Elleder Pavel

Komora vulkanizačného lisu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282726

Dátum: 21.10.2002

Autor: Elleder Pavel

MPK: B29C 43/56, B29C 35/00

Značky: vulkanizačného, komora

Zhrnutie / Anotácia:

Komora (1) vulkanizačného lisu pozostáva z hornej časti (11) a dolnej časti (12), ktoré obsahujú delenú formu (2) a prípadne výhrevné dosky (3). Komora (1) je vybavená aspoň jedným vývodom (4), výhodne v hornej časti (11).

Skľučovadlo zakladacieho zariadenia vulkanizačného lisu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281414

Dátum: 13.03.2000

Autori: Elleder Pavel, Volmut Petr

MPK: B30B 15/30

Značky: zakladacieho, skľučovadlo, zariadenia, vulkanizačného

Zhrnutie / Anotácia:

Skľučovadlo zakladacieho zariadenia vulkanizačného lisu je tvorené lúčovitými vedeniami (10), na ktorých sú umiestnené radiálne prestaviteľné objímky (11), vybavené klieštinami (19), prispôsobenými na uchytenie polotovaru pneumatiky. Z objímok (11) vystupujú čapy (13), ktoré zasahujú do sústavy tangenciálnych vedení v tanieri (14). Lúčovité vedenia (10) a tanier (14) sú voči sebe usporiadané súosovo pootočiteľne.

Odoberacie zariadenie vulkanizačného lisu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280206

Dátum: 13.04.1999

Autori: Elleder Pavel, Tupý Zdeněk

MPK: B30B 11/22, B30B 15/32

Značky: vulkanizačného, zariadenie, odoberacie

Zhrnutie / Anotácia:

Odoberacie zariadenie vulkanizačného lisu tvorené komorou (2), deliteľnou horizontálne na dve časti, v ktorých sú situované zodpovedajúce časti formy (7), je určené na vyberanie hotových pneumatík z formy. Horná časť komory (2) je zvonku formy (7) opatrená aspoň párom lopatiek (1), ktorých čapy (6) sú otočne uložené v puzdrách (22), spojených s hornou časťou komory (2).

Zariadenie na zdvíhanie hornej časti parnej komory

Načítavanie...

Číslo patentu: 281104

Dátum: 12.03.1999

Autor: Elleder Pavel

MPK: B30B 11/22, B30B 15/32

Značky: parnej, zdvíhanie, zariadenie, hornej, komory, částí

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa zariadenie určené na zdvíhanie hornej časti parnej komory (3) vulkanizačného lisu, ktorá je výškovo prestaviteľná proti zvislému vedeniu (9) spojenému s rámom (1) pomocou objímky (4). Výškový pohyb je vyvodený pomocou hydraulického motora (5) usporiadaného medzi rámom (1) a objímkou (4). Z objímky (4) vystupuje konzola (11), na ktorej je pozdĺžne prestaviteľne usporiadaný priečnik (2) spojený aspoň s jednou hornou časťou parnej...

Zariadenie na výškové nastavovanie upínacej dosky

Načítavanie...

Číslo patentu: 281102

Dátum: 12.03.1999

Autori: Forejt Jiří, Elleder Pavel

MPK: B29C 47/08, B30B 11/22

Značky: zariadenie, upínacej, výškově, nastavovanie, dosky

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa zariadenie na výškové nastavovanie upínacej dosky (1) formy v parnej komore (3) vulkanizačného lisu, v ktorom je medzi hornou a/alebo dolnou časťou parnej komory (3) a upínacou doskou (1) formy situovaná skupina hydraulických valcov (2).

Zařízení pro vyvážení válců víceválcových stolic

Načítavanie...

Číslo patentu: 260246

Dátum: 15.12.1998

Autori: Kroták Štefan, Elleder Pavel

MPK: B21B 31/20

Značky: válců, vyvážení, víceválcových, stolic, zařízení

Text:

...při odstavení stolice. Při provozu stolice jsou první horní mezilehlé válce vyváženy horními vodítky materiálu. přičemž spodní vodítka leží kluznými lištami trva 1 enmprvních spodních mezilehlých válcích. Tím je zajištěno při vytváření mezery mezi pracovnímí válci í plynulé rozevíraní, resp. svírání vodítek materiálu a vytváření příslušné zaváděcí mezery.Zařízení pro vyvážení válců víceválcových stolic podle vynálezu je příkladně schematicky...

Zařízení k přestavování uložení válců válcovacích stolic

Načítavanie...

Číslo patentu: 267144

Dátum: 12.02.1990

Autori: Forejt Jiří, Elleder Pavel

MPK: B21B 31/10, B21B 31/08

Značky: přestavování, válců, válcovacích, uložení, stolic, zařízení

Text:

...válců válcovecí stolice.Přínosem zařízení podle vynálezu je zvýšení jeho řívotnosti e spolehlivostí, což má kladný Vliv na výši produkce válcovecí tratí. Jednoduchá manipulace s uložením válců vyřaduje jen minimální čas e dovoluje přimou kontrolu úrovně nastavení.Zařízení k přestevování uložení válců válcovacích stolic podle vynálezu je příkladně schematicky znázorněno na obr. 1 až 3 připojených výkresů. Obr. 1 je nárysný pohled se svíslým...

Zařízení pro vytvoření zadního tahu ve válcovaném pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267123

Dátum: 12.02.1990

Autor: Elleder Pavel

MPK: B21B 39/08, B21B 39/00

Značky: vytvoření, pásu, zadního, válcovaném, zařízení

Text:

...bočních stěnách uzavřeného rámu, pevně spojeného upevňova~ cími vedeními se stojany válcovací stolice, jsou nad uloženími spodních tahových válečků vytvořeny vodící plochy, vymezující polohu eegmentových vedení příčníku horních tahových válečkü.Výhodou zařízení podle vynálezu je to, že je Vytvořeno jako Kompaktní celek, který umožňuje snadnou a rychlou výměnu. Snížily se požadvky na pracovní prostor, který je určen pouze počtem a průměrem...

Zařízení pro vedení vývalku u válcovacích stolic

Načítavanie...

Číslo patentu: 266835

Dátum: 12.01.1990

Autori: Šimůnek Aleš, Elleder Pavel

MPK: B21B 39/00, B21B 39/08

Značky: stolic, zařízení, vedení, vývalků, válcovacích

Text:

...pro technologické chlazení pracovních válcü a jednak otvory pro měřič tlouččky vývalku.Podstata zařízení podle vynálezu spočívá v tom, že přední část vodioího tunelu, která je zaústěna do mezery pracovních válcú, je upevněna v jejich ložiskových tělesech a zadní část, odnímatelně přiřazená k přední části, je vodicími lištami upevněna v nosných vedeníchVýhodou zařízení podle vynálezu je usnadnění zavádění vývalku do válcovací stolice a...

Zařízení pro výměnu pracovních válců válcovacích stolic

Načítavanie...

Číslo patentu: 266046

Dátum: 14.11.1989

Autori: Forejt Jiří, Elleder Pavel

MPK: B21B 31/08, B21B 31/10

Značky: stolic, pracovních, výměnu, válcovacích, zařízení, válců

Text:

...silovými prvky, upevněnými ke stojanůmPodstata zařízení podle vynálezu spočíva v tom, že v horních plochách spodních ložiskových těles spodního opěrného válce jsou jednak upevněny kolejnice a jednak v rovinné návaznos~ ti s nimi jsou vytvořena vybrání pro ovládané ramena dvouramenných pák.Výhodou zařízení podle vynálezu je, že celý pákový mechamizmus je ukrytý ve spodním ložiskovém tělese spodního opěrného válce, je prostorově nenáročný,...

Zařízení pro vyvážení mezilehlých válců a vodítek víceválcových stolic

Načítavanie...

Číslo patentu: 257433

Dátum: 16.05.1988

Autori: Tupý Zdeněk, Elleder Pavel

MPK: B21B 31/28, B21B 31/08

Značky: vodítek, vyvážení, mezilehlých, víceválcových, stolic, zařízení, válců

Text:

...vynálezu. kde vodítka jsou na jedněch koncích opatřena kluznýmí líštamí, ktoré jsou v trvalém dotyku s prvnímí mezilehlými válci a na druhých koncích kloubovými spojeními, jímíž jsou výkyvně uchycena v nosných těleeech stojanu válcovací stolice.Podstatou zařízení podle vynálezu je to, že v místě kloubo-ý vého spojení jsou k horním vodítkům přípevněny netáčecí páky. jejichž ramena jsou v trvalém dotyku se sílovýmí prvky. výkyvně uloženýmí...

Spôsob výroby antivibračných rukavíc

Načítavanie...

Číslo patentu: 247272

Dátum: 15.01.1988

Autori: Hrubant Ladislav, Elleder Pavel, Zubatý Robert, Kozák Karel

MPK: A41D 19/04, A41D 19/00

Značky: antivibračných, rukavic, výroby, spôsob

Text:

...na ruky alebo jeho zmierneniu sa zabraňuje pomocou antivibračných rukavíc na báze usñových materiálovalebo PVC, ktoré sú spevnene na dlaňovej časti hrubšou vrstvou tlnuacelio materiálu, alebo nánosu PVC. Nevýhodou je obmedzená možnost hrúbky materiálu na textilnom, alebo inom podklade, čo spôsobuje nižšiu tlmiacu schopnosť vibrácií, zlý cit v ruke ako aj zhoršene úchopové schopnosti.Tieto nedostatky sú podľa vynálezu odstránené týnf, že...

Spôsob výroby na tlak citlivých pások

Načítavanie...

Číslo patentu: 247263

Dátum: 15.01.1988

Autor: Elleder Pavel

MPK: B32B 31/00

Značky: pások, výroby, citlivých, spôsob

Text:

...tlak citlivých pások vytvorením oddelovacieho náteru. na nosnom materiále, vytvorením vrstvy na tlak citlivého lepidla .na oddelovaoím náterom nepokrytej strane nosného materiálu ia navíjaním takto vytvoreného materiálu do kotúča sú odstránené riešením podľa vynálezu, ktorého podstatou je, že vrstva na tlak citlivého lepidla sa vytvorí na strane nosného materiáliu upravenej vytvorením oddelovacieho náteru a takto vzniknutý materiál sa...

Armatura válcovacích stolic

Načítavanie...

Číslo patentu: 238547

Dátum: 01.11.1987

Autori: Novák Pavel, Elleder Pavel

MPK: B21B 31/00, B21B 41/12

Značky: armatura, stolic, válcovacích

Zhrnutie / Anotácia:

Armatura válcovacích stolic řeší způsob přestavování vychylovacího válečku i přestavování polohy všech prvků armatury tak, aby jejich funkce i úhly opásání zůstaly nezměněny. Uvedeného účelu se dosáhne uspořádáním všech těchto prvků na společném rámu, který je jednim koncem uložen výkyvně na čepu nosné konzoly, pevně spojené se stojanem válcovací stolice. Tento konec rámu je opatřen převáděcím válečkem. Druhý konec rámu, opatřený vychylovacím...

Zařízení pro výměnu uložení pracovních válců válcovacích stolic

Načítavanie...

Číslo patentu: 253242

Dátum: 15.10.1987

Autori: Kroták Štefan, Forejt Jiří, Elleder Pavel

MPK: B21B 31/10, B21B 31/08

Značky: uložení, výměnu, pracovních, stolic, válcovacích, zařízení, válců

Text:

...s podélnými kolejnicemi lg přední a zadní plošiny lll, lll plošinového demontážního vozu 1 a jednak jedním dílem dvoudílného hřebenu lg, jehož druhý díl je upevněn na zadní plošině1.3 plošinověho demontážního vozu l.Na podélných kolejnicích lg přední a zadní plošiny lll, lll plošinového demontážního vozu l, které při výměně pracovních válcú gg korespondují jak s kolejnicemi ll stojanu ll válcovací stolice, tak s kolejnicemi ll...

Tlakoplynný vypínač

Načítavanie...

Číslo patentu: 244831

Dátum: 14.08.1987

Autori: Kroták Štefan, Elleder Pavel, Těrechin Genadij

MPK: H01H 33/74

Značky: tlakoplynný, vypinač

Text:

...docedá toliko při zapnutí na kontakt i jmenovitáho proudu pevného kontaktu.část kontaktních palců ä presahuje na koncíoh, privrácených k pevnćnu kontaktu, nadostatní kontaktní palce Ä a na těchto pŕesahujících koncích jsou vytvořeny odolné proti působení elektrického ohlouku.V nosné části 21- je upraven prstencový kompresní prostor g, který je uzavŕen prstence vym pístem 2 B. upevněným na proudové pŕípojce 3. Na vnitřní ploäe nosné části g...

Zařízení pro zavádění a přidržování pásu v navíjedle

Načítavanie...

Číslo patentu: 234643

Dátum: 01.01.1987

Autori: Elleder Pavel, Forejt Jiří, Kročák Ladislav

MPK: B21C 47/10

Značky: zařízení, zavádění, navíjedle, pásu, přidržování

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vytvořit jednoduché a spolehlivé zařízení, umožňující jak zavádění pásu do štěrbiny navíjecího bubnu, tak jeho brzdění nebo přidržování. Uvedeného účelu se dosáhne jednoduchou úpravou zaváděcího stolu, natáčivě uloženého zadním koncem na čepu převáděcího válečku, upevněném na nosné konstrukci, jehož přední konec je opatřen výklopným segmentem s obložením. Zaváděcí stůl a výklopný segment jsou ovládány samostatnými na sobě...

Zařízení pro odsávání výparů válcovacích stolic

Načítavanie...

Číslo patentu: 225407

Dátum: 01.10.1984

Autori: Tupý Zdeněk, Elleder Pavel

Značky: odsávání, válcovacích, zařízení, stolic, výparů

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro odsávání výparů válcovacích stolic sestávající nejméně z jednoho odsávacího klobouku s příslušného odsávacího potrubí, pevně spojeného s horní částí stojanu válcovací stolice, vyznačující se tím, že odsávací klobouk (1) je opatřen závěsnými a opěrnými elementy (3,4), jejichž prostřednictvím je pojezdně uložen na vodicích drahách (5,6), vytvořených na korespondujícím odsávacím potrubí (2), jehož nosná část je rovna minimálně...

Zařízení pro výměnu pracovních prvků víceválcových válcovacích stolic

Načítavanie...

Číslo patentu: 216731

Dátum: 01.10.1984

Autori: Forejt Jiří, Elleder Pavel

Značky: stolic, víceválcových, pracovních, prvků, zařízení, výměnu, válcovacích

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro výměnu pracovních prvků víceválcových válcovacích stolic, používaných pro válcování kovových pásů za studena. Vynález řeší výměnu,pracovních prvků, jako např. válců, opěrných kladek, apod., umístěných ve vývrtu stojanu těchto stolic. K výměně se používá horizontálně pojezdný vozík, jehož otočný čep, sloužící k výměně pracovních prvků, je prostřednictvím převodů, výkyvné hlavy a nosné hlavy kinematicky spojen s...

Způsob fermentační výroby fungicidinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246959

Dátum: 02.05.1974

Autori: Ries Pavel, Elleder Pavel, Hübscher Rudolf

MPK: C12R 1/57

Značky: způsob, fermentační, výroby, fungicidinu

Text:

...120 hodin při teplotě 28 °C. Po ukončení fermentace rabsahovalo půda 45 000 mj/ml fungicidinu. Kontrolní fermentnce provedená e inokulem pňiprovemłm na půdě bez kyseliny barbiturové poskytla výtěžek 27 000 mj/ml.P ř i k 1 a d 2 Použití ntimulátoru při přípravě presných konzerv Streptomyces noureei500 g propraného pre bylo spařeno 250 ml vařící vody obsahující 0,2 g kyseliny barbiturové a vařeno 5 až 10 minut. Vąřené proao bylo rozprostřeno...