa technického riešenia, ktorého podstata spočíva vtom, že ložiskový stojan jeuchytený na spodnej ploche nosičov uložených v deliacej rovine skrine turbíny.Prehľad obrázkov na ýkreseTechnické...

Zariadenie na prerozdeľovanie tepelného spádu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2989

Dátum: 08.10.2001

Autori: Klusáček Jiří, Toth Alexander, Strejček Jaroslav, Veselý Stanislav, Procházka Miloš, Sláma Jiří

MPK: F01D 5/12

Značky: tepelného, zariadenie, spádu, prerozdeľovanie

Text:

...úkreseTechnické riešenie bude ďalej opisané pomocou výkresu, na ktorom obrázokpredstavuje schematický pohľad na uloženie lopatiek na rotor spaľovacej turbíny.Na obrázku je znázomená dvojica lopatiek l zlopatkovania rotora. Lopatka l pozostáva znábehovej hrany g pri päte aodtokovej hrany ą pri špici, ktore sú spojené myslenou, ale na obrázku naznačenou spojnicou. Pri overovaní sa zistilo, že požadovaných výkonov možno dosiahnut vtedy, ak sú...

Rotor spaľovacej turbíny

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2987

Dátum: 08.10.2001

Autori: Strejček Jaroslav, Procházka Miloš, Janištin Václav, Sláma Jiří, Klusáček Jiří, Veselý Stanislav

MPK: F01D 5/00, F16B 4/00

Značky: turbiny, spaľovacej, rotor

Text:

...rotora 5 200 min. Prevádzka pri otáčkach 5 500 min by znamenala zníženie prevádzkovej bezpečnosti pomer uvoľňovacích otáčok k prevádzkovým by poklesol na hodnotu 1,1, čo je nevyhovujúce.Cieľom technického riešenia je teda predstavit vysokotlakový rotor spaľovacejturbíny, ktorý by umožnil zvýšiť jeho otáčky.-2 Vyššie uvedené nedostatky odstraňuje do značnej miery rotor podľa technického riešenia, ktorého podstata spočíva vtom, že rotor...

Vnútorný chladiaci systém spaľovacej turbíny

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2986

Dátum: 08.10.2001

Autori: Strejček Jaroslav, Janištin Václav, Procházka Miloš, Veselý Stanislav, Klusáček Jiří, Sláma Jiří

MPK: F02C 7/18, F01D 25/14

Značky: spaľovacej, vnútorný, turbiny, systém, chladiaci

Text:

...chladiaci účinok privádzaného chladiacehovzduchu aj pri jehovyššej teplote.Prehľad obrázkov na yýkresochTechnické riešenie bude priblížené pomocou výkresov, na ktorých obr. l predstavuje schému chladiaceho systému spaľovacej turbíny podľa stavu techniky aobr. 2 predstavujechladiaci systém podľa technického riešenia.Na obr. 1 je znázomený schematický rez spaľovacou turbinou s chladiacim systémom podľa stavu techniky. Sú tu vyznačené...

Parná turbina

Načítavanie...

Číslo patentu: 279561

Dátum: 11.01.1999

Autori: Thiele Rudolf, Paul Bernt-joachim, Sparmann Rolf

MPK: F01D 17/00, F01D 17/14, F01D 17/12...

Značky: parná, turbina

Zhrnutie / Anotácia:

Parná turbína je vybavená bezolejovým uložením hriadeľa (3) prostredníctvom vnútri skrine (4) na vysokotlakovej strane (10) a na strane (12) výfukovej pary usporiadaných magnetických ložísk (6, 8, 14) a bezolejovou prevádzkou nastavovacieho ventilu (30) prostredníctvom elektromagnetického servopohonu (28). Na vysokotlakovej strane (10) skrine (4) je upevnené utesnenie (22), pričom magnetické ložiská (6, 14) sú pri pohľade zo strany (12)...

Tepelne energetické zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2043

Dátum: 02.12.1998

Autor: Kraml Stanislav

MPK: F02C 6/00, F01D 13/00, F01K 7/00...

Značky: tepelně, zariadenie, energetické

Text:

...vstupTepelné energetické zariadenie môže byt tvorené aspoň jedným systémom zahŕňajúcim spaľovaciu komoru a spaľovaciu turbínu a aspoň jedným systémom zahŕňajúcim parnú turbínu, pričom akumulátor tepla je napojený na výstup spaľovacej komory a na vstup pamej turbíny.V tepelne energetickom zariadení môžu byt zariadenia na ohrievanie pracovnéhomédia a tepelnýrmotor integrovaný v jednom priestore, ako je to pri plynovej turbíne sovstrekom paliva...

Piestová turbína

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1568

Dátum: 06.08.1997

Autor: Havrilla Ján

MPK: F01D 1/00

Značky: piestová, turbina

Text:

...nalisujeme ložiská z jednej a druhej strany valca, po ietíme Qekami, ktoré sú pripevnené skrutkami.Demontáž Fiesta sa robi uvoľnanim spojovacich skrutiek,i GV l-.ľ- -l aa turbiny.KonŠtrukćnE J dýzy Po va 1 ci.ripohonê parna iast nasadiť eswiäcevými radmi komôr piesta Ytorov rohatsový,rohatkovo-polguľový, o Š Hlavnou výhodou piestovej turb ny je jednoduchosť kon 1 I,výužitie potenciá u váhy kvapaliny, ktora je vyuovicu otáčky piesta turbíny....

Výbušný rotačný piestový motor

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1567

Dátum: 06.08.1997

Autor: Havrilla Ján

MPK: F01D 1/00

Značky: rotačný, piestový, výbušný, motor

Text:

...komôr- od priemeru piesta v závislosti od tvanAkomory Zníženie množstva paliva sa da dosiahnuťšso spravnym pomerom vzduch ~ plyn vzduch ~ benzinspaľ komory od epalan pomo~ vo vyúsťovacom potrubí voľnobehu iba jednu spaľovaciu komorum utenenim privodných potrubí a rozvodovpries ru epaľcvacej komory- čo najmenšou hmotnosťou rotaćnàho piesta- Vo najväčším vgažitim tlaku spalín po obvode piesta- čo najdokonalejším mazaním medzi piestom a...

Spôsob utesnenia rotorového hriadeľa voči puzdru turboagregátu a turboagregát na vykonávanie tohoto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279552

Dátum: 08.11.1995

Autori: Krumm Wolfgang, Leiner Hans Ludwig

MPK: F04D 29/12, F01D 11/04

Značky: turboagregátu, hriadeľa, spôsob, puzdru, spôsobu, utesnenia, tohoto, turboagregát, vykonávanie, voči, rotorového

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob utesnenia rotorového hriadeľa (2) vzhľadom na puzdro (1) turboagregátu (15) so suchým plynovým tesniacim systémom (3) medzi rotorovým hriadeľom (2) a puzdrom (1), pričom do plynového tesniaceho systému (3) sa z vnútornej strany puzdra (1) privádza vyčistený prepravovaný plyn a z vonkajšej strany puzdra (1) záverný plyn a odvádza sa zmes unikajúceho prepravovaného plynu so záverným plynom. Zmes unikajúceho prepravovaného plynu so záverným...

Lopatka

Načítavanie...

Číslo patentu: 273086

Dátum: 12.03.1991

Autor: Bednář Jiří

MPK: F01D 5/12, F01D 5/18, F01D 5/00...

Značky: lopatka

Zařízení pro natáčení hřídele

Načítavanie...

Číslo patentu: 269767

Dátum: 14.05.1990

Autori: Tkačev Anatolij, Višniveckij Michail

MPK: F01D 25/34

Značky: hřídele, zařízení, natáčení

Text:

...HOIILIHÍIIIHKE CKDJILMEHHQ H GDIBPMHT KOJIOIIKH 8 ĽIBPIIKPIIDDYIHPGUNHECH H 8 NIIOHKH 9 H VCTSHDBÄBŘHNB B cenaparopax 1 U. HJIH LIEHTPCIBKH KOMECE OTHOCHTBJIbIIOsama 011 IHIIDHKEQHH 9 VCTEHDBJIQHN PEFVJIHPOBDQIIHB nponmanxn 11.P pmscvre VCTPOŘCTBB BPâllleüllâ 01 EIIEKTPDHPHBORG 1 WGPBE HYOTV |I PBJIVKTOPnepenaewcnWHOHKEMH KDJIECG 4 06983961175 Mäcłlíłlâä HJIQHKa. HBOJHIPVDNBH HOBBPHHDCTH OT CYXOFD TPGHHFI. NDJIIIIHHHHKDB CKDJIBIKEHHSI...

Svařovací rozváděcí kolo turbiny na sytou páru

Načítavanie...

Číslo patentu: 266382

Dátum: 13.12.1989

Autori: Mosenžník Boris, Soldatov Boris, Volfovskij Leonid

MPK: F01D 25/24

Značky: sytou, páru, turbiny, svařovací, rozváděcí

Text:

...5.6 nmnapenu K úaony B M rany 9 cMnoeuMM weaMM 7 Tonbun 5 necrax conpnmennn nnnavox c oaonon 8 M TEAÚM Q. a Mexny cwnuaunm maanm 7 pacnonomenu ynnornçmmme mDM 20. Hanna TnpLwamñ menm 13 nnonu aurnyrux nuaep×nocTM 15 nonaTKM 1 nonxna cocTaanmTn nan nnMuy Toň uacvm aToñ nouep×HocTM 15. Koropan aaxanueua nexny cmnouunm maanm 7. Topwuam menb 13 anna» munyKaoň noacnxuocrm 14 nnaTKM 1 nonxua Hawmnarbcn ov cwaoro mna 7 co CTÚPDHH nxmnuux KmnuK 18 M...

Zařízení pro regulaci otáček turbín

Načítavanie...

Číslo patentu: 265956

Dátum: 14.11.1989

Autori: Hahn Alexandr, Širokorad Jurij, Polák Alexandr

MPK: F01D 17/00, G05D 13/00

Značky: zařízení, otáček, regulaci, turbin

Text:

...čidlo l otáček, zapojené přes tvarovací člen g na fázový závěs Š. Fázový závěs Q je pak přes frekvenčně-napětový převodník 1 zapojen na první rozdílový člen §, na který je zapojen současně i první zadávací člen É. První rozdílový člen 5 je přes regulační člen 1, druhý rozdílový člen 5, zesilovací člen g a ovládací člen lg zapojen na akční člen ll ovládajíoí přívod pracovního média do trubiny. Na akční člen ll je zapojen snímač lg polohy,...

Upevnění lopatek v rotoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 265586

Dátum: 13.10.1989

Autori: Beneš Zdeněk, Beneš Ferdinand

MPK: F01D 5/30

Značky: lopatek, rotoru, upevnění

Text:

...vsazený klín. Výstupky a vybrání svírají shodný úhel 5.Klínovitostí radiální drážky a nožky lopatky vzniklo take staticky určité vetknutí lopatky, jehož tuhost je přímo úměrná odstředivé sile. Deformaoi od účinku klínovitostí spojení vymezují výstupky zasahujíoí do vybrání lopatky, jakož i zvyšují tuhost upevnění. Prvotní předepnutí se vyvodí klínem vsazeným mezi lopatku a dno. Zhotovením výstupků a vyhrání pod shodným úhlem se nejen vymezí...