F01C 1/00

Rotačný lopatkový motor

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6949

Dátum: 04.11.2014

Autor: Prpič Ivan

MPK: F01C 1/00, F01C 1/02

Značky: rotačný, motor, lopatkový

Text:

...vo výfukových plynoch by bola riešená výskumnou činnosťou v procese vývoja.Prehľad obrázkov na výkresochPodstata technického riešenia je bližšie objasnená pomocou obrázkov na priložených výkresoch, kde na obrázku 1 je znázomená funkčná schéma činnosti rotačného lopatkového motora sjednotlivými jeho komponentmi. Na obrázku 2 je uvedený pohľad na predkomôrku v reze s umiestnením vstrekovača, pootočeného o 90 °, aby neprekážal ovládaniu...

Spôsob činnosti vzduchového pohonu motora

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6752

Dátum: 06.05.2014

Autor: Sabó Dušan

MPK: F01C 1/00

Značky: spôsob, vzduchového, činnosti, pohonů, motora

Text:

...expanduje.Premiešaný stlačený vzduch expanziou odovzdá mechanickú energiu na pohyb piesta, pričom sa expanziou ochladí a následne vyfúkne cez výfukový otvor do obvyklého atmosférického prostredia.Týmto spôsobom činnosti vzduchového pohonu motora sa dosiahne zvýšená účinnosť pracovného cyklu motora.Prehľad obrázkov na výkreseTechnické riešenie je bližšie ozrejmené na priloženom výkrese, kde obr. l znázorňuje schematícký pohľad na...

Parný motor s rotujúcim piestom a spôsob jeho chladenia a mazania

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6624

Dátum: 02.12.2013

Autori: Tuna Ján, Vavruš Vladimír

MPK: F01C 21/04, F01C 1/00, F01C 21/06...

Značky: motor, rotujúcim, parný, mazania, piestom, spôsob, chladenia

Text:

...g a druhý koniec hriadeľa g je cez hriadeľový otvor ě zadného krytu ggg vyvedený mimo skrine g. V strednej častí hriadeľa g je vytvorený výstrednik, na ktorom je prostredníctvom ďalšieho ložiska voľne nasadený piest 4. V skrini g je prostredníctvom hriadeľa g uložený piest i, ktorý rotuje v stredovom diele A a dva Vyvažovacie a časovacie členy g, ktoré sú prichytené na hriadeli g po oboch stranách piesta i. Jeden vyvažovací a časovací člen g...

Parný motor s rotujúcim piestom a spôsob jeho chladenia a mazania

Načítavanie...

Číslo patentu: 287593

Dátum: 07.03.2011

Autori: Vavruš Vladimír, Tuna Ján

MPK: F01C 21/00, F01C 1/00

Značky: motor, piestom, rotujúcim, parný, spôsob, chladenia, mazania

Zhrnutie / Anotácia:

Parný motor s rotujúcim piestom slúžiaci na premenu energie pary na mechanickú energiu pozostáva zo skrine (2) s vnútorným profilom tvaru skrátenej epitrochoidy, v ktorej je uložený minimálne jeden piest (3) na hriadeli (4). Na vonkajšej strane skrine (2) sú upevnené vstupné ventily (5) so vstupným potrubím (7) a výstupné ventily (6). Dovnútra skrine (2) je privedený chladiaci a mazací okruh (8), cez ktorý prechádza chladiace a mazacie médium...

Rotačný nosový prstencový motor s nosmi na prstenci s vnútorným spaľovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: 286928

Dátum: 29.06.2009

Autor: Varga Peter

MPK: F01C 3/00, F01C 1/00

Značky: nosový, prstencový, spaľovaním, rotačný, motor, vnútorným, prstenci, nosmi

Zhrnutie / Anotácia:

Rotačný nosový prstencový motor s nosmi na prstenci s vnútorným spaľovaním pracuje na princípe dvojice prvého rotora (1) a druhého rotora (2), výhodne ďalšieho rotora (9), a s využitím bloku (3), v ktorom sú rotory uložené a synchrónne rotujú. Blok (3) vymedzuje spolu s obvodovou plochou (1.9), nosom (1.2), (1.3) rotora (1) a rotorom (2), výhodne ďalším rotorom (9), pracovnú komoru (4.1), (4.2) v tvare toru, v ktorej rotuje aspoň jeden nos...

Vynálezy kategórie «F01C 1/00» v ZSSR.

Rotačný nosový prstencový motor s vnútorným spaľovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: 286927

Dátum: 29.06.2009

Autor: Varga Peter

MPK: F01C 21/00, F01C 1/00, F01C 3/00...

Značky: prstencový, spaľovaním, vnútorným, rotačný, nosový, motor

Zhrnutie / Anotácia:

Rotačný nosový prstencový motor s vnútorným spaľovaním pracuje na princípe dvojice prvého rotora (1) a druhého rotora (2), výhodne ďalšieho rotora (9), a s využitím bloku (3), v ktorom sú rotory uložené a synchrónne rotujú. Blok (3) vymedzuje spolu s obvodovou plochou (1.9), nosom (1.2), (1.3) rotora (1) a rotorom (2), výhodne s ďalším rotorom (9), pracovnú komoru (4.1), (4.2) v tvare toru, v ktorej rotuje rotor (1) aspoň s jedným nosom (1.2)....

Rotačný teplovzdušný motor

Načítavanie...

Číslo patentu: 286743

Dátum: 02.04.2009

Autori: Kukuča Pavol, Isteník Rastislav, Fitz Pavel

MPK: F01C 1/00

Značky: motor, rotačný, teplovzdušný

Zhrnutie / Anotácia:

Rotačný teplovzdušný motor pozostáva z ohrievacej časti (1), chladiacej časti (2), tepelnoizolačnej vrstvy (3), hriadeľa (4) a lamiel (5). Hriadeľ (4) obsahujúci radiálne posuvne uložené lamely (5) je excentricky rotačne uložený vo vonkajšom telese, ktoré je zložené z ohrievacej časti (1) nepohyblivo spojenej s chladiacou časťou (2) prostredníctvom tepelnoizolačnej vrstvy (3). Rotačný teplovzdušný motor podľa vynálezu nepotrebuje periodicky...

Parný motor s rotujúcim piestom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5079

Dátum: 05.02.2009

Autori: Vavruš Vladimír, Tuna Ján

MPK: F01C 1/00

Značky: parný, motor, piestom, rotujúcim

Text:

...predstavujúceho usmerňovač prúdenia 86 umiestneného na hriadeli 4 vo vnútomom priestore výstupnej krytky 85 a z výstupného chladiaceho a mazacieho potrubia 87, ktoré je vyvedené z vnútomého priestoru výstupnej krytky 85 a privedené do vstupného potrubia 7.Ako pohonné médium 11 aj chladiace a mazacie médium 89 je v tomto príklade použitá para. Piest 3 v jeho rôznych polohách otočenia rozdeľuje vnútorný priestor skrine 2 na ľavú...

Parný motor s rotujúcim piestom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4890

Dátum: 06.12.2007

Autori: Tuna Ján, Vavruš Vladimír

MPK: F01C 1/00

Značky: piestom, rotujúcim, motor, parný

Text:

...s piestovým ložiskom 32 a vo vnútornom priestore výstupnej krytky 85 umiestnenej na vonkajšej strane predného krytu 22 súosovo s hriadeľom 4, z ventilátora predstavujúceho usmerňovač prúdenia 86 umiestneného na hriadeli 4 vo vnútomom priestore výstupnej krytky 85 a z výstupného chladiaceho a mazacieho potrubia 87, ktoré je vyvedené z vnútomého priestoru výstupnej krytky 85 a privedené do vstupného potrubia 7.Ako pohonné médium 11 aj chladiace...

Spaľovací motor s rotujúcimi piestmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 285436

Dátum: 28.12.2006

Autor: Tarabus Miroslav

MPK: F02B 53/00, F01C 1/00, F01C 21/00...

Značky: spalovací, motor, rotujúcimi, piestmi

Zhrnutie / Anotácia:

Spaľovací motor s rotujúcimi piestmi, s priamym prenosom kinetickej energie piestov (2, 3) na výsuvný hriadeľ (1), pozostáva z dutého valca (4) uzatvoreného výfukovou prírubou (5) a nasávacou prírubou (6), ktoré obopínajú otočne uložený výstupný hriadeľ (1), na ktorom sú objímkami (36, 37) a spojkami (7, 8) otočne upevnené dva lopatkové piesty (2, 3). V nasávacej prírube (6) je vytvorený nasávací kanál (16) korešpondujúci s nasávacím otvorom...

Kinematické usporiadanie pre rotačný stroj alebo motor

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4482

Dátum: 01.06.2006

Autor: Harmatha Stojan

MPK: F01C 1/00, F02B 53/00

Značky: rotačný, kinematické, motor, usporiadanie, stroj

Text:

...piestom tvoreným piatimi segmentmi usporiadanýrni do valca. Z obr. 3 je zjavné usporiadanie s rotujúcim jednodielnym piestom s čiastočnými axiálnymi vybratiami pre vedenie Iopatiek. Obr. 4 znázorňuje podstatnú časť usporiadania hviezdicového rotačného stroja alebo motora. Obr. 5 znázorňuje podstatnú časť usporiadania rotačného motora s podsúvateľnými časťami viacdielneho rotačného piesta. Obr. 6 znázorňuje podstatnú časť usporiadania pre...

Spôsob energetickej premeny v točivom piestovom motore alebo stroji a točivý piestový motor alebo stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 285000

Dátum: 15.03.2006

Autori: Hruškovič Svetozár, Gašparec Peter

MPK: F01C 1/00

Značky: motore, točivý, piestovom, motor, točivom, přeměny, spôsob, energetickej, piestový, stroji, stroj

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob premeny energie je odvodený z tlaku spálenej výbušnej zmesi alebo tlaku tlakového média pôsobiaceho v pracovných komorách vymedzených vonkajšou plochou oválneho stacionárneho člena a vnútornou plochou zaobleného sférického trojuholníka pracovnej dutiny, pričom pohyb vnútornej plochy zaobleného sférického trojuholníka pracovnej dutiny po vonkajšej ploche oválneho stacionárneho člena spôsobuje rotáciu prstenca vonkajšieho tvaru ozubeného...

Gerotorový mechanizmus pre skrutkové hydraulické stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7105

Dátum: 03.02.2004

Autori: Andoskin Vladimir Nikolaevich, Astafiev Sergei Petrovich, Glinkin Aleksei Sergeevich, Fadeev Mikhail Valerievich, Pushkarev Maksim Anatolievich

MPK: F01C 1/00, F04C 2/00

Značky: skrutkové, hydraulické, gerotorový, stroje, mechanizmus

Text:

...odporové momenty, ktoré bránia rotoru v otáčaní okolo jeho osi aj jeho planetárnom pohybe, pričom tieto okolnosti zhoršujú energetické charakteristiky0009 zariadením, ktore je najbližšie nárokovanému vynálezu, je viacchodový gerotorový mechanizmus skrutkového hydraulického motora, ktorý obsahuje nasledujúce súčasti stator,ktorý má vnútorne skrutkovicové zuby zhotovené z pružne-elastického materiálu, napríklad gumy a rotor, ktorý má vonkajšie...

Systém elektrického napájania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1417

Dátum: 02.12.2003

Autori: Juby Lee, Redford Simon, Benstead Russell

MPK: F01C 1/00

Značky: napájania, systém, elektrického

Text:

...energie na pomerne malý objem.Kompresor Q bude poháňat elektrická energia zo siete.Stlačenie vzduchu na taký vysoký tlak vytvára značné množstvo tepla nízkej kvality, ktoré možno odsávať od kompresora alebo využívať v nejakej inej aplikácii. Nádoba 11 môže byť oceľovej konštrukcie podobnej nádobám používaným na uchovávanie priemyselných technologických plynov. Alternatívne môže byt nádoba z karbónového vlákna, ako sú napríklad nádoby...

Rotačný motor pre motorové vozidlá s veľmi nízkou spotrebou a exhaláciami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3292

Dátum: 08.04.2003

Autor: Patrono Vittorio

MPK: F01C 1/00

Značky: rotačný, vozidla, motorové, exhaláciami, nízkou, motor, velmi, spotřebou

Text:

...možné je V dnešných podmienkach použiť.Vodik záskaný 2 výrobného postupu rafinerií je dostatočnýlen r na ich prevádzku, kde sa využíva hlavne naNaviac spotreba vodika na odstraňovanie síry z palív začala exponenciálne stúpať, pričom je potreba viac vodika,než sa dá získať pri normálnom výrobnom postupe, a iste nebude výhodné stavať Špeciálne prevádzky len na získavanie vodika z ropy, pretože by pri tom dochádzalo na vznikobrovských množstiev...

Spaľovací motor s otáčavým pohybom piestov

Načítavanie...

Číslo patentu: 280606

Dátum: 08.03.1995

Autor: Milly Miron

MPK: F01C 1/00

Značky: otáčavým, piestov, motor, pohybom, spalovací

Zhrnutie / Anotácia:

Dvojica piestov (19 a 20) je klzne uložená v pracovnej skrini (22), ktorej vnútorný povrch má tvar rotačnej plochy, pričom medzi susediacimi ramenami jednotlivých piestov (19 a 20) a vnútorným povrchom pracovnej skrine (22) sú pracovné komory (23), ktorých objem sa periodicky mení v závislosti od vzájomného uhla výkyvu piestov (19 a 20) otáčajúcich sa okolo centrálnej osi. Vo vnútornom povrchu pracovnej skrine (22) sú zážihové otvory (36)...

Stroj s otáčavým pohybom piestov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 246

Dátum: 09.09.1993

Autor: Milly Miron

MPK: F01C 1/00

Značky: otáčavým, stroj, pohybom, piestov

Text:

...činnosti stroja s otádcvým pohybom pleetov je rovu nahý pre prácu o plynným oko aj e kvcpolným médicm. Napriek to pri konštrukcii strojov no plynné médium a strojov na kvapnlné médium je potrehné dcdrücv náslsdujáoe zásady-U strojov c otáöavýc pohybom plsctov no plynné médium(obr. 20) je moäné o vchľcdcm no etloěiteľnost plynu ~ jednotllb vé otvory vo vnútornom çcvrchu pracovnej ehrlne eituovcť tak, aby nedochádzalo k neäiadůcemn úniku...

Kinematický mechanismus rotačního pístového stroje s relativně kývavým pohybem pístů

Načítavanie...

Číslo patentu: 234185

Dátum: 01.04.1987

Autor: Balšík Josef

MPK: F01C 1/00, F02B 57/00

Značky: rotačního, pohybem, pístového, kinematický, pístů, relativně, mechanismus, kývavým, stroje

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kinematického mechanismu rotačního pístového stroje s relativně kývavým pohybem pístů. Vnitřní a vnější píst motoru jsou spojeny pomocí vnitřního a vnějšího hřídele s kinematickým mechanismem, působícím přibližování a oddalování vnitřního a vnějšího pístu za jejich otáčení se kolem osy komorového prstence motoru. Kinematický mechanismus je vytvořen dvěma souosými Kardanovými klouby s možností změny úhlu sklonu os hřídelů. Vnější...

Víceúčelové proudové zařízení s axiálním průtokem

Načítavanie...

Číslo patentu: 249106

Dátum: 12.03.1987

Autori: Nátkai Lajos, Ujfalusi Elek

MPK: F01C 1/00

Značky: víceučelové, axiálním, zařízení, průtokem, proudové

Text:

...než nahoře uvedená dutina. V tomto případě nemůže teoreticky v klidovem stavu komory a vřetena pretékat žádné prostředí.Během provozu otáčí se komora nk a vřeteno otáčkami n zk/z .nk vw důsledku nuceného spojení, popřípadě převodu, orgánu přenášejíciho rotační pohyb, zatímco objemový element prostředí rľopravovaného ve směru osy se pohybuje dopředu bez rotačního pohybu, bez změny tvaru a objemu. jeho rychlost vnk . hkno . ho je bud...

Pracovní jednotka tekutinových komorových strojů s rotujícím pístem

Načítavanie...

Číslo patentu: 238675

Dátum: 15.01.1987

Autor: Ježek Josef

MPK: F01C 1/00

Značky: tekutinových, pístem, rotujícím, pracovní, komorových, jednotka, strojů

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem řešení je zvýšení technických parametrů a použitelnosti pracovní jednotky tekutinových komorových strojů s rotujícím pístem a počtem komor větším než dvě. Uvedeného účelu se dosáhne vytvořením potřebné vůle mezi radiálními plochami statoru a pístu pro volný pohyb tekutiny v komoře, a dále vytvořením vodicích drážek pro lamely-stínidla jak v tělese jednotky, tak i v obou čelech statorové části, i současným osovým uvolněním excentricky...

Unášecí ústrojí pro rotační píst, zejména šestidobého spalovacího motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 247776

Dátum: 15.01.1987

Autor: Chudoba Miroslav

MPK: F01C 1/00

Značky: motorů, unášecí, spalovacího, zejména, šestidobého, píst, rotační, ústrojí

Text:

...mohou být provedeny o větším polměru než z ohnisek E, Ě oválu, čímž lze stanovit maximální kompresní pměr včetně objemu spalovací dutiny 33, pokud by nebyla zvětšena nežádoucí komunikace mezi výfukovým kanálem ll a sacím kanálem lg.Střední obvodové plocha lg je svým obvodem menší k vnitřní obvodové ploše lg pístu g,čímž je vytvořena potřebné vyztužení pístu 3 a prostor pro chladící dutiny§ 1 s olejovým oběhem. Příklad olejového chlazení...