Enžl Jiří

Způsob využití tepla a úpravy teplotního režimu při odsiřování spalin magnezitovým způsobem

Načítavanie...

Číslo patentu: 260570

Dátum: 15.12.1998

Autori: Enžl Jiří, Bumbálek Václav, Najmr Stanislav, Pětioký Karel, Kočí Jan

MPK: B01D 53/34

Značky: teplotního, režimu, tepla, úpravy, spalin, magnezitovým, způsobem, odsířování, způsob, využití

Text:

...nutnou komínovou teplotu, tj. nad 70 °C, s výhodou 90 až 120 °C. Ochlazeně neodsíŕené spaliny se potom vedou k odsífeni do absorbéru a předehřáté odsižené spaliny se vedou do komina.Ve výměníku tepla se sníží entalpie neodsířenýoh spalin před vstupem do absorbéru ažo 20 V důsledku toho se teplota adiabatického nasyoení spalín v absorbéru a tudíž i teplota ebaorpční euapenze eníží o 6 až 15 °C. Toto snížení je postačující k tomu, aby při...

Zariadenie na reguláciu spalovania

Načítavanie...

Číslo patentu: 260757

Dátum: 12.01.1989

Autori: Vápeník Jaroslav, Enžl Jiří, Nikolov Boris, Prechtl Ján, Klátik Jaroslav, Kopernický Ivan, Dragúň Jozef

MPK: F23N 5/24

Značky: zariadenie, reguláciu, spaľovania

Text:

...v spaľovacích zariadeniach podľa vyná 4lezu je konštrukčné zjednodušenie prvkov technologickej pece nie je potrebná komínová klapka, pripadne klapky na spalinovom vedení a vedení spaľovacieho vzduchu-j a úspora energie na pohon spualinového a vzduchového ventilátora. Zo skúsenosti s dokonalým spaľovaním palív V spaľovacích zariadeniach Vyplýva, že najlepší priebeh spaľovania sa dosiahne V prípade, ak je obsah kyslíka V spalín-ach V...

Snímač pro indikaci požárů ohříváků vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251001

Dátum: 11.06.1987

Autori: Okleštek Evžen, Enžl Jiří

MPK: G08B 17/06

Značky: snímač, vzduchu, ohříváku, indikaci, požáru

Text:

...teploty, potom rychlý termočlánek na ní zareaguje rychle, protože jeho časová konstanta je přibližně 1 sekunda. Vlastní snímač má derivační charakter, docílený konstrukcí, bez použití jakýchkoliv elektronických obvodů. zpracování elektrického signálu probíhá běžnými zesilovači a integračními obvody, které lze skonstruovat tak, če jsou necitlivě na vnější poruchy. Krátka časová konstanta rychlého termočlanku je docílena tím, če tento je...

Zařízení na víceúčelové využití odpadního tepla z technologických procesů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250801

Dátum: 14.05.1987

Autori: Miklóši Vojtech, Kostelný Štefan, Tilandy Jozef, Prosňanský Miroslav, Enžl Jiří, Lehocký Jozef

MPK: F28D 19/00, F28D 11/02

Značky: procesu, víceučelové, odpadního, zařízení, využití, tepla, technologických

Text:

...klepku, jednak z technologických odběru opatřených regulačními klapkami a jednak z prvního ragulačního okruhu pre vypouětění prebytočného ohřdtáho vzduchu do ovzduší a druheho ragulačního okruhu pro rozvádění ohřátého vzduchu do jednotlivých spotřebičd tepla.Výhodou řešení podle vynálezu se prejavuje především v tom, že se dčlícím zařízením rozvddí ehřútý čistý vzduch současně do více spetřebičd např. do rotačních pecí, do parních ketlů,...

Zapojení indikátoru požáru ohříváku vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234199

Dátum: 01.04.1987

Autori: Okleštek Evžen, Enžl Jiří

MPK: G08B 13/18

Značky: zapojení, vzduchu, požáru, indikátoru, ohříváku

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je signalizace jak lokálního požáru, tak požáru celých teplosměnných plyn. Vynález bez dosavadních složitých zařízení toho dociluje tím, že signál za zesilovačem je zapojen současně přes první diodu na vstup komparátoru a na vstupní obvod integrátoru, přičemž výstup integrátoru je zapojen před druhou diodou taktéž na vstup komparátoru.

Chemicky odolný povlak na kov vytvářený ze sklovitých prášků

Načítavanie...

Číslo patentu: 235803

Dátum: 01.12.1986

Autori: Srp Josef, Grunt Jiří, Enžl Jiří, Bouše Václav

MPK: C23D 5/00

Značky: odolný, povlak, sklovitých, chemicky, vytvářený, prášků

Zhrnutie / Anotácia:

Chemicky odolný povlak na kov vytvářený ze sklovitých prášků natavováním za sucha v elektrostatickém poli vysokého napětí obsahuje 50 až 70 % hmot, oxidu křemičitého Si02, 7 až 19 % hmot. oxidu boritého B203, 0,1 až 5 % hmot. oxidu titaničitého Ti02, 10 až 20 % hmot. oxidů kovů I. skupiny, například oxidu sodného Na20, draselného K20 a lithného Li20, 0,1 až 6 % hmot oxidů kovů II. skupiny, například oxidu barnatého Ba0 a 0,5 až 5 % hmot....

Způsob řízení vzdušinového teplosměnného systému a zapojení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 218280

Dátum: 15.02.1985

Autori: Vápeník Jaroslav, Enžl Jiří

Značky: řízení, teplosměnného, způsobu, provádění, zapojení, systému, tohoto, vzdušinového, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká ovládání vzdušinového teplosměnného systému, umožňujícího podstatně lepší využívání odpadního tepla, zejména u parních kotlů. U způsobu řízení podle vynálezu se v závislosti na skutečné výstupní teplotě spalin na výstupu ze vzdušinového ohříváku regulačním orgánem v uzavřeném okruhu vzduchového traktu upraví průtokové množství přepouštěcího vzduchu, načež se v závislosti na předepsané vstupní teplotě vzduchu ve vzdušinovém...