F01B 21/02

Tepelný motor

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19770

Dátum: 05.01.2012

Autor: Loidl Walter

MPK: F01K 11/04, F01B 25/00, F01B 21/02...

Značky: tepelný, motor

Text:

...ktorý sa aplikuje priamo na pohon hydraulickej záťaže, kde sa môže transformovať na mechanickú prácu. Riadenie zohrievacích a ochladzovacích fáz v závislosti od nameraného výstupného tlaku hydraulickej záťaže zabezpečuje, že tlak predpätia dosiahne aj na svojej nízkej tlakovej úrovni vždy minimálny tlak predpätia potrebný na prevádzku expanzného média. Uvedený prvý vopred určený rozsah je na to zvolený tak, aby sa jeho spodná medza rozsahu...

Tepelný motor

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16340

Dátum: 22.12.2008

Autor: Loidl Walter

MPK: F01B 29/10, F01B 21/02, F01B 25/00...

Značky: tepelný, motor

Text:

...väzba jednotiek valec-piest. Riadenie pohybu piesta v závislosti od tlaku predpätia zabráni na jednej strane na základe nepotrebného vysokého tlaku predpätia vyvolanému zhoršeniu účinnosti tohto stroja a zaručí na druhej strane neustále potrebný tlak predpätia pre dilatačnú kvapalinu. Výsledkom toho je, že aj pri meniacich sa okolitých podmienkach sa dosahuje neustále optimálne0007 Zvlášť výhodná forma uskutočnenia tohto tepelného motora z...

Zařízení pro trvalé temperovní dočasně odstaveného motoru dvoutrakčních kolejových vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 267125

Dátum: 12.02.1990

Autor: Karel Michal

MPK: F01B 23/02, F01B 21/02, F02B 73/00...

Značky: dočasné, zařízení, motorů, temperovní, dvoutrakčních, odstaveného, kolejových, vozidel, trvale

Text:

...nádrže Já je svedeno odvzdušnění okruhu., gvýbavew obtoky l, i zaručujícímí trvalý minimální průtok vody přes každý motor 1, g.zařízením pro trvalé temperofvąání dočasné odetaveného motoru dvoutrakčního kolejového vozidla podle vynálezu ae docílí v provozu a výhodou předehříväríí naftovýoh motoru chladící kapalinou před startem. Oba naftové motory 1,ga tím i Jejich vodní čerpadla § 53 Jsou v klidu. S ohledem na teplotu chladící kapaliny...